Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Odpowiedzi na pisma zostały wysłane w "urzędowym" terminie i odebrane przez adresata
09 sty 2013 - 11:37:19


mieszkaniec
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej
04 sty 2013 - 09:08:28
Krzysztof

Niestety, burmistrz nie udzelił mi żadnej odpowiedzi.

----------------------------------------------------

Po co ta komedia?

Niżej pismo, jakie dostałam z UMiGu do opublikowania na forum. Zostało także wysłane do mieszkańca


Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
09 sty 2013 - 12:30:34
Komedia?

Wniosek o udostepnienie informacji z dnia 09.10.2012 r. był skierowany do burmistrza, i nie zostałam zgodnie z przepisami prawa poinformowana o przekazaniu wniosku do kierownika OPS.
I zdziwił mnie fakt , że otrzymałam pismo od kierownika a nie od burmistrza. Pomijając już ten fakt, cytuję treść odpowiedzi

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.210.2012 r. informuję, że nie była przeprowadzona żadna zmiana w statucie OPS w Konstancinie-Jeziornie.
Nowy regulamin organizacyjny został wprowadzony Zarządzeniem Nr 11 Kierownika Osrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 wrzesnia 2012 r.

To nie jest odpowiedż na wniosek, raczej lekceważące podejście do tematu.

Na wniosek z dnia 07.11.2012 r. równiez burmistrz nie raczył poinformowac, że odpowiedzi udzieli mi kierownik OPS, którego odpowiedż to dla mnie jest jawną kpiną.

Dobrze, że po tak długim czasie Pan burmistrz raczył wystosować do mnie pismo, którego Pani jest juz w posiadaniu, ja niestety jeszcze nie otrzymałam powyzszego wyjaśnienia z dnia 07.01.2013 r. i to jest bardzo przykre.
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
09 sty 2013 - 12:38:26
pomijając wątpliwości tyczące obiegu samej korespondencji mieszkaniec-urząd to ja zapytowywuję 'co w kwestii meritum problemu?'
czy my jeszcze wiemy w czym tkwi problem czy już go całkiem...rozwodniliśmy?
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
09 sty 2013 - 13:01:22
Pod dywanik, do tego nie potrzeba wiedzy merytorycznej.
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
09 sty 2013 - 14:25:07

mieszkaniec
Komedia?

Wniosek o udostepnienie informacji z dnia 09.10.2012 r. był skierowany do burmistrza, i nie zostałam zgodnie z przepisami prawa poinformowana o przekazaniu wniosku do kierownika OPS.
I zdziwił mnie fakt , że otrzymałam pismo od kierownika a nie od burmistrza.

Wydaje mi się, że po to Burmistrz ma urzędników/ kierowników wydziałów, żeby zajmowali się poszczególnymi dziedzinami pracy urzędu. Jako szef nie musi się znać na wszelkich szczegółach i zrobił prawidłowo wysyłając pismo do źródła. Nie musiał pani/pana informować ani pytać o zdanie.
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
09 sty 2013 - 15:20:12
bo w Polakach jest przeswiadczenie, ze jak napisza skarge na jakiegos urzednika na niskim szczeblu to ktos na bardzo wysokim szczeblu sie tym zajmie.

W praktyce jest tak, ze ten na gorze przesyla pismo lancuszkiem do tego na kogo jest skarga. On odpowiada i sle wyzej. Na samej gorze to przepisuja na papier firowy ministra czy premiera i juz.
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
09 sty 2013 - 15:42:27
Znana mi jest ta praktyka i trudno wymagać żeby przy tak wielu obowiazkach osób sprawujących władzę, odpowiadali na pisma interesntów osobiście.
Ale jak dobrze stwierdzasz, ze ten na gorze przesyla pismo lancuszkiem do tego na kogo jest skarga. On odpowiada i sle wyzej. Na samej gorze to przepisuja na papier firowy.
Oczekiwałam, jedynie, że burmistrz zapozna się z odpowiedzią sporządzoną przez pracownika OPS i podpisze
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
09 sty 2013 - 16:00:08
Poniższy art. pochodzi z KPA / Kodeks Postępowania Administracyjnego / i mieszkaniec ma rację.
Wykładnia tego artykułu jest taka, że obywatel w każdym stadium postępowania administracyjnego ma prawo wiedzieć, gdzie jego skarga czy zapytanie się znajduje, a co za tym idzie organ administracji jest zobowiązany do informowania obywatela o przekazaniu jego pisma do innej komórki organizacyjnej urzędu, jeżeli ta udziela odpowiedzi.

