Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
29 pa 2012 - 20:32:57
Bardzo dziękuję Panie Tomaszu za wyczerpującą odpowiedź,

Będę śledził wątek, więc jeżeli pojawią się nowe informacje w sprawie to bardzo proszę o napisanie paru słów.

Pzdr
Tomasz
DYŻURY RADNEGO
31 pa 2012 - 20:14:32
DYŻURY RADNEGO

W związku ze zmianą planu zajęć w szkole, w której pracuję, muszę przesunąć godziny moich poniedziałkowych dyżurów radnego:

odbywają się one obecnie w każdy poniedziałek w godz: 16.45 - 17.30 w Szkole Podstawowej Montessori SMART, ul. Mirkowska 39 (na terenie Liceum im. Wł. St. Reymonta, budynek w głębi).

Ten zmieniony termin dyżurów obowiązuje do końca roku kalendarzowego.
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
29 lis 2012 - 18:34:54
W czasie kryzysu, kiedy budżet Gminy pozostawia wiele do życzenia, w Osirodku Pomocy Społecznej następuje reorganizacja. Pani KIEROWNIK zarządzeniem ( statut bez zmian} powołuje nowych kierowników bez konkursu i zmiany statutu. Obecnie kierowników jest pięciu. Dla przykładu:3. Wydział ds. Administracji i Kadr w skład któregow chodzą:
a) pracownik ds. kancelaryjnych i archiwum zakładowego
b) kierowca
c) sprzątaczka
d) pracownik gospodarczy.
Czy do nadzorowania pracy powyższych stanowisk niezbędny jest dodatkowy kierownik ?
Jestem mieszkańcem Konstancina i nie zgadzam się z taką polityką, płacę podatki nie na opłacanie pięciu kierowników dla 21 zatrudnionych pracowników biurowych
Jaki nadzór nad powyższą jednostką sprawuje obecny Burmistrz?
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
29 lis 2012 - 20:26:29
Nie znałem tej sprawy. Praca OPS jest omawiana na posiedzeniach Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej, której nie jestem członkiem i nie zawsze uczestniczę w jej posiedzeniach. Zwrócę się z tą sprawą do kolegów i koleżanek z tej komisji, do wyjaśnienia i omówienia na posiedzeniu 4 grudnia o godz. 18.30 (o tej godzinie ma być opiniowany przyszłoroczny budżet OPS). Po wysłuchaniu odpowiedzi burmistrza podczas posiedzenia Komisji będzie można złożyć także interpelację w tej sprawie, ale do tego potrzebuję więcej konkretnych danych. Zachęcam zatem do kontaktu mailowego pod moim adresem prywatnym: exams@orange.pl
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
03 gru 2012 - 17:04:53
Witam,
prosił mnie Pan o kontakt w powyższej sprawie, więc napisałam na podany adres.
Niestety, do chwili obecnej nie otrzymałam od Pana informacji zwrotnej, a jutro prawdopodobnie będzie posiedzenie w sprawie budżetu dla OPS.
Czy otrzymał Pan moją wiadomość ?
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
03 gru 2012 - 17:33:24
Jak napisałem przed chwilą w wątku o OPS, przekazałem Państwa wnioski i uwagi (w całości, razem z linkami do forum) członkom Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej z prośbą o dyskusję i uzyskanie stanowiska burmistrza podczas jutrzejszego posiedzenia. Przypominam, że budżet OPS ma być omawiany o godzinie 18.30 w sali przy ul. Świetlicowej. Mnie na tym posiedzeniu z powodu choroby nie będzie. Mam nadzieję, że radni i radne, którym przekazałem ten temat, poprowadzą sprawę. Proszę się zwrócić w pierwszej kolejności do radnych Izabeli Skoneckiej i Anny Lewandowskiej - one są bardzo wyczulone na marnowanie publicznych pieniędzy na rozmaite dodatkowe stanowiska i przywileje. Inni radni na pewno także "pociągną" temat.

Z mojego doświadczenia, szanse na to, żeby burmistrz pod wpływem wniosków mieszkańców i radnych zredukował zatrudnienie na kierowniczych stanowiskach są minimalne. Z drugiej strony, Statut OPS podjęty uchwałą nr 426/V/35/2009 z 16 listopada 2009 mówi:

§ 7
1.Etaty i fundusz płac Ośrodka tworzy się na bazie etatów i funduszy Gminy i Wojewody.
2.Warunki pracy i płacy pracownikom Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka, a w przypadku Kierownika Ośrodka warunki płacy ustala Burmistrz Gminy.

