Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
projekty (lub zmiany) mpzp sołectw Gassy i Turowice oraz osiedla Obory
25 pa 2013 - 10:39:54
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gassy gm. Konstancin-Jeziorna.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 358/VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gassy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gassy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 października 2013 r. do 18 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 listopada 2013 roku (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 16.30.


cały komunikat tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Turowice gm. Konstancin-Jeziorna.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 360/VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Turowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Turowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 października 2013 r. do 18 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 listopada 2013 roku (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 17.30 .

więcej tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]


Obwieszczenie burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 200/VI/21/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 października 2013 r. do 12 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 października 2013 roku (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1, o godz. 16.30.

więcej tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy
Goście: 48
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017