Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Re: Posiedzenia Komisji RM
14 mar 2017 - 21:58:11
23.03.2017 r. (czwartek) godz.18.00 - Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

1. Środki finansowe z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych:
1.1 aktualny stopień ich wykorzystania,
1.2 potencjalne możliwości ich pozyskania pod katem realizowanych/zaplanowanych inwestycji w 2017 r.,
1.3 rozeznanie możliwości finansowania komunikacji miejskiej: do metra w Kabatach, pierwsza strefa biletowa.
2. Opiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej.
3. Korespondencja.
4. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk27.03.2017 r. (poniedziałek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

1. Informacja na temat aktualnego stanu gospodarki ściekowej na terenie sołectw: Parcela, Słomczyn, Kawęczynek, Borowina ( liczba przyłączeń wykonanych przez Gminę, a liczba nieruchomości przyłączonych do sieci)
2. Opiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej.
3. Korespondencja.
4. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
24 mar 2017 - 18:39:58
28.03.2017 r. (wtorek) godz.16.30 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
 
1. Opiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej:
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej  części miasta Konstancin-Jeziorna – etap I
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej  części miasta Konstancin-Jeziorna – etap II
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej  części miasta Konstancin-Jeziorna – etap III
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
Re: Posiedzenia Komisji RM
04 kwi 2017 - 14:38:11
04.04.2017 r. (wtorek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
Opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mirków i tereny przyległe – część wschodnia etap 2.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
 


05.04.2017 r. (środa) godz.16.30  - Posiedzenie połączonych Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw  Komunalnych i Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
Opiniowanie projektów uchwał:
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej  części miasta Konstancin-Jeziorna – etap I
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej  części miasta Konstancin-Jeziorna – etap II
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej  części miasta Konstancin-Jeziorna – etap III
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
06 kwi 2017 - 23:42:31
18.04.2017 r. (wtorek) godz.17.30 - Posiedzenie połączonych Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych oraz Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

1. Opiniowanie projektów uchwał:
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap II- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap III.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk19.04.2017 r. (środa) godz. 16.00
Posiedzenie połączonych Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw  Komunalnych oraz Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej
(sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

1. Przedstawienie i opiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej.
2. Sprawy różne.
3. Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz JańczukZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-04-13 21:49 przez mania.
Re: Posiedzenia Komisji RM
12 kwi 2017 - 23:16:52
20.04.2017 r. (czwartek) godz. 17.30 - Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Opiniowanie projektów uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej.
2. Korespondencja.
3.Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


21.04.2017 r. (piątek) godz. 16.00 - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 w działach: 010,710,750,900 i 925.
2. Stan dróg na terenach wiejskich gminy Konstancin-Jeziorna.
3. Opiniowanie projektów uchwał na XXX sesję.
4. Korespondencja.
5. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
13 kwi 2017 - 21:51:40
24.04.2017 r. (poniedziałek) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:     
1.Zasady funkcjonowania Konstancińskiego Centrum Aktywności Lokalnej
2.Opiniowanie projektów uchwał na XXX sesję.
3.Korespondencja.
4.Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
komisje RM w maju
11 maj 2017 - 14:54:34
chyba wszystkie confused smiley, bo co i raz pojawiają się nowe lub niektóre znikają
źródło: [bip.konstancinjeziorna.pl]

08.05.2017 r. (poniedziałek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
1.Bezpieczeństwo publiczne - zapoznanie ze sprawozdaniami z pracy Policji i Straży Miejskiej w 2016 r.
2.Korespondencja.
3.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


 
09.05.2017 r. (wtorek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji  Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Uchwała dotycząca kontroli w sprawie oceny realizacji programu „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka”
2.Nowy operat uzdrowiskowy – stan zaawansowania działań.
3.Korespondencja.
4.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk10.05.2017 r. (środa) godz. 9.00 - Posiedzenie Komisji  Rewizyjnej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Absolutorium – praca nad sprawozdaniem finansowym za 2016 rok.
2.Skargi zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską
3.Kontrola dotacji udzielonych w 2016 r.
4.Sprawy różne10.05.2017 r. (środa) godz.16.30 - Posiedzenie Komisji  Ładu Przestrzennego  i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Założenia do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
2.Opracowanie strategii rowerowej, w tym standardów budowy infrastruktury.
a. Powołanie zespołu ds. rozwiązań rowerowych w składzie urzędnicy, organizacje pozarządowe/mieszkańcy
b. Rozwiązania, które można szybko i łatwo wprowadzić
- wygodne stojaki rowerowe
- ruch rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych
- strefa Tempo 30
3.Korespondencja.
4.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk15.05.2017 r. (poniedziałek) godz. 9.00 - Posiedzenie Komisji  Rewizyjnej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Absolutorium – praca nad sprawozdaniem finansowym za 2016 rok.
2.Skargi zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską
3.Kontrola dotacji udzielonych w 2016 r.
4.Sprawy różne16.05.2017 r. (wtorek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji  Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
1.Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2016.
2.Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016r w działach 852, 853 - Pomoc Społeczna.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk17.05.2017 r. (środa) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji  Ładu Przestrzennego  i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap II.
2.Dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej  części miasta Konstancin-Jeziorna – etap III.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk19.05.2017 r. (piątek) godz.16.00 - Posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Omówienie projektu uchwały statutu sołectwa Obory
2.Opiniowania projektów uchwał na XXXII sesję.
3.Korespondencja.
4.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
 


