Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Anonimowy użytkownik
Wynagrodzenie, pensja, dieta radnego.
06 kwi 2013 - 21:37:09
Czy radny/a powinien otrzymywac wynagrodzenie z budżetu gminy? Jesli takie otrzymuje to czy może głosować obiektywnie ? Czy syn lub córka radnego/radnej powinien/na być pracownikiem etatowym UMiG-u ?

W jednym z oświadczeń majatkowych, konkretnie radnego AG. widzimy, że bierze kasę oprócz diety z UMiG. Poprawne ?

[bip.konstancinjeziorna.pl]

Córka radnej JS pracuje w KDK ! Jak będzie głosowała radna- mama ?
Re: Wynagrodzenie, pensja, dieta radnego.
06 kwi 2013 - 22:09:35
I. Zakazy dotyczące radnego gminy.
źródło: [www.samorzad.lex.pl]
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radny gminy nie może:
1) wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskał mandat (art. 24a ust. 1 i art. 24b ust. 1);
2) pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy (art. 24a ust. 2 i art. 24b ust. 1);
3) wykonywać pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 24d),
4) podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1 (art. 24e ust. 1);
5) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (art. 24f ust. 1);
6) być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby (art. 24f ust. 2);
7) posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby (art. 24f ust. 5);
8) sprawować mandatu posła lub senatora (art. 25b pkt 1),
9) wykonywać funkcji wojewody lub wicewojewody (art. 25b pkt 2),
10) być członkiem organu innej jednostki samorządu terytorialnego (art. 25b pkt 3).
11) pełnić funkcji wójta lub zastępcy wójta w tej samej albo innej gminie (art. 27 pkt 2).

_____________________________________________

wydaje się, że może. Co innego gdyby był szefem lub wiceszefem GOSiRu, ZGK lub innej jednostki

o więzach krwi radnych i pracowników jednostek ustawa nie wspomina
Re: Wynagrodzenie, pensja, dieta radnego.
07 kwi 2013 - 02:31:32

Marek Biernat
Czy radny/a powinien otrzymywac wynagrodzenie z budżetu gminy? Jesli takie otrzymuje to czy może głosować obiektywnie ? Czy syn lub córka radnego/radnej powinien/na być pracownikiem etatowym UMiG-u ?

W jednym z oświadczeń majatkowych, konkretnie radnego AG. widzimy, że bierze kasę oprócz diety z UMiG. Poprawne ?

[bip.konstancinjeziorna.pl]

Córka radnej JS pracuje w KDK ! Jak będzie głosowała radna- mama ?

co oznaczają następujące skróty :

AG i JS ?Społeczni Obywatele Konstancina
blog : konstancin.blog.pl
Re: Wynagrodzenie, pensja, dieta radnego.
07 kwi 2013 - 09:37:27
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radny gminy nie może:
1) wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskał mandat (art. 24a ust. 1 i art. 24b ust. 1);
2) pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy (art. 24a ust. 2 i art. 24b ust. 1);

Jednostki organizacyjne:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Konstanciński Dom Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja
Gminne przedszkola i żłobek
Zakład Gospodarki Komunalnej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
źródło: [bip.konstancinjeziorna.pl]

tu: [prawo.legeo.pl] interesujący Cię fragment ustawy samorządowej
Re: Wynagrodzenie, pensja, dieta radnego.
07 kwi 2013 - 11:54:20

tomasznowicki
co oznaczają następujące skróty :

AG i JS ?

Ja też poproszę o mówienie do ludzi. Nie jesteśmy spiskowcami konspiracyjnymi.

Chodzi o Adama Grzegorzewskiego i Jadwigę Sowińską?

