Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Re: Posiedzenia Komisji RM
20 pa 2017 - 11:11:20
18.10.2017 (środa) godz. 16.30 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych  (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
Opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesje RM
Sprawy różne.
Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


19.10.2017 (czwartek) godz. 17.30 - Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
Opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesje RM
Sprawy różne.
Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk

 
19.10.2017 (czwartek) godz. 16.15 -
Posiedzenie Doraźnej Komisji ds Transportu Miejskiego i Infrastruktury  Rowerowej
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
Wdrożenie I strefy biletowej dla obszaru gminy Konstancin-Jeziorna, koszty, granica strefy biletowej. Wprowadzenie do dyskusji.
Informacja na temat realizacji zadania "Budowa wiat rowerowych zadaszonych" zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk, Dyrektor ZTM Wiesław Witek


23.10.2017 (poniedziałek) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
Opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesje RM - ciąg dalszy.
Sprawy różne.
Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


26.10.2017 (czwartek) godz. 18.00 - Posiedzenie Połączonych Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych oraz Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych    (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
Spotkanie z przedstawicielami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie zakupu przez Gminę terenów z przeznaczeniem ich na Centrum Sportu oraz zakupem nieruchomości przez SGGW, w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-10-23 19:40 przez mania.
Re: Posiedzenia Komisji RM
30 pa 2017 - 18:26:06
30.10.2017 (poniedziałek) godz. 17.30 - Posiedzenie Połączonych Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych, Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
1.Dyskusja na temat wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2.Dyskusja na temat sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
3.Omówienie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna".
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk

______________________________________________________
Niestety przegapiłam tę komisję, podaję po niewczasie - żebyście wiedzieli że się odbyła. Przepraszam sad smiley
m
Re: Posiedzenia Komisji RM
08 lis 2017 - 23:24:40
13.11.2017 (poniedziałek) godz. 17.00  - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:   
Analiza realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016 / 2017; w tym wyniki egzaminów zewnętrznych.
Omówienie procedur dotyczących zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 5.
Opiniowanie uchwał na XL sesję Rady Miejskiej.
Korespondencja.
Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
 


14.11.2017 (wtorek) godz. 17.00  - Posiedzenie  Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:   
Stan realizacji programu szczepień przeciw grypie.
Możliwości i potencjalne koszty zatrudnienia pielęgniarek w szkołach.
Opiniowanie uchwał na XL sesję Rady Miejskiej
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


15 .11.2017 (środa) godz. 16.30  - Posiedzenie  Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:  
Opiniowanie uchwał na XL sesję Rady Miejskiej.
Sprawy różne
Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
14 lis 2017 - 18:33:06
16.11.2017 (czwartek) godz. 17.30 - Posiedzenie Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Dyskusja nad warunkami odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 r. w gminie Konstancin-Jeziorna.
2. Opiniowanie uchwał na XL sesję Rady Miejskiej.
3. Sprawy różne
4. Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


17 .11.2017 (piątek) godz. 16.00 - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Sprawozdanie Wydziału Ochrony Środowiska z udzielonych dotacji na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców węglowych.
2. Opiniowanie uchwał na XL sesję Rady Miejskiej.
3. Sprawy różne
4. Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz JańczukZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-11-14 18:33 przez mania.
Re: Posiedzenia Komisji RM
17 lis 2017 - 19:10:14
20.11.2017 (poniedziałek) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Konstancińskie Centrum Aktywności Lokalnej - dyskusja dotycząca powołania i funkcjonowania.
2. Korespondencja.
3. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
21 lis 2017 - 21:46:05
27.11.2017 (poniedziałek) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Temat:
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2018r. w działach merytorycznie podległych komisji .
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


