Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki
Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: LPRowiec (IP zapamiętane)
Data: 29.12.2009 - 21:38:30

http://www.youtube.com/watch?v=Bx46h_5f15w

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: Jarek Bielawski (IP zapamiętane)
Data: 29.12.2009 - 21:50:10

Roman Giertych urodzi si w 1971 roku, wic nie mg, jak to stwierdzono w tym filmiku, wsppracowa z Dmowskim, ktry umar w styczniu 1939. Nie wiem, czy pan Giertych ma jakie szanse na urzd prezydenta kraju. Przypomn, e jako minister owiaty usun z list lektur szkolnych Gombrowicza, Witkacego, Kafk i Goethe'go. Dla mnie to wystarczajcy powd, eby na niego nie gosowa - nawet, gdyby nie byo innych powodw.

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 29.12.2009 - 22:18:21

Dziadek Romana G. wsppracowa.

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: trener (IP zapamiętane)
Data: 30.12.2009 - 05:25:02

[quote Jarek Bielawski]Przypomn, e jako minister owiaty usun z list lektur szkolnych Gombrowicza, Witkacego, Kafk i Goethe'go. Dla mnie to wystarczajcy powd, eby na niego nie gosowa - nawet, gdyby nie byo innych powodw.[/quote]

prbowaem to zweryfikowa
http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article39835/Spis_lektur_Giertycha_wchodzi_bez_zmian.html
nie chodzio gwnie o Gombrowicza?

EDIT:
o, mam:
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/giertych_zatwierdzil_nowa_liste_lektur-a_3709.htm

http://www.radiownet.pl/republikanie/trenerZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2009-12-30 05:27 przez trener.

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: Hammer (IP zapamiętane)
Data: 30.12.2009 - 08:12:02

Tyle, e Giertych zostawi fragmenty Gombrowicza, a Hall po cichutku wywalia caego.

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: BB (IP zapamiętane)
Data: 30.12.2009 - 10:11:42

Pod filmikiem jest celny komentarz [quote=Co wy bierzecie dzieci, e takie pomysy macie][/quote] Si podpisuj ...

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: Klaudiusz (IP zapamiętane)
Data: 30.12.2009 - 10:33:08

Ale ziomal z Tomaszowa Lubelskiego, Hej!

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: Jarek Bielawski (IP zapamiętane)
Data: 30.12.2009 - 12:46:03

[quote trener][quote Jarek Bielawski]Przypomn, e jako minister owiaty usun z list lektur szkolnych Gombrowicza, Witkacego, Kafk i Goethe'go. Dla mnie to wystarczajcy powd, eby na niego nie gosowa - nawet, gdyby nie byo innych powodw.[/quote]

prbowaem to zweryfikowa

nie chodzio gwnie o Gombrowicza?[/quote]

Pocztkowo propozycje Giertycha zakaday zniknicie z kanonu lektur praktycznie wszystkich waniejszych pozycji polskiego i europejskiego modernizmu, w tym Witkacego, Brunona Schulza, Gombrowicza, Kafki i in. Wkrtce pojawiy si liczne protesty wiata kultury i nauki. Wwczas pod presj Giertych wycofa si po czci ze swoich propozycji zmian, jednak i tak dokonane przez niego przesunicia zmarginalizoway pozycj tych autorw w programach szkolnych.

Wiek XX ma pecha, poniewa z reguy pojawia si na koniec szkolnego cyklu programowego, kiedy nauczyciele koncentruj si ju na przygotowaniu do matury i czsto brak czasu na omwienie utworw na lekcji. Modym ludziom pozostaje samodzielnie zapozna si z lektur przed egzaminami. Jest prawdopodobne, e bez tego egzaminacyjnego kontekstu wielu z nich, w natoku zaj, zrezygnowaoby w ogle z kontaktu z tymi utworami. Ja akurat nie potrafi sobie wyobrazi wychowania wspczesnego Polaka i Europejczyka bez dowiadcze wyniesionych z lektury Witkacego, Schulza, Gombrowicza, Kafki. Oczywicie - to kwestia do dyskusji.

