Stanisław Kurek - pejzaże...

Autor prac: Stanisław Kurek
tel. (022) 754 11 68, 0-603 299 139
Prace również można kupić w "Galerii" - (022) 754 01 44