Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Re: Posiedzenia Komisji RM
23 pa 2016 - 00:00:09
28.10.2016 r. (piątek) godz 17.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Tematy:

Aktualny stan drzewostanu na ulicy Lipowej w Bielawy

Korespondencja.
Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
05 lis 2016 - 11:06:54
7.11.2016 r. (poniedziałek) godz. 13.30 - Komisja Rewizyjna

Temat:
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi z XXIV sesji Rady Miejskie.
Realizacja planu pracy.
Kontrola realizacji Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego.
Sprawy różne.
 


14.11.2016 r. (poniedziałek) godz. 17.00  - Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (Konstanciński Dom Kultury Hugonówka, ul. Mostowa 15)

Temat:
Promocja w gminie Konstancin-Jeziorna – kierunki jej rozwoju, cele i zadania.
Korespondencja.
Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk18.11.2016 r. (piątek) godz. 18.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tematy:
Omówienie wyników badań powietrza atmosferycznego w rejonie wytwórni mas bitumicznych.
Aktualny stan drzewostanu na ulicy Lipowej w Bielawie.
Korespondencja.
Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
Re: Posiedzenia Komisji RM
11 lis 2016 - 00:04:32
17.11.2016 r.  (czwartek) godz. 16.30  - Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych

Temat:
Dotacje podmiotowe w 2016r.
1.1    analiza dotacji dla niepublicznych żłobków, przedszkoli i szkół
1.2    analiza dotacji dla gminnych żłobków, przedszkoli i szkół.
Opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję.
Korespondencja.
Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
18 lis 2016 - 19:53:46
21.11.2016 r. (poniedziałek) godz. 17.00  - Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu

Tematy:
1. Bezpieczeństwo na Osiedlu Porąbka
2. Opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej
3. Korespondencja.
4. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
 


22.11.2016 r. (wtorek) godz. 17.00 - Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej

Tematy:
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
2. Omówienie wyników negocjacji z Przychodniami w celu realizacji Programów Prozdrowotnych dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016.
3. Sprawy różne.
4. Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk28.11.2016r. (poniedziałek) godz. 17.00 - Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu

Temat:
Opiniowanie projektu budżetu Gmin na rok 2017 w działach merytorycznie podległych komisji: dział 630; rozdział 75075; działy 754, 801, 803, 854, 921, 926.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


30.11.2016 r. (środa) godz. 16.00  - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

Temat:
Opiniowanie projektu budżetu Gminy na rok 2017 w zakresie:
- Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- Wydziału Planowania Przestrzennego


30.11.2016 r. (środa) godz. 17.00 - połączone  posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych oraz Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Temat:
Przedstawienie i opiniowanie Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk1.12.2016 r. (czwartek) godz. 16.00  - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

Temat:
1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy na rok 2017 w zakresie:
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych
- Zakładu Gospodarki Komunalnej
- Wydziału Dróg Gminnych
- Wydziału Inwestycji i Remontów
2. Korespondencja
3. Sprawy różne2.12.2016 r. (piątek) godz. 16.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tematy:
1.Opiniowanie projektu budżetu Gminy na rok 2017.
2.Korespondencja.
3.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
27 lis 2016 - 23:01:27
5.12.2016 r. (poniedziałek) godz. 16.30 - Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych

Tematy:

Opiniowanie projektu uchwały budżetu na 2017r. po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w rozdziałach:
01030, 75011, 75022, 75023 i w działach : 751, 752, 757, 758
Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


8.12.2016r. (czwartek) godz. 16.30 - Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych

Temat:

Opiniowanie projektu uchwały budżetu na 2017r.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk, Skarbnik Dariusz Lipiec, Przewodniczący RM Andrzej Cieślawski, Przewodniczący Komisji merytorycznych: Jadwiga Magdziarz, Iwona Wiercińska, Agata Wilczek, Grażyna Chojnowska, Katarzyna JacynaZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2016-12-07 23:39 przez mania.
Re: Posiedzenia Komisji RM
04 gru 2016 - 23:50:38
6.12.2016 r. (wtorek) godz. 17.00 - Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Opieki Społecznej

