Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Posiedzenia Komisji RM
30 wrz 2013 - 21:21:18
październik 2013

01.10.2013r. (wtorek) godz. 15.00 - Komisja do spraw Zagrożeń Powodziowych
Temat:
1. Mała retencja w gminie Konstancin-Jeziorna (tzn. tzw. ?Dzieciak?)
2. Sprawy bieżące
3. Sprawy różne
4. Korespondencja
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


02.10.2013r. (środa) godz. 16.30 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
Temat:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r. w zakresie Wydziału Planowania Przestrzennego
2. Informacja nt. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konstancin-Jeziorna
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r. w zakresie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
4. Korespondencja
5. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


07.10.2013r. (poniedziałek) godz. 17.00 - Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Temat:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r. w działach podległych komisji
2. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję
3. Korespondencja
4. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
9. i 10. października komisje RiOŚ i Budżetu
04 pa 2013 - 18:21:25
09.10.2013r. (środa) godz. 16.15 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Temat:
1. Ocena przebiegu Dożynek Gminnych 2013 r.
2. Wnioski do funduszu sołeckiego na 2014 rok zgłoszone przez sołectwa oraz wnioski do budżetu na 2014 rok
3. Opiniowanie projektów uchwał na XX XVII sesję
4. Korespondencja
5. Sprawy bieżące
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.10.10.2013r. (czwartek) godz. 17.30 Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych
Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.
3. Sprawy bieżące
4. Korespondencja
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
14. października Komisja Ładu
12 pa 2013 - 11:56:58
14.10.2013r. (poniedziałek) godz. 16.30 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r. - Wydział Dróg Gminnych, Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
3. Korespondencja
4. Sprawy różne, w tym sprawy reklam
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.
23. października - Komisja Ładu
18 pa 2013 - 19:26:44
23.10.2013r. (środa) Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

godz. 15.45 Wizja lokalna w budynku przy ul. Jaworskiego 24

godz. 16.30 Sala posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy


Temat:
1. Analiza wniosków do budżetu partycypacyjnego
2. Sprawy reklam
3. Korespondencja
4. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
28.pażdziernika Kom.BOKiS
22 pa 2013 - 08:13:35
28.10.2013r. (poniedziałek) godz. 17.00 Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu

Temat:
1. Analiza realizacji zadań oświatowych w Gminie Konstancin-Jeziorna za poprzedni rok szkolny, w tym wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
2. Korespondencja
3. Sprawy bieżące
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
7. listopada Kom. Budżetu - ODWOŁANA
27 pa 2013 - 19:51:32
07.11.2013r. (czwartek) godz. 18.00 - Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych

Uwaga! Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych uprzejmie informujemy, że zaplanowane na dzień 7.11.2013 roku posiedzenie Komisji nie odbędzie się.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-11-06 20:09 przez mania.
Posiedzenia Komisji RM w listopadzie cd.
13 lis 2013 - 21:10:22
14.11.2013r. (czwartek) godz. 16.30 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów Mirkowa zachodniego
3. Korespondencja
4. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk\


18.11.2013r. (poniedziałek) godz. 17.00 - Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Temat:
1. Przygotowanie do III Konstancińskiego Forum Kulturalnego
2. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję
3. Korespondencja
4. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


19.11.2013r. (wtorek) godz. godz. 18.00 - Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej
Temat:
1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy na rok 2014:
godz. 18.00 Żłobek Gminny
godz. 18.30 SPZZOZ
2. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję
3. Korespondencja
4. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk21.11.2013r. (czwartek) godz. 18.00 - Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych
Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję
2. Omówienie dotacji w zakresie Zakładu Gospodarki Komunalnej
3. Sprawy bieżące
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


22.11.2013r. (piątek) godz. 16.30 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję c.d.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów Mirkowa wschodniego
3. Korespondencja
4. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.
2.grudnia - kom. BOKiS - budżet 2014
26 lis 2013 - 15:39:57
02.12.2013r. ( poniedziałek) godz. 17.00 Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu

Temat:
1. Omówienie projektu budżetu na 2014 rok:
godz. 17.00 - dział 801 oświata i wychowanie; dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza
godz. 17.30- dział 921 KDK; biblioteki
godz. 18.00 ? dział 926 kultura fizyczna
godz. 18.30 ? dział 754 bezpieczeństwo publiczne
godz. 19.00- dział 750 promocja jednostek samorządu terytorialnego
godz. 19.30 ? dział 630 turystyka
godz. 19.45 ? dział 754 bezpieczeństwo publiczne
2. Korespondencja
3. Sprawy różne

