Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki

Idź do strony: <--123456-->
Bieżąca strona: 5 z 6
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Tomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 27.03.2011 - 19:44:03

Moim zdaniem trzeba "olać" RIOŚ i zrobić pomiary samemu według tej zasady, którą podał Hammer (jest bardzo prosta), potem wysłać do MZDW list z mapą konkretnych drzew rosnących w ich pasie drogowym. Na gminę w tej sprawie nie liczyć, bo rzeczywiście może być tu stroną tylko w przypadku działek gminnych.

Nota bene - skąd informacja (Artka), że działka 6/1 naprzeciw oczyszczalni jest gminna, a nie wspólnotowa? Czy to jest sprawdzone?

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Obserwator2 (---.adsl.inetia.pl)
Data: 31.03.2011 - 20:23:33

Tomku mam pytanie odnośnie uchwały o akceptacji komunalizacji Uzdrowiska. Czy ta uchwała została już podjęta tzn uchwalona, czy też stanie się to na sesji piątkowej.
Dzięki za odpowiedź.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Tomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 31.03.2011 - 20:45:35

Rada Miejska na sesji środowej podjęła [b]jednogłośnie[/b] (na samym początku jako pierwszą z długiej listy uchwał) [b]uchwałę (nr 31/VI/7/2011) o tym, że gmina ma wolę uczestniczyć w procesie przekształceń własnościowych spółki uzdrowiskowej[/b] i być informowana na bieżąco w sprawie postępów tego procesu.

Nie jest to uchwała o poparciu projektu komunalizacji uzdrowiska, ponieważ [b]taką uchwałę Rada już podjęła w poprzedniej kadencji i nikt jej nie uchylił, a zatem nie ma sensu jej dublować[/b]. Trzeba jednak pamiętać, że Minister Skarbu nie wziął tamtej uchwały Rady pod uwagę i wbrew wnioskowi Rady Miejskiej nie wykreślił uzdrowiska z listy prywatyzacyjnej.

Intencją natomiast tej najnowszej środowej uchwały Rady jest potwierdzenie przez gminę, że [b]chce brać czynny udział[/b] w procesie przekształceń własnościowych spółki Uzdrowisko Konstancin-Zdrój oraz [b]mieć wgląd[/b] w ten proces [b]bez względu na to, na jakich zasadach się to dokona:[/b] czy 1) komunalizacji, czy 2) zakupu większościowego pakietu udziałów przez samorządy wojewódzki, powiatowy i gminny jako inwestora strategicznego, czy też 3) uzyskania mniejszościowego udziału przez gminę podczas prywatyzacji spółki poprzez np. wniesienie do spółki jakichś nieruchomości, czy też - 4) tylko na zasadzie obserwatora posiadającego pełny dostęp do informacji.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Obserwator2 (---.adsl.inetia.pl)
Data: 31.03.2011 - 22:38:22

Ok. Dzięki.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: ola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 05.04.2011 - 06:56:14

czy RM zajmuje się sprawą śmieci ? jak przebiegają prace ? wiosna sprzyja porządkom w domu - nie ma jak wywózka śmieci i gratów do lasu

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Tomasz Zymer (31.60.30.---)
Data: 05.04.2011 - 11:11:14

Ambicją obecnego parlamentu jest uchwalenie nowej ustawy "śmieciowej" przed końcem kadencji, czyli do jesieni. Prawdopodobnie nie zdążą. Gdybyśmy chcieli samodzielnie wprowadzić podobne zmiany, musielibyśmy oczywiście przygotować referendum w sprawie obligatoryjnego podatku za wywóz śmieci. Abstrahując od kwestii, czy udałoby się przeprowadzić ważne referendum w naszej gminie w sprawie, która dla dużej części mieszkańców sprowadza się do upychania śmieci do kontenerów publicznych i palenia ich w kominkach, pierwszy realny termin referendum to wybory parlamentarne, a do tego czasu ustawa może już nawet być przegłosowana. Nawet, gdyby udało się wcześniej rozstrzygnąć sprawę w ważnym referendum, to rozstrzygnięcia referendalne obowiązywałyby przez maksimum rok - później bowiem musielibyśmy się dostosować do zapisów nowej ustawy, a ta zdaniem pesymistów wejdzie w życie najpóźniej w 2013 roku. Referendum kosztuje i jest poważnym przedsięwzięciem, także w sferze planowania gospodarki gminnej: podatek w jakiej wysokości, na co konkretnie przeznaczony, itd. Czy warto zatem opracowywać taki szczegółowy plan, skoro ma on szanse obowiązywać przez maksimum rok?

