Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki
Komisje RM VI kadencji 2010-2014
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 18.12.2010 - 18:34:05

na razie w/g informacji Radnego Zymera, mam nadzieję że szczegółowa rozpiska, zawierająca tematy poruszane na komisji oraz kto będzie zaproszony, niebawem ukaże się w BIP

Zapowiedziano:
1) Posiedzenie Komisji Ładu - na 20 grudnia (poniedziałek), godz. 17.00

2) Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej - na 29 grudnia na godz. 15.00 (dla wyboru przewodniczącego)

==========================================================================
oraz

2) Ewentualną sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej, jeśli będzie konieczna - na 29 grudnia godz. 16.00

3) Szkolenia dla radnych na 12 i 14 I (to ostatnie, budżetowe - do potwierdzenia)

4) Sesję Rady z głosowaniem nad budżetem na 2011 rok - na środę 26 stycznia godz. 16.00.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-12-19 10:59 przez Bartek.

--
Re: Komisje RM VI kadencji 2010-2014
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 21.12.2010 - 00:52:45

[b][color=#0000FF]SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I SPRAW KOMUNALNYCH,
PONIEDZIAŁEK, 20 grudnia 2010, godz. 17.00 - 21.00[/color][/b]

jest tu: http://www.konstancin.com/forum/read.php?4,69010

--
28 XII - Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 25.12.2010 - 21:42:07

[b]28.12.2010r. (wtorek) godz. 11-ta Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych[/b]

Temat:
1. Organizacja pracy komisji.
2. Opiniowanie uchwał na III Sesję.

Zaproszeni: Burmistrz K. Jańczuk, Skarbnik D. Lipiec

--
Komisje od 3 do 18 stycznia 2011 (uwaga dodane terminy)
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 02.01.2011 - 21:07:59

[b]03.01.2011r. (poniedziałek) godz. 17-ta Komisja BOKiS[/b]

Temat: Bezpieczeństwo.

Zaproszeni: Burmistrz K. Jańczuk, Komendant Policji Z. Ptaszyński, Komendant Straży Miejskiej K. Łuczak, Prezes OSP G. Szewczyk, p.poż M. Pękala, Insp. A. Jaskółowski, Insp. P. Kralik, Przewodniczący Rady A. Cieślawski, Wiceprzewodnicząca Rady J. Magdziarz, Wiceprzewodniczący Rady P. Stankiewicz.


[b]04.01.2011 (wtorek) godz. 16.30 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych.[/b]

Temat: Opiniowanie projektów budżetu Wydziałów Inwestycji oraz Dróg Gminnych w UMiG.

1. Wydział Inwestycji – opiniowanie projektu budżetu.
2. Wydział Dróg Gminnych- opiniowanie projektu budżetu.

Zaproszeni: Burmistrz K. Jańczuk, Przewodniczący Rady A. Cieślawski, Kierownik Wydz. Inwestycji A. Trębicki, Kier. Wydz. Dróg Gminnych M. Michalak.


[b]05.01.2011r. ( środa) godz. 14:45 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.[/b]

Temat: Sprawozdanie kierowników wydziałów RIOŚ oraz Dróg Gminnych UMiG

1. Zapoznanie się z Wydziałami, z którymi będzie współpracować Komisja

Zaproszeni: Burmistrz K. Jańczuk, Kierownik Wydz. Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Rewucki, Kierownik Dróg Gminnych M. Michalak.


[b]10.01.2011r. (poniedziałek) godz. 18-ta Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej.[/b]

Temat: mpzp Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych.

Zaproszeni: Merytorycznie przygotowany pracownik Urzędu.


[b]13.01.2011r. (czwartek) godz. 18-ta Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych[/b]

Temat:

Zaproszeni: Burmistrz K. Jańczuk, Skarbnik D. Lipiec.


[b][color=#FF0000]14.01,2011 (piątek) godz. 16.30 - Komisja Ładu[/color][/b]

Zaproszeni są projektanci do prezentacji planu Łęgu i Klarysewa


[color=#FF0000][b]17.01.2011r. (poniedziałek) godz. 16-ta Komisja BOKiS.[/b]

Temat: Kultura i oświata w gminie[/color]


[b][color=#FF0000]18.01.2011r. (wtorek) godz. 16.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska[/color][/b]

[i]Będzie też w późniejszym terminie wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa z Komisją Ładu.[/i]

[b]i kolejne zmiany:[/b]

[b][color=#6600FF]18.01.2011r. (wtorek) godz. 18-ta Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej.[/b]

[b]Godz. 18.00[/b] - spotkanie z przedstawicielem OPS, p. dyr. Ewą Michalską (opiniowanie budżetu OPS na 2011).

