Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
21 cze 2014 - 07:56:41
Dzień dobry. Niektórzy pracownicy samorządowi, którzy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej często szukają innych możliwości „dorobienia” sobie do pensji. Niektórzy „zakładają firmę na współmałżonka” inni zawierają umowy cywilnoprawne jako podwykonawcy dla innych przedsiębiorstw. Jeżeli świadczone w ten sposób czynności spowodują, że pracownik znajdzie się w sytuacji konfliktu interesów, konsekwencje tego mogą być bardzo dotkliwe dla pracownia. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. Przykład: Kierownik wydziału budownictwa w powiecie X na zlecenie przedsiębiorstwa projektowo-budowlanego wykonuje usługi projektowe. Przedsiębiorca ma siedzibę na terenie innego powiatu ale zdarza się mu również przyjmować zlecenia od mieszkańców powiatu X. W praktyce zdarza się do, że wydziału budownictwa starostwa powiatowego X trafiają wnioski o wydanie pozwoleń na budowę z projektami opracowanymi przez dyrektora tego wydziału. W podanym przykładzie występuje oczywisty konflikt interesów.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z wymienionych wyżej zakazów pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie rozwiązać z pracownikiem, bez wypowiedzenia z winy pracownika, stosunek pracy lub odwołać go ze stanowiska.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy, ale jeżeli naruszenie ma charakter ciągły bieg terminu liczy się odrębnie dla każdego dnia, w którym utrzymuje się stan naruszenia prawa.
Przykład: Pracodawca powziął wiadomość o tym, że pracownik wykonuje na podstawie umowy cywilnoprawnej czynności pozostające w sprzeczności z jego obowiązkami służbowymi i jedynie upomniał pracownika. Po upomnieniu pracownik jednak nie zaniechał dodatkowej aktywności zawodowej i nadal ją wykonywał. Po dwóch miesiącach od upomnienia pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę.

Powyższe potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. I PKN 236/2000 LexPolonica nr 2412210

"Istota postawionego powodowi zarzutu kwalifikowanego jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych polegała na podjęciu działalności konkurencyjnej względem pracodawcy. Nie tyle ważne było więc samo utworzenie konkurencyjnej spółki, co rozpoczęcie i prowadzenie przez nią takiej działalności. Zachowanie powoda miało więc charakter trwały, określany jako tzw. czyn ciągły. Utrwalone w takich przypadkach orzecznictwo przyjmuje, że termin z art. 52 § 2 KP rozpoczyna swój bieg od ostatniego ze zdarzeń składających się na to zachowanie."

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 20 stycznia 2011 r. I PK 112/2010 LexPolonica nr 2537399

"W sytuacji, gdy zachowanie pracownika naruszające obowiązki pracownicze polega na zawinionym zaniechaniu, czyli jest zachowaniem biernym, mimo obowiązku czynienia, przy czym taki stan jest permanentny (ciągły, ustawiczny, trwający nieprzerwanie, stale i niezmiennie przez dłuższy czas), bieg miesięcznego terminu z art. 52 par. 2 k.p. należy liczyć odrębnie (osobno) w stosunku do każdego kolejnego dnia utrzymującego się stanu naruszenia."

Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.
.
Anonimowy użytkownik
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
21 cze 2014 - 09:02:34
Pewnie jest to wszystko prawdą co napisał Papa Smerf ,i wyrok sadowy też ,ale jak mi wiadomo Wyrok Sądu nie jest wykładnikiem prawa ,jest tylko wyrokiem w konkretnej sprawie, którą sąd rozpatruje ,w Polsce nie ma czegoś takiego jak precedens. O 200 PLN też nikt nie pójdzie do sądu ,ale dobrze o tym wiedzieć.
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
21 cze 2014 - 09:28:44
Witamy na forum Papę Smerfa, dziękujemy za wykładnię prawną, kto zamawiał?

