Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Może taka treśc wniosku - po prostu
17 mar 2012 - 23:15:39
Jeśli pasuje i byłyby kłopoty z drukowaniem mogę wysłać WordaRe: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
18 mar 2012 - 12:19:31
Czy ktoś wie, gdzie ostatecznie odbędą się środowe obrady Sesji Rady Miejskiej,
tematem których będzie między innymi "Trasa Mostowa", ciąg dalszy ?
Wyznaczony termin środa 21 marca 2012 , godz. 14.00, sala posiedzeń Rady Miejskiej ul. Świetlicowa (przy bibliotece)
Czy zaszły jakieś zmiany?
Czy można być później ?
O której może być omawiany temat?

Obecność zainteresowanych mieszkańców wydaje mi się, bardzo wskazana.smiling smiley
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
18 mar 2012 - 12:30:36
ja nie widzę takiego punktu w programie XXI sesji RM [bip.konstancinjeziorna.pl]
Może wystarczy, że decyzję podejmie Komisja Rozwoju i Ładu Przestrzennego.

Albo będzie to przedstawione na sesji w Wolnych wnioskach (zazwyczaj późnym wieczorem)Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-03-18 12:36 przez mania.
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
19 mar 2012 - 12:32:24
Wniosek ws.Trasy Mostowej można podpisywać także w sklepie "U Janka" zwanym "U Olszewskiej", na rogu Wschodniej i Śniadeckich, przy rozlewni wód w Skolimowie.
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
19 mar 2012 - 12:59:23

mania
Albo będzie to przedstawione na sesji w Wolnych wnioskach (zazwyczaj późnym wieczorem)

Nie będzie w Wolnych wnioskach. Na początku sesji radni wniosą o uzupełnienie porządku obrad. Będą co najmniej dwa dodatkowe punkty: opiniowanie wniosków do PZP Województwa (zgłoszonych przez Komisję Ładu) oraz głosowanie nad stanowiskiem Rady w sprawie telewizji Trwam (wniosek członków klubu Nasza Gmina Nasz Powiat). Prawdopodobnie oba te punkty zostaną wprowadzone przed głosowaniem nad uchwałami, czyli ok. godz. 16ej-17ej w środę.
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
19 mar 2012 - 18:21:51

oraz głosowanie nad stanowiskiem Rady w sprawie telewizji Trwam (wniosek członków klubu Nasza Gmina Nasz Powiat)

A może mi ktos napisać co RM K-J ma do telewizji Trwam. Chyba samorząd nie jest od tego, nie jest zadaniem Rady wyrażanie opinii w takich kwestiach.

Może klub NG-NP zorganizuje na terenie gminy zbiórke podpisów, niech sie wyraża swoją wolę mieszkańcy, którzy chcą, a nie hurtem w imieniu wszystkich Rada Miejska.
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
19 mar 2012 - 19:23:45
Radni NG-NP chcą, żeby Rada Miejska przedstawiła swoje stanowisko w sprawie Telewizji Trwam podobnie, jak to uczyniła niedawno Rada Powiatu. Pan przewodniczący RM, Andrzej Cieślawski, jest przeciwny i twierdzi, podobnie jak Mania, że sprawa nie leży w kompetencjach Rady. Zdarzało się jednak czasem w przeszłości zarówno w II, jak i w III Rzeczpospolitej, że samorządy lokalne przedstawiały swoje stanowiska w jakichś istotnych dla funkcjonowania społeczeństwa czy narodu sprawach. Nie ulega wątpliwości, że grupa radnych ma formalne prawo zgłosić taki wniosek o zajęcie stanowiska na piśmie przez Radę - a Rada zdecyduje, czy ten wniosek przyjąć. Zgadzam się, że wniosek podpisany przez mieszkańców byłby bardziej reprezentatywny - w końcu mieszkańcy nie wybierali nas dla naszych poglądów politycznych (przynajmniej mam taką nadzieję).
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
19 mar 2012 - 23:25:04
To że uczyniła to Rada Powiatu, to nie dziwota... Jej sprawa, szkoda tylko że nie zapytała mieszkańców powiatu o zdanie.

Radnych wybierali mieszkańcy, a wśród nich sa nie tylko katolicy, ale także osoby innych wyznań lub nie wierzący, to jak moga w ich imieniu podejmować decyzję w sprawach związanych ze stacją katolicką.