Podstawowe założenia nowej ustawy są następujące:
1) tak, jak we wszystkich krajach UE poza Polską i Węgrami, gminy będą odpowiadały za gospodarkę śmieciową; parlament da im rok na dostosowanie się do nowych przepisów;
2) za wywóz śmieci każde gospodarstwo domowe będzie płacić stałą kwotę na jednego mieszkańca domu; koszty pokryłyby cenę odbioru odpadów, transportu oraz recyklingu; opłata byłaby obowiązkowa, zryczałtowana i niezwiązana z ilością produkowanych śmieci;
3)dzięki nowym przepisom lepiej kontrolowane mają być też wybrane w przetargu firmy śmieciarskie.

Moim zdaniem ustawa w tym kształcie ma co najmniej dwie wady:
1) Nie zachęca samych mieszkańców do segregacji - czy się stoi, czy się leży, wywóz pojemnika co tydzień się należy. W tych pojemnikach będą i warzywa na kompost, i plastik, i metal, i papier. Segregacja takich odpadów będzie kosztowna, co odbije się na wysokości ryczałtowego podatku. Podatek mógłby być znacznie niższy, gdyby ustawa promowała oddawanie śmieci już posegregowanych w gospodarstwie domowym. Można by na przykład pozwolić na oddawanie pół pojemnika za pół ceny pod warunkiem oddania określonej ilości śmieci posegregowanych w ciągu miesiąca.
2) Ustawa nie rozwiązuje problemu śmieci wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, ogrodowych, itp., które nadal najprościej będzie wywieźć do lasu.

Moim zdaniem gmina powinna się zatem zająć przede wszystkim tymi elementami gospodarki śmieciowej, których ustawa prawdopodobnie nie rozwiąże:

1) Wzmacnianiem kontroli Straży Miejskiej nad nielegalnymi wysypiskami, tak, żeby zarówno mandaty, jak i konieczność uprzątnięcia śmieci przez winowajcę stały się codziennością,
2) Stałymi kontrolami dowodów wywozu i odbioru na wysypisku odpadów budowlanych z działek na terenie gminy,
3) Zakupem kompostera i bezpłatnym odbiorem liści oraz innych materiałów kompostowych od mieszkańców,
4) Rozbudową i szeroką promocją gminnego systemu odbioru odpadów typu pralki, lodówki, telewizory, zużyte opony, baterie, itp.

Tymi tematami ma się zajmować m.in. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, są one zapisane w planie rocznym pracy komisji. W miarę postępu prac w rządzie i sejmie nad nową ustawą, będziemy mieli coraz lepszy pogląd na to, co ta ustawa zawiera, a co gmina będzie musiała uzupełnić we własnym zakresie. Wydaje się, że komposter mógłby przede wszystkim zagospodarować odpady powstające podczas wycinki trawy i gałęzi przez firmy pielęgnujące zieleń publiczną w gminie (obecnie płacimy sporo za ich wywóz). Należy zamówić w RIOŚ pilną analizę kosztów i zysków z posiadania własnego kompostera. Głównym zyskiem będzie własny ekologiczny nawóz do utrzymania zieleni publicznej oraz możliwość sprzedaży kompostu działkowiczom, właścicielom ogrodów i rolnikom po konkurencyjnych cenach. Można by także promować korzystanie z gminnego kompostera poprzez akcje typu "kompost za liście i trawę", ponieważ przygotowanie własnego dobrego kompostu wymaga jednak zarówno wkładu pracy, jak i wiedzy.

Jeśli chodzi o odpady niebezpieczne i sprzęt AGD, to obecny system odbioru jest nieefektywny i słabo wypromowany. Większość ludzi po prostu o nim nie wie. Jest to tym bardziej dziwne zważywszy, że gmina miała spore sumy w poprzednich latach na informację o odbiorze tych odpadów.

