Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
KONSULTACJE SPOŁECZNE ws. komunikacji liniami lokalnymi L
23 wrz 2017 - 10:01:36
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza konsultacje społeczne w sprawie komunikacji publicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, świadczonej autobusami linii lokalnych L14, L15, L16, L21, L28. Z racji wygaśnięcia z końcem br. umowy z obecnym operatorem obsługującym wyżej wymienione linie L, zachodzi potrzeba opracowania założeń do nowego przetargu. Służyć temu mają ogłoszone konsultacje, które będą prowadzone od 25 września roku do 6 października 2017 roku.
Linie L21 i L28 są współfinansowane przez Gminę Góra Kalwaria, Gminę Konstancin-Jeziorna i Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie. Linie L14, L15, L16 są współfinansowane przez Gminę Konstancin-Jeziorna i Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie. Burmistrzowie Gminy Góra Kalwaria i Gminy Konstancin-Jeziorna uzgodnili, że nie przewidują zwiększenia środków finansowych na obsługę linii L21 i L28. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna nie przewiduje zwiększenia środków finansowych na obsługę linii L14, L15, L16. Konsultacje winny dotyczyć zmian trasy przebiegu linii lokalnych L w ramach dotychczasowych długości tras, zmiany ilości przystanków autobusowych i ich usytuowania oraz zmiany rozkładu, itp.
Konsultacje społeczne

Konsultacje będą prowadzone od 25 września 2017 roku do 6 października 2017 roku (piątek). Uwagi, wnioski, propozycje zmian w funkcjonowaniu linii lokalnych L w formie pisemnej, należy przekazać na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem „konsultacje w sprawie linii lokalnych L”, osobiście w kancelarii UMiG, pokój nr 4 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: drogi@konstancinjeziorna.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2017 roku (piątek).

Podsumowanie konsultacji odbędzie się w dniu 12 października 2017 roku (czwartek), o godzinie 15.00 w sali posiedzeń przy ulicy Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie.

Przeprowadzenie przetargu, obejmującego okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku, zostanie powierzone Zakładowi Transportu Miejskiego w Warszawie.


Wykaz i przebieg tras lokalnych (L) oraz pełna treść komunikatu tu: [www.konstancinjeziorna.pl]
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy
Goście: 59
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017