szkoda tylko, że w tym przypadku nie trafiona eye popping smiley trzeba więcej w książkach posiedzieć a nie w googleZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-06-21 09:43 przez guciak.
Anonimowy użytkownik
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
21 cze 2014 - 09:50:50
Witamy


na forum Papę Smerfa, dziękujemy za wykładnię prawną, kto zamawiał?
Papa Smerf zarejestrowany 20.06.2014 godz.:12 ,minut 04 ,post 1 w dniu 21.06.2014 godz,10 minut 57 . Kto zamawiał ?cool smiley
Anonimowy użytkownik
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
21 cze 2014 - 10:55:22

guciak
Witamy na forum Papę Smerfa, dziękujemy za wykładnię prawną, kto zamawiał?

szkoda tylko, że w tym przypadku nie trafiona eye popping smiley trzeba więcej w książkach posiedzieć a nie w google
nie rozumiem skąd ten tryiumfalizm w pańskim poście ,jak widze nic pan nie rozumie ,przypominam w polityce oprócz litery prawa liczy się także etyka postepowania .Czy pan swoje postepowanie uważa za etyczne ?
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
21 cze 2014 - 11:04:24

rondo
Kiedy pisze pan tak jak pisze, to insynuuje pan coś i podejrzenia mogą padać na różne osoby.

Widzę uderzające podobieństwo do wypowiedzi niektórych innych użytkowników grinning smileyWszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
21 cze 2014 - 11:06:05
Zawieszam wątek do chwili, aż będę miał czas go dokładnie przejrzeć i zdecydować co dalej.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
21 cze 2014 - 21:59:16

rondo
Tylko niektórzy nie mogą takiej działalności prowadzić , czy co do zasady - wszyscy ?

F.ma FORT Ksawery Gut, nie jast zarejestrowana na współmałzonka, bo zdaje się, że takowego Ksawery Gut nie posiada smiling smiley

a może ma pan ochotę jeszcze zaglądać mi do łóżka i patrzeć z kim sypiam, co? ma pan fobie na moim punkcie?


rondo
Pracownik samorządowy podejmujący dodatkowe zajęcia nie ma obowiązku informowania pracodawcy o tym fakcie, o ile nie jest ono prowadzone w formie działalności gospodarczej. Jednakże przerzucone zostało na niego ryzyko niewłaściwej oceny swoich poczynań

w UMiG obowiązek takowy jest i zapewniam pana, że przed podpisaniem umowy o pracę podpisałem oświadczenie,
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
22 cze 2014 - 22:31:02

rondo

W/w p.Gut, jest równocześnie sołtysem wsi Słomczyn i za piastowanie tej funkcji otrzymuje stosowna dietę.

I co z tego wynika? I gdzie tu jest sensacja panie Rondo? smiling smiley
Nie może pobierać diety, czy sołtysem być nie powinien?
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
23 cze 2014 - 07:10:30
Przyganiał kocioł garnkowi grinning smileyWszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
23 cze 2014 - 08:45:39
Panie rondo, proszę nie czarować mnie komplementami, smiling smiley tylko odpowiedzieć na postawione przeze mnie pytania.
O ile nie są dla Pana zbyt trudne, oczywiście!
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
23 cze 2014 - 12:19:34

rondo


Może również zbierać śmiecie (to wynika z całości mojego postu, z którego wyjęła Pani jedno zdanie), jeśli ma taka potrzebę i nikt inny nie chciał się tej pracy podjąć. Aczkolwiek z mojej wiedzy wynika, że nikt inny takiej szansy aby ją podjąc nie dostał.

Czyżby żal za utraconą szansą ? tongue sticking out smiley
Anonimowy użytkownik
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
23 cze 2014 - 14:28:24

mania

rondo


Może również zbierać śmiecie (to wynika z całości mojego postu, z którego wyjęła Pani jedno zdanie), jeśli ma taka potrzebę i nikt inny nie chciał się tej pracy podjąć. Aczkolwiek z mojej wiedzy wynika, że nikt inny takiej szansy aby ją podjąc nie dostał.

