Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki
PRZEMOC W RODZINIE !
Autor: Magi-strat (IP zapamiętane)
Data: 08.11.2010 - 14:44:03

Na stronie Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodzicw TUTAJ moecie doczy i wyrazi swj brak zgody - na to, by obcy ludzie decydowali o losie naszych rodzin, i przyszoci naszych dzieci. Dawno mnie nic tak nie rozwcieczyo jak ten absurdalny, ale tragiczny w skutkach ( jeli zostanie zrealizowany) pomys. W kraju, gdzie tak naprawd nie ma jednolitej polityki rodzinnej, gdzie nie ma nawet planu realnej POMOCY dla tak wielu rodzin z problemami, gdzie dzieci z domw dziecka gnied si nadal w molochach pozbawione ciepa i mioci, zamiast mieszka w rodzinnych domach dziecka (bo do dzi "tryb" ustanawiania takich domw chodzi jak krew z nosa), gdzie mnstwo dzieci najzwyczajniej w wiecie GODUJE, gdzie pomoc spoeczna to czsto fikcja, gdzie samotne matki dzie za dniem niczym SIACZKI walcz o przeycie, w takim wanie kraju - nie uznano, e najpierw trzeba rozwiza wreszcie do koca wymienione przez mnie wyej problemy, ale uznano za to, pracownik socjalny bdzie mg przyj i zabra moje lub Twoje dzieci, jeli tylko uzna, e bdzie to suszne ( a wedle poradnika pracownika socjalnego - niewiele mu do tego bdzie potrzeba).


" Sejm RP ma wkrtce przyj nowelizacj "Ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie", ktra narusza podstawowe wolnoci obywatelskie (tekst ustawy: tutaj)

Jej zaoenia to m.in.:

1) Pracownik socjalny bdzie mia prawo odebra dziecko z rodziny, i to bez wyroku sdu. (art. 12a ustawy)

2) W kadej gminie powstan zespoy monitorujce nie tylko rodziny, w ktrych wystpuje przemoc, lecz take przemoc zagroone. Do ich uprawnie nalee bdzie m.in.: zbieranie i przetwarzanie wraliwych danych (takich jak np. przebyte choroby) o sprawcach przemocy i ich rodzinach, bez ich zgody (!) (art. 9a,9b,9c ustawy)

3) Na podstawie jednego donosu, kadej rodzinie bdzie moga zosta zaoona tzw. Niebieska Karta, take bez zgody osoby dorosej dotknietej przemoc, a gminna komisja zoona z 7 osb, m.in. przedstawicieli organizacji pozarzdowych, edukacji, suby zdrowia, bdzie gromadzia dane o rodzinie, obradowaa o sposobach rozwizania jej problemw i wdraaa je w rodzinach. (art. 9d ustawy)

4) Ustawa zawiera bardzo rozszerzon definicj przemocy wzgldem tego co zwykle rozumie si poprzez przemoc i tego co zapisane jest w kodeksie karnym. Zapis ustawy nazywaj przemoc: jednorazowe albo powtarzajce si dziaanie lub zaniechanie naruszajce wolno, w tym seksualn, a take wywoujce cierpienia i krzywdy moralne u osb dotknitych przemoc. (zacznik nr 3 do uchway)

"Poradnik pracownika socjalnego" z 2009 r. (do pobrania) precyzuje, e przemoc jest: dawanie klapsw, "zawstydzanie", "krytykowanie" np. "krytykowanie zachowa seksualnych" - co powoduje, e kady rodzic podejmujcy normalne dziaania wychowawcze, moe by oskarony o przemoc.

5) Buduje sie gigantyczn struktur urzdnicz: od Krajowego Koordynatora do spraw Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie, w randze ministra, przez wojewdzkich koordynatorw, po tzw. zespoy interdyscyplinarne w kadej gminie. W sytuacji gdy nie ma ani ministra ds. rodziny, ani nawet programu polityki rodzinnej.

Ustawodawca przewiduje (w pierwszych zdaniach uzasadnienia do ustawy - tekst: tutaj, e problem przemocy dotyczy poowy rodzin w Polsce. Oznacza to, e spoeczestwo ma zosta objte systemem inwigilacji, poza kontrol wymiaru sprawiedliwoci.

