Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Połowa kadencji Burmistrza Konstancina-Jeziorny. Podsumowanie i Zamierzenia na następne 2 lata
14 sty 2013 - 22:14:31
na gminnej stronce: [www.konstancinjeziorna.pl]

można było także przeczytać w papierowym wydaniu Kuriera Południowego, w nastepnym ma być o zamierzeniach na drugą połowę kadencji.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-02-05 16:24 przez mania.
Re: Połowa kadencji Burmistrza Konstancina-Jeziorny. Podsumowanie
14 sty 2013 - 22:30:39
Ładna prezentacja dokonań burmistrza K.Jańczuka.Konstancin-Jeziorna pięknieje,Szczególnie okolice parku zdrojowego i CKR . Dużo pracownicy gminy wykonali aby zabezpieczyć osiedle Mirków w media:energię elektryczną, wodę i ogrzewanie.Natomiast niepokoi nieproporcjonalny wkład finansowy gminy w rozwój obszarów wiejskich. Szczególnie dużo dróg na wsi jest w opłakanym stanie.
Re: Połowa kadencji Burmistrza Konstancina-Jeziorny. Podsumowanie
15 sty 2013 - 12:10:36
to taka kontynuacja wątku Zmian w lepszym klimacie... po co nowy?
wiele dobrego zadziało się niewątpliwie
niewątpliwie także prawdziwe jest zdanie, że


oczekiwania mieszkańców są dużo większe niż możliwości gminy
natomiast pytanie jest dlaczego w odczuciu wielu mieszkańców starania, o których mówi Burmistrz


staram się konsekwentnie dążyć do zrównoważonego rozwoju gminy z priorytetowym nastawieniem na zaspakajanie najważniejszych potrzeb mieszkańców
nieco nie znajdują pokrycia w rzeczywistości?


do sukcesów minionych dwóch lat można zaliczyć wprowadzenie komunikacji wewnętrznej, z której korzysta wielu mieszkańców z całej gminy
(...)Strzałem w dziesiątkę okazało się uruchomienie linii 742
to jest tzw. najprawdziwsza prawda... jednak czemu Burmistrz nie mówi o swym własnym uporze pt. 'na więcej niż dałej nie liczcie'? (temat wałkowany w osobnym wątku)
zwłaszcza, że zdaje się mieć świadomość, że


Autobus jest niezwykle oblegany
?

jednak jak dla mnie najbardziej...niedorzeczne jest zdanie


W ciągu krótkiego okresu udało się zbudować drogi, które przyczyniły się do rozproszenia ruchu i odciążenia głównych tras, prowadzących do Warszawy. Mam na myśli budowę asfaltowej nawierzchni między Gassami i Ciszącą oraz o ulicy Ściennej w Bielawie
ma Burmistrz jakieś badania dla potwierdzenia tej tezy? i pominąć należy, że wymienione drogi...mają standard z gatunku pożalsięboże...

martwi też zdanie


Zastanawiamy się również nad zakupem fotoradaru
przecież chyba już RM zdecydowała, że zakup się dokona?

Burmistrz niewątpliwie odziedziczył wiele problemów...za rozwiązanie wielu można go chwalić....jednak...już np. upór odnośnie odkładania budowy sali w Opaczy (szkoła bez sali wbrew temu co twierdzi Burmistrz nigdy nie będzie funkcjonalna!!!!) jest...niegodny naśladowania...
podobnie jak brak obiecywanego przed wyborami planu kadencyjnego...Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-01-15 12:12 przez Artek_Bartek.
Re: Połowa kadencji Burmistrza Konstancina-Jeziorny. Podsumowanie
15 sty 2013 - 14:56:51
"Okazało się, że przez wiele lat nic nie wykonano. Dlatego po spotkaniach z projektantami i bezskutecznej próbie ich zmobilizowania, podjąłem decyzję o zerwaniu umów. Błyskawicznie podpisaliśmy nowe umowy"

Burmistrz nie dodał że "błyskawicznie" podjął decyzje o zerwaniu umowy już po 14 miesiącach urzędowania z bonusem tzn. bez żadnych roszczeń z strony gminy.
4) 18 stycznia 2011 roku wezwano projektantów do dostarczenia dokumentacji projektowej (etap II)
13) 15 marca 2012 roku zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy
[www.konstancinjeziorna.pl]

Może tak panie burmistrzu mówmy całą prawde a nie tylko to co pasuje.

Jak nie zapłacę podatku to równie długo będzie mnie pan burmistrz mobilizował i zapraszał na spotkania?

Kpina, brak szacunku do mieszkańców i mydlenie oczu ludziom nie w temacie.
Zamierzenia na następne 2 lata
05 lut 2013 - 16:43:06
Stawiamy na zrównoważony rozwój
Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna przedstawia swoje plany na najbliższe dwa lata i mówi o wyzwaniach, które stoją przed konstancińskim samorządem w najbliższym okresie.


Mija połowa kadencji władz samorządowych Konstancina?Jeziorny, jak Pan ocenia minione dwa lata ?