22.05.2017 r. (poniedziałek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2016 w działach: 630, 754, 801, 803, 854, 921, 926, rozdział 75075
2.Opiniowania projektów uchwał na XXXII sesję.
3.Korespondencja.
4.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk 


23.05.2017 r. (wtorek) godz.17.00 - Posiedzenie Komisji  Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
1.Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu w dziale 851 - Ochrona zdrowia.
2.Opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję.
3.Korespondencja24.05.2017 r. (środa) godz.16.30 - Posiedzenie Komisji  Ładu Przestrzennego  i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
1.Opiniowania projektów uchwał na XXXII sesję.
2.Korespondencja.
3.Sprawy różne.
Re: Posiedzenia Komisji RM
15 maj 2017 - 23:35:30
25.05.2017 r. (czwartek) godz.17.30 - Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
1.Opiniowania projektów uchwał na XXXII sesję.
2.Korespondencja.
3.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz JańczukZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-05-22 23:27 przez mania.
Re: Posiedzenia Komisji RM
04 cze 2017 - 11:47:25
7.06.2017 r. (środa) godz.16.30 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:

1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2016 niżej wymienionych wydziałów:

Wydział Planowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych
Zakład Gospodarki Komunalnej
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Dróg Gminnych
Wydział Inwestycji i Remontów
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


9.06.2017 r. (piątek) - Posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska (komisja wyjazdowa)

godz.16.00  OSP Gassy
godz.17.00 OSP Czernidła
godz.18.00 OSP Opacz

Temat:
1.Zapoznanie się z infrastrukturą budowlano-techniczną, wyposażeniem w sprzęt pożarniczy, umundurowanie ochronne oraz stanem gotowości bojowej.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


12.06.2017 r. (poniedziałek) godz.17.00  - Posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Opiniowanie  sprawozdania z wykonania budżetu GOSiR - dział 926.
2.Kierunki rozwoju  kultury i sportu w gminie Konstancin-Jeziorna.
3. Korespondencja.
4.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz JańczukZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-06-18 23:09 przez mania.
Re: Posiedzenia Komisji RM
09 cze 2017 - 13:08:23
12.06.2017 r. (poniedziałek) godz.16.00 - Posiedzenie Doraźnej Komisji do spraw transportu miejskiego i infrastruktury rowerowej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Temat:
1. Wybór Przewodniczącego Komisji Doraźnej
Re: Posiedzenia Komisji RM
18 cze 2017 - 23:07:40
UWAGA!
Planowana na dzień 19 czerwca 2017 r. Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu zostaje odwołana z powodu trwających negocjacji dotyczących funkcjonowania zespołów prowadzonych przez panią Lidię Leszczyńską.21.06.2017 r. (środa) godz.16.30 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję
2. Sprawy różne.
3. Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


21.06.2017 r. (środa) - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja wyjazdowa:


godz.16.00 OSP Kawęczynek
godz.17.00 OSP Słomczyn
godz.18.00 OSP Cieciszew

Temat:
1. Zapoznanie się z infrastrukturą budowlano-techniczną, wyposażeniem w sprzęt pożarniczy, umundurowanie ochronne oraz stanem gotowości bojowej


22.06.2017 r. (czwartek) godz. 16.15 - Posiedzenie doraźnej Komisji do Spraw Transportu Miejskiego i Infrastruktury Rowerowej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Przyjęcie planu pracy Komisji.
2. Analiza możliwości zmian w organizacji ruchu ułatwiających poruszanie się rowerzystom po drogach gminnych.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


