Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki

Idź do strony: 1234567891011...->|-->
Bieżąca strona: 1 z 13
Pytania do radnego Bogusława Komosy
Autor: Bartek (Moderator)
Data: 21.11.2006 - 11:09:18

Bogus�aw Komosa, radny gminny, Nasza Gmina - Nasz Powiat.
- cz�onek komisji Bezpiecze�stwa, O�wiaty, Kultury i Sportu; Rozwoju i �adu Przestrzennego

Zapraszamy do zadawania pyta�.

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Bogusław Komosa (---.knc.pl)
Data: 21.11.2006 - 22:10:46

Mj program ktry chc pilotowac
1.Urzd przyjazny mieszkacom ,rzetelna informacja,promocja gminy
2.Jasna i przejrzysta polityka kadrowa w urzdzie
3.Planowe i gospodarne wydatkowanie pienidzy,planowa gospodarka mieniem
4.Powrt do Konstancina wydz.komunikacji
5.Wydawanie pozwole na budow w urzdzie gminy
6.Wieloletnie planowanie inwestycji
7.Poszerzenie ulicy Warszawskiej
8.Budowa nowych i remont starych drg i chodnikw z udziaem rodkw unijnych
9.Ochrona wartoci uzdrowiskowych i wsppraca z U.K.
10.Rozwj bazy sportowej
11.Wsplnie z Wilanowem i Ursynowem doprowadzic do poczenia Konstancina z Kabatami
12 Wsppraca ze starostwem i ssiednimi gminami
13. Uchwalenie planw zagospodarowania korzystnych dla mieszkacw

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: trener (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 22.11.2006 - 00:46:56

[quote Bogusaw Komosa]Mj program ktry chc pilotowac
(...)[/quote]

Bardzo dzikuj za Pana program - wyprzedza Pan moje pytania :)
Czy jest moliwe, aby do tych hase pobienie chocia, nakreli Pan dziaania, jakie zamierza Pan podj w celu ich realizacji?
Myl te, e byoby dobrze opisa troch bardziej dokadnie kilka punktw - na pewno pkt 3, 10, 12 i 13.

http://www.radiownet.pl/republikanie/trener

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Bogusław Komosa (---.knc.pl)
Data: 22.11.2006 - 23:08:22

Do trenera-pozdrawiam i chc odpowiedzie na temat mojego programu, ktry bd realizowa jako radny komitetu Nasza Gmina Nasz Powiat. Tezy programu przedstawiem w gazecie Nad Wis w artykule Czas na zmiany wic tu mog pisa tylko skrtowo. Dobra gospodarka finansowa to wydatki zgodnie z czyteln strategi rozwoju i planem zada inwestycyjnych. Mieszkaniec musi wiedzie co kiedy bdzie realizowane .Waciwa gospodarka nieruchomociami gminy to sprzeda majtku ktry nie bdzie gminie potrzebny naley sprzeda cz terenw dzierawionych od gminy na ktrych prowadzone s usugi .Gmina powinna kupowa tereny pod poszerzenie drg terenw szkolnych i boisk. Pienidze w duej czci powinny by przeznaczone na inwestycje drogowe. Co roku na drogi gmina powinna wyda ok.20 mln pln. Trzeba przesta marnowa gminne pienidze i sign po rodki unijne .Rozwj bazy sportowej-to budowa sali gimnastycznych w Opaczy i przy szkole podst. nr 3 w Jeziornie .Powinien powsta gminny orodek sportu z basenem i boiskami. Wsppraca ze starostwem to wsplne rozwizywanie problemw z zakresu; drogi powiatowe , szkoa rednia ,ochrona rodowiska , rekultywacja rzek; Jeziorki i Wilanwki ,rekultywacja terenw zniszczonych .Wsplne spotkania z radnymi powiatowymi . Wsppraca z gminami ; Warszaw, Gr Kalwari i Piasecznem .Rozwj terenw na granicach gmin .Wsplne dziaania w celu lokalizacji i budowy obwodnicy Czerniakowskiej bis i dojazdu na Kabaty. Jeli chodzi o planowanie przestrzenne to gmina powinna mie swoj wizj rozwoju architektonicznego . Radni uchwalajc plany zagospodarowania powinni dba o interesy mieszkacw i gminy .Rada powinna wnikliwie przyglda si uwagom mieszkacw i pozytywnie je rozpatrywa. Bogusaw K.

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: ryba (---.knc.pl)
Data: 24.11.2006 - 09:54:54

Panie Bogusawie Pan by zaliczany w ostatnich 4 latach do grupy trzymajcej wadz,przewodniczy Pan Komisji Budetu ,czy to wewntrzna emigracja.

