Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki

Idź do strony: 12-->
Bieżąca strona: 1 z 2
Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 06.07.2010 - 21:42:15

Szanowni Pastwo,
wok bloku przy ul. m. Jaworskiego 21B stawiane s rusztowania - termomodernizacja. Na osiedlu w otworach wentylacyjnych stropodachw gnied si jerzyki oraz (moliwe) wrble. Gatunki pod cis ochron.
Niszczenie gniazd i kratowanie otworw wentylacyjnych jest przestpstwem i barbarzystwem (mier godowa pisklt). Prosz mieszkajcych na Mirkowie o obserwacj, zy w danym bloku gniazduj ptaki. Prosz o robienie zdj. Do tej pory ok. trzy bloki na tym osiedlu zostay "ocieplone", dotychczasowe gniazda zakratowane.

1. Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 28 wrzenia 2004 r. w sprawie gatunkw dziko wystpujcych zwierzt objtych ochron (Dz.U.2004nr220,poz.2237),
2. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2009nr151,poz.1221 ze zm.),
3. Ustawa o ochronie zwierzt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz.U.2003 nr106,poz.1002 ze zm.),
4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U.2006nr156,poz.118 ze zm.).

"...Zgodnie z opini Ministerstwa rodowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska zatykanie otworw sttropodachw, nawet poza sezonem lgowym, jest niszczeniem siedlisk gatunku objtego ochron cis (tu: jerzyk). Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2009nr151,poz.1220 ze zm.)uszczegowionym zapisem paragrafu 6 pkt. 4 rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 28 wrzenia 2004 r. w sprawie gatunkw dziko wystpujcych zwierzt objtych ochron (Dz.U. 2004nr220poz.2237) wprowadzono zakaz niszczenia siedlisk zwierzt dziko yjcych. Stropodachy za stanowi podstawowe siedlisko jerzyka w Polsce, dlatego jakiekolwiek zamykanie stropodachw mona uzna za niszczenie siedlisk tego gatunku. [b]Zamykanie otworw wentylacyjnych stropodachw nie jest wymagane przez prawo budowlane[/b]. Prawo budowlane wymaga kratowania przewodw bdcych czci systemu wentylacji lub klimatyzacji budynku, a otwory stropodachu nie nale do tych kategorii..."

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 06.07.2010 - 21:51:24

dodam, e par lat temu zniszczone byy wiadomie przez ZGK gniazda tych ptakw na bloku Mirkowska 49.
wiadomie, bo poinformowany o tym zosta (niestety ustnie) czowiek nadzorujcy prace z ramienia ZGK, poinformowana byla stra miejska (ktra przybya na ogldziny podczas mojej nieobecnoci) i nic nie zrobili (moe nie stwierdzili obecnoci gniazd - z ktrych przed zabiciem dechami wycignem po wizycie stray pisklta z kilku gniazd - niestety maa perspektywa na odchowanie, lecz w przypadku pozostawienia ich w gniazdach, ktre zostay zabite dechami - mier godowa- nie zerowa). Na pytanie skierowane w tej sprawie do burmistrza przez Mani (wielkie dziki Maniu), czowiek ten nie udzieli adnej odpowiedzi.

Z moj obecn wiedz prawn w tej kwestii sprawa, mam nadziej, zaatwiona bylaby skuteczniej (i zdecydowanie inaczej). Pozdrawiam przedstawicieli wadz stojcych na stry prawa (i czowieczestwa).

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 06.07.2010 - 22:16:43

Wiadomo skopiowaam i wysaam radnemu Tomaszewskiemu, bo zdaje sie, e nie wyjecha na urlop.

m

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 07.07.2010 - 11:07:33

AK, mnie sie wydaje, e troska o braci mniejszych - to wysza szkoa jazdy. W szkole niszej tych braci si brutalnie morduje i skada ofierze lub zjada. w Franio niespecjalnie si przebi do serc i rozumw. Mona albo czeka na wyganicie barbarzyskich zogw, albo wprowadzi i restrykcyjnie egzekwowa stosowne prawo. Oczekiwanie, e stranik miejski sam z siebie pochyli si nad losem skazanych na godow mier ptakw, mona wg mnie przyrwna do wiary we wszechmoc telekinezy :S

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 07.07.2010 - 14:00:04

nie oczekiwaem tego od stranika - byo podejrzenie zamania prawa, wic ich wezwaem. Niestety nie uzgodnili ze mn przyjazdu i nie byo mnie podczas ogldzin.
W danym bloku (M. Jaworskiego 21B) po jednej stronie bloku otwory wentylacyjne stropodachu zostay zamurowane (tak to wida z dou).