Art. 9. [Zasada informowania stron] Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek..
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
09 sty 2013 - 16:55:36
Maniu nie masz racji. Myślę, że nazwę tematu wątku należy znowu zmienić - prowizoryczne odpowiedzi na wnioski mieszkańca... Omijając już fakt jakości odpowiedzi wystosowanej przez Kierownika OPS ( która według mnie w ogóle nie dotyka sedna sprawy i obraża wręcz inteligencję osoby która wystosowała wniosek i jasno określiła zakres informacji publicznej, której oczekuje ) to należy zauważyć, że Mieszkaniec nie otrzymał odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt 3 wniosku o udostępnienie informacji publicznej - dotyczącej zasadności utworzenia działów i wydziałów w ( tak niedużym OPS ) oraz powołania Kadry Kierowniczej... W takim przypadku należy rozumieć ( według mnie ), że została zastosowana w tym punkcie odmowa udostępnienia informacji publicznej. Czy dostałaś decyzję administracyjną odmawiającą Ci udostępnienia tej informacji w tym zakresie? Bo tego wymaga Ustawa o udostępnianiu informacji publicznej ?

?Art. 16.

1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. ?

W przypadku nie dostarczenia Ci takiej decyzji moim zdaniem zostałaś pozbawiona możliwości odwołania się do samorządowego kolegium odwoławczego - co zapewnia tryb odwoławczy w decyzji administracyjnej.
Maniu więc jak sama widzisz Mieszkaniec nie otrzymał odpowiedzi od Burmistrza. Nie wiem czemu piszesz tu o komedii? Pan Burmistrz wystosował pismo do mieszkańca 7 stycznia 2013 r. ??? 4 miesiące po dacie złożenia wniosku Burmistrz informuje mieszkańca, że brak odpowiedzi był rzekomy i że sprawę przekazał do OPS ( nie za późno trochę )??? Nie oszukujmy się - jestem skłonny podejrzewać, że gdyby mieszkaniec nie napisał na forum - dalej zostawał by lekceważony przez Burmistrza i Kierownika OPS bo w taki sposób można to zinterpretować? Dziwi mnie, ze Burmistrz sam nie był ciekawy odpowiedzi na pytania zawarte w tym wniosku i nie zaniepokoił go fakt, że statut OPS może być niezgodny z zarządzeniem Kierownika wprowadzającym reorganizację w OPS ? Czy komuś zależy aby i podatnicy nie poznali odpowiedzi na zadawane przez Mieszkańca we wniosku pytania? Widzę, że nadal sprawa nie jest wyjaśniona niestety i ja osobiście uważam, że to nie komedia to farsa.Zmieniany 3 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-01-09 18:28 przez krzysztof.
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
09 sty 2013 - 17:22:05
nie dostałam decyzji odmawiajacej, ale dzięki za uświadomienie. Po otrzymaniu pisma, które zamieściła mania na forum, potraktuję jako odmowę i tu bedzie miał zastosowanie tryb odwoławczy
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
09 sty 2013 - 18:15:44
To jednak widać, że mieszkaniec miał rację. Czy Mania specjalnie wprowadza nas w błąd? Przecież jak to czytam to widzę, że tu celowo ktoś stara się odwrócić naszą uwagę od meritum sprawy jak napisał Artek-Bartek. Ja osobiście bym się wstydził na miejscu Burmistrza jakby w moim imieniu Kierownik odpowiedział w taki sposób. tylko na 2 zdania stać Kierownika OPS? Dla mnie to wygląda jakby Burmistrz celowo "krył" Kierownika OPS tylko jaka jest tego przyczyna?