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Bogusław Komosa (---.knc.pl)
Data: 24.11.2006 - 13:03:39

Tak naprawd to tylko niektrzy wiedz kto rzdzi Konstancinem.Napewno nie rzdzi burmistrz Skowroski ani tzw. klub Popisu.Przeszedem do opozycji gdy zorientowaem si ,e decyzje nie zapadaj na komisjach i sesjach tylko gdzie indziej.Projekt budetu na rok 2006 przewidywa tylko 1 000 000, z na budow ulic Pisudskiego ,Prusa ,Duga.To byo dla mnie nie do przyjcia.Byy tam jeszcze inne kwiatki.Ten projekt by nierealny .Spowodowaby ,e starostwo nie realizowaoby tej wanej dla gminy inwestycji.Przy poparciu wielu radnych wioskowalimy o dokonanie kilkudziesiciu zmian korzystnych dla mieszkacw
Taki budet z naszymi zmianami zosta uchwalony.Ale tzw wikszoc miaa si dobrze i rzdzia bez mojego udziau .Wina ley te po stronie mieszkacw ktrzy rzatko przychodzili na sesje i komisje.Wyrazem mojego stosunku do koalicji byy sowa na ostatniej sesji i dziaalnoc na komisjach.Trenerze twoje pytania s konfrontacyjne .Po czyjej stronie jeste,do czego dysz.Dlaczego inni radni zamilkli.Czy zdaj sobie spraw co zrobi na sesji.
Te rozstrzygnicia kre zapadn w najbliszy poniedziaek bd miay wielkie znaczenie dla przyszoci Konstancina.Dlego jeli kto ma konkretne zarzuty to si do nich odnios. Przede wszystkim mylmy o przyszoci.

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: pytek (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 24.11.2006 - 14:27:29

[komentarz bez zwizku - skasowano]

mam pytanie czy bdzie Pan patrzy wadzy na apy na szastanie naszymi publicznymi pienidzmi.
Ja bd wspiera w Pana walce.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2006-11-24 15:32 przez Bartek.

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Rys Krzys (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 24.11.2006 - 21:19:04

gratuluj wyboru problemw do rozwizania. Nie jestem mieszkacem Waszej gminy, ale boli mnie jazda w znacznie zwonej czci trasy czcej Warszaw z Konstancinem. Wierz, e uda si w najbliszym czasie t i inne sprawy pozytywnie rozpatrze i przystpi do poprawy szczeglnie dojazdw

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: shell (---.chello.pl)
Data: 25.11.2006 - 00:50:37

Jeszcze raz zapraszam na sesj bo dowiedziaem si ,e przewodnia sia bdzie manipulowac obradami

Panie Bogusawie koczy si manipulacja i obradowanie w zaciszu wietlicowej, nowe techniki medilane na to nie pozwalaj a proby o protok z sesji rady to sobie bdzie mozna w buty wsadzi

Pozdrawiam Pana, mam nadzieje, e dobrze Panu z oczu patrzy na ineres gminny,

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Bogusław Komosa (---.knc.pl)
Data: 26.11.2006 - 10:52:16

Moja prowokacyjna wypowied spowodowaa ,e rzdzcy centropis odkry si.
W czasie sesji po podaniu kandydatur do komisji,jedynie suszna partia ma zarzdzic przerw do czwartku .Ten okres chc wykorzystac ,eby wszystkie stanowiska komisji obsadzic swoimi ludmi.To wanie bdzie pierwszy zwiastun
hasa wyborczego centropisu "Zgoda buduje przyszoc".Pamitam takie haso :wadzy raz zdobytej nie oddamy nigdy:.

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Marek Marek (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 26.11.2006 - 11:28:08

Czy w budecie jest jaka kwota na kino "BEATA"
Skowroski na spotkaniach o tym wspomina

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Bogusław Komosa (---.knc.pl)
Data: 26.11.2006 - 13:38:54

Wydaje mi si ,e to zadanie nazywa si ;adaptacja budynku przy ulicy Mostowej 15 jest w tym roku przeznaczone 130 000 pewnie na projekt Pamitam,e o odbudowe budynku staraa si moja ssiadka p.Krysia D. Ale na umwione spotkanie w sprawie pozyskania pienidzy unijnych nikt z urzdu si nie pojawi.