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 07.07.2010 - 14:10:53

Poprosiem o pomoc Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" (pomyka: by to STOP - korekta dokonana dnia 18.07). Wolontariusz ma przyjecha i obserwowa jednego dnia, czy ptaki maja na tym bloku swoje siedziby (mam nadziej, e zdzy przyjecha). Ja niestety nie mog obserwowa dugo. Byem wczoraj i dzi przez ok 30 min. Niestety ptaki, jak s (co jest bardzo moliwe - lataj nad osiedlem w duych ilociach) gnied si gbiej w otworze i ciko z dou ich zaobserwowa. Jak kto zna ten gatunek to wie, jak szybkie to s ptaszki, poza tym wracaj do gniazd pod wieczr, bo pki jajka s to jedno z ptakw je wysiaduje - jerzyki podobne s do jaskek. Ptaszki te s przeciwiestwem gobi - czyste. Niszczenie ich siedzib jest spowodowane brakiem wiadomoci i znajomoci tych ptaszkw, poza tym gupot i barbarzystwem. Ptaki te nie do, e adne to jeszcze poyteczne (zjadaj due iloci komarw).Zmieniany 2 raz/y. Ostatnio 2010-07-18 12:15 przez AK.

--
Na ratunek ptakom. - Radny do burmistrza
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 07.07.2010 - 14:44:21

[URL=http://img594.imageshack.us/i/jtwsptakwwosiedlumirkw.jpg/][IMG]http://img594.imageshack.us/img594/7180/jtwsptakwwosiedlumirkw.jpg[/IMG][/URL]

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: Baca (IP zapamiętane)
Data: 07.07.2010 - 15:01:20

Reakcja natychmiastowa radnego Tomaszewskiego
Szacun :) :) :)

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 09.07.2010 - 13:23:23

Dzikuj Panu Radnemu oraz Mani i Bartkowi za pomoc.

Sprostowanie - otwory z jednej strony budynku prawdopodobnie nie zostay zasklepione cementem jak pisaem. Obecnie po interwencji towarzystwa Bocian (pomyka, organizacj t by STOP - korekta dokonana 18.07) i mieszkacw K-J zostay wycite otwory w zasaniajcym otwory wentylacyjne styropianie. Prace zostay chwilowo wstrzymane. Podjte s dziaania prawne - jak bd mia potwierdzenie powiadomi. PozdrawiamZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-07-18 12:17 przez AK.

--
uwzili si na jerzyki
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 14.07.2010 - 23:18:10

nie tylko w Kcinie
http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,8139162,Zabili_ptaki_ze_strachu__ze____zjedza_styropian.html

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: BB (IP zapamiętane)
Data: 15.07.2010 - 11:52:22

Troszk si pogubiem ... czy - w susznej niewtpliwie trosce o braci mniejszych - budynkw nie naley dociepla ?

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 15.07.2010 - 13:18:25

mona, wystarczy tylko:
1. robi to od wrzenia, po okresie lgowym,
2. nie zasania otworw wentylacyjnych stropodachw (ptaki te nie brudz tak jak gobie, a gniazda w tych otworach w niczym nie szkodz budynkom i mieszkacom.

Tylko tyle - tak trudno?