[b]Godz. 19.00[/b] - spotkanie z przedstawicielami ZOZ-ów publicznego i niepublicznych. Temat: Współpraca zakładów opieki zdrowotnej z samorządem gminnym. Zaproszeni: przedstawiciele placówek zapewniających POZ (podstawową opiekę zdrowotną (Lecznica Grapa - dr Rychlik, Zespół Lekarzy Specjalistow VIITA - dr Szymczyk, Medivita z Mirkowa - przedstawiciel - nazwisko do ustalenia), a także CKiR, STOCER, spółki uzdrowiskowej (dyrektor d/s medycznych) i Specjalistycznego Centrum Stomatologii Konstancin - razem siedmiu placówek (patrz wniosek p. radnej Anny Lewandowskiej - w notatkach w wątku "sprawozdania z posiedzeń komisji").[/color]

[color=#FF0033][b]20.01.2011 (czwartek) godz. 17.00 lub 18.00 Komisja Budżetu, , Inwestycji i Spraw Majątkowych[/b]

Tematy:

a) opiniowanie projektu budżetu 2011 w części wydatki administracyjne,

b) opiniowanie uchwał na najbliższą Sesję Rady.[b]21.01.2011 (piatek) godz. 17.00 - Komisja Ładu[/b]

Tematy:

informacja na temat: dochodów i wydatków ZGK (zaproszony: kierownik ZGK p. Skarżyński)

oraz MPZP Mirkowa w kontekście planu budowy baz przeładunkowych dla TIR-ów (zaproszony: burmistrz p. Kazimierz Jańczuk)[/color]

_______________________________________________
[i]informacja przysłana przez radnego T. Zymera 10 stycznia[/i]


______________________________________________________

[b][color=#336600]15.01 sobota 11.30 szkolenie budżetowe dla radnych


12.01 środa 16.00 szkolenie dla radnych: prawa i obowiązki[/color][/b]Zmieniany 3 raz/y. Ostatnio 2011-01-14 23:19 przez mania.

--
Komisje w lutym
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 10.01.2011 - 22:19:55

[color=#6600CC]uwaga, proszę zajrzeć do wiadomości wyżej - wprowadziłam poprawki dot posiedzenia kom uzdrowiskowej, zdrowia i opieki społ, która będzie 18 stycznia[/color]

[b]1 lutego 2011 (wtorek) godz. 18-ta Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej.[/b]

[b]Godz. 18.00[/b] spotkanie z p. Elżbietą Wylezińską, kierownik żłobka: opiniowanie budżetu żłobka

[b]Godz. 19.00[/b] spotkanie z p. Karoliną Domagalską (Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Zdrowia w UMiG) - programy profilaktyczne, przeciwdziałanie patologiom społecznym

Zakończenie pracy Komisji nad budżetem na 2011 rok.

--
Terminy komisji - "po liftingu", styczeń/luty
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 27.01.2011 - 12:56:29

[color=#CC0000][b]28.01.2011r. (piątek) godz. 16.30 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

Temat:
1. Korespondencja.
2. Dochody i wydatki ZGK.
3. Opiniowanie projektu budżetu na 2011r. - wydział geodezji.


[b]31.01.2011r. (poniedziałek) godz. 17-ta Komisja BOKiS[/b]

Temat:
1. Projekty unijne i programy MEN.
Zaproszeni: Burmistrz K. Jańczuk, Przewodniczący Rady A.Cieślawski, Z-cy Przewodniczącego J. Magdziarz i P. Stankiewicz oraz kompetentni urzędnicy odpowiedzialni za wdrożenie ww. projektów i programów.[/color]


[b]01.02.2011r. (wtorek) godz. 1800 Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej.[/b]

Temat:
1. Opiniowanie projektu budżetu żłobka i OPS na 2011r.
2. Opiniowanie projektu budżetu w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na 2011r.

--
Komisje w lutym
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 01.02.2011 - 22:11:10

[b]02.02.2011r. (środa) godz. 1500 Komisja Ładu Przestrzennego iSpraw Komunalnych[/b]

Temat:
1. Projekt budżetu na 2011r. Wydziału Dróg Gminnych.
2. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz K. Jańczuk.