Te dwa lata to był czas wytężonej pracy, dla mnie ale także dla moich współpracowników. Dokonaliśmy kilku istotnych zmian organizacyjnych w Urzędzie, staraliśmy się także poprawić bieżącą obsługę mieszkańców. Od początku mojego kierowania Urzędem wypracowaliśmy inny, skuteczniejszy system prowadzenia inwestycji, polegający na tym, że zadania inwestycyjne są realizowane w sposób przemyślany, racjonalny i przypisane konkretnemu pracownikowi. Zwiększony został nadzór bieżący nad realizowanymi zadaniami. To istotny element dążenia do zrównoważonego rozwoju gminy, w którym najistotniejsze jest zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców i likwidacja wieloletnich zaniedbań. Chciałbym też przedstawić mieszkańcom kolejne zadania na najbliższe dwa lata, z zastrzeżeniem, że ich realizacja jest uzależniona od wielu zewnętrznych uwarunkowań, należy pamiętać, że żyjemy w latach kryzysu.

Jakie to zagrożenia?

Niepewna jest sytuacja gospodarcza w Europie i w naszym kraju, mamy wysokie bezrobocie co może się łatwo przełożyć na skutki finansowe także dla samorządów i wtedy realizacja niektórych zaplanowanych przedsięwzięć może się opóźnić. Chcę jednak powiedzieć, że na dziś sytuacja finansowa naszej gminy jest stabilna i korzystając z tej sytuacji, chcielibyśmy realizować odważny, proinwestycyjny program.

Czy w najbliższym czasie także mieszkańcy Parceli mogą liczyć na rozpoczęcie budowy kanalizacji i wodociągu ?

Takie są nasze zamiary. To następne ogromne przedsięwzięcie, które planujemy rozpocząć w 2013 roku. Jest nim kompleksowa budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla południowych sołectw gminy: Parceli, Łyczyna, Słomczyna, Kawęczyna, Turowic, Piasków, Cieciszewa i Dębówki. W tym roku zlecimy również wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla sieci w Czarnowie, a w przyszłym roku dla wschodniej części gminy m.in. Okrzeszyna i Kępy Okrzewskiej. Konsekwentnie realizujemy budowę przyłączy do sieci sanitarnej w Habdzinie, Opaczy, Czernidłach, Łęgu i Gassach. Samorząd musi więc zmierzyć się z ogromnymi i kosztownymi inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi, niespotykanymi wcześniej w historii naszej gminy. Ten program inwestycyjny wymaga od nas wielkiej odpowiedzialności i racjonalnego działania. Jestem przekonany, że to się powiedzie. Trzeba jednak pamiętać, że są to zbyt duże zadania, żeby wszystkie udało się dokończyć w ciągu najbliższych dwóch lat. Ale my konsekwentnie realizujemy wcześniej nakreślony program rozwoju naszej gminy.

W ciągu ostatnich lat konstanciński samorząd przeznaczył miliony złotych na modernizację gminnych szkół. Czy w następnych latach są planowane kolejne przedsięwzięcia związane z oświatą?

Przez wiele lat swojego życia byłem związany z oświatą i jest mi ona niezwykle bliska. Mam świadomość potrzeb w tym zakresie i dlatego zawsze będę zabiegał o to, by zapewnić naszym dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki do nauki, a nauczycielom stworzyć odpowiednią bazę do pracy. W poprzednich latach przeznaczyliśmy ogromne środki z budżetu gminy na przebudowę i remonty szkół. Teraz przyszła kolej na rozwój bazy dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W tym roku rozpoczniemy budowę nowego żłobka w Mirkowie dla 75 dzieci. Po ukończeniu tej inwestycji przeprowadzimy generalny remont istniejącego przedszkola w Mirkowie, w wyniku czego zwiększy się liczba miejsc dla dzieci. Planujemy
w 2013 roku rozpocząć również budowę przedszkola w Oborach, w którym ma być 100 miejsc dla najmłodszych. Musimy jednak wyjaśnić kilka istotnych problemów z wykonawcą projektu i rozpoczęcie tej inwestycji może się nieco opóźnić.

A inne placówki...

Gruntownego remontu wymaga także przedszkole przy ul. Wareckiej. Analizujemy obecnie sytuację tej placówki. Być może zdecydujemy się na budowę nowego obiektu w zupełnie innym miejscu gdzie mogłyby być przeniesione dzieci z ?Leśnej Chatki?. Ale to trudna decyzja. Będziemy prowadzić konsultacje w tej sprawie. Z analizy możliwości finansowych gminy wynika, że rozpoczęcie budowy tego przedszkola nie jest możliwe w ciągu najbliższych dwóch lat. Nasz budżet nie wytrzyma tak dużych obciążeń inwestycyjnych. Niezależnie od dużych zaplanowanych inwestycji, w trakcie tej kadencji będziemy kontynuować bieżące remonty we wszystkich placówkach oświatowych.

A co z Opaczą, czy w tej szkole powstanie nowa sala gimnastyczna?

Dzięki zaangażowaniu ogromnych środków finansowych niedawno zakończony został kompleksowy remont i rozbudowa tej placówki. Dzieci i nauczyciele zyskali bardzo dobre warunki do nauki i pracy. Jesteśmy dumni z efektów tej inwestycji. Pamiętamy też, że jest to jedyna szkoła w gminie, która nie ma sali gimnastycznej. Dlatego w 2013 roku zlecimy opracowanie projektu budowy, którą będziemy chcieli rozpocząć w 2014 roku, pod warunkiem, że nie zabraknie na nią niezbędnych środków finansowych.