Ci ludzie dostają pensję z naszych podatków, służą nam, są osobami publicznymi z racji funkcji. Nie ma powodu zachowywać się, jakby trzeba ich było ukrywać, albo co gorsza wstydzić się. Taka denerwująca maniera "wiem coś, ktoś coś wie, wszyscy wiedzą o co chodzi" która potęguje atmosferę poczucia totalnej bezkarności - trochę jak "skoro nawet mieszkaniec, który mi płaci i któremu mam obowiązek służyć, boi się wymienić moje nazwisko, to każdy może mi skoczyć".Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.
Re: Wynagrodzenie, pensja, dieta radnego.
07 kwi 2013 - 16:49:19
Dieta radnego nie jest pensją. Zgodnie z oficjalną wykładnią, jaką zamieścił m.in. serwis samorządowy Wspólnota, potwierdzoną wyrokami sądów ( [www.wspolnota.org.pl] ; [orzeczenia.nsa.gov.pl] ), dieta jest rekompensatą za dochody (zarobki) utracone w czasie wykonywania funkcji radnego. "Radnemu nie przysługuje wynagrodzenie za czas, w którym bierze on udział w pracach rady gminy lub jej organów."

Firmy prywatne potrącają radnym z pensji za dni i godziny, w które zwalniają się na sesje i komisje Rady. Czy robią to również państwowe urzędy i szkoły - nie wiem. Jeśli tego nie robią, to działają na szkodę finansową budżetu jednostki, do której należą. Ponadto wielu radnych pracuje na własny rachunek. Według moich szacunków poświęcam średnio na obowiązki radnego 15-20 godzin tygodniowo, co daje minimum 60 godzin miesięcznie, zatem z diety radnego w moim wypadku wypada jakieś 22 zł / godzinę, podczas, gdy moje dochody jako tłumacza czy lektora języka byłyby w tym samym czasie około dwukrotnie wyższe (wliczając również czas poświęcony na korekty tekstów i/lub przygotowania do lekcji). Dieta jest także rekompensatą za dojazdy - benzynę, bilety autobusowe. W moim wypadku, zgodnie zresztą z deklaracjami wyborczymi, część diety mimo jej definicji jest poświęcana na cele społeczne, ostatnio m.in. druk ulotek, wysyłki listów poleconych do urzędów, dotacje do utrzymania instytucji użyteczności publicznej, itp.

Zagadnienie, które porusza p. Marek Biernat, czyli powiązań radnego z jednostką gminną lub urzędem poprzez członka rodziny - to zupełnie osobna kwestia. Mamy np. radnych powiatowych, którzy głosują i wypowiadają się w sprawach ściśle związanych z interesem firm należących do ich rodzin (pan Wacław Bąk i kwestia ograniczenia ruchu tirów oraz strefy C uzdrowiska). Czy jest tu konflikt interesów - nie wypowiadam się. Z kolei mąż radnej gminnej prowadzi przedsiębiorstwo wykonujące prace maszynowe na rzecz gminy (p. Irena Śliwka). Czasem można przesadzić z wietrzeniem wszędzie "konfliktu interesów". Paru obecnych radnych pracuje w szkołach gminnych oraz GOSiR (p. Mirosław Zima, p. Adam Grzegorzewski), a zatem podlegają dyrekcji, która podlega... burmistrzowi. Czy to automatycznie rodzi konflikt interesów? Ja pracuję z kolei w szkole prywatnej, która dostaje dotacje z budżetu gminy (w rzeczywistości - z subwencji oświatowej z budżetu centralnego, gmina jest jednak pośrednikiem, który kontroluje poprawność wykorzystania dotacji). Jest konflikt? Chyba tylko w takim sensie, że brak w tym tygodniu kilkorga nauczycieli i nijak nie mogę zorganizować zastępstw z dziećmi na czas sesji. A sesję Rady jej przewodniczący - rentier i biznesmen na emeryturze - organizuje o godzinie 10 rano.

Proponuję, żeby każdy osądzał takie "konflikty" we własnym sumieniu, bo trudno wybierać na radnych samych kosmitów, zaś mieszkańcy na ogół są w jakiś sposób związani z takim czy innym aspektem funkcjonowania gminy.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-04-07 22:57 przez Tomasz Zymer.
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy
Goście: 26
Najwięcej uzytkowników: 20 19 sty 2013
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017