Przepisy ustawy s niezgodne z Konstytucj RP, ktra mwi Kady ma prawo do ochrony prawnej ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim yciu osobistym. (art. 47)
ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich moe nastpi tylko w przypadkach okrelonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sdu (art. 48 ust. 2)

Przepisy s niezgodne z prawem midzynarodowym. Konwencja o prawach dziecka ONZ, mwi w art. 9:
1. Pastwa-Strony zapewni, aby dziecko nie zostao oddzielone od swoich rodzicw wbrew ich woli, z wyczeniem przypadkw, gdy kompetentne wadze, podlegajce nadzorowi sdowemu zdecyduj, e takie oddzielenie jest konieczne "

***

Jeli nie zgadzasz si na to, co powyej przeczyta(a)(e)
wejd TUTAJ i powiedz NIE.

____________________________________________________________________________

Pozwoliem sobie przekopiowa cay tekst , poniewa uznaem , ze sprawa jest wana , a nie wszyscy otwieraj dodane linki. Tekst pochodzi z http://fotografiastudioflesh.blog.onet.pl/POMOZMY-SOBIE-SAMI,2,ID402685995,n

Wybory s wazne , ale moe nie najwaniejsze ?

--
Re: PRZEMOC W RODZINIE !
Autor: Bartek (IP zapamiętane)
Data: 08.11.2010 - 15:05:05

A mnie to nie przeszkadza. Nie widz adnej sytuacji, w ktrej akurat ktokolwiek miaby si moj rodzin zainteresowa.

Dziecka i zony nie bij, nie awanturuj si, wic nikt nawet nie przyjdzie sprawdzi.

Wic jak dla mnie to nawet moe by akcja, e strzelaj do maltretujcego od razu - nie zaapuj si. A jak si kto boi, to znaczy, e moe nie jest pewien, czy powinien mie czyste sumienie?

Zreszt to nie jest tak, jak si niektrym zdaje, e - 1. ssiad "kabluje", 2. wchodzi pracownik i 3. dzieciaka wynosi.

Warto poczyta i si zapozna, zanim si zaprotestuje przeciw czemu.

Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

--
Re: PRZEMOC W RODZINIE !
Autor: Magi-strat (IP zapamiętane)
Data: 08.11.2010 - 15:35:40

[quote]Zreszt to nie jest tak, jak si niektrym zdaje, e - 1. ssiad "kabluje", 2. wchodzi pracownik i 3. dzieciaka wynosi.[/quote]

...tak na pewno nie jest. Jest natomiast tak - ssiad kabluje bo Cie nie lubi i zakadaja Ci Niebiesk kart itd.

--
Re: PRZEMOC W RODZINIE !
Autor: Bartek (IP zapamiętane)
Data: 08.11.2010 - 15:40:07

Nie, nie jest do koca. Tak si skada, e moja ona koczya studia z resocjalizacji i jestemy w temacie. Warto poczyta a potem poprosi kogo, eby wytumaczy.

Za bardzo si demonizuje ten przepis. On nie jest dobry, ale to nie jest tak, jak wszyscy durnowato mwi, e "pracownik socjalny moe ci zabra dziecko, jeli zechce". Nie, nie jest tak.

A nawet, jeli bd mia niebiesk kart, to co? Skoro ssiad kabluje, przychodzi policja i pracownicy i NIC si z tego nie potwierdza, to NIE zabior. Bo to prawo im tego NIE umoliwia.

Wielkie bicie piany.

Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

--
Re: PRZEMOC W RODZINIE !
Autor: Magi-strat (IP zapamiętane)
Data: 08.11.2010 - 23:33:45

Czasem resocjalizacja moe byc jedynym lekiem na cae zo.

Gdy przemoc wystpi ,pracownik socjalny moe zabra bachora wyrodnym rodzicom, ktrzy na przykad maolata krytykuj (sic!) utrudniaj mu kontakty (np.z przestpcami), zawstydzaj (sic!) szantauj (jak nie odrobisz lekcji to nie obejrzysz telewizji)i kontroluj (np. czy nie kupuje narkotykw za kieszonkowe) etc.

Nie ma bicia piany. Jest prba monstrualnej rozbudowy aparatu administracyjnego.

Aparatu , ktry nie wiedziec czemu ma suzy. To mi prosz wytumaczy .