[b]07.02.2011r. (poniedziałek) godz. 17-ta Komisja BOKiS[/b]

Temat:
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2011r. oświaty, kultury i sportu.

Zaproszeni: Burmistrz K. Jańczuk.

[b]11.02.2011r. (piątek) godz. 16.30 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.[/b]

Temat:
2. Fundusz sołecki.
3. Opiniowanie uchwał na sesję.
4. Sprawy różne.

--
Komisje w lutym cd.
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 04.02.2011 - 22:19:17

[b]09.02.2011r. (środa) godz. 16.00 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

Temat:
1. ciąg dalszy opiniowania projektu budżetu na 2011r.
2. mpzp strefy A.

Zaproszeni: Burmistrz K. Jańczuk.

[i]przypominam, [b]że
11.02.2011r. (piątek) godz. 16.30 jest Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska[/b]
(opis w wiadomości wyżej)[/i]


[b]15.02.2011r. (wtorek) godz. 18.00 Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia
i Opieki Społecznej.[/b]

Temat:
1. Plan strefy A.
2. Korespondencja.
3. Inwestycje w obszarze uzdrowiska.
4. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz K. Jańczuk

--
komisje od 15 do 17 lutego
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 14.02.2011 - 23:03:56

[b]15.02.2011r. (wtorek) godz. 18.00 Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej.[/b]

[color=#FF0000]UWAGA zmiana porządku obrad[/color]

W związku z uchwalaniem budżetu gminy na 2011r. Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej dokonał zmiany porządku posiedzenia komisji zaplanowanej na dzień 15.02.2011r. godz. 18-ta.

[color=#FF0000]Porządek posiedzenia komisji:
1. Inwestycje w obszarze uzdrowiska.
2. Korespondencja.
3. Sprawy różne[/color]

Zaproszeni: Burmistrz K. Jańczuk.

[b][color=#FF0000]Przewodniczący Komisji informuje ponadto, iż [u]omówienie mpzp strefy A[/u] odbędzie się na posiedzeniu komisji w dniu 1.03.2011r. o godz. 18-ta[/color].[/b]


[b]16.02.2011r. (środa) godz. 16-18.15 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

Porządek posiedzenia

1. Opiniowanie projektu budżetu wydziału dróg gminnych c.d.
2. Sprawa p. A. Małkowskiego – uwaga do mpzp strefy A.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.


[b]16.02.2011r. (środa) godz. 18.30 Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych.[/b]

Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektu budżetu na 2011r.

Zaproszeni: Burmistrz Gminy, Skarbnik Gminy.


[b]17.02.2011r. (czwartek) godz. 18.00 Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych.[/b]

Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektu budżetu na 2011r.

Zaproszeni: Burmistrz Gminy, Skarbnik Gminy.

--
Komisje od 1 do 9 marca
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 24.02.2011 - 22:51:46

[color=#FF0000][b]01.03.2011r. (wtorek) godz. 16.30 Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej.[/b]

nieformalne spotkanie, nie wiadomo gdzie, celem jest rozpatrzenie uwagi p. Małkowskiego do planu strefy A.[/color]

[i]źródlo Radny TZ[/i]

__________________________________________________

[b]01.03.2011r. (wtorek) godz. 18.00 Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej.[/b]

Temat:
1. mpzp strefy A


[b]03.03.2011r. (czwartek) godz. 17.00 Komisja BOKiS[/b]

Temat:
1. Szkolenie dot. znowelizowanej ustawy o współpracy z organizacjami
pozarządowymi.


[b]09.03.2011r. (środa) godz. 16.00 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

1. Rozpatrzenie uwag do mpzp strefy A.
2. Korespondencja.

[i]źródło BIP[/i]

--
Komisja 15 marca - ws. odłaczenia Kawęczyna od uzdrowiska
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 03.03.2011 - 15:10:42

[color=#3333CC][b]15.03.2011r. (wtorek) godz. 18-ta Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki
Społecznej.[/b]


Temat:
1. Omówienie Statutu Uzdrowiska Gminy Konstancin-Jeziorna.
2. Korespondencja.
3. Sprawy różne.