Kiedy w końcu uzyskamy odpowiedz na pytania, które nurtują już nie tylko mieszkańca, ale również innych podatników zamieszkujących Naszą Gminę? Bo jak widać po przykładzie mieszkańca, który jest zainteresowany polityką lokalną Gminy, nie ma co liczyć na odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Czy trzeba czekać do następnej kadencji aby rozliczyć Burmistrza z obietnic przedwyborczych, gdzie zapewniał, że będzie sprawował pełną kontrolę nad jednostkami i wydziałami?
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
09 sty 2013 - 19:30:20

fabian
Czy Mania specjalnie wprowadza nas w błąd?

Czy to ja pisałam te pisma?
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
09 sty 2013 - 19:40:42
Poszłam do źródła czyli do statutu OPS(uchwalony w 2009) i Regulaminu Organizacyjnego (wprowadzonego zarządzeniem kier.OPS z września 2012) na które powołuje się burmistrz i kierownik OPS w pismach skierowanych do mieszkańca.

W statucie jest podane:

§ 6

1.Pracą Ośrodka kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
2.Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
3.Kierownik wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy i Głównego Księgowego.

W regulaminie jest napisane:

Rozdział 3
Zasady kierowania Ośrodkiem
§ 6.
1.Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2.Kierownik kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Zastępcy, Głównego Księgowego oraz
Kierowników Wydziałów.

3.Główny Księgowy pełni funkcję kierownika Wydziału Finansowego.
4.Kierownik określa szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Zastępcy, Głównego
Księgowego i wszystkich pracowników Ośrodka.
5. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji.

I tu jest chyba pies pogrzebany, bo dokument nadrzędny, jakim jest statut, nie przewiduje funkcji kierowników wydziałów. Opierając się na tym co pisał mieszkaniec, że jest w OPS zatrudnionych 19 osób i w/g statutu jest tam 3 kierowników (kier.OPS, z-ca kier. i gł.księgowy), to rzeczywiście dalsze powoływanie kierowników jest co najmniej dziwne.

... niestety nie jestem prawnikiem i dlatego mogę nie mieć racji.
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
09 sty 2013 - 19:56:59
Hesiu oczywiscie, moim zdaniem masz racje. Reorganizacja wymagala zmiany Statutu oczywiscie uchwalonego przez Rade Gminy. Teraz wedlug mnie w obiegu sa 2 sprzeczne dokumenty. Tylko o czym to swiadczy? Fabianie ciekawe spostrzezenia ;-)Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-01-09 20:02 przez krzysztof.
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej
10 sty 2013 - 10:50:20

mania
Już chyba pisałam, że zadawane przez Panstwa pytania zostały przez Burmistrza wysłane do OPS, aby się do nich ustosunkowała i udzieliła odpowiedzi druga strona. Na razie nie mam informacji co dalej. Myślę ze pisma urzędowe w te i we wte jakiś czas idą, więc musimy sie uzbroić w cierpliwość.
m confused smiley

Pomijajac mój wniosek, pytań było więcej. Otrzymała Pani pismo skierowane do mnie (czekam z niecierpliwością na listonosza) ale juz miesiąc od powyzszej informacji. Śnieg zasypał drogę do
UMiG ?
w te i we wte jakoś długo trwa.
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej
10 sty 2013 - 11:17:22

mieszkaniec
Pomijajac mój wniosek, pytań było więcej. Otrzymała Pani pismo skierowane do mnie (czekam z niecierpliwością na listonosza) ale juz miesiąc od powyzszej informacji. Śnieg zasypał drogę do UMiG ?
w te i we wte jakoś długo trwa.