Oznacza to, że o płacach decyduje kierownik Ośrodka, ale o etatach powinna decydować gmina, a zatem burmistrz. Jednak burmistrz ma ustawowe prawo delegowania swoich prerogatyw na rzecz kierowników jednostek. Z kolei par. 6 pkt 3 Statutu mówi: § 6
"Kierownik wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy i Głównego Księgowego." To mogłoby sugerować, że więcej kierowników nie ma. W praktyce jednak gminni prawnicy odczytają te zapisy Statutu tak, jak zdecyduje burmistrz, a nie są to wcale zapisy precyzyjne.
Anonimowy użytkownik
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
09 mar 2013 - 12:35:43


Aktualna rada miejska pod przewodnictwem p. Andrzeja Cieślawskiego doprowadza do wyprzedaży za bezcen majątku gminnego. A w tych działaniach przodują radni z klubu platformianiego. PO w wydaniu samorządowym, oraz o dziwo radni podobno, powtarzam- podobno, nie związani z tą partią prowadzi politykę w rodzaju: - sprzedał rybak wędkę aby sobie kupić rybę.

Nawet jeśli pojawiają się głosy zdroworozsądkowe p. Wlodzimierza Wojdaka i innych radnych to z drugiej strony (i to mnie nie dziwi) wpadają głosy antyrozsądkowe.

W wyniku ewidentnego nacisku na radę miejską p.A.Cieślawskiego, mimo prób przeciwstawienie się temu naciskowii, została przeglosowana uchwała dot. sprzedaży 5 ha. przy ulicy Wilanowskiej. Dla mnie bardzo istotną i zaskakującą postawę wykazała p. radna A.Lewandowska !!!! Głosowała wbrew dyscyplinie partyjnej. Radni:- M.Zima, I.Skonecka, P,Kosecka, byli posłuszni jak baranki. Głosowali za sprzedażą bo tak im ktoś kazał ?
Wiem , że mój głos i ten wpis jest dość mało istotny dla naszych spraw, mam na myśli mieszkańców, ale jednak pozwala na pewną ocenę działań tej rady. A ja jednak oceniam te działania (jako całości) źle.
Dziś przekonałem się jak niektórym, np. p radnemu A.Grzegorzewskiemu czy tez radnej J.Sowińskiej, nie zależy na dobru wspólnym. I bardzo proszę aby mi nikt nie pisał bzdur o wodociągach i kanalizacji.
Ja nie kwestionuję tych potrzeb, ja kwestionuję sposób w jaki chcemy dojść do ich zrealizowania.
O tym, że dziś, ktoś rozmawia o łapókarstwie i korupcji przy okazji sprzedaży pisał nie będę.
Jest to cytat z blogu niejakiego Boruty ,dla mnie jest on bardzo enigmatyczny,czy pan jako radny może wyjaśnić o jakie 5 ha chodzi i czy to pana też oburza .Jak pan głosował ?
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
09 mar 2013 - 13:17:21
Głosowałem ZA sprzedażą tej działki.

Przekonują mnie argumenty p. burmistrza, że potrzebne są w perspektywie najbliższych paru lat środki na budowę sieci wod.-kan w sołectwach południowych, Skolimowie, Czarnowie, na terenach nadwiślańskich (dokończenie sieci) w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Nawet, jeśli ceny działek nie są dziś najwyższe, także i koszty wykonania sieci są niższe, niż w okresie prosperity. Działka leży pomiędzy dwoma dużymi osiedlami mieszkaniowymi. Na jej tyłach znajduje się ogólnodostępny las z pięknym obszarem rezerwatu. Jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne i bliźniacze, zaś plan miejscowy pozwala na zbudowanie tam ok. 30-35 domów jednorodzinnych. Tego rzędu zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z drogi nr 724 jest moim zdaniem do przyjęcia.

Na gminne inwestycje sportowe (basen, hala) burmistrz wskazuje teren pod drugiej stronie ul. Wilanowskiej przy drodze na Obory (ok. 7 ha), który gmina zamierza pozyskać od SGGW na wymianę za podobnej wielkości działkę w Parceli w ramach obecnie opracowywanej ugody. Nawet, gdyby ta ugoda nie doszła do skutku, pozostają ogromne tereny w Mirkowie, w tym te, które z uwagi na konieczność wyprowadzenia uciążliwego przemysłu gmina i tak będzie musiała przejąć za odszkodowaniem. Na tych działkach projektanci prowadzący warsztaty Charrette w X 2012 przewidzieli wielkie obiekty sportowe.