Komisja Rolnictwa jest jak na razie najmniej aktywną komisją Rady Miejskiej. Mam nadzieję, że uda się ją "rozruszać" i nakłonić do przygotowania z wydziałem RIOŚ działań i uchwał w tych sprawach. Najpierw jednak musimy mieć pełną wiedzę o tym, co się opłaca: czy leasing kompostera, czy zakup, czy umowa z prywatną firmą - Wydział RIOŚ takich danych nie przygotował mimo, że temat jest omawiany od lat. Zacząć zatem należy od zobowiązania wydziału do przedstawienia takiej analizy kosztów i zysków, myślę, że w terminie do końca maja 2011.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: mania (Moderator)
Data: 05.04.2011 - 12:09:45

wydrukowany niemałym kosztem gminny poradnik śmieciowy (chyba 25 tys zł) nigdy nie trafił do mieszkańców. Pan kierownik mówił na jednej z komisji ZdrOŚ, że był wykładany w różnych miejscach.

Jakież było zaskoczenie jednego z radnych, gdy znalazł w UMiGu sterty nierozpakowanych paczek z poradnikami - o ile pamiętam powiesiłam zdjęcie na forum

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: pionek AGORY (---.159.28.131.static.crowley.pl)
Data: 05.04.2011 - 13:11:22

[offtopic]
maniu, ja taki poradnik znalazłem (nie pamiętam czy na poczcie, w banku czy gdzie, ale był). Więc część z nich wyłożona jednak była.
[i]nie znalazłem tam jednak (jak i pod nr telefonu podanym w broszurce) interesującej mnie informacji gdzie się można pozbyć turystycznej butli po gazie.[/i]
[/offtopic]

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: ola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 06.04.2011 - 06:27:53

[quote ola]czy RM zajmuje się sprawą śmieci ? jak przebiegają prace ? [/quote]

z obszernej odpowiedzi wywnioskowałam, że się NIE zajmuje i prace NIE przebiegają

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: mania (Moderator)
Data: 06.04.2011 - 10:24:36

[quote=ja taki poradnik znalazłem (nie pamiętam czy na poczcie, w banku czy gdzie][/quote]

- na początku gdy zastanawiano się czy taki poradnik wydać, była mowa żeby został dostarczony do mieszkańców np. przez rady osiedli, przez sołtysów, przez SM, czy w ostateczności przez pocztę. Masówka nie kosztuje drogo - jeszcze z gminną kasą nie było najgorzej.

Pytanie: dlaczego wydz RiOŚ nie potrafił sam wygenerować takiej książęczki?
Bo w Milanówku zrobiły taki poradniczek panie (3 osoby) z ref RiOŚ przy współudziale burmistrza i po konsultacji z mieszkańcami.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Tomasz Zymer (---.centertel.pl)
Data: 06.04.2011 - 12:19:51

[quote ola][quote ola]czy RM zajmuje się sprawą śmieci ? jak przebiegają prace ? [/quote]

z obszernej odpowiedzi wywnioskowałam, że się NIE zajmuje i prace NIE przebiegają[/quote]

Wklejam tu moją odpowiedź z wątku "śmieciowego":

Olu, mam nadzieję, że z moich wczorajszych odpowiedzi wynika dość jasno, że sprawa ma dwa aspekty:

- Pierwszy: czy chcemy "rzutem na taśmę" przeprowadzać referendum i ustalać zupełnie nowe zasady gospodarki odpadami w gminie na kilka miesięcy przed wejściem w życie ustawy, która te sprawy w szczegółach reguluje. Chyba dość jasno się wyraziłem, że ani ja, ani (według mojej wiedzy) większość radnych nie widzi sensu robienia rewolucji na własną rękę, skoro za chwilę i tak będziemy musieli dostosować się do zapisów nowej ustawy. [b]Byłoby to marnotrawstwo środków publicznych: przygotowywać referendum i całą logistykę śmieciową, organizację przejęcia gospodarki odpadami przez gminę tylko po to, żeby po upływie maksimum roku i tak musieć dostosowywać cały system do zapisów ustawy[/b]. To trochę tak, jak kupowanie promu i organizacja przeprawy promowej wraz z budową dróg dojazdowych, mimo, że wiemy, iż za rok tuż obok powstanie most.

