Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
23 IX-17 X wyłożenie proj. zmian mpzp Mirkowa i terenów przyległych
25 wrz 2011 - 09:53:33
W dniach od 23 września 2011 r. do 17 października 2011 r. w godz. od 12.00 do 15.30 trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Osiedla Mirków i terenów przyległych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotowa zmiana planu dotyczy części tekstowej planu w zakresie zasad dostawy ciepła.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 października 2011 r. (wtorek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1 o godz. 17.00.


Tekst obwieszczenia burmistrza K-J, tu:: [www.konstancin.eobip.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2011-09-25 22:07 przez mania.
Re: 23 IX-17 X wyłożenie proj. zmian mpzp Mirkowa i terenów przyległych
07 pa 2011 - 21:54:50
"Wody podziemne:
Na terenie gminy główne piętra wodonośne występują w utworach trzeciorzędowych i czwartorzędowych, w opisywanym rejonie największe znacznie użytkowe ma piętro czwartorzędowe. Czwartorzędowy poziom wodonośny tworzy ciągła seria piasków i żwirów, przykryta dość cienkim kompleksem utworów madowo - zastoiskowych. Wody w utworach czwartorzędowych na znacznej powierzchni pozbawione są izolacji lub występują pod niewielkim przykryciem, a zatem w dużym stopniu są zagrożone zanieczyszczeniem z powierzchni terenu. Z tego względu opisywane tereny włączono do obszaru wysokiej ochrony (OWO) głównego zbiornika wód podziemnych - Dolina Środkowej Wisły nr 222.
Na terenie dawnych WZP Mirków (obecnie Metsa Tissue) zlokalizowane jest ujęcie wody , będące także ważnym źródłem zasilania wodociągów miejskich.
Zwierciadło wód gruntowych wynosi od 0 do 2 metrów, jedynie na niewielkim fragmencie terenu w północno - wschodniej części obszaru analizowanego od 2-4 metrów. Poziom zwierciadła wody zależy od opadów atmosferycznych i wysokości zwierciadła wody w Wiśle."


A źródło wody pitnej jest na terenie "asfalciarni". Zaiste, wspaniała ochrona. Mamy tu "zdrojową" wodę - na zdrowie. grinning smiley
Re: 23 IX-17 X wyłożenie proj. zmian mpzp Mirkowa i terenów przyległych
07 pa 2011 - 22:21:40
"Najcenniejszym przyrodniczo terenem jest teren położony w północnej części analizowanego obszaru podmokłe tereny dawnego pastwiska. Teren ten wraz z korytem Jeziorki jest bezpośrednio połączony z Doliną Wisły. Zalatują tu dość liczne ptaki znajdując dogodne miejsce do żerowania czy nawet do wyprowadzania lęgów. Biorąc pod uwagę powiązanie z Wisłą oraz wielkość i powiązanie otwartych przestrzeni nie wykluczona jest obecność takich gatunków jak bażant, bocian biały, czapla siwa, krzyżówka, łyska, błotniak stawowy, myszołów zwyczajny, czajka, rycyk, mewa pospolita, trzciniak zwyczajny i inne."

Miejsce dla dwóch obwodnic grinning smiley
Re: 23 IX-17 X wyłożenie proj. zmian mpzp Mirkowa i terenów przyległych
07 pa 2011 - 22:37:17
Pięknie dbamy o środowisko ..... na papierze - papier przyjmie wszystko.
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy
Goście: 48
Najwięcej uzytkowników: 20 19 sty 2013
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017