Ogólnie rzecz biorąc - czy zajmowanie się ogólnopolskimi lub nawet regionalnymi mediami należy do kompetencji RM?
Gdzie to jest zapisane: w regulaminie RM, RP czy w ustawie o samorządzie?


Miałabym podobne zdanie gdyby chodziło o TVN, Polsat czy inne media.
Anonimowy użytkownik
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
20 mar 2012 - 00:14:50

mania
Radnych wybierali mieszkańcy, a wśród nich sa nie tylko katolicy, ale także osoby innych wyznań lub nie wierzący, to jak moga w ich imieniu podejmować decyzję w sprawach związanych ze stacją katolicką.

Raczej nie ma mowy o podejmowaniu jakiejś decyzji ?
Osobiście ciekaw jestem jak brzmi wniosek radnych NG-NP.

A poza tym uczmy sie demokracji . Przecież ktoś z radnych może zgłosić kontr-wniosek , który będzie brzmiał nastepująco:- wnioskuję o odrzucenie głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez NG-NP itd.
Jesli ten wniosek przejdzie większoscią głosów to jako dalej idący spowoduje , że wniosek radnych NG-NP głosowany nie będzie i wtedy zostanie zachowane status quo poglądowe.

Ważne tez dla całej sprawy jest aby ten kontr-wniosek dobrze uzasadnić. Ale tu niech się martwi ten , kto wniosek zgłaszał będzie.

I żeby wszystko było jasne:- wielkim łajdactwem jest nieumieszczenie TV Trwam na multipleksie !Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-03-20 00:15 przez harmattan.
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
20 mar 2012 - 13:25:47
Pół godziny temu dowiedziałem się, że na podstawie wniosków zgłoszonych i zaopiniowanych na posiedzeniu Komisji Ładu 6 marca, przewodniczący RM p. Andrzej Cieślawski przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej dotyczącej wniosków do PZP Województwa. Jutro pan Cieślawski zwróci się do radnych o uwzględnienie dyskusji i głosowania nad tą uchwałą w porządku obrad (prawdopodobnie na końcu listy uchwał, czyli np. w piątek, w drugi dzień sesji, lub późnym wieczorem w środę). Jeśli uchwała zostanie przyjęta, UMiG prześle wnioski Rady do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w W-wie w przepisowyum terminie do 28 marca.

Uchwała dotyczy następujących wniosków do PZP Województwa:
1) wykreślenie z planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zapisu funkcjonującego w obecnie obowiązującej wersji planu z 2004r. dotyczącego ?budowy przeprawy mostowej na Wiśle w (?) Józefowie (str. 73) oraz niewpisywanie na listę ?obejść w ciągach dróg wojewódzkich? drogi nr 721 bis (tzw. ?Trasy Mostowej?), przebiegającej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna,
2) stworzenie połączenia niekołowego wzdłuż ul. Warszawskiej, łączącego Konstancin-Jeziorną z Warszawą,
3) zagwarantowanie w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego połączenia tramwajowego pomiędzy Konstancinem-Jeziorną a Warszawą,
4) zaprojektowanie w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego linii kolei napowietrznej łączącej Konstancin-Jeziorną z Kabatami,
5) utrzymanie w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego zapisu o powstaniu obwodnicy drogi 724 płn.-poł.
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
20 mar 2012 - 14:41:36
Informuję, że wnioski ws. Trasy Mostowej można podpisywać:
1. Sklep "Pod Gruszą", Kierszek 1 - przy kapliczce,
2. Sklep "ABC" w Skolimowie przy Pułaskiego 32 (między Kołobrzeską a Chylicką),
3. Sklep "U Janka" znany jako "U Olszewskiej", róg Wschodniej i Śniadeckich, naprzeciw rozlewni wód w Skolimowie,
4. Sklep "Na rogu", róg Granicznej i Szpitalnej, w pobliżu tężni i sanatorium "Przy Żródle" oraz Białego Domu
js.
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
20 mar 2012 - 15:26:26
Do kiedy będą wyłozone listy?
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
20 mar 2012 - 18:36:36
Myślę, że zbiorę je w niedzielę - poniedziałek i zawiozę we wtorek na Solec.
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
20 mar 2012 - 21:09:22
W temacie przebiegu trasy 721 bis.
Z kampanii przed wyborami samorządowymi pamiętam, że kandydat na burmistrza pan Jańczuk mówił o rozprowadzeniu ruchu samochodowego w kierunku Warszawy. Jednym z pomysłów było wyprowadzenie ruchu od strony Piaseczna przy PSE. Jestem ciekaw jak miało to być zrobione.
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
20 mar 2012 - 21:24:22