- Drugi: Inwestycje, które moglibyśmy podjąć nie czekając na ustawę: komposter, bezpłatny odbiór odpadów segregowanych, itp. Tutaj przeszkoda jest tylko jedna, ale znaczna: musielibyśmy zmieniać budżet, a to jest w tej chwili temat tabu. Kiedy na sesji wspomniałem o pilnej konieczności uruchomienia komunikacji autobusowej na wsi w związku m.in. z likwidacją kursów PKS i zapytałem burmistrza, czy rekomenduje zmianę budżetu na ten cel, uzyskałem odpowiedź, że przetarg na "komunikację eksperymentalną" (tj. tymczasową) będzie prowadzony za te środki, które już są w budżecie (350 tys. zł), a więcej środków w budżecie nie ma. [b]Żeby uchwalić nową inwestycję, trzeba wskazać konkretne środki na ten cel, a takich w budżecie nie ma[/b]. Możemy zatem robić ekspertyzy dotyczące najbardziej opłacalnej i skutecznej opcji zakupu / leasingu kompostera, czy też odbioru odpadów segregowanych, ale jest bardzo wątpliwe, czy Rada Miejska w roku 2011 uchwali jakiekolwiek środki na te cele poza tymi, które już w budżecie są - a są środki na "dzwony" (kontynuacja umowy z 2010), na usuwanie nielegalnych wysypisk, na "sprzątanie wsi" (tj. odbiór śmieci zebranych w czasie akcji sołeckich).

Jeśli zatem masz Olu jakiś pomysł na to, jak przełamać impas budżetowy i już w tym roku znaleźć fundusze na inwestycje, o których tu mówimy, to z wielkim zainteresowaniem przeczytam i wykorzystam Twoje rady.

PS. Z nieoficjalnych informacji, które uzyskałem przed chwilą wynika, że RIO uchyliła budżet 2011 ze względu na nierealne pozycje po stronie dochodów (sprzedaż nieruchomości). Jeśli to się potwierdzi, trzeba będzie ciąć inwestycje o kilkanaście milionów złotych.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Obserwator2 (---.adsl.inetia.pl)
Data: 26.04.2011 - 23:28:26

Mam Tomku pytanie dotyczące Planu Strefy A.
Miałeś ochotę zaprosić zainteresowane osoby i stowarzyszenia do dyskusji nad tym planem z uwagi na kontrowersyjne zdanie Pani Wiceburmistrz z Twoim zdaniem. Uważałem Twoją opinię za słuszną. Zaproponowałeś termin, który później przełożyłeś na dzień........... , no właśnie na kiedy? Czy sprawa przestała być aktualna?

Pozdr.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Tomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 27.04.2011 - 19:01:41

Sprawa jest jak najbardzej aktualna, ale pisemną opinię w sprawie poszczególnych punktów planu będę miał po 3 maja, zatem [b]wstępnie myślałem o takim roboczym spotkaniu w okolicach 6 maja (piątek) lub 7 maja (sobota)[/b] zależnie od preferencji uczestników.

Wiem, że chęć udziału zgłaszała Hania Budnicka, będę też namawiał parę innych osób, w tym radnych oczywiście, ale nie chcę organizować teraz żadnego "spędu", tylko spotkanie w bardzo niewielkim gronie dla omówienia, jak należałoby postawić sprawę ewentualnych poprawek w planie strefy A na posiedzeniach komisji ładu.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Tomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 03.05.2011 - 16:51:53

Krótkie spotkanie robocze radnych, przedstawicieli stowarzyszeń, inicjatyw społecznych, meszkańców oraz Urzędu Masta i Gminy [b]dotyczące niezbędnych retuszy i uzupełnień w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy A[/b] uzdrowiska i terenów przyległych (który ma być uchwalony w czerwcu br.) [b]jest zaplanowane na czwartek 12 maja na godz. 16.30[/b], bezpośrednio przed posiedzeniem Komisji Budżetu, w sali przy ul. Świetlicowej. Jeśli termin i miejsce ulegną zmianie, będę informował na bieżąco.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: daru (---.ip.netia.com.pl)
Data: 16.05.2011 - 10:07:53

[i]"Pan burmistrz Kazimierz Jańczuk udzielił mi wczoraj następującej odpowiedzi na zapytanie o szczegóły planowanych nowych linii na wspólnym bilecie ZTM:
5) Zostaną uruchomione trzy nowe linie mikrobusów na wspólnym bilecie ZTM dowożących pasażerów na przystanki ZTM:"[/i]

Panie Tomaszu czy o wynikach rozmów burmistrz-ztm, byli informowani radni? Były spotkania na lini burmistrz-radni-sołtysi-mieszkańcy w celu ustalenia np. optymalnych tras ( chodzi mi o tereny wiejskie)

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Tomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 16.05.2011 - 21:17:45