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: trener (---.era.pl)
Data: 28.11.2006 - 10:31:09

Panie Bogusawie

byem na pierwszej inauguracyjnej sesji rady. Moje pytanie bdzie dotyczyo paskiego zachowania. W pewnym momencie, podczas zgaszania kandydata na przewodniczcego rady, z sali pad gos "a kto to jest?". Pomijam fakt, czy ten gos by uprawniony w sensie regulaminowym - to nie jest istotne. Bo nawet jeli nie by, to Paska reakcja bya bardzo nieuprzejma - mwic eufemistycznie. Dlaczego?

http://www.radiownet.pl/republikanie/trener

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Bogusław Komosa (---.knc.pl)
Data: 28.11.2006 - 11:15:29

Od lat na sesje rady miejskiej przychodz ludzie z ukadu ,ktry rzdzi Konstancinem.Na sesjach obowizuje porzdek obrad ,ktry powinien byc przestrzegany .Jeli pan Haber lub pan Korytek zadaj prowokacyjne pytania to niech najpierw przewodniczcy udzieli im gosu w odpowiednim punkcie porzdku obrad .Inaczej sesja rady miejskiej przerodzi si w towarzyskie spotkanie.
Ci ludzie ktrzy zadawali pytania nie byli pierwszy raz na sesji.Szkoda ,trenerze ,e nie zwrcie uwagi na prowokacyjne zachowanie radnej Sowiskiej.Skandalem jest zarzdzenie przerwy w obradach.Nie byo i nie bdzie adnego merytorycznego uzasadnienia dla przerwania sesji i zmiany miejsca obrad.I to jest problem, a nie to jak ja si odnosz do znanych mi osobicie " przyjaci z Konstancina ".Wybr BS na miejsce dokoczenia sesji- czyli obsadzenia komisji nie jest przypadkowy.

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: trener (---.era.pl)
Data: 28.11.2006 - 11:31:05

Rozumiem paski punkt widzenia, dziekuj za odpowied. Czy zarzdzenie przerwy w obradach jest niezgodne z prawem? Jeli tak, moe naleaoby podj jakies kroki prawne?

http://www.radiownet.pl/republikanie/trener

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Bogusław Komosa (---.knc.pl)
Data: 28.11.2006 - 12:03:48

Przerw w sesji mona zarzdzic,ale musz zaistniec jakie wane przyczyny. Przerwac sesje bez przyczyny to jest zamanie regulaminu.Z t przerw to si koalicji Centrum pis ,rodzina ,pomylio.Przed przerw przewodniczcy mia zebrac zgoszenia radnych do komisji.Po tych zgoszeniach miaa nastpic przerwa , ale efekt biblioteki zadzaa.Wtedy do czwartku ustawiono by komisje, wybrano by przewodniczcych komisji w.g klucza partyjnego .Na sesji
nastpiaby tylko formalizacja ustale .Czyli jak mwi jeden z wybranych przewodniczcych wszyscy niech pracuj dla dobra nowo wybranych wadz .

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: trener (---.era.pl)
Data: 28.11.2006 - 13:36:38

Gdzie mona uzyska dostp do w/w regulaminu?

http://www.radiownet.pl/republikanie/trener

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Klaudiusz (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data: 28.11.2006 - 13:53:38

[quote trener]Gdzie mona uzyska dostp do w/w regulaminu?[/quote]

http://www.konstancin.eobip.pl/_gAllery/25/251.pdf

sorry e odpowiadam za p. radnego :)

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Anula (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 28.11.2006 - 18:45:27

"A kto to jest" pado po zgoszeniu na Przewodniczcego Rady Pana Kolegi z KWW
Nasza Gmina-Nasz Powiat ,wic prosimy moze kilka sw od Pana o kandydacie

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Bogusław Komosa (---.knc.pl)
Data: 28.11.2006 - 18:59:27

Chtnie odpisz , gdy ty Anulo si przedstawisz z imienia i nazwiska .Prosz przychodzic na sesje to si poznacie .Jacek Tomaszewski jest moim przyjacielem i dobrym organizatorem.

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Anula (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 28.11.2006 - 19:10:27

Anula Jwiak ze Skolimowa - jesli chodzi o ciso. A moe co bliej to nowa twarz w radzie
Pozdrawiam

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Bogusław Komosa (---.knc.pl)
Data: 28.11.2006 - 20:31:47

Jacka Tomaszewskiego znam od kilku lat.Rok temu uczestniczy w konkursie na zastpc burmistrza Konstancina .W wyniku konkursu zastpc zosta pan Andrzej Hajzik .Jacek ma wyksztacenie wysze ,politechniczne.20 lat by mieszkacem Klarysewa , obecnie mieszka na osiedlu Witaminowa .Od duszego czasu by uczestnikiem obrad sesji rady miejskiej Konstancina .Dziaa w komitetach spoecznych ,interesuje si myliwstwem i fotografi .Ma wspania on Grayn.
Razem dziaalimy na rzecz kww. Nasza Gmina -Nasz Powiat

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: janeta (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 28.11.2006 - 20:45:10

-.Dziaa w komitetach spoecznych - Panie radny Komosa a jakie byy te komiteyy spoeczne i co zrobiy dla spoeczestwa lokalnego?