źródło BIP Konstancin-Jeziorna[/color]


-------------------------------------------------------------------
komentarz mania (teraz pasuje?)
[b]Statut Uzdrowiska już jest[/b] - przyjęty przez RM uchwałą z września 2008r,
wisi w BIP http://www.konstancin.eobip.pl/_gAllery/94/62/9462/Uchwala_Nr_244_z_08.09.2008_r.pdf
- dlaczego teraz p. Skowroński chce go omawiać, mozna się domyslać...
A może uważa mieszkańców - za mało zorientowanych i należy pzretłumaczyć statut uzdrowiska z polskiego na nasze?Zmieniany 3 raz/y. Ostatnio 2011-03-13 23:58 przez mania.

--
Komisje: 14 03 - BOKiS; 16 03 - Ładu...
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 12.03.2011 - 21:13:53

[b]14.03.2011r. (poniedziałek) godz. 17-ta Komisja BOKiS[/b]

Temat:
1. Funkcjonowanie placówek oświatowych.

Zaproszeni: Burmistrz i Dyrektorzy szkół.


[b]15.03.2011r. (wtorek) godz. 18-ta Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej.[/b]
[i]zob szczegóły w wiadomości wyżej[/i]


[b]16.03.2011r. (środa) godz. 16.15 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

1. Rozpatrzenie propozycji Burmistrza dot. wykonania remontów dróg gminnych w 2011r. przez Wydział Dróg Gminnych.
2. Rozpatrzenie zarzutów i protestów do mpzp Słomczyna Zachodniego.
3. Opiniowanie projektów uchwał na VII sesję.

--
Komisje od 18 do 24 marca
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 16.03.2011 - 18:45:26

[b]18.03.2011r. (piatek) godz. 16.30 Komisja Rolnictwa i Ochrony Srodowiska[/b]

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na VII sesje.
2. Fundusz sołecki.
3. Tereny prawem chronione na terenie gminy.

źródło BIP
________________________________________________________
[color=#993300]na komisji będą omawiane sprawy zabezpieczania p. powodziowego, będące wynikiem wizji lokalnych z udziałem specjalistów z powiatu, województwa i samorządowców kcińskich
m[/color]


[b]24.03.2011r. (czwartek) godz. 18.00 Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw
Majatkowych.[/b]

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na VII sesje.
2. Omówienie inwestycji Park Zdrojowy i „Hugonówka”.
Zaproszeni: Burmistrz.

źródło BIP

--
Komisje od 21 do 29 marca
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 22.03.2011 - 20:58:08

[b]21.03.11r. (poniedziałek) godz. 17.00 Komisja BOKiS[/b]

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na VII sesję.


[b]24.03.2011r. (czwartek) godz. 16.00 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw
Komunalnych[/b]

Temat:
1. Rozpatrzenie propozycji Burmistrza dot. wykonania remontów dróg gminnych w 2011r. przez Wydział dróg Gminnych.
2. Opiniowanie projektów uchwał na VII sesję.


[b]24.03.2011r. (czwartek) godz. 18.00 Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw
Majątkowych.[/b]

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na VII sesję.
2. Omówienie inwestycji rewitalizacja Parku Zdrojowego oraz odbudowa
willi przy ul. Mostowa 15.
Zaproszeni: Burmistrz.


[b]29.03.11r. (wtorek) godz. 18.00 Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki
Społecznej.[/b]

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na VII sesję.
2. Sprawy różne.

-------------------------------------------------------------------
źródło BIP

[i]- niestety terminy i tematy komisji co i raz się zmieniaja.
Przepraszam za zamieszanie
m[/i]

--
31 marca - Komisja ładu
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 26.03.2011 - 22:35:13

[b]31 03 2011 (czwartek) godz. 16.15 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]
temat:

Dyskusja nad zmianą projektu planu strefy A

[u]o godz. 18[/u] francuska firma przedstawi propozycję budowy oczyszczalni na terenie Metsa Tissue

opiniowanie sprawy domu przy ul. Mirkowskiej 51

__________________________________________________________
informacje od Radnego T. Zymera.

--
7 kwietnia Komisja Ładu
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 04.04.2011 - 23:04:00

[b]07.04.2011 r. (czwartek) godz. 16.15 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

Temat:
1. Sprawy drogowe
2. Korespondencja
3. Wolne wnioski

_________________________________________________________
[i]źródło BIP[/i]

--
Komisje od 13 do 18 kwietnia
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 12.04.2011 - 21:01:30

[b]13.04.2011r. (środa) godz. 17.00 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b] ([color=#CC0000]zob niżej[/color] - komisja jest prawdopodobnie odwołana- info od T.Zymera)