Burmistrz na bieżąco informował radnych, że są prowadzone rozmowy z ZTM i innymi przewoźnikami. Konkretne projekty dyskutowanych tras podał ostatnio na moją prośbę na posiedzeniu Komisji Rolnictwa (6 maja) i od razu zamieściłem je na forum. Możliwe, że były one konsultowane na zebraniach wiejskich i spotkaniach z sołtysami - nie posiadam na dzień dzisiejszy takiej wiedzy.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: daru (---.ip.netia.com.pl)
Data: 17.05.2011 - 10:03:29

Dziękuję za odpowiedź. Uważam jednak, że inf. o prowadzeniu rozmów a inf. o ustaleniach podjętych na tych spotkaniach to dwie odrębne kwestie. Na stronie urzędu też mamy suchą informację o odbytych spotkaniach urzędników, z której nic nie wynika, wpisy te nie pogłębiają wiedzy na dany temat osób zainteresowanych. Z moich informacji wynika, że nie było konsultacji społecznych, (jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie innych czytających forum) dopiero po zamieszczeniu na forum przez pana temat ujrzał światło dzienne. O konkretach wtedy dowiedzieli się radni, sołtysi, mieszkańcy.Najważniejsze żeby komunikacja doszła do skutku, ale wychodzi na to, że władza znowu wie najlepiej.
Pozdr.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Tomasz Zymer (---.centertel.pl)
Data: 17.05.2011 - 13:28:09

Zgadzam się co do tego, że na stronie gminnej powinny być ogłaszane konkretne projekty i ustalenia, a nie tylko sam fakt odbycia spotkania. Dotyczy to przede wszystkim spraw bezpśrednio dotykających mieszkańców, takich, jak komunikacja publiczna, naprawy dróg i sieci melioracyjnej, bezpieczeństwo powodziowe, projekty planów miejscowych, inwestycje publiczne, itp., itd.

Co do konsultacji nt. komunikacji busikowej, koncepcja burimstrza jest chyba taka, że wprowadzamy pilotażowo od 15 sierpnia na próbę pewien system (ograniczony brakiem funduszy - mamy na to mniej niż 300 tys. do końca roku), następnie zbieramy opinie i system poprawiamy w nowym roku. Tak zrozumiałem odpowiedzi burmistrza na moje pytania podczas sesji Rady.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: AK (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 17.05.2011 - 16:54:40

Panie Tomaszu, w parku nad stawem uszkodzona została kora wokół posadzonego drzewka (to posadzone w kole stworzonym przez chodnik). Tradycyjnie jakiś nieodpowiedzialny typ ze swoim pieskiem (kilka drzew zostało tak na Mirkowie zniszczonych - pisałem o tym na forum - nie pamiętam tytułu wątku). Pan zdaje się jest w komisji ochrony środowiska - proszę o interwencję, żeby zabezpieczyć drzewko, inaczej po nim. Poza tym jeżeli sprawca zobaczy, że ktoś o to dba na bieząco, może się zastanowi (choć mała to nadzieja). Dziękuję i pozdrawiam

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: mania (Moderator)
Data: 17.05.2011 - 21:53:12

o tym psie wandalu, czy właścicielu wandalu, było tu:http://www.konstancin.com/forum/read.php?3,29974,page=1

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: ola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 15.07.2011 - 09:03:07

Proszę o wymienienie (w punktach - zero "poezji") działań UMiG-u i samorządu, zapobiegających zalewaniu wciąż tych samych terenów.

Proszę o upublicznienie nazwisk osób, odpowiadających w Kcinie za stan melioracji (jeśli za ten stan odpowiada powiat lub UE, proszę o nazwiska gminnych łączników)

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Tomasz Zymer (---.centertel.pl)
Data: 15.07.2011 - 11:46:39

Spełnię Pani prośbę, Pani Olu, ale proszę o nieco cierpliwości, ponieważ nie jestem do końca na bieżąco w aktualnych działaniach przeciwpowodziowych gminy (od tygodnia przebywam na terenie wybitnie niezalewowym - wydmy ruchome :), a z tego, co wiem, burmistrz planował teraz istotne poprawki przy wykonanych zimą przekopach koło Kołobrzeskiej.

