.
MALARSTWO

 


Piotr Hertel - malarstwo Leokadia Nastały - malarstwo olejne Wiesława Nastały - pastele Stanisław Kurek - Konstancin w akwareli
Stanisław Kurek - pejzaże
Teodora Kurek - akwarele i pastele

Teodora Kurek - malarstwo olejne
Jadwiga Waśniewska
Julita Rajkowska wystawa 01 + wystwa 02 (2004')

m
a
l
a
r
s
t

w
o

RYSUNEK
 

r
y
s
u
n
e
k

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI

 

Bartosz Bremer Aga Jaworska - nowa strona  Ryszard Ronowski  Aga Jaworska

p
r
z
e
g
l
ą
d
MUZYKA

 


Jacek Czarnecki Dzieci w Szoku Sławomir Woźniak
m
u
z
y
k
a
SZTUKI RÓŻNE

 


Mique Bos - jedwabie ręcznie malowane Dorota Ronowska -Haiku Agnieszka Jazurek - "Na szkle malowane" Krzysztof Borkowski - Biżuteria
Aga Jaworska - Jedwab    

s
z
t
u
k
i

r
ó
ż
n
e

     
 

art art art art art art art - sztuka Konstancina i okolic - art art art art art art art