Temat:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 – Wydziały:
Architektury, Geodezji i Dróg Gminnych
2. Opiniowanie projektów uchwał


[b]14.04.2011r. (czwartek) godz. 17.00 Komisja Rewizyjna[/b]


[b]14.04.2011r. (czwartek) godz. 18.00 Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych[/b]

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał


[b]18.04.2011r. (poniedziałek) godz. 17.00 Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty i Sportu[/b]

Temat:
1. Promocja Gminy
2. Opiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy bieżące

_______________________________
[i]źródło BIP[/i]

warto przeczytać także informacje, który podał Radny T.Zymer, tu i ówdzie jest inaczej


[color=#CC0000][b]czwartek, 14.04., godz. 18.00 - Komisja Budżetu Inwestycji i Spraw Majątkowych[/b]

Temat - opiniowanie zmian w budżecie w związku z decyzją RIO

[b]piątek, 15.04., godz. 10.00 - wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
[/b] w sali OSP Gassy z udziałem przedstawicieli RZGW

Temat: stan wałów rzecznych


[b]poniedz. 18.04 godz. 17.00 - wspólne posiedzenie Komisji Ładu i BOKiS -[/b]

Temat: opiniowanie uchwał na obie sesje Rady[b]UWAGA! Komisja Ładu nie spotka się jutro (tj. 13 kwietnia, termin zmieniony)[/b]
_________________________________________
[i]źródło Radny T.Zymer[/i][/color]Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-04-12 21:05 przez mania.

--
komisje od 15 do 18 kwietnia - korekta w BIP
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 15.04.2011 - 11:22:06

[b]15.04.2011r. (piątek) godz. 10.00 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska[/b]

Temat:
1. Stan wałów wiślanych. Ochrona przeciwpowodziowa
Miejsce posiedzenia: świetlica w Gassach
Zaproszeni: Burmistrz Gminy


[b]18.04.2011r. (poniedziałek) godz. 17.00 Połączone Komisje Bezpieczeństwa, Oświaty i Sportu oraz Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał
Zaproszeni: Burmistrz Gminy

--
komisja uzdrowiskowa 20. kwietnia
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 18.04.2011 - 23:25:09

[b]20.04.2011r. (środa) godz. 18.00 Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki
Społecznej[/b]

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał
[b]2. Prezentacja projektu centrum hydroterapii[/b]
3. Sprawy bieżące

Zaproszeni: Burmistrz Gminy

--
Komisje RM od 6 do 23 maja
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 30.04.2011 - 11:18:43

[b]6.05.2011r. (piątek) godz. 17-ta Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska[/b]

Temat:
1. Dożynki gminne.
2. Ochrona Środowiska.
3. Sprawy różne.
Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.


[b]9.05.2011r. (poniedziałek) godz. 17.00 Komisja Bezpieczeństwa , Oświaty i Sportu[/b]

Temat:
1. Promocja gminy
2. Współpraca z miastami bliźniaczymi
3. Sprawy bieżące
Zaproszeni: Burmistrz Gminy


[b]10.05.2011r. (wtorek) godz. 18.00 Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej[/b]

Temat:
1. Omówienie rewitalizacji Parku Zdrojowego
2. Sprawy bieżące
Zaproszeni: Burmistrz Gminy, projektant, przedstawiciele wykonawców inwestycji, inspektor nadzoru.


[b]11.05.2011r. (środa) godz. 18-ta doraźna Komisja Statutowo- Regulaminowa[/b].

Temat:
1. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia wniosków dot. zmian Statutu.


[b]23.05.2011r. (poniedziałek) godz. 17.00 Komisja Bezpieczeństwa , Oświaty i Sportu[/b]

Temat:
1. GOSiR
2. Sprawy bieżące
Zaproszeni: Burmistrz Gminy

--
Komisje 12 i 18 maja
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 15.05.2011 - 23:36:51

[b]12.05.2011r. (czwartek) godz. 18-ta Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych.[/b]

Temat:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej
(kompleksowe omówienie funkcjonowania zakładu, sprawy finansowe/ rozliczenia, możliwości przekształceń, wstępny harmonogram dalszych działań)
2. Wolne wnioski

Zaproszeni: Burmistrz i Zastępcy Burmistrza, Dyrektor ZGK, Skarbnik, Przewodniczący Rady i radni
___________________________________________________
[color=#660099]ta komisja już sie odbyła, ale warto wiedzieć o czym była mowa, dlatego po czasie ją umieszczam
m[/color]


[b]18.05.2011r. (środa) godz. 16.15 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

Temat:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010r. Wydz. Dróg Gminnych i Ochrony Środowiska.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

_____________________________________
źródło BIP

--
Komisje od 24 do 30 maja
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 20.05.2011 - 16:20:06

[b]24.05.2011r. (wtorek) Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej.