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Edward (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 28.11.2006 - 21:14:42

Pani Janeto,Komitety byy wanym elementem wspomagajacym i dopingujcym gmine do dziaania .Dziki nim powstay telefony ,gaz,kanalizacja , utwardzono ulice.Ludzie si zbierali i z wasnych pienidzy chcieli pomc Partycypowali w tym co im si naleao jak przysowiowa psu buda .Ale to czasy o ktrych modzie nie ma pojcia i to dobrze .S fajniejsze rzeczy na tym wiecie.
Pozdrawiam

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Bogusław Komosa (---.knc.pl)
Data: 28.11.2006 - 23:38:04

Oczywicie mona krytykowac komitety spoeczne.Potrzeba ich istnienia wynika z nieudolnoci wadzy i niejasnego prawa .Inwestycje sieciowe lub drogowe na pewno szybciej s wykonywane , gdy dziaalnoc samorzdu wspomagaj mieszkacy.To oni a nie projektanci i urzdnicy lepiej znaj teren .Projekty s czsto tworzone i zatwierdzane bez znajomoci lokalnych uwarunkowa .Nie raz w dziaalnoci komitetw znajdzie si wypaczenia .Moim zdaniem komitety s potrzebne, tylko musz byc znane zasady ich dziaania i kontroli.
Moim zdaniem w naszej gminie trzeba podjc uchwa o uchyleniu uchway 215 ktra zmusza ludzi do opat na rzecz gminy za przycza wodne lub kanalizacyjne.

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: pytek (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 30.11.2006 - 09:19:17

Panie Bogusawie czy bdzie Pan rozlicza niegospodarnosc w ZGK. Rzeczpospolita opisala to w artykule Zaklad (Nie)gospodarki Komunalnej, np koszenie w zimie szastanie srodkami na rozmowy telefoniczne itd.Wielokrotnie mowil o tym na sesjach Pan Radny Staniswa Szen, czy pomoze mu Pan w dotychczasowej samotnej walce.Czy to ze dyrektor ZGK bedac radnym powiatowym znaczy ze jest wit krow?

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Bogusław Komosa (---.knc.pl)
Data: 30.11.2006 - 11:02:32

Wszystkie nieprawidowoci zwizane z dziaalnoci ZGK powoli ujrz wiato dzienne .W projekcie budetu znajduj si due sumy ktrymi gmina bdzie dofinansowywac znajdujce si w fatalnej sytuacji ZGK.Wg. mnie zakad ma za duo pracy i nie wywizuje si z obowizkw .Czy kto nad tym panuje?

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: BOLO (---.knc.pl)
Data: 30.11.2006 - 14:03:19

Piszecie e UKraport jest PISowcw a FORUM dla kogo? skoro z dnia 29 11 06 zostay wyczyszczone wypowiedzi na temat sprztania ulotek przez Pani T.

[Byy nie na temat i nie speniay wymogw regulaminu - najpierw si z nim zapoznaj, a potem z daniami si zgaszaj - jaki zwizek ma jaka pani i ulotki z radnym Komos? - administrator]Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2006-11-30 14:26 przez Bartek.

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Bogusław Komosa (---.knc.pl)
Data: 30.11.2006 - 15:47:11

Byem dzi na Obrkach i w Ciszycy .Znowu nie dokoczono koszenia waw rzeki Jeziorki ,podobne sygnay mam od internautw dotyczce sprztania dzikich wysypisk.Pienidze wydano wysypiska nie znikny.

--
Re: Pytania do radnego Bogusawa Komosy
Autor: Bogusław Komosa (---.knc.pl)
Data: 01.12.2006 - 00:29:54

Po wyborach do komisji ktre byy ukartowane askawie przyjto mnie do komisji Rozwoju,adu i spraw komunalnych oraz do komisji Boks.
Chciabym podac zakres terytorialny na ktrym chciabym dziaac:
Bielawa,Obrki ,Okrzeszyn,Czarnw,Parcela ,Klarysew ,Kawczyn

--

Idź do strony: 1234567891011...->|-->
Bieżąca strona: 1 z 13Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.