27.11.2017 (poniedziałek) godz. 17.30 - Posiedzenie Doraźnej Komisji Do Spraw Transportu Miejskiego i Infrastruktury Rowerowej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Temat:
1. Nowy układ komunikacyjny Konstancin-Jeziorna – Metro Kabaty w związku z oddaniem do użytkowania ul. Rosnowskiego w Warszawie. Perspektywa zmian linii autobusowych finansowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna (139, 700, 710, 724, 725, 742)
2. Dyskusja nad zmianami.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz JańczukZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-11-27 11:16 przez mania.
Re: Posiedzenia Komisji RM
27 lis 2017 - 11:15:56
28.11.2017r. (wtorek) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (Biuro Rady Miejskiej, ul. Świetlicowa 1)

Temat: 
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2018r. w działach merytorycznie podległych komisji: 851, 852, 855.
Zaproszeni:  Burmistrz Kazimierz Jańczuk


29.11.2017 (środa) godz. 16.00 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Temat:       
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2018r. następujących wydziałów:
- Wydział Planowania Przestrzennego,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych,
- Zakład Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Dróg Gminnych,
- Wydział Inwestycji i Remontów.
 Zaproszeni:  Burmistrz Kazimierz Jańczuk


29.11.2017 (środa) godz. 19.30 - Posiedzenie Doraźnej Komisji Do Spraw Transportu Miejskiego i Infrastruktury Rowerowej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Temat:
1. Nowy układ komunikacyjny Konstancin-Jeziorna – Metro Kabaty w związku z oddaniem do użytkowania ul. Rosnowskiego w Warszawie. Perspektywa zmian linii autobusowych finansowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna (139, 700, 710, 724, 725, 742) Dyskusja nad zmianami.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


30.11.2017 (czwartek) godz. 17.30 - Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w rozdziale 01030 oraz działach 750, 751, 757 i 758.
2. Omówienie wniosków do budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018, które zostały złożone do Burmistrza Gminy w terminie do 30.09.2017r.
3. Korespondencja.
4. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
27 lis 2017 - 11:19:04
1.12.2017 (piątek) godz. 16.00 - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok w działach: 010, 750, 900, 921, 925, 926.
2. Korespondencja.
3. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz JańczukZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-12-01 17:21 przez mania.
Re: Posiedzenia Komisji RM
01 gru 2017 - 17:24:51
6.12.2017 (środa)

godz. 16.30 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2018 r. wydziału Wydział Inwestycji i Remontów
2. Opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


od godz. 18.00 Posiedzenie połączonych Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

Tematy:
1.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk

7.12.2017 (czwartek) godz. 16.30
Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Temat:
1.Opiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Konstancin-Jeziorna.
Zaproszeni: Burmistrz Gminy - Kazimierz Jańczuk, Przewodniczący Rady Miejskiej - Andrzej Cieślawski, Przewodniczący pozostałych Komisji Rady Miejskiej.
Re: Posiedzenia Komisji RM
07 gru 2017 - 21:28:45
11.12.2017 (poniedziałek) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej.
2. Sprawy różne
3. Korespondencja
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
09 gru 2017 - 19:18:27
13.12.2017 (środa) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.
2. Opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
14 gru 2017 - 23:11:13
15.12.2017 (piątek) godz. 9.00 - Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na XLI sesję – ciąg dalszy.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
07 sty 2018 - 15:38:27
10.01.2018 r. (środa) godz. 16.30 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Wizualizacja fontanny w Parku Zdrojowym.
2. Omówienie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 37 i 38 z obrębu 03-16 Konstancinie-Jeziornie, 3/5,3/7,32/1 z obrębu 03-08 w gminie Konstancin-Jeziorna, zmiana mpzp sołectwa Czernidła, projekt mpzp terenów wsi Bielawa – część północno – zachodnia - etap 1, mpzp dla działki o nr ew. 32/2 z obrębu 03-01 w Konstancinie-Jeziornie, mpzp dla działki o nr ew. 40/2 z obrębu 03-03 w Konstancinie-Jeziornie, mpzp działki o nr ew. 96/19, 96/20, 96/21, 96/23, 96/24 z obrębu 00-10 Kawęczynek-Borowina.
3. Sprawy różne
4. Korespondencja