Kanał Jeziorki, zdaniem ekspertów, którzy w listopadzie zebrali się na moje zaproszenie na spotkaniu w Stocerze, nie ma żadnej szansy przyjąć ogromnych ilości wody z powstających w Mysiadle, Julianowie, Józefosławiu, na Zielonym Ursynowie osiedli - z dwóch powodów: po pierwsze, kanałowi temu zabrano rozległe tereny zalewowe (podmokłe łączki i rozlewiska), na które woda występowała po ulewach - teraz tam są domy; po drugie - owa dawna rzeczka, obecnie kanał, była przystosowana do zbierania wody ze śródpolnych strumyków, a nie z ogromnych zabetonowanych obszarów suburbii. Taki zurbanizowany obszar ma od kilku do nawet kilkudziesięciu razy mniejszą zdolność wchłaniania, niż pole uprawne czy łąka. Można zatem powiedzieć, że władze lokalne zezwalając na zabudowę tych terenów bez racjonalnego planu małej retencji oraz budowy alternatywnych odbiorników wody deszczowej same przygotowały sobie na przestrzeni ostatnich 40 lat katastrofę na własne życzenie. Jedynym sposobem odwrócenia tej sytuacji obecnie jest budowa zbiorników retencyjnych w górnym i środkowym biegu kanału oraz radykalne zwiększenie jego przepustowości na całej długości, bez wąskich gardeł pod drogami, koleją itp. Jest to inwestycja za wieledziesiąt milionów złotych (może więcej) wymagająca współpracy kilkudziesięciu instytucji, w tym powiatu, gmin, miasta Warszawy, Vattenfallu, MZDW, WZMiUW, właścicieli gruntów, itp., itd. Być może projekt taki będzie w stanie przeprowadzić powołane w tym roku powiatowe centrum koordynacji. Natomiast jedyną rzeczą, którą może zrobić gmina, jest doraźne szukanie dróg ujścia dla tej wody, która do nas wędruje, z pominięciem instytucji odpowiedzialnych.

Jak Pani doskonale wie, Kanał Jeziorki (będący obecnie zlewnią wód opadowych z co najmniej trzech gmin) jest w zarządzie WZMiUW, zaś za stan przepustu pod ul. Pułaskiego odpowiada zarządca drogi nr 721, czyli MZDW. Można powiedzieć, że obie te instytucje od ubiegłego roku nie kiwnęły palcem (poza obowiązkowymi przeglądami) w sprawie poprawienia bezpieczeństwa powodziowego na tym obszarze. Jeśli zatem gmina wchodzi na ten teren i zaczyna na przykład kopać rów przez prywatne pole, jak to miało miejsce zimą na polecenie nowego burmstrza, to wchodzi tym samym w cudze kompetencje i tak naprawdę pewnie powinna czekać miesiącami na łaskawe uzgodnienia i zgody. Można się jednak bronić, że w sytuacji kryzysowej przy zagrożeniu mienia i dobra mieszkańców, burmistrz ma prawo podjąć radykalne działania.

Z tego, co wiem, plan burmistrza polegał na zakopaniu na prywatnym terenie wzdłuż niedawno przekopanego rowu rury o bardzo dużej średnicy zapewniającej dodatkowy odpływ wód deszczowych z Kanału Jeziorki prosto do rzeki Jeziorki. Problem w tym, że właściciele gruntu nie wyrazili zgody na taką inwestycję na ich terenie. Gmina nie jest właścicielem ani zarządcą urządzeń melioracyjnych i nie ma według mojej orientacji prawnej możliwości narzucenia właścicielowi gruntu takiej inwestycji ze względu na interes społeczny.

Możemy kupić odpowiednią ilość środków wybuchowych, wysadzić wszystkie przepusty na Kanale Jeziorki włącznie z ulicą Pułaskiego i przejazdami kolejowymi, gdzie tworzą się zatory, a także dynamitem utorować wodzie drogę do Jeziorki przez prywatne działki. Jeśli takie rozwiązanie jest nierealne, to pozostaje nam uznać, że bez skoordynowanego działania owego centrum, o którym wyżej wspomniałem, bez ogromnych wspólnych nakładów kilku gmin, powiatu i instytucji - sprawa będzie powracała jak bumerang przez całe dziesięciolecia.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: ola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 15.07.2011 - 13:36:34

pozdrawiam suchość wydm ... Pomysł z dynamitem wygląda obiecująco - znacznie lepiej niż bieżące pomysły naszych gminnych dygnitarzy :P Deep throat donosi mi od rana o zabiegach Panów Burmistrzów: panowie są zabiegani (stąd - zabiegi), bo wizytują zalane miejsca. Teraz. Wizytują. Sporo mają do zwizytowania. A przy każdym bajorze rozzłoszczeni wyborcy.
Głębokie Gardło milczy w kwestiach zasadniczych. Pogodynka obiecuje dalsze nawałnice. Zabetonowywanie okolic nadal przebiega bez zakłóceń. Nikt nic nie [b]morze[/b]
Prezydencja trwa.
Pzdr ze środka Zalewu Kcińskiego

