Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki
Starosta zawiadamia o wyłożeniu projektu operatu
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 02.01.2011 - 17:59:20

Piaseczno, dnia 30 .12.2010 r.

[b]Starosta Piaseczyński[/b]
05-500 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

[b]Zawiadomienie
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego obręb m. Konstancin-Jeziorna gm. Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński[/b]

Stosownie do art. 24 a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287) Starosta Piaseczyński zawiadamia, że w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 20 [b]w terminie od 24.01.2011 r. do 11.02.2011 r. (w dni robocze) w godzinach od 9.00 do 15.00[/b], w pokoju 101 wejście A (pierwsze piętro), zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu m. Konstancin-Jeziorna, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zapoznać się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w opracowanym projekcie oraz zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i zastrzeżenia do tych danych.

Czynności wyłożenia udokumentowane zostaną w formie protokołu. Osoby zgłaszające się do zapoznania z dokumentacja winne posiadać dokumenty tożsamości, dokumenty potwierdzające własność nieruchomości oraz wszelkie dokumenty dotyczące budynków i lokali.

[b]Niestawienie się zainteresowanych w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania.[/b]

[i]Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Biuro Geodety Powiatowego,
ul. Czajewicza[/i]

--Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.