Od wielu lat konstanciński samorząd planuje budowę ratusza. Udało się już wybrać nowe miejsce na urząd, ale kiedy zostanie on zbudowany?

Rozpoczęliśmy procedurę związaną z budową nowego ratusza. Na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku zostanie rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na koncepcję nowoczesnego budynku, który będzie przyjazny mieszkańcom i spełni standardy niezbędne, by fachowo i szybko obsługiwać mieszkańców. Po rozstrzygnięciu konkursu zlecimy wykonanie projektu, tak aby budowa mogła się rozpocząć w przyszłym roku. Według wstępnych szacunków budowa ratusza wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu pochłonie kilkanaście milionów złotych. Jednak jest to niezbędna inwestycja, która służyć będzie wszystkim mieszkańcom. Pora aby nasza gmina posiadała magistrat z prawdziwego zdarzenia, na miarę XXI wieku Budowa potrwa ok. 15 miesięcy. Po przeprowadzeniu urzędu do nowego ratusza, do budynku przy ul. Warszawskiej wprowadzą się gminne służby związane z bezpieczeństwem m.in. straż miejska, monitoring, sztab kryzysowy, ochrona przeciwpożarowa.

Czy najbliższe dwa lata przyniosą zakończenie remontu zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15?

W tym roku chcemy zakończyć przebudowę i remont Hugonówki, w której powstanie Centrum Kultury. Zgodnie z harmonogramem i deklaracją wykonawcy budynek będzie oddany do użytku przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia, podejmiemy wszelkie działania aby jak najszybciej udostępnić go mieszkańcom. Jest to duża i kosztowna inwestycja, ale jestem przekonany, że Centrum Kultury w Parku Zdrojowym będzie miejscem, które swoją ofertą przyciąganie zarówno mieszkańców, kuracjuszy oraz turystów odwiedzających nasze miasto.

Czy samorząd w ciągu najbliższych dwóch lat planuje kolejne inwestycje, poprawiające wizerunek parku i jego okolic?

W Konstancinie-Jeziornie powoli wygasa przemysł, czego ostatnim przykładem było zamknięcie fabryki papieru Metsa Tissue. W długofalowej ?Strategii Rozwoju Gminy Konstancin?Jeziorna do 2020 roku? przyjętej przez Radę Miejską w 2005 r. położono nacisk na wykorzystanie walorów uzdrowiskowych i przyrodniczych naszej miejscowości. Dlatego należy postawić na uzdrowiskowy charakter gminy i wspierać rozwój miasta w tej dziedzinie. Rozwój uzdrowiska to szansa na inwestycje i nowe miejsca pracy. Niedawno został przebudowany Park Zdrojowy oraz sąsiadujące z nim ulice: Matejki, Strumykowa i Wierzejewskiego. W ciągu kolejnych dwóch lat mamy zamiar przebudować kolejne ulice w strefie A uzdrowiska ? Piasta, Jagiellońską i Batorego. Konsekwentnie dążymy do poprawy wizerunku tej części miasta, która jest niejako sercem uzdrowiska a którą najczęściej odwiedzają turyści i kuracjusze. Mamy również opracowaną nową koncepcję ruchu w rejonie Parku Zdrojowego. Dzięki temu zwiększymy ilość miejsc postojowych w ciągach ulicznych. W połowie roku chcielibyśmy rozpocząć budowę obiektu małej architektury, który będzie pełnił funkcję toalety. Budynek powstanie u zbiegu ulic Kraszewskiego i Źródlanej. Jestem przekonany, że nasze inwestycje będą dopełnieniem planów Spółki Uzdrowiska Konstancin-Zdrój, która obok tężni deklaruje budowę Konstancińskiego Centrum Hydroterapii.

A co ze ścieżkami rowerowymi ostatnio tak modnymi?

Wszędzie, gdzie projektujemy nowe drogi dbamy o to, by były tam projektowane ścieżki rowerowe. Myślę, że na Łąkach Oborskich między Grapą a drogą 721 w kierunku Habdzinai groblą między Mirkowem a Oborami istnieje realna szansa budowy ścieżek rowerowych w najbliższym czasie, a w Parku Zdrojowym nad rozlewiskiem już na wiosnę uruchomimy ścieżkę rowerową.

A co z zapowiadanym otwarciem wypożyczalni rowerów?

W drugim kwartale bieżącego roku zamierzamy uruchomić w naszej gminie wypożyczalnię rowerów warszawskiego systemu Veturilo. W gminie powstanie pięć punktów, w których będzie można wypożyczyć rower. Wierzę, że zwiększy to atrakcyjność naszej gminy. Ponadto jest to również jedno z przedsięwzięć, o które zabiegali młodzi mieszkańcy Konstancina-Jeziorny, a chcemy reagować również na potrzeby młodzieży.

Czy młodzi mieszkańcy Konstancina-Jeziorny w ciągu najbliższych dwóch lat mogą spodziewać się kolejnych inwestycji, zapewniających im różne możliwości spędzania wolnego czasu?

