Forum Konstancina
Warunki korzystania z forum
11 sie 2011 - 09:12:49
I. Dostęp do forum

1. Niniejszy regulamin, obowiązujący od dnia 15 maja 2011 roku jest podstawą korzystania z forum Konstancin.com. Rejestracja konta użytkownika jest jednoznaczna z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Forum Konstancin.com służy dzieleniu się opiniami, uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi spraw mieszkańców. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie, pod warunkiem, że postępuje zgodnie z niniejszym regulaminem. Czytać forum mają prawo wszyscy internauci, do zakładania nowych tematów i wypowiadania się w istniejących mają prawo osoby zarejestrowane. Do rejestracji wymagany jest ważny adres email, który potrzebny jest do jej potwierdzenia.

3. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub z innych ważnych powodów administracja ma prawo zawiesić lub skasować konto użytkownika po jego uprzednim poinformowaniu.

4. Niedozwolone jest posiadanie więcej niż jednego zarejestrowanego konta - w przypadku naruszenia tej zasady dodatkowe konta mogą zostać skasowane bez ostrzeżenia. Osobom, których konto zostało zawieszone lub skasowane nie przysługuje prawo do założenia kolejnego konta. Takie konta mogą zostać skasowane bez ostrzeżenia.

II. Zasady dyskusji

1. Na forum nie wolno publikować wypowiedzi, które obrażają mniejszości, mają charakter rasistowski, seksistowski bądź w inny sposób nietolerancyjny, publikować pomówień i nieprawdy, w złej wierze podawać fałszywych informacji i publikować jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawem. Nie wolno także umieszczać linków do stron internetowych, na których znajdują się tego typu treści.

2. Na forum należy używać języka ogólnie uznanego za kulturalny. Należy powstrzymać się przed użyciem przekleństw, nowomodnego slangu, który może być niezrozumiały oraz niepotrzebnych zapożyczeń, które zaśmiecają i niszczą język. Należy wypowiadać się językiem poprawnym pod względem gramatyki, leksyki i pisowni. Ogólną, dobrą zasadą jest korzystanie z mechanizmów sprawdzania pisowni wbudowanych we wszystkie nowoczesne przeglądarki. Pamiętaj, internauto - twój szacunek dla języka świadczy o poziomie twojej kultury.

3. Nie wolno publikować materiałów z innych źródeł bez ich podania, ani tym bardziej kłamliwie podawać jako swoich informacji, które mają innego autora czy przypisywać sobie związek z wydarzeniami, jeżeli takiego nie było. Ze względu na regulacje prawne nie wolno cytować w całości materiałów publikowanych w prasie / internecie (chyba, że publikowane są na licencji na to zezwalającej, np. GPL, CC) - należy podać link do wspomnianego tekstu i ew. cytat. Posty łamiące to zalecenie będą edytowane do dopuszczalnej postaci.

4. Wypowiedzi należy umieszczać na właściwym forum - ogólne i społeczne na ogólnym, dotyczące działania urzędów miejskich oraz polityki TYLKO na wydzielonych forach dotyczących polityki.

5. Reklamy i ogłoszenia umieszczone na forum ogólnym będą automatycznie, bez powiadomienia, przenoszone do odpowiedniej sekcji w dziale "Ogłoszenia". Jeżeli istnieje wątek na dany temat, należy z niego skorzystać, zamiast zakładać nowy. Wątki zdublowane będą łączone lub kasowane zależnie od potrzeb.

III. Moderacja

1. Posty wulgarne, pyskówki, wycieczki osobiste, posty nie na temat mogą być kasowane bez ostrzeżenia.

2. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do skasowania lub zablokowania wątku lub wiadomości, które uzna za niestosowne / naruszające zasady forum. Decyzje te podejmowane są przez moderatorów i nie podlegają dyskusji. Zespół moderacyjny zastrzega sobie odmowę udzielenia wyjaśnień w w/w sprawach.

3. Tematy zamknięte będą usuwane po upływie ok. tygodnia. W szczególnych wypadkach moderator może zdecydować o pozostawieniu zamkniętego tematu na dłużej.

4. W wątku "Hyde Park" nie jest prowadzona moderacja, za wyjątkiem drastycznego łamania zasad.

5. Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi. Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane bezpośrednio do ich autorów. Moderacja nie kasuje "na żądanie" wypowiedzi, które zostają uznane przez użytkownika za niewygodne. Posty, które w opinii internautów naruszają niniejszy regulamin lub przepisy prawa można zgłaszać do moderacji odpowiednim linkiem pod postem.

IV. Dane osobowe

1. Dane osobowe użytkownika forum związane z kontem, tj. nazwa konta oraz adres email są na stałe zapisane w bazie danych. Adres email nie jest widoczny dla innych użytkowników, a dane te nie są publicznie dostępne.

2. Adres IP / host komputera, z którego została wysłana każda wypowiedź jest logowany i przechowywany w systemie. Dane te powiązane są z wypowiedzią i nazwą użytkownika i również przechowywane bezpiecznie w systemie i niedostępne dla osób nie wchodzących w skład zespołu moderacyjnego.

3. Dane powyższe mogą być użyte przez zespół moderacyjny w jego pracy - np. do weryfikacji kont itp. W przypadku poważnego naruszania reguł przez użytkownika informacje te mogą i będą wykorzystane w celu wyciągnięcia konsekwencji (np. wysłane do ISP z żądaniem zablokowania dostępu do sieci).

4. Dane powyższe mogą zostać udostępnione stronie trzeciej wyłącznie w sytuacji, gdy strona jest uprawniona do ich pozyskania, np. odpowiednim służbom publicznym, prowadzącym postępowanie, po uprzednim uchyleniu przez te służby obowiązku dochowania tajemnicy danych osobowych.Zdrowy rozsądek to Twój przyjaciel. Zastanów się, zanim coś napiszesz. Sprawdź, czy to ma sens i napisane jest poprawnie. Upewnij się, że ktoś faktycznie będzie miał ochotę to przeczytać. Najlepiej skorzystaj z opcji "Podgląd", zanim wyślesz wypowiedź na forum.