[color=#FF0000]godz. 16.30 do godz. 18-tej wizja lokalna w Parku Zdrojowym- spotkanie przy pomniku Jana Pawła II.[/color]

od godz. 18-tej ciąg dalszy posiedzenia w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.[/b]


Temat:
1. ciąg dalszy dyskusji dot. rewitalizacji Parku Zdrojowego.
2. Opiniowanie projektów uchwał na X sesję.

Zaproszeni: Burmistrz[b]25.05.2011r. (środa) godz. 16.15 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

Temat:
1. Rozpatrzenie społecznych wniosków do mpzp strefy A
2. Ciąg dalszy opiniowania projektów uchwał na X sesję.

Zaproszeni: Burmistrz.


[b]26.05.2011r. (czwartek) godz. 15.30 Komisja Rewizyjna[/b]

Temat:
1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.
2. Przydzielenie zadań zespołom kontrolnym.
3. Omówienie spraw bieżących.
4. Wolne wnioski.


[b]26.05.2011r. (czwartek) godz. 17-ta Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw
Majątkowych.[/b]

Temat:
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.
2. Opiniowanie projektów uchwał na X sesję.

Zaproszeni: Burmistrz, Skarbnik.


[b]27.05.2011r. (piątek) godz. 16.15 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska[/b]

Temat:
1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r. Wydziału Ochrony Środowiska.
2. Opiniowanie projektów uchwał na X sesję.

Zaproszeni: Burmistrz.


[b]30.05.2011r. (poniedziałek) godz. 17-ta Doraźna Komisja Statutowo-Regulaminowa[/b]

--
27 maja Komisja Ładu
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 26.05.2011 - 23:46:54

[b]27.05.2011r. (piątek) godz. 18.00 po Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

Temat:
1. Rozpatrywanie uwag do projektu mpzp Centrum miasta Konstancin – Jeziorna – ETAP I

Zaproszeni: Burmistrz Gminy

--
komisje od 6 do 9 czerwca (jeszcze raz)
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 07.06.2011 - 09:53:19

Poprzedni wpis mi wcięło, dopiero dzisiaj zauważyłam. Proszę zwrócić uwagę na zmianę godziny rozpoczęcia komisji rewizyjnej (w poprzednim ogłoszeniu była planowana wcześniej)


[b]06.06.2011r. (poniedziałek) godz. 14.30 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

Temat:
1. Wizja lokalna w terenie
2. Od 15.30 - posiedzenie w sali konferencyjnej - rozpatrzenie korespondencji, w tym pisma mieszkańców Skolimowa Płn. – Zach.
3. Opiniowanie autopoprawek i zapisów do mpzp Centrum.
4. Wolne wnioski

Zaproszeni: Burmistrz Gminy


[b]07.06.2011r. (wtorek) [color=#FF0000]godz. 19:30[/color] Komisja Rewizyjna[/b]

Temat:
1. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego


[b]08.06.2011r. (środa) godz. 15.00 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

Temat:
1. Omówienie tekstu mpzp Strefy „A” i terenów przyległych
2. Opiniowanie uwag do mpzp Strefy „A” i terenów przyległych

Zaproszeni: Burmistrz Gminy


[b]09.06.2011r. (czwartek) 15.00 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

Temat:
1. Opiniowanie uwag do mpzp Strefy „A” i terenów przyległych – ciąg dalszy
2. Sprawy bieżące
Zaproszeni: Burmistrz Gminy

--
komisje 21 i 22 czerwca
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 10.06.2011 - 16:21:00

[b]21.06.2011r. (wtorek) godz. 18.00 Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej[/b]

Temat:
1. Korespondencja – rozpatrzenie wniosków mieszkańców dotyczących Statutu Uzdrowiska
2. Sprawy różne

Zaproszeni: Burmistrz Gminy


[b]22.06.2011r. (środa) godz. 15-ta Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych[/b]

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
2. Współfinansowanie programu unijnego w ramach nauczania w Zespole Szkół nr 2

Zaproszeni: Burmistrz, Skarbnik.