Mam wrażenie, że pod tym względem potrzeby młodzieży w naszej gminie zostały zaniedbane. Podejmujemy konsekwentne kroki, aby to zmienić. Przy ul. Bielawskiej w tym roku powstanie kompleks sportowo-rekreacyjny z wielofunkcyjnymi boiskami do siatkówki, piłki nożnej i ręcznej, skateparkiem, ścianką wspinaczkową, placem do ćwiczeń fizycznych oraz parkingiem. Mamy opracowaną koncepcję zagospodarowania tego terenu, którą poprzedziły szerokie konsultacje z mieszkańcami. Cieszę się, że ten zaniedbany teren w końcu będzie służył mieszkańcom, przyciągając nie tylko młodzież, lecz także dzieci i dorosłych. Otwarcie kompleksu planujemy na jesień. W perspektywie kilku lat powinniśmy zaplanować także nowy kompleks sportowo-rekreacyjny z pełnowymiarowymi boiskami, basenem i halą sportową. Jednak na pewno nie uda się takiej inwestycji przeprowadzić w obecnej kadencji. Na razie sprawdzamy różne lokalizacje i poszukujemy
odpowiedniego miejsca.

A co z Łąkami Oborskimi, które w trakcie tej kadencji po wielu latach sporów sądowych w końcu definitywnie stały się własnością gminy?

Część tego niezwykle cennego terenu stanowić musi rezerwę pod budowę przyszłej obwodnicy Konstancina. Obwodnica to kluczowa sprawa dla przyszłości Konstancina i warunków życia jego mieszkańców. Na skraju Łąk Oborskich powinno powstać nowe targowisko oraz duży, wygodny parking, który jednocześnie zabezpieczałby potrzeby części mieszkańców osiedla Grapa, którym już dziś wyraźnie brakuje miejsc parkingowych. Uważam, że pozostała powierzchnia tego terenu powinna być przeznaczona na tereny rekreacyjno-sportowo-turystyczne, w zagospodarowaniu których mogliby uczestniczyć także inwestorzy prywatni. Gmina nie będzie w stanie wygospodarować tak dużych środków jakich wymaga zagospodarowanie tego ogromnego terenu. Na tym terenie wykluczam natomiast jakiekolwiek budownictwo mieszkaniowe.

W Konstancinie-Jeziornie brakuje przychodni z prawdziwego zdarzenia. Czy w tej kadencji uda się rozwiązać ten problem?

Obiekty publicznego ?ZOZ-u?, który funkcjonuje w naszej gminie, według przepisów unijnych, w obecnym stanie mogą służyć pacjentom tylko do 2016 roku. Niestety nie można ich dostosować do obowiązujących wymogów i niezbędna jest budowa nowej przychodni. Moim zdaniem taki obiekt mógłby powstać na gminnym placu przy ul. Rycerskiej w Skolimowie w partnerstwie publiczno-prywatnym. W najbliższym czasie będę rekomendował Radzie Miejskiej takie rozwiązanie. Jeśli radni pozytywnie je zaopiniują, przystąpimy do poszukiwania operatora, który wybudowałby przychodnię i objął opieką medyczną i leczeniem mieszkańców Konstancina-Jeziorny.

A co z drogami?

Konsekwentnie realizujemy rozpoczęty przed dwoma laty program remontów dróg i chodników gminnych. Dotychczas na ten cel wydaliśmy około 6 mln złotych i proces ten będzie kontynuowany. Myślę, że powoli widać już efekty tej pracy.

Przedstawił Pan zamierzenia inwestycyjne, a co z innymi sferami życia?

Skupiłem się na zadaniach inwestycyjnych, bo one mają podnieść standard życia mieszkańców, stąd też duży nacisk na projektowanie i budowę sieci wod-kan, przebudowę i remonty dróg i budowę dobrej bazy oświatowej. Nie zapominamy także o innych potrzebach mieszkańców. Duże środki finansowe przeznaczamy na rozwój kultury (KDK - otrzymał w bieżącym roku ponad 2 mln złotych) i sportu (GOSiR - otrzymał około 1,5 mln złotych). Wspomagamy kluby sportowe, inicjatywę lokalną i organizacje pożytku publicznego.

____________________________________
materiał został przysłany przez UMiGZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-02-06 08:49 przez mania.
Re: Połowa kadencji Burmistrza Konstancina-Jeziorny. Podsumowanie i Zamierzenia na następne 2 lata
05 lut 2013 - 23:16:43
A ta woda śmierdząca, to dopiero od dwóch lat w Parceli? Wczesniej - choc mieliście u siebie koło partii rządzącej, nikt tej sprawy nie podnosił. Był za to nacisk, żeby broń Boże nikt nie śmiał starać się o obwodnicę.