daramis
W temacie przebiegu trasy 721 bis.
Z kampanii przed wyborami samorządowymi pamiętam, że kandydat na burmistrza pan Jańczuk mówił o rozprowadzeniu ruchu samochodowego w kierunku Warszawy. Jednym z pomysłów było wyprowadzenie ruchu od strony Piaseczna przy PSE. Jestem ciekaw jak miało to być zrobione.

To akurat mam zapisane w materiałach audio do listopadowego wywiadu z p. Jańczukiem (XI 2010): ulicą Borową, Wczasową, Opieńki (po wyasfaltowaniu) do pętli pod Ośrodkiem w Powsinie, dalej prosto do ul. Gąsek i półlegalnym skrótem (drogą wewnętrzną) na Ursynów. Pomysł kontrowersyjny (skierowanie intensywnego ruchu pod samym płotem Ogrodu Botanicznego i pod Lasem Kabackim wąskimi osiedlowymi uliczkami), poza tym - obecnie nierealny, bo nie ma zgody Ursynowa na oficjalne uznanie ulicy Gąsek za drogę "przelotową" (raczej grozi nam od lat zamknięcie tego skrótu). Później p. burmistrz, o ile dobrze zrozumiałem, zweryfikował tej pomysł sugerując, że do ul. Gąsek jeździłyby tą trasą tylko busiki komunikacji lokalnej, ale na to zgody Ursynowa także nie ma i nie należy się jej spodziewać. Nie wiem natromiast, na jakim etapie są rozmowy z Wilanowem w sprawie wyasfaltowania ul. Opieńki na odcinku od Wczasowej do pętli pod skarpą przy Ośrodku. Ze względu na unikalne znaczenie Parku Kultury i Ogrodu Botanicznego dla mieszkańców Warszawy i okolic mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
21 mar 2012 - 00:35:53
To są trasy na Ursynów a nie do Warszawskiej. Rozumiem, że dojazd miał być od Borowej bocznymi uliczkami ( a nie nową trasą ) do ronda przy PSE.
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
21 mar 2012 - 10:47:43
Dziś sesja rady miejskiej

21-03-2012

Dziś (21 marca) odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Gminy Konstancin-Jeziorna. Radni tradycyjnie obradować będą w sali posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1. Początek o godz. 14.

Na środowe posiedzenie zaproszeni zostali m.in.: Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego, jego zastępca - Krzysztof Strzałkowski, a także Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa, Mateusz Baja - radny sejmiku oraz Zbigniew Ostrowski, p.o. dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg w Warszawie.

Konstancińscy radni podejmą decyzje w sprawach m.in.: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, udzielenia dotacji celowej dla województwa mazowieckiego na przebudowę wałów przeciwpowodziowych Wisły i wałów wstecznych rzeki Jeziorki na terenie gminy oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części miasta.

[bip.konstancinjeziorna.pl]
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
21 mar 2012 - 10:51:59
dla przypomnienia Ludwik Rakowski jest też burmistrzem Wilanowa.
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
21 mar 2012 - 11:01:26

Hammer
dla przypomnienia Ludwik Rakowski jest też burmistrzem Wilanowa.

A w poprzedniej kadencji był chyba zastępcą burmistrza Wilanowa. Na dzisiejszym spotkaniu ma chyba raczej wystąpić w roli przedstawiciela województwa. Jednak temat Nowokabackiej, skrzyżowania z Drewny donikąd można by poruszyć ;-)
Re: Zmiana Planu Zagospodarowania Woj. Mazowieckiego - czy samorząd K-J zgłosi wnioski
21 mar 2012 - 11:13:19
Co to jest północno-zachodnia część miasta ? Bo jeszcze o takim mpzp nie słyszałem. To jakiś kod by mieszkańcy tego obszaru nie wiedzieli co im się szykuje ? Czy może chodzi żeby nie było wiadomo o co chodzi ?moody smiley
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować

Dostępni użytkownicy
Goście: 50
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017