--
16 czerwca mpzp SKOLIMOWA Płn/Zach (ul. Kołobrzeska)
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 10.06.2011 - 23:32:18

[color=#FF0000][b]Skolimów Płn.-Zach. - Komisja Ładu 16 czerwca godz. 17.00 Świetlicowa

16.06.2011r. (czwartek) godz. 17-ta Komisja Ładu Przestrzennego

Temat: Rozpatrzenie wniosków mieszkańców do planu Skolimowa Północno-Zachodniego, etap 2 (m.in. ul. Kołobrzeska).[/b][/color]


wiadomość podana przez radnego T.Zymera. Nie ma jej w BIP. Dlaczego?

--
16 czerwca - zmiana tematu Komisji ładu przestrzennego
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 13.06.2011 - 23:11:27

[b]16.06.2011r. (czwartek) 17.00 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych[/b]

Temat:
1. Informacja na temat placu zabaw w Bielawie
2. Opiniowanie projektów uchwał
3. Sprawozdanie z realizacji wniosków komisji
4. Sprawy bieżące i korespondencja

Zaproszeni: Burmistrz Gminy

--
Komisje od 17 do 22 czerwca
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 13.06.2011 - 23:14:40

[b]17.06.2011r. (piątek) godz. 16.30 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska[/b]

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy różne – Regulaminy świetlic

Zaproszeni: Burmistrz Gminy.


[b]20.06.2011r. (poniedziałek) godz. 17.00 Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu[/b]

1.Bezpieczne wakacje-informacja Komendanta Policji o zagrożeniach wśród dzieci i młodzieży.
2.Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego.
3.Repatriacja rodziny z Kazachstanu. 4.Korespondencja; sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz Gminy


[b]21.06.2011r. (wtorek) godz. 18.00 Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej[/b]

Temat:
1. Korespondencja – rozpatrzenie wniosków mieszkańców dotyczących Statutu Uzdrowiska
2. Sprawy różne

Zaproszeni: Burmistrz Gminy


[b]22.06.2011r. (środa) godz. 15-ta Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych[/b]

Temat:
1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
2. Współfinansowanie programu unijnego w ramach nauczania w Zespole Szkół nr 2

Zaproszeni: Burmistrz, Skarbnik.

--
Komisje RM od 4 do 12 lipca
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 01.07.2011 - 12:51:15

[b]04.07.2011r. (poniedziałek) godz. 17-ta Komisja BOKiS[/b]

Temat:
1. Bezpieczeństwo w mieście i gminie.
2. Realizacja projektu unijnego w Zespole Szkół nr 2.
3. Plac zabaw przy ul. Literatów.
4. Plan pracy na II półrocze 2011r.

Zaproszeni: Burmistrz Kazimierz Jańczuk.
_________________________________________
[i]info BIP[/i]

[b]5 lipca (wtorek) o 18.00 - Komisja Budżetu.[/b] Temat: Możliwości współpracy z firmą SAUR po zakupie przez nią oczyszczalni od Metsa-Tissue. Wiadomość telefoniczna z Biura Rady Miejskiej.

[b]7 lipca (czwartek) o 15.00 - Komisja Ładu Przestrzennego,[/b]

Temat: m.in. prezentacja przez firmę Saur projektu umowy z Metsa-Tissue na zakup oczyszczalni oraz sprawy komunikacji busikowej
______________________________________________
[i]info radny T.Zymer[/i]


[b]12.07.2011r. (wtorek) godz. 17-ta Wspólne posiedzenie:
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej.[/b]

Temat:
1. Uwarunkowanie produkcji rolnej i ochrony roślin w strefie C Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.
2. Sprawy różne.
________________________________________________
[i]info BIP[/i]Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-07-01 22:49 przez mania.

--
7 lipca Komisja ładu: ratusz, komunikacja
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 19:43:05

Jak podało dzisiaj Biuro Rady Miejskiej zmieniła się tematyka komisji


[b]07.07.2011r. (czwartek) 15.30 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw
Komunalnych[/b]

Temat:
[b]1. Wyjazd na ul. Nowopiaseczyńską -[/b] lokalizacja Ratusza

2. [b]Prezentacja nowych rozwiązań komunikacyjnych[/b]

3. Realizacja wniosków komisji

Zaproszeni: Burmistrz Gminy

_____________________________________________
[i]wiadomosć przysłal radny T. Zymer[/i]

--Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.