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
3.XII. Kom Ładu; 5.XII. Kom. Budżetu; 10.XII. Kom. Uzdr.
01 gru 2013 - 09:32:28
03.12.2013r. (wtorek) godz. 16.00 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych:

Temat: 1. Opiniowanie projektu budżetu na 2014 r. :
- wydziału gospodarki komunalnej i spraw lokalowych
- wydziału ochrony środowiska i rolnictwa
- Zakładu Gospodarki Komunalnej
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


05.12.2013 r. 11.12.2013r., 12.12.2013r. godz. 18.00 - Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych:

Temat: 1. Opiniowanie projektu budżetu na 2014r.
05.12.2013r.: omówienie dochodów gminy na rok 2014.
11.12.2013r.: omówienie inwestycji gminnych zaplanowanych do realizacji w roku 2014,
12.12.2013r.: omówienie wydatków na administrację oraz wniosków do budżetu na 2014r. komisji merytorycznych.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


10.12.2013r. (wtorek) godz. 18.00 - Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej

Temat:
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2014r. w zakresie:
godz. 18.00 przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii,
godz. 18.30 Ośrodek Pomocy Społecznej.
godz. 19.00 opinia dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: centralnej części terenu wsi Bielawa, jezior bielawskich i terenów przyległych, obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna, Lasów Chojnowsko - Oborskich i terenów przyległych, obszaru Skolimowa północnego- rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
11.XII. kom "Powodziowa"; 16.XII. BOKiS
05 gru 2013 - 21:03:31
11.12.2013r. (środa) godz. 15.00 - Doraźna Komisja ds. Zagrożeń Powodziowych
Temat:
1. Problematyka związana z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie Turowic i Brześc przy drodze wojewódzkiej nr 727
2. Korespondencja.
3. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.16.12.2013r. (poniedziałek) godz. 18.00 - Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Temat:
Uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe w 2013 roku.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
9.01 - kom Ładu; 13.01. BOKiS
03 sty 2014 - 16:31:29
09.01.2014r. (czwartek) godz. 16.30 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
Temat:
1. Podsumowanie działań komisji w 2013 roku.
2. Korespondencja
3. Sprawy bieżące
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk

13.01.2014r. (poniedziałek) godz. 17.00 - Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu
Temat:
1. Współpraca Konstancińskiego Domu Kultury i Wydziału Promocji w zakresie realizacji zadań statutowych promujących gminę.
2. Korespondencja.
3. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
24.stycznia - kom ładu...
20 sty 2014 - 10:50:11
24.01.2014 (piątek) godz. 16.30 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

Temat:
1. Prezentacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu 5 sołectw półn.-wsch. (Bielawa, Okrzeszyn, Obórki, Kępa Oborska, Kępa Okrzewska)
2. Korespondencja
3. Sprawy bieżące
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Posiedzenia Komisji RM - od 3. do 6.lutego
02 lut 2014 - 19:39:26
3.02.2014 (poniedziałek) godz. 17.00 - Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu

Temat:
1. Biblioteki miejsko-gminne; formy i sposoby realizacji zadań statutowych
2. Opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej
3. Korespondencja
4. Sprawy różne

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


4.02.2014 (wtorek) godz. 16.30 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję4.02.2014 (wtorek) godz. 18.00 - Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej

Temat:
1. Prezentacja planów rozwoju Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z o.o.
2. Opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej
3. Korespondencja
4. Sprawy różne

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


6.02.2014 (czwartek) godz. 16.30 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

Temat:
1. Godz. 16.30-17.20 Opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję
2. Godz. 17.20 Prezentacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa: Habdzin, Opacz, Ciszyca, Łęg, Czernidła i Gassy
3. Sprawy różne

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
20.lutego - komisja ładu
18 lut 2014 - 10:36:54
20.02.2014 (czwartek) godz. 16.30 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

Temat:
1. Prezentacja II wariantów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Piaski, Cieciszew, Parcela, Obory, Dębówka, Kawęczyn.
2. Korespondencja
3. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.
27.lutego - komisja ładu....
24 lut 2014 - 17:38:15
27.02.2014r. (czwartek) godz. 16.00 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

Tematy:
1. godz. 16.00 Sprawy drogowe.
2. godz. 17.00 Omówienie II wariantów koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Czarnów, Parcela-Łyczyn, Słomczyn, Kawęczynek-Borowina, Turowice, Kawęczyn (zachodni).