22.06.2017 r. (czwartek) godz.17.30 - Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2016.
2. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
19 cze 2017 - 21:51:07
26.06.2017 r. (poniedziałek) godz.17.00  - Posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję.
2.Sprawy różne.
3.Korespondencja.
Re: Posiedzenia Komisji RM
29 cze 2017 - 00:20:16
03.07.2017 r.  (poniedziałek) godz. 16.30 Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Temat:
Przedstawienie i opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 199/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


03.07.2017 r. (poniedziałek) godz. 17.00   Posiedzenie wszystkich Komisji merytorycznych Rady Miejskiej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Temat:
Dyskusja nad uwagami do planu zagospodarowania województwa mazowieckiego

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


05.07.2017 r. (środa) godz. 15.00  Posiedzenie połączonych Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych oraz Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
Spotkanie z projektantami przedszkola „ Leśna Chatka” - przedstawienie i  dyskusja nad projektem.
Przedstawienie i opiniowanie projektu MPZP obszaru Skolimowa – rejon ul. Kołobrzeskiej i ul. Pułaskiego.
Sprawy różne.
Korespondencja.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


07.07.2017 r. (piątek) Posiedzenie Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Komisja wyjazdowa:
godz.16.00  OSP Skolimów
godz.17.00  OSP Bielawa
godz.18.00 OSP Konstancin-Jeziorna


Temat: Zapoznanie się z infrastrukturą budowlano – techniczną, wyposażeniem w sprzęt pożarniczy, umundurowanie ochronne oraz stanem gotowości bojowej  
Re: Posiedzenia Komisji RM
23 sie 2017 - 15:22:45
 
24.08.2017 (czwartek) godz. 16.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Organizacja dożynek gminnych w Sołectwie Czernidła.
2.Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję.
3.Sprawy różne.
4.Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


28.08.2017 (poniedziałek) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Stan przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
2.Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję.
3.Korespondencja.
4.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


29.08.2017 (wtorek) godz. 16.00 - Posiedzenie Doraźnej komisji do spraw transportu miejskiego i infrastruktury rowerowej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Prezentacja koncepcji wykonania zatoki dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie.
2.Informacja i zapoznanie się ze szczegółami programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny – dofinansowanie na budowę stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w kontekście planowanej budowy pętli autobusowej w rejonie ul. Wilanowskiej.
3.Stan realizacji wniosków komisji z posiedzenia z dnia 22.06.2017r.
4.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


30.08.2017 (środa) godz. 16.30 - Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję.
2.Sprawy różne.
3.Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


31.08.2017 (wtorek) godz. 17.30 - Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję.
2.Sprawy różne.
3.Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
03 wrz 2017 - 13:47:54
5.09.2017 r. (wtorek) godz. 17.00 - Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
1.Omówienie pisma dot. projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
2.Korespondencja.
3.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
13 wrz 2017 - 11:24:29
14.09.2017 r. (czwartek) godz. 17.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
1.Sprawy różne.
2.Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
15 wrz 2017 - 23:07:37
18.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 16.00 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
1.Przedstawienie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek Centrum Rehabilitacji Constance Care.
2.Dyskusja nad projektami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   północno – zachodniej części miasta - etap V i  etap II.
3.Przedstawienie i dyskusja dotycząca projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
4.Wnioski do budżetu gminy na rok 2018.
5.Sprawy różne.
6.Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
20 wrz 2017 - 11:46:25
25.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 17.00 - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
1.Kultura i promocja w gminie Konstancin-Jeziorna – realizacja zadań.
2.Sprawy różne.
3.Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
Re: Posiedzenia Komisji RM
28 wrz 2017 - 00:16:32
4.10.2017 (środa) godz. 16.30 - Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Informacja z wykonania budżetu za I półrocze następujących Wydziałów:
- Wydział Planowania Przestrzennego – harmonogram pracy wydziału w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonych procedur w zakresie wydawania warunków zabudowy,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Dróg Gminnych,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
2. Sprawy różne.
3. Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk


5.10.2017 (czwartek) godz. 17.30 - Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)
Tematy:
1.Analiza Informacji o przebiegu budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2017r.
2.Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz JańczukZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-10-08 23:13 przez mania.
Re: Posiedzenia Komisji RM
08 pa 2017 - 23:13:32
12.10.2017 (czwartek) godz. 17.30 - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (sala posiedzeń UMiG, ul. Świetlicowa 1)

Tematy:
1.Promocja produktów lokalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna.
2.Opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję RM.
3.Sprawy różne.
4.Korespondencja.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk
 Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2017-10-20 11:12 przez mania.
Niestety nie masz uprawnień aby pisać/odpowiadać na tym forum.
Dostępni użytkownicy
Goście: 61
Najwięcej gości: 1644 04 wrz 2017