I proszę trochę mniej epitetów, wielkich liter
mod m
Re: Połowa kadencji Burmistrza Konstancina-Jeziorny. Podsumowanie i Zamierzenia na następne 2 lata
06 lut 2013 - 06:15:15
uff aż mi wazelina oczy zakleja, musiałam przetrzeć monitor...


cytat z najnowszego Naszego Miasta " a z przekazywaniem informacji kierownictwo urzędu ma wyraźnie problem i bardzo często myli nachalną propagandę z rzetelną informacją."

taki cytat the finger smiley

mariaZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-02-06 06:18 przez maria.
Re: Połowa kadencji Burmistrza Konstancina-Jeziorny. Podsumowanie i Zamierzenia na następne 2 lata
06 lut 2013 - 08:53:03
Artykuł wytworzył p. Marii ulubiony wydz. Promocji

----- Original Message -----
From: Patryk Siepsiak
To: m.pw@wp.pl
Sent: Tuesday, February 05, 2013 2:40 PM
Subject: Wywiad z burmistrzem
Re: Połowa kadencji Burmistrza Konstancina-Jeziorny. Podsumowanie i Zamierzenia na następne 2 lata
06 lut 2013 - 12:35:58
skoro


Artykuł wytworzył p. Marii ulubiony wydz. Promocji
nie ma się co dziwić wrażeniu niektórych, iż (jak cytuje Maria najnowsze NM)


z przekazywaniem informacji kierownictwo urzędu ma wyraźnie problem i bardzo często myli nachalną propagandę z rzetelną informacjąBurmistrz został Ministrem Edukacji i Budownictwa Szkół w gminie Konstancin-Jeziorna.
a Ty Robercie nie przesadzaj...szkoła w Opaczy nie będzie miała sali (czytaj możliwości wypełniania podstawy programowej) jeszcze przez czas jakiś (jak to mówi Burmistrz potrzebne są pieniądze i...zakończenie innych oczywiście pilniejszych edukacyjnych inwestycji...
do tego...KJ nie stać na dodatkowe godziny np. języka obcego jak większość gmin ościennych (ostatnio się zdziwiłem, że moje dziecko w 6 klasie ma średnią wyciąganą z przedmiotów 9 a syn znajomych z Wwy z 11 (dodatkowe przedmioty finansowane przez Dzielnicę...)
Re: Połowa kadencji Burmistrza Konstancina-Jeziorny. Podsumowanie i Zamierzenia na następne 2 lata
06 lut 2013 - 13:23:24
Akurat nasza gmina dopłaca z własnych środków do oświaty (relatywnie do liczby uczniów) nie mniej, niż sąsiednie warszawskie. To, że środki te nie idą na finansowanie zajęć np. drugiego języka obcego, to już raczej decyzja kierownictwa szkół, a nie burmistrza.

Nie wydaje mi się, żeby kwestia finansowania budowy żłobka, przedszkola czy szkolnej stołówki zamiast części sieci kanalizacyjnej stanowiła sedno problemu z inwestycjami w gminie. I żłobek, i przedszkole publiczne są naszej społeczności lokalnej niezbędne, tak samo, jak sieci wod.-kan.

Problem stanowi natomiast to, że na inwestycje idzie tylko 1/4 budżetu gminy, zaś bardzo duża część tego budżetu służy finansowaniu niezależnych zakładów budżetowych, których efektywność bywa podawana w wątpliwość. Przykłady: ok. 1,5 mln dofinansowania dla ZGK do tzw. infliltracji po raz kolejny w tym roku (styczniowa uchwała RM) w sytuacji, kiedy ZGK-owi nawet "nie opłaca się" regularnie (co miesiąc) ściągać należności za wodę i ścieki, co, jak wyliczyłem w wątku o ZGK, może oznaczać roczną stratę nawet ćwierć miliona złotych. A co powiecie o KDK, który ma budżet w tym roku ponad 2 mln złotych (niezależny!), ale nie stać ich na dofinansowanie w kwocie maksymalnie kilku tysięcy pierwszej w historii publikacji o dziejach naszej gminy przed założeniem letniska Konstancin (czyli między XII wiekiem a rokiem 1897), opartej na drobiazgowych badaniach źródeł historycznych do których NIKT od dziesiątek lat nie zaglądał (m.in. archiwum Potulickich)? Nie neguję faktu, że KDK współorganizuje wiele cennych spotkań, festiwali, projektów - ale czemu za zajęcia w KDK (taneczne itp.) nasze dzieci muszą płacić więcej, niż w prywatnych komercyjnych firmach? Dlaczego w tych 2 milionach złotych nie znalazła się oferta dla młodzieży, a sal potencjalnie do tego celu idealnych (świetlica w Mirkowie) KDK chce się pozbyć? Te uwagi do ZGK i KDK to oczywiście tylko drobne przykłady. Jestem przekonany, że gdyby rozsądniej gospodarować budżetem placówek i służb gminnych (także Straży Miejskiej, UMiG, OPS i in.), udałoby się w budżecie wygospodarować kolejnych kilka lub kilkanaście milionów na niezbędne inwestycje. Nie powinniśmy przejadać środków na inwestycje bez końca finansując zakłady i jednostki budżetowe bez pełnej kontroli nad tym, jak to finansowanie jest użytkowane.