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: BB (IP zapamiętane)
Data: 15.07.2010 - 16:14:54

[quote AK]mona, wystarczy tylko:
1. robi to od wrzenia, po okresie lgowym,
2. nie zasania otworw wentylacyjnych stropodachw (ptaki te nie brudz tak jak gobie, a gniazda w tych otworach w niczym nie szkodz budynkom i mieszkacom. [/quote] No wanie ... Ale czy zakadasz,e wykonawca zasoni te otwory ? Moe - na wszelki wypadek - oficjalnie poprosi stosowny wydzia UM, by zleci wykonawcy niezaklejanie otworw ? Bo nie sdz, by to forum byo czytane ... a nawet jeli tak - tre wpisw bya brana pod uwag. [b]A pismo (koniecznie z piecztk kancelarii) aaaa ... to ju inna sprawa.[/b]

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 15.07.2010 - 17:36:00

BB przeczytaj na samym poczatku tego watku jakie byy czynione starania by jerzyki bdce pod scisa kontrol uratowa podczas prac wykonywanych kilka lat temu na innym bloku. Zgaszanie do UMiGu jest gadaniem do pieca, do supa itp - cho szef wydz RiO jest dziaaczem w towarzystwie zajmujcym sie ochrona ptakw.

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: BB (IP zapamiętane)
Data: 15.07.2010 - 18:50:54

Przeczytaem. To si ju stao.
Dlatego pisz [quote=A pismo (koniecznie z piecztk kancelarii) aaaa ... to ju inna sprawa.][/quote] Bo - gdyby jednak te otwory [b]teraz[/b] zaklejono - mona wszcz kroki prawne wobec urzdnika. Ale raczej si nie stanie, bo urzdnik, majc pismo i wiedzc, e kto ma potwierdzenie jego otrzymania, w trosce o wasn dup przypilnuje ... bo urzdnicy - w wikszoci - o wasnej dupie jednak myl. Wycznie - najczciej, niestety.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-07-15 18:51 przez BB.

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 15.07.2010 - 21:33:18

zostay wysane stosowne pisma - jak bd mia potwierdzenie, wtedy napisz dokadnie gdzie. Wiem rwnie, e czynione s starania o odsonicie ju zatkanych otworw w kilku blokach wczeniej ocieplonych.

--
Sd ukara za niszczenie siedlisk jerzykw
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 15.07.2010 - 23:12:59

POZNA - Jest kara za brak troski o jerzyki
Beata Marciczyk

2010-05-14 06:43:22

Inspektor nadzoru budowlanego z ramienia Poznaskiej Spdzielni Mieszkaniowej bdzie musia zapaci trzysta zotych grzywny i wpaci tysic zotych na rzecz Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za umylne naruszenie zakazu niszczenia siedlisk i ostoi jerzyka objtego ochron cis. Tak zdecydowa w kwietniu sd.

wicej tu: http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/410480,poznan-jest-kara-za-brak-troski-o-jerzyki,id,t.html

komentarz pod artykuem
Jerzyki kachna (go)
2010-05-14 18:13

Jerzyk to bardzo poyteczny ptak.Zjada komary i meszki.Nie brudzi i co roku wraca z Afryki do tego samego gniazda,dlatego ogromnym problemem jest dla niego znalezienie nowego miejsca lgowego-prdzej si zabije szturmujc stare miejsce gniazdowania,ktre zostao zasonite kratk wentylacyjn.I w tym wanie tkwi problem,e ptakom tym naprawd bardzo trudno znale nowe miejsce gniazdowania,gdy za bardzo przyzwyczaja si do starego.Jeli zauwaycie e kto amie prawo i zatyka otwory wentylacyjne to najlepiej zgosi to Stray Miejskiej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska...

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 16.07.2010 - 10:55:27

szkoda tylko, e ogromna grupa ludzi nie jest tego wiadoma. Ludzie chccy ratowa ptaki okrzykiwani s ekoterorystami, a mieszkacy niby maj marzn przez jakie tam ptaszki.
Ale winni temu s Ci, ktrzy remonty planuj w okresie lgowym i bezmylnie zatykaj otwory - wszystko to albo z gupoty, albo z chciwoci pienidza (myl o celowym sadymie staram si odpycha od siebie). Takie dziaania wywouj konflikty, co przy maej (lub czsto niepenej) wiedzy ludzi wywouje negatywne nastawienie do przyrody i ludzi, ktrzy staraj si w jaki sposb pogodzi rozwj ze rodowiskiem naturalnym, lub tylko chc, aby prawo byo egzekwowane naleycie. A wszystko mogoby piknie wspgra - ocieplone odpowiednio bloki i codzienny umilajcy piew ptasi.
Tak to powsta ten mit zego ekologa - rozpowrzechniany przez tych, ktrym to przeszkadza w egoistycznych planach (czy to finansowych, czy innych). Wskazuj z ca wiadomoci na wikszo inwestorw.