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
26 sty 2018 - 00:42:30
31.01.2018 r. (środa) godz. 16.30 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Przedstawienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Czarnów – rejon ulicy Wypoczynkowej
2.Przedstawienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Czarnów – rejon ulicy Skowronka
3.Sprawy różne
4.Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych za rok 2017.
5.Dyskusja i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
6.Korespondencja
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


07.02.2018 r. (środa) godz. 16.30 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Opiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej.
2.Sprawy różne
3.Korespondencja
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
29 sty 2018 - 23:31:23
08.02.2018 r. (czwartek) godz. 17.30 - Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Omówienie planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych na 2018 rok
2.Opiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej.
3.Korespondencja
4.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
01 lut 2018 - 19:59:20
09.02.2018 r. (piątek) godz. 16.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Opiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej.
2.Sprawozdanie Straży Miejskiej z kontroli palenisk w Gminie Konstancin-Jeziorna.
3.Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
4.Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2018 r.
5.Korespondencja
6.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


12.02.2018 r. (poniedziałek) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Omówienie koncepcji miejsca pamięci „Biały Dworek” u zbiegu ulic Jagiellońska i Wierzejewskiego.
2.Opiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty ,Kultury i Sportu za rok 2017.
4.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
5.Korespondencja.
6.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
07 lut 2018 - 23:23:53
08.02.2018 r. (czwartek) godz. 16.30 - Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Transportu Miejskiego i Infrastruktury Rowerowej (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Układ komunikacyjny Konstancin-Jeziorna - os. Kabaty. Bieżąca informacja.
2.Informacja na temat budowy pętli autobusowej przy ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie.
3.Sprawy różne
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
19 lut 2018 - 00:14:09
21.02.2018 r. (środa) godz. 16.30 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Omówienie zadań Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej realizowanych i planowanych na 2018 rok w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnych.
2.Sprawy różne.
3.Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


28.02.2018 r. (środa) godz. 16.30 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Informacja o planach pracy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, a także omówienie wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i inwestycje celu publicznego w 2017 r. oraz sprawozdanie w zakresie służebności gruntowych w 2016 i w 2017 r.
2.Sprawy różne.
3.Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
07 mar 2018 - 12:03:44
13.03.2018 r. (wtorek) godz. 17.00 - Posiedzenie połączonych Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych oraz Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

1.Opiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej.
2.Sprawy różne.
3.Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


15.03.2018 r. (czwartek) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

1.Przygotowanie Urzędu Gminy do pracy w nowym Ratuszu pod kątem podwyższenia jakości obsługi mieszkańców, w tym:
1.1 czy i jakie procedury zarządcze zostaną podjęte w tym celu?
1.2 czy oprogramowanie i oprzyrządowanie Urzędu wpłynie na polepszenie obsługi klientów, jeśli tak to w jaki sposób?
1.3 czy będzie funkcjonować e-Urząd , w jakim zakresie i trybie?
1.4 koszty i terminy wdrażanych przedsięwzięć.
2.Opiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej.
3.Sprawy różne.
4.Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


16.03.2018 r. (piątek) godz. 16.00 - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

1.Opiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej.
2.Dyskusja nad dofinansowaniem do inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na terenie gminy Konstancin-Jeziorna celem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza za źródeł tzw. niskiej emisji
3.Sprawy różne.
4.Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk19.03.2018 r. (poniedziałek) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

1. Przeznaczenie powierzchni lokalowych w remontowanych willach: Kamilin, Biała, Gryf.
2.Opiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej.
3. Sprawy różne.
4. Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz JańczukZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2018-03-12 23:07 przez mania.
Re: Posiedzenia Komisji RM
11 kwi 2018 - 17:11:41
16.04.2018 r. (poniedziałek) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

1. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej.
2. Korespondencja.
3. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz JańczukZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2018-04-16 23:49 przez mania.
Niestety nie masz uprawnień aby pisać/odpowiadać na tym forum.
Dostępni użytkownicy
Goście: 42
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017