A co do podsumowania (znacznie już ponad połowy) kadencji burmistrza - każda władza ma prawo chwalić swoje dokonania i nie wiem, czy jest sens całkowicie negować te dokonania (tego, poprzedniego czy następnego burmistrza) tylko dlatego, że nie objęły one jak dotąd tej konkretnej inwestycji, na której nam akurat najbardziej zależy - sieci kanalizacji w Parceli, sali gimnastycznej w Opaczy, czy (z mojego podwórka) - wyprowadzenia uciążliwej produkcji z Mirkowa.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-02-06 13:27 przez Tomasz Zymer.
Re: Połowa kadencji Burmistrza Konstancina-Jeziorny. Podsumowanie i Zamierzenia na następne 2 lata
07 lut 2013 - 14:20:00


To, że środki te nie idą na finansowanie zajęć np. drugiego języka obcego, to już raczej decyzja kierownictwa szkół, a nie burmistrza.
tak chyba nie do końca...Dyrektor szkoły ma do dyspozycji co najwyżej 2 godz. w klasie a i to nie każdej bo zależy to od tego, która podstawa programowa obowiązuje w danej klasie. Przeznaczane są one zgodnie z potrzebami - a te najczęściej to przystosowanie do życia w rodzinie lub jakieś zajęcia wyrównawcze lub dodatkowe godziny (polski, historia, matematycha).
Dodatkowe godziny leżą tylko i wyłącznie w gestii Burmistrza... Dyrektor może wnioskowaćj i owszem, ale...sam swego czasu na jednej z komisji słyszałem z ust Burmistrza, by dyrektorzy *(było nie było jego podwładni!) nie uwzględniali dodatkowych godzin 'od niego'...
To w sumie dyskusja do wątku o przyszłości edukcji w tej gminie jednak....ciężko ją jednak toczyć, gdy nie ma woli ze strony UMiGu powołania ciała (drzewiej funkcjonującego!) w postaci RR ze wszystkich szkół służącego otwartej dyskusji o problemach... tyle naszego co sobie napisaliśmy swego czasu pisemko...a po nim...co bardziej zaangażowani...przenieśli swe dzieci do szkół w gminach ościennych...Zrozumcie proszę, że sytuacja jest znacznie poważniejsza.
Pan Tomasz trafnie zdiagnozował problem zarządzania gospodarką i środkami gminy. Podając tylko jeden przykład - niestety jest ich o wiele więcej.
Sedno problemu gdzie jest?
ja nie wiem jak poważna jest sytuacja...wiem jedynie, że nie bardzo widzę wolę, by o niej w sposób otwarty dyskutować...i to mnie martwi najbardziej...zwłaszcza, że obietnice w tym zakresie były jasne i precyzyjne sad smiley
Re: Połowa kadencji Burmistrza Konstancina-Jeziorny. Podsumowanie i Zamierzenia na następne 2 lata
21 wrz 2013 - 09:55:07
Cytuję ulotkę wyborczą Burmistrza Kazimierza Jańczuka skierowaną do mieszkańców Skolimowa: " Niezbędna jest budowa chodnika ze ścieżką rowerową i przebudowa skrzyżowań " - chodzi o drogę wojewódzką 721 ( ul. Pułaskiego ).
To miłe, że jest w planach budowa ścieżki rowerowej do Habdzina, czy w Parku Zdrojowym. A my, mieszkańcy Skolimowa ? Po trzech latach kadencji Pana Burmistrza sprawa chodnika i ścieżki rowerowej nie została nawet ruszona.
A tłumaczenie, że droga 721 jest drogą wojewódzką i inwestycje przy niej nie leżą w gestii gminy można włożyć między bajki. Wystarczy przejechać się do sąsiedniej Lesznowoli, leżącej przy tej samej drodze, gdzie pani Batycka-Wąsik ( 97% poparcia w ostatnich wyborach ), sprawę chodników i ścieżek załatwiła pozytywnie wiele lat temu.
Widocznie my mieszkańcy Skolimowa nie zasłużyliśmy na XXI wiek i za karę mamy się taplać w błocie do końca świata.
W kwestii obiecanego ograniczenia ruchu TIRów na ulicy Pułaskiego, proszę spróbować zasnąć latem przy otwartym oknie. Pędzące samochody, w tym ciężarowe z pewnością przerwą błogi sen. A ograniczenie prędkości budzi pusty śmiech. Patrolu policji, czy straży miejskiej przy tej ulicy nie widziałem od lat. Może wystarczyłoby, aby te patrole od czasu do czasu kontrolowały prędkość i tonaż pojazdów jeżdżących po tej drodze. Wpływy do budżetu gminy gwarantowane.
Tezy Konstancińskie - podsumowanie
23 pa 2013 - 22:59:53
Tuż przed wyborami samorządowymi 2010 opublikowałem na swoim blogu tzw. tezy konstancińskie, które nadal uważam za w pełni aktualne: [tomaszzymer.blogspot.no] . W związku z niemal dobiegającą końca kadencją (minęło już jej 3/4), zamieszczam poniżej treść ostatnich (postulatywnych) punktów tego tekstu z zaznaczeniem;

na zielono - tych punktów, które udało się zrealizować
na czarno - tych, które są w trakcie częściowej realizacji
na czerwono - tych, które nie zostały zrealizowane i nic nie wskazuje na to, by były zrealizowane w tej kadencji.