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: pismak (IP zapamiętane)
Data: 16.07.2010 - 12:40:30

to ten sam model ludzi, ktrzy zmurowuj ywe koty w piwnicach albo przywizuj "niepotrzebne" psy do drzew w lesie.
Czasem stworzenia udaje si uratowa.

Jest szykowana nowelizacja ustawy o ochronie zwierzt, dzieki ktrej sady bd mogy skuteczniej kara zwyrodnialcw. Nie bdzie te mozna strzela do psw w lesie, Mowia o tym poslanka PO Mucha

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 17.07.2010 - 11:31:42

moe powoli bdziemy normalnie i w tym aspekcie cywilizowa si

--
sprostowanie
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 17.07.2010 - 13:25:27

w odpowiedzi na:

[quote=Zgaszanie do UMiGu jest gadaniem do pieca, do supa itp - cho szef wydz RiO jest dziaaczem w towarzystwie zajmujcym sie ochrona ptakw.][/quote]

Pani Mario,
prosz nie rozsiewa plotek. TP Bocian to moi znajomi, nie nale do tego stowarzyszenia, a tym bardziej nie jestem jego dziaaczem, wystarczy o to spyta dzwonic pod ten nr xxxxxxxxxxx.
A jerzykami na Jaworskiego zajem si jak tylko wrciem z urlopu i szkolenia dla rachmistrzw spisu rolnego (to te naley do moich obowizkw).

---------------------------------------
Nie bd dzwoni, by sprawdzi. Dla mnie przynalenoc do stowarzyszenia ekologicznego to byby zaszczyt. Wiem ze czasem moe trafic sie jakis nawiedzony, ale jedna jaskka ...itd

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 17.07.2010 - 14:18:39

Z tego co wiem, Towarzystwo Bocian zostao poinformowane przez dwie osoby o zagroeniu i probie interwencji. Nic nie wiem o dziaaniach tego Pana, co nie wyklucza, e takowych nie byo.
Towarzystwo Bocian przed nasz interwencj nie byo informowane o danym fakcie, co wnosz z charakteru korespondencji.

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 17.07.2010 - 14:27:01

Z reszt nie wane jest kto co zrobi - wane, eby ptaki mogy dalej spokojnie wychowywa mode bez groby mierci godowej pisklt (po zasoniciu wlotw).
Ps. tak na marginesie - podbicie deskami dachu (pod rynn) spowodowao, e dawniej tak licznie wystpujce, ptaki te do dnia dziesiejszego nie wrciy do bloku Mirkowska 49 (goszcz tu tylko przelotem te gniazdujce gw. w "nowych blokach"). Szczciem jest jeszcze par miejsc w Mirkowie i nadal moemy si ich gonitwami po niebie cieszy. Pytanie, jak dugo, skoro brak jest u nas poszanowania prawa i zwykego zdrowego rozsdku, e nie wspomn o o odpowiednim odruchu serca.

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: Bielau (IP zapamiętane)
Data: 17.07.2010 - 19:58:47

Termomodernizacja budynkw w Warszawie jest realizowana w oparciu o decyzje wydane przez osoby dziaajce w imieniu prezydenta (Pani Prezydent jest jednoczenie starost warszawskim). Kada decyzja ma odwoanie do art 52 ustawy o ochronie przyrody i rozporzdzenia o ochronie gatunkowej zwierzt okrelajcej czynnoci zabronione wobec zwierzt chronionych (w tym niszczenie lgw i naruszanie miejsc bytowania) nakazuje wykonanie ekspertyzy ornitologicznej stwierdzajcej moliwo wystpowania ptakw w budynku. Pytanie czy podobny dokument wydany przez starost piaseczyskiego zawiera takie elementy?Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-07-17 19:59 przez Bielau.

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 17.07.2010 - 22:49:17

[quote=Pytanie czy podobny dokument wydany przez starost piaseczyskiego zawiera takie elementy?][/quote]

Czy uczestnicy forum maj odpowiedzie na to pytanie, a moe wydz. RiO powinien o to zapyta starost ? - W ostatecznosci mozna zoy w starostwie wniosek o informacj publiczn.