Podczas głosowania nie było żadnej dyscypliny partyjnej. Za sprzedażą głosowały osoby z diametralnie różnych opcji politycznych i środowiskowych (w sumie chyba 12 radnych było za, o ile pamiętam). Głosowanie było imienne i jego wyniki będą publicznie dostępne wraz z nazwiskami głosujących za, przeciw oraz wstrzymujących się. Zwracam także uwagę, że o sprzedaż działki zabiega przede wszystkim p. burmistrz Jańczuk, który członkiem PO ani klubu radnych PO nie jest.

Na wniosek p. Andrzeja Cieślawskiego, przewodniczącego RM, uchwałę o sprzedaży działki uzupełniliśmy o klauzulę zabraniającą jej sprzedaży po cenie niższej niż ta, która wynika z już wykonanego operatu szacunkowego, czyli (bez kilku tysięcy) - 20 mln zł, co daje ok. 400 zł / m2. Oczywiście, z przetargu może także wyniknąć sprzedaż po cenie wyższej, niż wywoławcza. Działka nie zostanie sprzedana, póki nie zakończy się sprawa z wniosku jednego z mieszkańców o zasiedzenie nieruchomości (domku), który tam za zgodą gminy sam rozbudował i najmował. Ta sprawa jest złożona i gmina nie zachowała się w niej w sposób konsekwentny ani (moim zdaniem) rzetelny wobec inwestora-najemcy. Proces potrwa. To oznacza, że środki do budżetu wpłyną najwcześniej za kilka miesięcy. Burmistrzowi chodziło tu zatem, jak podkreślał, nie o natychmiastowy zastrzyk gotówki, tylko o ustalenie, w jakich granicach może planować inwestycje.