Niech kolory mówią za siebie i za nas radnych.
________________________________________________

13. Do realizacji wizji miasta-kurortu potrzebne są:
? zatrzymanie marnotrawstwa funduszy budżetowych,
? pełne wykorzystanie funduszy zewnętrznych,
? reorganizacja nadzoru nad inwestycjami gminy,
? prywatyzacja lub komercjalizacja instytucji rujnujących budżet (ZGK),

? PPP: partnerstwo publiczno-prywatne (m.in. przy budowie przychodni, oczyszczalni, itp.),
? "odchudzenie" administracji
? znalezienie inwestorów strategicznych dla prywatyzacji uzdrowiska,
? prywatni sponsorzy dla imprez publicznych typu koncerty, mecze, itp. - nie wydawać z budżetu na igrzyska,
? przyciągnięcie inwestorów i pobudzenie działalności gospodarczej poprzez szybkie uchwalenie dobrych, klarownych planów miejscowych, które ułatwią inwestowanie i w konsekwencji zwiększą wpływy do budżetu.


14. Dla utrzymania i rozwoju miasta-kurortu należy także:
? usunąć uciążliwą produkcji z uzdrowiska (m.in. przenieść tzw. "asfalciarnię"),
? wyeliminować w planach miejscowych możliwość powstawania kolejnych uciążliwych inwestycji oraz tworzenia osiedli bez wcześniejszej budowy dróg, szkół i infrastruktury miejskiej,
? wyprowadzić ciężki ruchu tranzytowy ze stref A i B,
? usunąć z planów wojewódzkich trasę przelotową do Rosji przez centrum miasta.

?
15. Gmina powinna uzyskać wpływ na los uzdrowiska np. przez wejście do spółki Konstancin-Zdrój (z Łąkami Oborskimi jako wkładem).

16. Uzdrowisku Konstancin dochód i popularność przyniosą:
? publiczny park wypoczynku i sportu na Łąkach Oborskich,
? wskrzeszenie produkcji wody mineralnej w Konstancinie,
? budowa systemu geotermalnego i solarnego ogrzewania miasta (za pieniądze rządowe i unijne),
? sieć ścieżek rowerowych łączących gminę z Warszawą,

? reforma gospodarki odpadami (bezpłatny odbiór odpadów sortowanych przez gminę, kompostownik gminny wykorzystywany do nawożenia zieleni miejskiej oraz jako źródło energii),
? rewitalizacja Obór (negocjacje z SGGW w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki w gminie uzdrowiskowej),
? inwestycje w infrastrukturę godną uzdrowiska (wodociągi, kanalizację, oczyszczalnie): z funduszy unijnych (tam, gdzie to jeszcze możliwe) lub ze wsparciem rządowym,
? program oczyszczania i zagospodarowania turystycznego rzeki Jeziorki (partnerstwo gmin i powiatu)
17. Mieszkańcom gminy potrzebny jest szybki i wygodny transport publiczny. Należy zachęcać mieszkańców do korzystania z transportu publicznego poprzez:
? puszczenie midi-busów ZTM do Metra Kabaty,
? sieć częstych połączeń ZTM ze wsi wokół Konstancina do pętli przy obecnym UMiG,
? budowę szybkiej kolei linii siekierkowskiej bez przesiadki z Bielawy, Mirkowa, Jeziorny i przystanków na Kierszku do Dworców: Śródmieście i Wschodniego; oraz systemu "Parkuj i jedź" przy nowej pętli ZTM i peronach kolejki - inwestor: sejmik Mazowsza, ze środków unijnych i wojewódzkich.

18. Dla bezpieczeństwa mieszkańców niezbędne są:
? prawdziwy monitoring 24h w miejsce "ślepych" kamer: pokój dozoru kamer z obsadą 1-osobową i centrum szybkiego powiadamiania
? reforma straży miejskiej (dochody wg efektywności, stałe rewiry),
? przebudowa Rowu Jeziorki (Skolimów, ul. Pułaskiego) i modernizacja wałów rzecznych od ul. Bielawskiej do ujścia Jeziorki w celu eliminacji zagrożenia powodziowego - opracowanie wspólnego projektu gminy, powiatu i województwa w tej sprawie
? niedopuszczenie do dalszej intensywnej zabudowy mieszkaniowej na terenach zagrożonych powodzią (przez właściwe zapisy w planach miejscowych i kontrolę poczynań starostwa)


19. Dzieci i młodzież w naszej gminie powinny mieć szkołę, opiekę, sport i rozrywkę na miejscu - nie w stolicy. Dla osiągnięcia tego celu należy:
? dofinansować przedszkola i szkoły - przez odzyskanie funduszy marnowanych z powodu złej kontroli nad inwestycjami gminnymi,
? pozyskać sponsorów dla imprez publicznych, ograniczyć wydatki gminy na "igrzyska",
? wesprzeć inwestorów prywatnych w celu stworzenia nowoczesnych klubów młodzieżowych z muzyką, internetem i grami oraz
nowych ogólnodostępnych obiektów sportowych (m.in. Plac Sportowy Porąbka),