_____________________________________________________
wiadomość podana dzisiaj przez Radnego Tomasza Zymera
3, 21 i 24 komisje BOKiS
27 lut 2014 - 10:15:35
3.03.2014 godz. 17.00 - Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu
(posiedzenie w Zespole Szkół nr 2 przy ulicy Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie)

Temat:
1. Bezpieczeństwo publiczne. Przyjęcie sprawozdań z działalności Straży Miejskiej i Policji za rok 2013. Przedstawienie nowego Komendanta Straży Miejskiej i koncepcji działań straży.
2. Prezentacja nowej strony internetowej Konstancina-Jeziorny przez Wydział Promocji.
3. Korespondencja.
4. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz; Komendant Straży Miejskiej, Komendant Policji.


21.03.2014 godz. 17.00 - Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu
(posiedzenie w sali przy ul. Świetlicowej 1)

Temat:
1. Debata- polityka seniora w naszej gminie- dyskusja nad projektem uchwały dotyczącej powołania Rady Seniorów.
2. Korespondencja.
3. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz, organizacje pozarządowe, rady osiedli, koła seniorów, wszystkie organizacje zrzeszające osoby starsze.


24.03.2014 godz. 17.00 - Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu
(posiedzenie w sali przy ul. Świetlicowej 1)

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję
2. Korespondencja
3. Sprawy różne
Zaproszeni: BurmistrzZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-03-16 18:44 przez mania.
Komisje od 17. do 24. marca
14 mar 2014 - 21:14:12
17.03.2014 (poniedziałek) godz. 17.00 - Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych

Temat:. Opiniowanie projektów uchwał na sesję
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.


18.03.2014 (wtorek) godz. godz. 15.00 - Doraźna Komisja ds. Zagrożeń Powodziowych

Temat:
1. Odwodnienie terenów Skolimowa płn.- zach. (rejon ul. Kołobrzeskiej i Kabackiej)
2. Mała retencja
3. Korespondencja
4. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


18.03.2014 (wtorek) godz. 18.00 - Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję
2. Korespondencja
3. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk, Prezes Zarządu MEDIKAR pan Rafał Karwowski.19.03.2014 (środa) godz. 16.15 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję
2. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk20.03.2014 (czwartek) godz. 16.30 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

Temat:
1. Omówienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kawęczyna Wschodniego
2. Opiniowanie projektów uchwał
3. Korespondencja
4. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


przypominam, że 21.03.2014 (piątek) godz. 17.00 będzie obradowała Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu
tematy posiedzeń w wiadomości wyżejZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-03-24 12:07 przez mania.
03.04. - Komisja Ładu ....
27 mar 2014 - 19:47:14
03.04.2014 r. (czwartek) Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

godz. 15.30 Wizja lokalna w Kawęczynie
godz. 16.30 Sala posiedzeń

Temat:
1. Prezentacja II wariantów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta, Kierszka i Łąk Oborskich.
2. Korespondencja
3. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
28. kwietnia BOKiS
23 kwi 2014 - 22:41:22
28.04.2014 r. (poniedziałek) godz. 17.00 - Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu

Temat:
1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 działów: 801, 854.
2. Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok 2014/2015.
3. Korespondencja.
4. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk, dyrektorzy szkół i przedszkoli
Posiedzenia Komisji RM w maju 2014
29 kwi 2014 - 21:28:48
7.05.2014 r. (środa) godz. 14.00 - Doraźna Komisja ds. Zagrożeń Powodziowych
Temat:
1. Realizacja wniosków komisji.
2. Korespondencja.
3. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.


7.05.2014 r. (środa) godz. 16.30 - Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych
Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2013 rok.
3. Korespondencja.
4. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.


8.05.2014 r. (czwartek) godz. 16.30 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
Temat:
1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013:
- Wydziału Dróg Gminnych,
- Wydziału Planowania Przestrzennego,
- Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
2. Korespondencja.
3. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.13.05.2014 r. (wtorek) godz. 16.30 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
2. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.14.05.2014r. (środa) godz. 8.30 - Komisja Rewizyjna /gabinet skarbnika gminy/
Temat:
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2013 rok.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.19.05.2014 r. (poniedziałek) godz. 18.00 - Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej
Temat:
1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2013 rok
godz. 18.00 - Żłobek Gminny
godz. 18.30 - SPZZOZ
godz. 19.00 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
godz. 19.30 - Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Opiniowanie uchwał
3. Korespondencja.
4. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk28.05.2014 r. (środa) godz. 16.30 - Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych
Temat: 1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2013 rok
2. Korespondencja
3. Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.
Niestety nie masz uprawnień aby pisać/odpowiadać na tym forum.
Dostępni użytkownicy
Goście: 63
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017