Boruta, z którym blisko i dobrze współpracuję w innych ważnych dla naszej gminy sprawach, ma prawo mieć w tej kwestii inne zdanie, które szanuję. Dopiero za kilka lat (kiedy poznamy trendy na rynku nieruchomości) okaże się, kto miał rację. Jeśli Konstancin straci status uzdrowiska w 2016 roku, co niestety jest możliwe, ceny nieruchomości spadną zdaniem ekspertów od 30 do 80%. Jeśli zachowamy status uzdrowiska, uporządkujemy plany miejscowe i zwiększymy szanse na budowę obwodnicy, cena gruntu budowlanego może rosnąć Nie do końca rozumiem jednak, czemu zarośnięta, niezagospodarowana działka z coraz bardziej zdewastowanymi budynkami komunalnymi i rosnącymi wysypiskami śmieci jest dobrem wspólnym, a np. kanalizacja w Parceli czy Skolimowie miałaby nim nie być.
Anonimowy użytkownik
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
09 mar 2013 - 21:14:41
Czy gmina zrobi dobry interes to dowiemy się za lat kilka .Oby to nie było to tak jak ze sprzedażą terenu ,na którym jest teraz osiedle Elsam to było na początku lat dziewiędziesiatych minionego wieku.Cena 2,5 dolara za m2 , z rozlożeniem na raty,już nie pamietam na ile lat.Dziekuję mimo wszystko za wyczerpującą informację.
Anonimowy użytkownik
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
10 mar 2013 - 13:14:33
Ja również głosowalam ZA. I to nie z powodu dyscypliny partyjnej (do partii zadnej nie należę), ale ze względu na uzasadnione potrzeby społeczne. Racjonalne przesłanki, którymi się kierowałam przy podejmowaniu decyzji, wyjaśnił wczeniej radny Zymer - nie będę ich powtarzac. Dodam tylko, że teren, o którym mowa znam bardzo dobrze - byłam tam wiele razy przed wykwaterowaniem mieszkańców, a także kilkakrotnie juz po wykwaterowaniu, by sprawdzic jak wyglada obecnie. Widok dosc przykry - bardziej zaczyna przypominac wysypisko smieci niż zieloną przestrzeń do rekreacji, o której wspominali niektórzy mieszkańcy podczas sesji. Na jednej szali są mieszkańcy, którzy od lat nie mogą sie doczekac od władz gminy tego, co z mocy prawa im sie słusznie należy - czyli wody i kanalizacji ( i to często na terenach, gdzie studni nie powinno byc w ogóle), a na drugiej ci, którzy chcą zachowania prawie 5 ha gruntu jako terenów rekreacyjnych, podczas gdy mieszkają w sasiedztwie lasów. Tereny te są obecnie traktowane przez niektórych jako naturalny kompostownik (wyrzucaja tam skoszona trawę czy liscie i galezie zbierane ze swoich działek) albo po prostu smietnik. Trzymanie tej działki "dla przyszłych pokoleń" uwazam za całkowicie nieuzasadnione. Do zadań władz gminy (Burmistrza i Rady Miejskiej) nie należy gromadzenie dóbr, ale zabezpiecznie podstawowych potrzeb społecznosci. Nasza gmina nie może w nieskonczonośc pozostawac skansenem, gdzie całe obszary pozbawione są podstawowej w XXI wieku infrastruktury. Nie uwazam, by dobro przyszłych pokolen było wazniejsze od dobra tych, którzy mieszkają tu teraz. Zwłaszcza, ze sa to ludzie, którzy w znacznej części są mieszkancami naszej gminy od dawna, płacą tu przez tyle lat podatki, sami postawili sobie domy, od gminy oczekują tylko, że zapewni im mozliwośc korzystania z dobrodziejstw cywilizacji. Jak widac trudno zrozumiec ich sytuację tym, którzy na mieszkania nie musieli pracowac - DOSTALI je od gminy za darmo, wraz z bieżącą wodą i kanalizacją, a na dodatek my wszyscy, mieszkańcy naszej gminy, musimy do ich utrzymania dopłacac.
Co do tekstu jakiegos boruty - jesli ktoś nie ma odwagi podpisac sie pod wlasnymi słowami, to znaczy, że jego intencje są niejasne. Anonimy znamy z poprzedniej epoki. Dla niektórych, widac, poprzednia epoka jeszcze trwa.
Boruta na swoim blogu pisze "Kto ma władzę nad słowami, ma władzę nad ludźmi/.../". Władza oznacza tez odpowiedzialnośc - o tym zdaje się zapomniał.
Izabela Skonecka
radna MiG K-J
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
10 mar 2013 - 23:29:14
Sprzedaje się raz, jak np. ELSAM ipt.
Rozmawiałem kilka miesięcy temu z Burmistrzem i proponowałem mu spożytkowanie posiadanych we władaniu miasta niektórych terenów w ten sposób, by wejść z jakimś terenem jako aport do inwestycji quasi uzdrowiskowej / sanatorium, jakaś lecznica itp/ . Proponowałem zamieszczenie ogłoszeń na terenach miast zaprzyjaxninych / tych z zachodu / by zanleźć odpowiedniego partnera strategicznego. W rozmowie wskazałem teren obok ZGK. Jedyną odpowiedź jaka usłyszałem to to, że trzeba byłoby zmieniać plan zagospodarowania. Może opisywany teren byłby dobry na podobną inwestycję, która wzmocniła by uzdrowisko jako takie i przynosiłaby dochody.
A propos infrastruktury miejskiej . Były / a może jeszcze są / pieniądze unijne, których tak bardzo brzydził się p. Skowroński i nasza obecna władza też tak chętnie po nie nie sięga. Nie trzeba było wydawać kilkuset tysięcy rocznie na różnych grajków i inne nie trafione projekty a budować inrastrukturę.
Bezradny
W. Miętusiewicz
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
11 mar 2013 - 06:05:13
Jeśli chodzi o budowę lecznicy na zasadach PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego), co właśnie wymagałoby wniesienia przez gminę aportem działki lub oddania jej w dzierżawę, to dokładnie taki projekt rozważaliśmy na ostatniej sesji odnośnie działek między ul. Wojewódzką a Rycerską (koło OPS). Projekt dotyczył nowego ośrodka zdrowia, który mógłby zastąpić obecne placówki przy Wareckiej i Pocztowej (po 2016 roku nie będzie już można ich wykorzystywać, ponieważ nie spełniają podstawowych unijnych norm). Taka klinika, poza oczywiście kontraktem z NFZ oraz licznymi usługami dodatkowymi (specjaliści), mogłaby także oferować usługi uzdrowiskowe zgodne z profilem uzdrowiska KJ. A o konieczności dywersyfikacji podmiotów świadczących takie usługi nie muszę chyba przekonywać.

Tym niemniej, radni mieli tyle uwag do projektu (za dużo gruntu, czemu PPP, kto zbuduje parkingi, dlaczego Skolimów, czemu sami nie zbudujemy, przecież przy Wareckiej warunkiem utrzymania darowizny działki od Skarbu Państwa jest publiczny ośrodek, itp.), że burmistrz sam wycofał tę uchwałę do szerszych (także społecznych) konsultacji. Najwięcej fermentu wniósł tu p. radny Skowroński, który zmieszał projekt uchwały jeśli nie z błotem, to z czymś bardzo podobnym. Moja uwaga o tym, że radni są przeciwni inwestycjom, które mogłyby się okazać korzystne dla uzdrowiska, wywołała oburzenie.