20. Należy kontynuować wizję hr. Skórzewskiego dla Konstancina w nowych warunkach i epoce:
? powstrzymać celowe niszczenie zabytkowych willi oraz wycinkę najwartościowszego drzewostanu (we współpracy ze stowarzyszeniami lokalnymi i konserwatorem wojewódzkim),
? zrewitalizować centrum Konstancina oraz Skolimowa (infrastruktura sanitarna, drogi, chodniki - przez pozyskanie funduszy zewnętrznych),
? zbudować pieszo-rowerowe szlaki turystyczne ukazujące historię i przyrodę gminy (wielojęzyczna internetowa promocja piękna i wartości kulturowych Konstancina-Jeziorny),
? dbać o realną ochronę i promocję rezerwatów oborskich oraz Chojnowskiego Parku Narodowego (m.in. przez powołanie społecznych strażników przyrody oraz budowę szlaków i ścieżek dydaktycznych)
.
Re: Tezy Konstancińskie - podsumowanie
23 pa 2013 - 23:02:24
Duuuużo czerwonego sad smiley
proponuje drobne korekty
23 pa 2013 - 23:35:06
? zatrzymanie marnotrawstwa funduszy budżetowych

prywatni sponsorzy dla imprez publicznych typu koncerty, mecze, itp. - nie wydawać z budżetu na igrzyska,

pozyskać sponsorów dla imprez publicznych, ograniczyć wydatki gminy na "igrzyska",


to się częściowo udało, ale niestety siła wyższa
? wyprowadzić ciężki ruchu tranzytowy ze stref A i B,
usunąć z planów wojewódzkich trasę przelotową do Rosji przez centrum miasta.


pkt 15. szansa się wymknęła, bo nie ma spółki uzdrowiskoZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-10-23 23:38 przez mania.
Re: Połowa kadencji Burmistrza Konstancina-Jeziorny. Podsumowanie i Zamierzenia na następne 2 lata
24 pa 2013 - 07:54:43

spoko
Cytuję ulotkę wyborczą Burmistrza Kazimierza Jańczuka skierowaną do mieszkańców Skolimowa: " Niezbędna jest budowa chodnika ze ścieżką rowerową i przebudowa skrzyżowań " - chodzi o drogę wojewódzką 721 ( ul. Pułaskiego ). (...) Po trzech latach kadencji Pana Burmistrza sprawa chodnika i ścieżki rowerowej nie została nawet ruszona.
A tłumaczenie, że droga 721 jest drogą wojewódzką i inwestycje przy niej nie leżą w gestii gminy można włożyć między bajki. Wystarczy przejechać się do sąsiedniej Lesznowoli, leżącej przy tej samej drodze, gdzie pani Batycka-Wąsik ( 97% poparcia w ostatnich wyborach ), sprawę chodników i ścieżek załatwiła pozytywnie wiele lat temu.

no cóż, tu żadne wymówki nie zastąpią oczywistej konkluzji, że p. Batycka chce i potrafi, a p. Jańczuk nie chce i nie potrafi
Re: proponuje drobne korekty
24 pa 2013 - 07:59:25

mania
? zatrzymanie marnotrawstwa funduszy budżetowych

Zgadzam się. Radni powstrzymują niektóre pomysły Burmistrza jak np. remont płotu przed Urzędem za 100 tys. zł smiling smiley Ale to chyba nie o to chodziło smiling smiley

Teraz płotu nie ma i jest ładnie.
Re: Połowa kadencji Burmistrza Konstancina-Jeziorny. Podsumowanie i Zamierzenia na następne 2 lata
25 pa 2013 - 09:09:51
a propos marnotrawstwa: nie wiem, z jakiej kieszeni pójdą pieniądze na kolejny remont zalanego lokalu przy Jaworskiego, ale jeśli winni zaniedbań nie ponoszą żadnych konsekwencji, to cóż to za strategia confused smiley


TZ
Oczywiście, że o kolejności i terminach robót zdecydowała konkretna osoba w ZGK. Podlega ona p. dyr. Skarżyńskiemu, który z kolei jest zatrudniony przez p. burmistrza Jańczuka. Jeśli wizja wykaże nieprawidłowości, radni zwrócą się w tej sprawie z wnioskiem do p. Jańczuka, który MOŻE, ALE NIE MUSI zalecić p. Skarżyńskiemu skontrolowanie, kto ponosi odpowiedzialność. Wówczas p. dyr, Skarżyński MOŻE, ALE NIE MUSI wyciągnąć konsekwencje służbowe, finansowe, etc. wobec osoby odpowiedzialnej. ZGK jest samodzielnym zakładem budżetowym i p. Skarżyński w stosunku do własnych pracowników zachowuje dużą samodzielność decyzji.
Radni mogą też przekazać sprawę Komisji Rewizyjnej, która mimo, że rzuca jej się kłody pod nogi, odmawia wglądu w dokumenty, itp., funkcjonuje znakomicie pod kierunkiem p. Grażyny Konitzer, osoby niezwykle pracowitej, mądrej i dyplomatycznej. Komisja może orzec o winie pracownika, wówczas być może p. Skarżyński uzna to za wystarczający powód do zabrania częśći premii za IV kwartał, trzynastki, itp. Takie kary, jak mówiła p. Grażyna, miały już miejsce. Nie były nigdy jednak wystarczająco uciążliwe, by znacząco zmienić zachowanie urzędników.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-10-25 09:12 przez ola.
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy
Goście: 46
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017