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: daramis (---.xdsl.centertel.pl)
Data: 19.07.2011 - 17:08:57

Mam pytanie w sprawie szkoły w Opaczy.
Burmistrz na spotkaniu z mieszkańcami w czerwcu mówił,że przetarg na remont będzie ogłoszony za kilka dni.
Czy są na ten temat jakieś informacje?

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: mania (Moderator)
Data: 19.07.2011 - 22:30:41

tu: http://www.konstancinjeziorna.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=210&page_no=5 można przeczytać co wydz. inwestycji robi w zw. z remontem szkoły w Opaczy - zob wpisy od czerwca.

Zdaje się że ciągle trwaja jakieś uzgodnienia ze starostwaem bo chyba pzretarg może zostać ogłoszony gdy się wszystko uzgodni. (Nie bardzo sie na tym znam, może czak się wypowie),

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Artek_Bartek (---.adsl.inetia.pl)
Data: 19.07.2011 - 23:33:19

ja zadałem w ubiegłym tygodniu pytanie drogą mailową...póki co zostałem zignorowany...i to niestety nie pierwszy raz :(
'a czas sobie płynie banalnym tik tak...'

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Tomasz Zymer (---.centertel.pl)
Data: 20.07.2011 - 00:06:56

[quote Artek_Bartek]ja zadałem w ubiegłym tygodniu pytanie drogą mailową...[/quote]

Rozumiem, że zadałeś pytanie nie mi, tylko burmistrzowi - wniosek o informację publiczną.

Ja w tej sprawie mogę tak naprawdę tylko zadzwonić do obu burmistrzów i grzecznie zapytać, na jakim etapie jest sprawa przetargów - zrobię to w środę. Żadnych informacji w tej sprawie ostatnio nie dostałem (ale też nie było mnie przez ponad tydzień).

--
przetarg na remont szkoły w Opaczy
Autor: mania (Moderator)
Data: 20.07.2011 - 11:20:28

Jak poinformowano mnie w UMiGu, przetarg na remont szkoły w Opaczy zostanie ogłoszony przed końcem lipca.

Do tej pory trwały uzgodnienia ze starostwem (napisałam o tym wyżej). Teraz zgoda jest, ale musiała się uprawomocnic, co nastąpi w tych dniach.

UMiGowi zależy na jak najszybszym czasie rozpoczęcia remontu, bo musi zostać ukończony przed inauguracja roku szk. 2012/2013

Ogłoszenie pzretargu przed załatwieniem wszelkich urzędowych pozwoleń mijało się z celem. A jak pamiętamy, starostwo nierychliwe. Dlatego termin się pzresunął

--
Re: przetarg na remont szkoły w Opaczy
Autor: daramis (---.xdsl.centertel.pl)
Data: 20.07.2011 - 15:20:45

Dziękuję za info.
Na razie są to w dalszym ciągu zamierzenia i przygotowania, a na przetarg, protesty i wreszcie realizację zostało już tylko 13 miesięcy w tym zima.
Bardzo mało czasu.

--
Re: Pytania do radnego Tomasza Zymera
Autor: Tomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 20.07.2011 - 15:29:20

Kiedyś na pewien papierek potrzebny do budowy domu czekałem w starostwie piaseczyńskim prawie trzy miesiące i poskarżyłem się w końcu, że kolega w Legionowie dostał taki sam dokument w trzy dni. Urzędniczka na Chyliczkowskiej na to: "To czemu Pan się nie buduje w Legionowie? :):)

Jak już będzie pozwolenie na budowę, to terminy zaczną zależeć od nadzoru gminy i wtedy trzeba będzie pilnować. Teraz można tylko żebrać w starostwie o to, żeby nadali sprawie priorytet.

--

Idź do strony: <--123456-->
Bieżąca strona: 5 z 6Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.