Przypomnę także, że pojawił się już wcześniej (2011) podmiot, który proponował budowę sanatorium z usługami uzdrowiskowymi nad Jeziorką po przekątnej od Starej Papierni (w miejscu obecnej stacji gazowej - dodatkowo miał tam powstać zalew rekreacyjny) i radni odrzucili tę propozycję, uważając, że to deweloperka, a obok teren podmokły, więc niczego na nim nie róbmy, nawet zalewu. Ja jako chyba jedyny (albo jedna z paru osób) głosowałem za tym wnioskiem do planu miejscowego na podstawie projektów przedstawionych przez wnioskodawcę i oberwało mi się, że popieram jakiegoś prywaciarza.

O środkach unijnych się nie wypowiadam - występujemy o nie teraz (do tego także służyły uchwały z ostatniej sesji), ale na kanalizację, nie na usługi uzdrowiskowe. Od czasu odejścia p. Marii Podleśko radni nie mieli okazji doświadczyć aktywności Biura Funduszy Zewnętrznych (w sensie prezentowania nam jakichkolwiek wniosków, projektów, itp. - poza może placykami zabaw w ramach "Radosnej Szkoły", ale te fundusze dostaliśmy już wcześniej).
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
11 mar 2013 - 13:56:34

Iza Skonecka
Anonimy znamy z poprzedniej epoki. Dla niektórych, widac, poprzednia epoka jeszcze trwa.


Niestety trwa, bo czym skorupka ..... itd.
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
11 mar 2013 - 14:04:09
Odnosnie działki na przychodnię przy Rycerskiej, to bardzo trafna lokalizacja. Dobry dojazd - autobusy zatrzymują się naprzeciw, w odróznieniu od Wareckiej - tam trzeba sporo dojść.
A Warecka raczej nadaje się na obiekt zdrowotny typu przychodnia uzdrowiskowa z rehabilitacja, działająca w ramach NFZ. Jest ładnie położony, obok podobne obiekty sp. Uzdrowisko i CKR.
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
11 mar 2013 - 14:34:53
I ruiny szpitala na Żółkiewskiego...Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
11 mar 2013 - 14:35:59
Warecką użytkujemy warunkowo (jest to darowizna pod warunkiem prowadzenia usług PUBLICZNEJ służby zdrowia). Po 2016, żeby prowadzić tam nadal takie usługi, należałoby włożyć w budynek kilka milionów. Inaczej przychodnia nie spełni norm i nie będzie go już można użytkować.

To warunkowe użytkowanie jest zależne od władz powiatowych, w których zarządzie jest majątek skarbu państwa. Działka wróci do skarbu państwa, jeśli nie utrzymamy tam publicznej placówki. Taki swoisty szantaż. A czy to nie właśnie skarb państwa sprzedaje obecnie teren pod tężnią w otwartym przetargu? Uda się kupić spółce uzdrowiskowej - będzie tężnia. Nie uda się - i nabywca może mieć świetnego "szacha" na uzdrowisko.
Anonimowy użytkownik
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
29 sie 2013 - 16:49:24
Należy się sprostowanie p.Tomaszu. Remont i rozbudowa obydwu ośrodków zdrowia, na ul. Wareckie i ul. Pocztowej ma według wstępnego kosztorysu kosztować ok. Trzy mln. zł. Mam do Pana pytanie:- czy wiadomo cokolwiek nt. drugiej części debaty dot. przyszłości służby zdrowia w naszym mieście ? O ile sobie dobrze przypominam to p. Cieślawski obiecywał że ja zorganizuje ?
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
29 sie 2013 - 20:21:40
W tej sprawie najwięcej powinni wiedzieć: przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej p. Marek Skowroński oraz pan Andrzej Cieślawski. Nam na razie nie anonsowano kolejnej części debaty. Zapytam ich obu i przekażę informacje od nich uzyskane.
Przypomnienie kontaktów
29 pa 2013 - 20:05:25
Mój adres email - exams@orange.pl. Bieżące wiadomości będę zamieszczał na swoim blogu: tomaszzymer@blogspot.com . Dziękuję moderatorom Bartkowi i Mani za możliwość korzystania z tego forum przez ostatnie 8 i pół roku. W tym wątku chętnie odpowiem na pytania dotyczące pracy Rady Miejskiej lub problemów mieszkańców. Nie odpowiem natomiast na ataki ad personam.
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
18 maj 2014 - 19:08:58
Ponawiam prośbę, abyś NIE wklejał tego samego w różnych wątkach.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.
Nie możesz pisać w tym wątku ponieważ został on zamknięty
Dostępni użytkownicy
Goście: 66
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017