Jak to zrobic oraz wzr wniosku mozna znale tu: http://bip.piaseczno.pl/public/?id=63122Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-07-18 00:41 przez mania.

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 18.07.2010 - 12:06:02

1. interwencja dwojga ludzi mieszkacw K-J w sprawie zagroenia miejsc lgowych ptakw bdcych pod cic ochron z powodu ocieplania budynku w Mirkowie - powiadomienie Stoecznego Towarzystwa Ochrony Ptakw,
2. o obecnoci jerzykw w stropodachu poinformowani zostali przez Towarzystwo (informacja z 8.07): inspektor nadzoru z ramienia wsplnoty p. J. S. oraz kierownik budowy.
3. kierownik budowy stwierdzi, e prace bd trway do koca wrzenia a stropodach ma byc ocieplany we wrzeniu.
4. Inspektor nadzoru z ramienia wsplnoty stwierdzi, e: "dostali jakie pismo, ale nie wie od kogo i co w nim dokadnie jest, natomiast mwi, e podobno jest w nim informacja, e maj zrobi opini ornitologiczn i j dostarczy do dokumentacji prac" (cytat z korespondencji z Towarzystwem).
5. Towarzystwo zobowizao si do przesania inspektorowi informacji o miejscu gniazdowania ptakw - inspektor w zamian mia wstrzyma prac, wyci otwory w styropianie zasaniajce otwory wentylacyjne i zsun siatk z rusztowa od gy (pocztkowo zostaa ona zsunita nieznacznie, obecnie zostaa zdjta z rusztowania).
6. przedstawiciel "Bocian-a" po kilku dniach (informacja z 15.07) spotka si z inspektorem nadzoru w celu sprawdzenia miejsc ewentualnego gniazdowania ptakw. od strony dachu zosta wykuty otwr w celu dojcia do stropodachu, ktry podzielony jest na dugie i wskie przestrzenie. W dwch otworach, do ktrych si dostali od wewntrz nie znaleziono ladw ptakw. Jednake na styropianie przy wczeniej zasonitych styropianem otworach wentylacyjnych (ktre ponownie udroniono) znajdoway si pirka, co wiadczy o tym, e ptaki tam wchodz. W rezultacie prace na cianach szczytowych maj by prowadzone po 25 sierpnia. Na przeciwlegej cianie s jerzyki o czym poinformowa sam inspektor.

Przedstawiciel "Bocian-a" wyrazi si pozytywnie o inspektorze.

PS. szkoda tylko, e mimo informacji o miejscu gniazdowania ptakw jak posiada inspektor:
1. nie byo opinii ornitologicznej,
2. kierownik budowy dopiero po interwencji dopytywa si, do kiedy s tam ptaki,
3. prace zostay zawieszone po interwencji mieszkacw.


Jak tylko bd posiada dodatkowe info (na razie nie otrzymaem odpowiedzi w tej sprawie), niezwocznie Pastwa poinformuj. Przepraszam rwnie za pomyk - Towarzystwo STOP byo pierwsze poproszone o pomoc, ktre z kolei zwrcio si do Towarzystwa "Bocian" (z informacji jakie na chwil obecn posiadam).

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 18.07.2010 - 12:09:16

mam nadziej, e gniazd nie byo midzy pytami bloku - ptakom wystarczy ju otwr o rednicy 5 cm.

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: go uzdrowiska (IP zapamiętane)
Data: 21.07.2010 - 09:31:14

do bani ten wasz wydzia ochrony rodowiska, smieci peno, uschniete drzewa, azbest na dachach - w uzdrowisku???

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 21.07.2010 - 11:26:00

co do sadzonek drzew czsto odnosi si wraenie - posadzone, odhaczone na licie i koniec na tym.

--
Re: Termomodernizacja na Mirkowie
Autor: goc uzdrowiska (IP zapamiętane)
Data: 21.07.2010 - 15:03:18

czytaem w miejscowej gazecie, e topole koo lotniska (nie pamietam gdzie) te ochrona rodowiska odhaczya

--

Idź do strony: 12-->
Bieżąca strona: 1 z 2Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.