--
Re: PRZEMOC W RODZINIE !
Autor: Jarek Bielawski (IP zapamiętane)
Data: 08.11.2010 - 23:47:57

Nie ma wikszej tragedii, ni kiedy dziecko musi szuka u obcych obrony przed wasn rodzin. S to sytuacje kracowe: z zasady to rodzina jest ostoj praw dziecka wobec wiata. Dlatego odebranie dziecka rodzinie naley traktowa jako ostateczno, stosowan po wielostronnym zbadaniu sytuacji, na pewno nie - na podstawie "samouczka pracownika socjalnego". Gdyby miao by inaczej, tzn. gdyby takie kwestie miay zalee uznaniowo od obcej osoby (pracownika socjalnego), to rzeczywicie naleaoby si sprzeciwia takiej interpretacji nowych przepisw. Ale czy jest to interpretacja uzasadniona?

--
Re: PRZEMOC W RODZINIE !
Autor: Bartek (IP zapamiętane)
Data: 09.11.2010 - 08:55:22

[quote Magi-strat]To mi prosz wytumaczy .[/quote]

Niestety, nie jestem wadny. Za to powiem ci jedno - to prawo nie pozwala nikomu odebra dziecka rodzicom, ktrzy nie pozwalaj mu si wczy po nocy i ka odrabia lekcje.

Nie wprowadza te, wbrew bzdurnemu demonizowaniu, jednoosobowej, natychmiastowej decyzji o zabraniu dziecka.

I tyle ci powiem. Trzeba si dobrze zastanowi, czy faktycznie warto robi afer, czy po prostu popracowa na popraw tego nienajlepszego przepisu. Ale nie ma w nim tego, o co jest taki krzyk, czyli sytuacji, e wchodzi ci obcy do domu i mwi "krzyczysz na dzieciaka, zabieramy do domu dziecka". To s brednie.

Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

--
Re: PRZEMOC W RODZINIE !
Autor: gosia1 (IP zapamiętane)
Data: 09.11.2010 - 19:53:38

Zdecydowanie zgadzam si z Bartkiem. Jedna osoba nie podejmuje decyzji o odebraniu dziecka. Ustawa jasno te okrela, e decyzje o "monitorowaniu" rodziny podejmuje zesp i to z rnych instytucji. To naprawd nie jaka banda idiotw, ale grupa czsto mdrych ludzi, ktrzy potrafi oddzieli donos ssiada pieniacza, od by moe zasadnego podejrzenia, e w rodzinie dziecku dzieje si krzywda. Poza tym bierze si te pod uwag wywiad rodowiskowy, jest rozmowa z nauczycielami itd. Tak, jest wiele naduy, ale jestem za tym, by nawet, jeeli bd skutki uboczne, bo takie zawsze s, zmniejszy liczb dzieci, ktre s czsto przez wiele lat krzywdzone. To nie koliduje z dziaaniami, dziki ktrym znikn takie kurioza jak domy samotnej matki , bo sprawca przemocy zostaje w domu. A "przemocowiec" znajdzie swoj cel.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-11-09 20:01 przez gosia1.

--
Re: PRZEMOC W RODZINIE !
Autor: Anonim (IP zapamiętane)
Data: 16.11.2010 - 06:56:44

http://www.tvp.pl/poznan/aktualnosci/los-odebranych-dzieci/3286701

Dziś w tvp info. pokazywali tę rodzinę. Zero patologii , w domu czysciutko . A jedyne "przestępstwo" rodziców, to to , że nie chcą korzystać z pomocy MOPR-u.

Ale urzędnicy MOPR , nie pozwolą sobie na taka bezczelność , żeby im ktoś mówił ,mają czy nie mają pomagać. To dlaczego rodzice nie chcą korzystać z nachalnej pomocy urzędasów (po prostu poszli matka poszła do pracy) nikogo , na czele z sądem i jakimiś zakonnicami kompletnie nie obchodzi. Ile jeszcze takich przypadków ,nieuzasadnionego odebrania dzieci wydarzy się wydarzy się w najbliższym czasie ?Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-11-16 06:57 przez Boruta.

--
Re: PRZEMOC W RODZINIE !
Autor: Bartek (IP zapamiętane)
Data: 16.11.2010 - 09:51:29

Pozwolę sobie tylko na uwagę, że tych dzieci nie odebrano jednoosobowo na podstawie wymienionego wyżej przepisu, przeciw któremu Magistrat pragnie protestować.

A że prawo jest kulawe, to z tym się żaden z nas nie kłócił nigdy.

Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

--
Re: PRZEMOC W RODZINIE !
Autor: azorek (IP zapamiętane)
Data: 16.11.2010 - 09:56:55

odbieranie jest bez sensu bo nie ma gdzie tych dzieci zabierac, umieszczać.

--Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.