Czyżby żal za utraconą szansą ? tongue sticking out smiley
Jeżeli Kierownikowi to nie uwłacza to dlaczego dla innych ma być to ujmą .Pieniądze podobno nie śmierdzą , nawet jeśli są gówniane .eye rolling smiley
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
23 cze 2014 - 15:54:21
Powiedziałam coś o ujmie? Sama uwijam się z miotla po ulicy. Sprzatalam tez w Azylu. Ale czasem już gnaty doskwieraja. Jakby co to miotłę przekaże i zapłacę lepiej niż GOSiR
Anonimowy użytkownik
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
23 cze 2014 - 16:02:51


Mania
Jakby co to miotłę przekaże i zapłacę lepiej niż GOSiR
Rozumiem ,że to propozycja dla pana Kierownika ,tu akurat nie byłoby konfliktu interesu .
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
23 cze 2014 - 19:43:29

babet


Mania
Jakby co to miotłę przekaże i zapłacę lepiej niż GOSiR
Rozumiem ,że to propozycja dla pana Kierownika ,tu akurat nie byłoby konfliktu interesu .

Nie to moja propozycja dla tego komu koło nosa przeleciała okazja zarobku za sprzątanie placu sołeckiego w Słomczynie
Anonimowy użytkownik
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
24 cze 2014 - 07:08:08


Mania
Nie to moja propozycja dla tego komu koło nosa przeleciała okazja zarobku za sprzątanie placu sołeckiego w Słomczynie
a już myślałam , że dałaś szanse zarobku 200 "zeta" panu Kierownikowi.
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
25 cze 2014 - 21:39:17

rondo
"Zgodnie z art. 3 wymienionej ustawy „osoba wchodząca w skład organów gminy nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego, a także nie może być zastępcą lub przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności."

"Zgodnie z art.3 wymienionej ustawy tzn. jakiej ustawy, Panie rondo?
"osoba wchodząca w skład organów gminy nie może prowadzić działalności gospodarczej......................",
konkretniej proszę, jaka osoba?
Polityczna głupota czy absolutna pewność własnych racji?
26 cze 2014 - 06:19:49
Nazwisko padło w tym wątku parokrotnie, a sprawa jest tu obracana w kółko jak rożen nad ogniskiem. Ja się nie wypowiadam, czy ktokolwiek złamał prawo, czy też nie - ale jeśli pojawiły się publiczne wątpliwości podparte oficjalną odpowiedzią Urzędu na wniosek o informację publiczną, a osoba, o której tu mowa, pan Ksawery Gut, jest oficjalnym reprezentantem (rzecznikiem) jednego z najpoważniejszych ugrupowań startujących do jesiennych wyborów samorządowych - to pozwalając na rozpowszechnianie w sieci (nie tylko na tym forum) takich zarzutów bez ich wiarygodnego publicznego odparcia to ugrupowanie po prostu strzela sobie politycznego samobója. Za 200 zł brutto. U naszych zachodnich partnerów z Unii - raczej nie do pomyślenia, a na wschodzie także jeśli mieliby ryzykować oskarżenia, to za znacznie poważniejsze pieniądze.
Re: Nowy kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
26 cze 2014 - 10:36:42
Szanowny panie rondo rzuca pan poważne oskarżenia posługując się art.3 wyjętym nie wiadomo z jakiej ustawy (nie podaje pan).
Bardzo proszę o uzupełnienie: z jakiego dnia jest ta ustawa oraz czego dotyczy, Oczywiście jeśli wie pan coś więcej na ten temat Ustawodawca podaje takie dane. Samo określenie "zgodnie z art.3 wymienionej ustawy" jest nie wystarczające.the finger smiley
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy
Goście: 53
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017