Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Odp. na interpelację ws. ul.Chylickiej i drogi przywałowej
30 wrz 2011 - 20:30:14
___________________________________________________________________

tekst interpelacji radnego T. Zymera:

Konstancin-Jeziorna, 22 sierpnia 2011 roku

Tomasz Zymer
Radny Rady Miejskiej VI kadencji
ul. Mirkowska 35C, 05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: exams@orange.pl;

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny
p. Andrzeja Cieślawskiego

Do wiadomości: 1) Burmistrza Gminy p. Kazimierza Jańczuka
2) Zastępcy Burmistrza p. Ryszarda Machałka

INTERPELACJA RADNEGO
Dotyczy: współpracy gminy ze starostwem przy remontach dróg powiatowych

Szanowny Panie Przewodniczący,

W zgodzie z art. 31 pkt 1, 2 i 4 Regulaminu Rady Miejskiej składam na Pana ręce interpelację w tej kluczowej dla mieszkańców gminy sprawie, w formie zdefiniowanej w art. 31 pkt 3, z wnioskiem o niezwłoczne przekazanie Burmistrzowi Gminy w celu przygotowania i przedstawienia stanowiska w tej sprawie przez właściwy organ Gminy, a także o przedstawienie treści interpelacji na najbliższej sesji Rady w dniu 8 września.

OBECNY STAN FAKTYCZNY:

Gmina w roku 2011 na podstawie uchwał Rady Miejskiej, na wniosek Burmistrza, dofinansowała w 50% prace na dwóch drogach powiatowych: na ul. Mirkowskiej od mostu na Jeziorce do al. Wojska Polskiego, oraz na drodze przywałowej Ciszyca-Gassy. O ile ul. Mirkowska jest istotna m.in. jako obwodnica podczas remontu ul. Warszawskiej (drogi wojewódzkiej nr 724), o tyle droga przywałowa ma nikłe znaczenie dla ruchu samochodowego w gminie, nie stanowi części tzw. tymczasowej dużej obwodnicy miasta (która prowadzi przez Habdzin, Opacz do Ciszycy) i jest mało uczęszczana. Argument, jakoby przebudowa tej drogi miała wzmocnić konstrukcję wału przeciwpowodziowego, jest trudny do obronienia, ponieważ wał ten ma około stu lat i nie był od dziesięcioleci wzmacniany, zatem zwiększenie natężenia ruchu i drgań u podstawy wału może go tylko osłabić.
Jednocześnie nie podjęto współpracy z powiatem przy przebudowie najważniejszych arterii miasta - ulic Chylickiej i Wareckiej - w istotny sposób odciążających drogę nr 724, mimo, że ich przebudowa jest w planach powiatowych już od lat. Według informacji uzyskanych od dyrektora ZDK w Piasecznie, p. Kobusa, podczas spotkania w dniu 29 lipca z udziałem moim, p. radnego Ryszarda Bajkowskiego oraz p. Michała Wiśniewskiego, gruntowna przebudowa ul. Wareckiej z 40 cm podbudową oraz 3 warstwami nawierzchni asfaltowej od ul. Pułaskiego do ul. Długiej kosztowałaby gminę nie więcej, niż w/w droga przywałowa. Obecnie na tej najważniejszej w centrum Konstancina (pod względem natężenia ruchu) ulicy jest tylko jedna warstwa asfaltu bezpośrednio na szutrze, co uniemożliwia w praktyce efektywną naprawę nawierzchni. Co więcej, geodeci na koszt gminy wykonują w niejasnym celu na ul. Chylickiej obmiary, co formalnie uniemożliwia wejście geodetów z powiatu i przygotowanie dokumentacji.

PYTANIA:

1) Jakie było faktyczne uzasadnienie wprowadzenia pod obrady Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały o wspólnej przebudowie drogi przywałowej, skoro droga ta (wg informacji od p. Kobusa) nie znajdowała się w planach powiatowych na rok 2011, zaś kluczowa dla ruchu w gminie ul. Chylicka była w tych planach, a nie będzie przebudowywana?
2) Czy prawdą jest, że w/w droga przywałowa jest częściowo położona na działkach prywatnych?
3) Czy burmistrz planuje w roku 2012 zawnioskować do Rady Miejskiej o fundusze na wspólną z powiatem przebudowę ul. Chylickiej i ewentualnie ul. Wareckiej?
4) Jaki jest cel opłacanych przez gminę prac geodezyjnych na ul. Chylickiej i kiedy się one zakończą?
4) Jak wygląda wieloletni plan współpracy gminy z powiatem przy przebudowie dróg, jakie są konkretne priorytety gminy przy tej współpracy i z czego one wynikają?
5) Jaka jest strategia rozbudowy i remontów całej sieci drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, w szczególności:
a. które drogi wojewódzkie, powiatowe powinny być zbudowane i/lub wyremontowane do końca obecnej kadencji w podziale na poszczególne lata wg zarządu gminy Konstancin-Jeziorna;
b. które z dróg z punktu a) są już uwzględnione w planach odpowiednio zarządu powiatu lub zarządu województwa mazowieckiego;
c. jaki jest spodziewane zaangażowanie finansowe gminy Konstancin-Jezirona w drogi wymienione w punkcie a);
d. które drogi gminne powinny być zbudowane i/lub wyremontowane do końca obecnej kadencji w podziale na poszczególne lata wg zarządu gminy Konstancin-Jeziorna;
e. jak ma wyglądać rozwój sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna do końca obecnej kadencji w podziale na poszczególne lata wg zarządu gminy Konstancin-Jeziorna.

Proszę o odpowiedź na wszystkie punkty mojej interpelacji w formie pisemnej. Zgodnie z art. 33 Regulaminu Rady Miejskiej, proszę pana Przewodniczącego o udzielenie mi głosu podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 8 września br. w celu publicznego sformułowania / przedstawienia dodatkowych pytań bezpośrednio związanych z moją interpelacją.

Z poważaniem,
Tomasz ZymerZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2011-09-30 20:55 przez mania.
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy
Goście: 47
Najwięcej uzytkowników: 20 19 sty 2013
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017