Hop, hop, jeszcze styczeń, nie luty. Pismo zostało napisane 7.stycznia br. i wyszło z UMiGu (mailem) 9.stycznia, to na mój rozum - nie miesiąc ale 2 dni temu. Poczta nierychliwa i na dodatek pewnie wysłano poleconym z żółta kartką, to trochę potrwa, a na dodatek snieg pada....
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
10 sty 2013 - 13:15:49
Chyba nie zrozumiała Pani treści'
Napisała Pani 06.12.12

Już chyba pisałam, że zadawane przez Panstwa pytania zostały przez Burmistrza wysłane do OPS, aby się do nich ustosunkowała i udzieliła odpowiedzi druga strona. Na razie nie mam informacji co dalej. Myślę ze pisma urzędowe w te i we wte jakiś czas idą, więc musimy sie uzbroić w cierpliwość.
m
Pytania osób nie dotyczyły jedynie mojego wniosku, i nie chodziło mi w powyższej wypowiedzi o pismo z dnia 07.01.13
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
10 sty 2013 - 14:34:35

mieszkaniec
Chyba nie zrozumiała Pani treści'
Pytania osób nie dotyczyły jedynie mojego wniosku, i nie chodziło mi w powyższej wypowiedzi o pismo z dnia 07.01.13

To o co chodziło, proszę jeszcze raz sformułować wniosek i opublikować na forum - wyslę jak poprzednie. Nie chwytam o co w tym wszyskim biega, że nie burmistrz we własnej osobie nie odpowiedział na pismo?

Jak napisałam - po to ma urzędników, żeby zajmowali się swoimi działkami, a zawiadamianie Pani/Pana, że wysłał do kogoś - jesli odbywa sie to w ramach jednego UMiG, to zbędna biurokracja. Co innego jesli pismo wychodzi na zewnątrz, wtedy korespondent dostaje "do wiadomości"

I analogicznie:
W szpitalu, którego szefem jest ekonomista, albo kardiolog zrobiono pacjentce cesarskie cięcie. Po wyjściu ze szpitala pacjentka pisze o informację, czy ból kolana, który się pojawił ma związek z zabiegiem? To do kogo się dyr szpitala zwróci, by odpowiedział - sam nie powinien odpowiadać, bo na stawach nie musi się znać ale pośle do specjalisty od kolan, żeby wyraził opinię.
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
10 sty 2013 - 15:22:23
I analogicznie:
W szpitalu, którego szefem jest ekonomista, albo kardiolog zrobiono pacjentce cesarskie cięcie. Po wyjściu ze szpitala pacjentka pisze o informację, czy ból kolana, który się pojawił ma związek z zabiegiem? To do kogo się dyr szpitala zwróci, by odpowiedział - sam nie powinien odpowiadać, bo na stawach nie musi się znać ale pośle do specjalisty od kolan, żeby wyraził opinię.

analogicznie:
specjalista od kolan to ortopeda, i po uzyskaniu informacji od specjalisty, dyrektor udzieli pacjentce odpowiedzi ( podpisze się na firmowym papierze)
Re: Ośrodek Pomocy Społecznej - odpowiedzi na pisma mieszkańca, zob. na s.13
10 sty 2013 - 16:11:11


chwytam o co w tym wszyskim biega, że nie burmistrz we własnej osobie nie odpowiedział na pismo?

Jak napisałam - po to ma urzędników, żeby zajmowali się swoimi działkami
no właśnie... chodziło by o to, by wyjaśnić pojawiające się (podnoszone przez mieszkańców) wątpliwości tyczące funkcjonowania Ośrodka...
a na tym powinno zależeć Burmistrzowi... już ktoś wczesniej pisał, że Pani Kierownik nie bardzo powinna być sędzią we własnej sprawie...
a na razie to mamy jakiś taki...dziwny ping-pong ze wskazaniem, że wszystkiemu winny...zgłaszający problem... ech...
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy
Goście: 57
Najwięcej uzytkowników: 20 19 sty 2013
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017