1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy na rok 2017 w działach: 851, 852, 853,.855
2. Korespondencja
3. Sprawy różne

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
09 gru 2016 - 12:02:24
12.12.2016 r. (poniedziałek) godz. 16.00 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

Temat:
Opiniowanie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+
Sprawy różne
Korespondencja
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


14.12.2016 r. (środa) godz. 9.00 - Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych

Temat:
Opiniowanie projektów uchwał.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
10 gru 2016 - 21:54:12
15.12.2016 r. (czwartek) godz. 15.30 - Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej

Temat:
 Strategia ochrony Zdrowia w Konstancinie Jeziornie-spotkanie z dr n med Tadeuszem Jędrzejczykiem
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
17 sty 2017 - 20:42:36
16.01.2017 r. (poniedziałek) godz. 15.00 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


16.01.2017 r. (poniedziałek) godz. 17.00 - Posiedzenie połączonych Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
Realizacja programu: „ W zdrowiu ku dorosłości – edukacja młodzieży szkolnej oraz poprawa jakości życia w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocje aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety”
Korespondencja.
Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


18.01.2017 r. (środa) godz.12.00 - Posiedzenie Doraźnej Komisji Regulaminowo-Statutowej
(sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
Prace nad projektem nowego statutu gminy Konstancin-Jeziorna.
Korespondencja.
Sprawy różne.


18.01.2017 r. (środa) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala konferencyjna KDK w „ Hugonówce” ul. Mostowa 15)

Tematy:
Omówienie i dyskusja nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konstancin-Jeziorna - kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy w granicach miasta oraz sołectwo Czarnów i sołectwo Kierszek.
Omówienie i dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno – zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna w aspekcie ustaleń omawianego projektu studium.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


18.01.2017 r. (środa) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala konferencyjna KDK w „ Hugonówce” ul. Mostowa 15)
Tematy:
Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2016.
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.
Korespondencja.
Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


23.01.2017 r. (poniedziałek) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala konferencyjna KDK "Hugonówka", ul. Mostowa 15)

Tematy:
Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2016.
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.
Korespondencja.
Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
19 sty 2017 - 14:03:21
24.01.2017 r. (wtorek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Program „ W zdrowiu ku dorosłości – edukacja młodzieży szkolnej oraz poprawa jakości życia w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety” - dyskusja
Problem jakości powietrza w Gminie Konstancin-Jeziorna

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
21 sty 2017 - 20:41:21
25.01.2017 r. ( środa) godz. 17.00 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Temat:
Omówienie i dyskusja nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna - tereny wiejskie: Okrzeszyn, Bielawa, Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Obórki, Opacz, Ciszyca, Habdzin, Łęg, Czernidła, Gassy.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk26.01.2017r. (czwartek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
Omówienie realizacji planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych w roku 2016.
Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych na rok 2017.
Korespondencja.
Sprawy różne, w tym dyskusja nad ewentualną zmianą uchwały Rady Miejskiej nr 514/V/46/2010 z dnia 13.09.2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz JańczukZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-01-26 23:57 przez mania.
Re: Posiedzenia Komisji RM
26 sty 2017 - 23:55:57
31.01.2017 r. (wtorek) godz.15.30 - Posiedzenie połączonych Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych oraz Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Temat:
Dyskusja dotycząca wypracowania koncepcji zagospodarowania terenu centrum Skolimowa.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk31.01.2017 r. (wtorek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
Plan pracy Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 2017.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
Sprawy różne.
Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk1.02.2017 r. (środa) godz. 16.00 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Temat:
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej

godz. 17.30

Omówienie i dyskusja nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna - tereny wiejskie: Piaski, Cieciszew, Dębówka, Kawęczyn, Turowice, Słomczyn, Kawęczynek, Borowina, Obory, Obory-Łyczyn.


Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.2.02.2017 r. (czwartek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
Dyskusja nad sposobami i kierunkami długofalowego zmniejszania wydatków bieżących budżetu gminy Konstancin-Jeziorna poprzez:
a. wdrażanie innowacyjnych, energooszczędnych przedsięwzięć inwestycyjnych,
b. rozeznanie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych poprzez spółki celowe SPV zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym).
Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
Korespondencja.
Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cieślawski3.02.2017 r. (piątek) godz. 17.00- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tematy:
Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2016.
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.
Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję.
Korespondencja.
Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk6.02.2017 r. (poniedziałek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
Rekrutacja dzieci do przedszkoli gminnych.
Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję.
Korespondencja.
Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
10 lut 2017 - 00:00:51
14.02.2017 r. (wtorek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
Współpraca z Radą Seniorów. Analiza realizacji Karty Seniora w gminie Konstancin-Jeziorna
Korespondencja.
Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Manko (operator ogólnopolskiej edycji Karty Seniora)
Re: Posiedzenia Komisji RM
10 lut 2017 - 19:30:23
15.02.2017 r. (środa) godz.12.00 - Posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Prace nad projektem nowego statutu gminy – punkty dotyczące komisji rewizyjnej, procedury kontroli i procedury skargowej.
Sprawy różne.
Re: Posiedzenia Komisji RM
17 lut 2017 - 15:26:39
21.02.2017 r. (wtorek)

o godz.17.00
Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej
(sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Spotkanie z przedstawicielami Zarządu spółki Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.

od godz. 17.30
Posiedzenie połączonych Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych
 
Opiniowanie / omówienie  MPZP dla terenów:
- Skolimowa wschodniego,
- Centrum miasta Konstancin-Jeziorna etap 2.
Korespondencja.
Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
Re: Posiedzenia Komisji RM
20 lut 2017 - 20:25:39
20.02.2017 r. (poniedziałek) godz. 9.00 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sala Konferencyjna UMiG ul. Świetlicowa 1

1. Omówienie aktualnie zleconych i prowadzonych kontroli.
2. Skarga z XXVII sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawy różne.
Re: Posiedzenia Komisji RM
21 lut 2017 - 23:05:00
27.02.2017 r. (poniedziałek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu. Sala Konferencyjna UMiG ul. Świetlicowa 1

1. Program obchodów 120-lecia Konstancina oraz 100-lecia Uzdrowiska Konstancin.
2. Korespondencja.
3. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk .
Re: Posiedzenia Komisji RM
24 lut 2017 - 23:14:54
1.03.2017 r. (środa) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji Ładu Bezpieczeństwa i Spraw |Komunalnych (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)
 
1.Przedstawienie i dyskusja dotycząca koncepcji budowy sali gimnastycznej i przebudowy kuchni, stołówki, ciągów komunikacyjnych i parkingu w Zespole Szkół nr 1 przy. ul. Wojewódzkiej.
2. Korespondencja.
3. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
 
Re: Posiedzenia Komisji RM
02 mar 2017 - 17:03:46
13.03.2017 r. (poniedziałek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (sala konferencyjna UMiG, ul. Świetlicowa 1)
 
Tematy:
1.Omówienie projektu Statutu sołectw.
2.Korespondencja.
3.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
09 mar 2017 - 21:06:13
15.03.2017 r. (środa) godz. 16.30 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

1. Informacja o planowanych zadaniach Wydziału Dróg Gminnych do realizacji w roku 2017, w tym ocena stanu dróg gminnych i ich oświetlenia oraz planowane remonty, a także informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg.
2. Sprawy różne.
3. Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


16.03.2017 r. (czwartek) godz.13.00 - Posiedzenie Komisji Regulaminowo-Statutowej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

Podsumowanie prac Komisji nad projektem statutu gminy
Sprawy różne.22.03.2017 r. (środa) godz. 16.30 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
2. Sprawy różne.
3. Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz JańczukZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-03-15 23:25 przez mania.
Niestety nie masz uprawnień aby pisać/odpowiadać na tym forum.
Dostępni użytkownicy
Goście: 60
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017