Co do usunicia z listy lektur Gombrowicza przez p. Katarzyn Hall, to bya taka propozycja pod koniec ubiegego roku, by drastycznie ograniczy list lektur. Tym razem chodzio jednak chyba nie tyle o sprawy wiatopogldowe, ile o sam koncepcj nauczania w gimnazjum i liceum. Pani minister uzasadniaa, e "uczniowie powinni czyta to, co lubi". Przypuszczam, e chodzi tu o drastyczne ograniczenie oglnej edukacji humanistycznej motywowane jej niewielk przydatnoci na rynku pracy. Moim zdaniem - wielki bd, gdy prowadzi do budowy spoeczestwa, ktrego horyzont wiatopogldowy nie wykracza poza prymitywn medialn wersj roszczeniowego konsumpcjonizmu i bezkrytyczne uwielbienie dla technologii napdzajcych t konsumpcj.

Ostatecznie po konsultacjach, zgodnie z projektem Minister Hall z lutego 2009,, lektury obowizkowe dla gimnazjum i liceum miayby przedstawia si nastpujco:

[b]Gimnazjum:[/b]
Jan Kochanowski, wybrane utwory.
Ignacy Krasicki , wybrane bajki
Henryk Sienkiewicz, wybrana powie historyczna
Aleksander Fredro, Zemsta
Adam Mickiewicz, Dziady cz II

[b]Liceum[/b]
Bogurodzica
Jan Kochanowski, wybrane pieni, treny i psalm
Adam Mickiewicz, Dziady cz III
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
Bolesaw Prus, Lalka
Bruno Szulc, wybrane opowiadanie
[b]Witold Gombrowicz, Ferdydurke[/b]
Stanisaw Wyspiaski, Wesele

Na tej projektowanej licie nie ma Stefana eromskiego, Elizy Orzeszkowej, K. Kamila Baczyskiego i Marii Dbrowskiej i dziesitek innych najsynniejszych postaci polskiego pimiennictwa. Nie ma literatury wspczesnej w ogle, ani adnych pozycji z wiatowego kanonu. Mona by zgodnie z tym projektem ukoczy liceum nie usyszawszy ani razu o Dantem, Petrarce, nie przeczytawszy ani jednej sztuki Szekspira, za z romantykw - tylko Mickiewicza. Gombrowicza jednak pani minister pozostawia - moe ze wzgldu na kontrowersje wywoane przez poprzedniego ministra, z ktrymi nie chciaa by kojarzona.

[b]Jednak w chwili obecnej nadal obowizuje rozporzdzenie MEN z 29 sierpnia 2008 r.
zmieniajce rozporzdzenie w sprawie podstawy programowej. Rozporzdzenie to wymienia nastpujce utwory jako obowizujce na maturze:[/b]

Poziom podstawowy

1. Literatura polska

− Bogurodzica w kontekcie poezji redniowiecznej
− Jan Kochanowski – fraszki, pieni i treny (wybr)
− Jan Andrzej Morsztyn – wybr wierszy
− Daniel Naborowski – wybr wierszy
− Wacaw Potocki – wybr wierszy
− Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybr), Hymn do mioci ojczyzny
− Adam Mickiewicz – Romantyczno
− Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
− Adam Mickiewicz Dziady cz. III
− Juliusz Sowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
− Zygmunt Krasiski Nie-Boska komedia: cz I, cz III (scena w obozie rewolucji), cz IV (scena w obozie arystokracji i scena finaowa)
− Adam Mickiewicz – wybr wierszy
− Juliusz Sowacki – wybr wierszy
− Cyprian Kamil Norwid – wybr wierszy
− Bolesaw Prus Lalka
− Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyskiego z synem
− Eliza Orzeszkowa Gloria victis
− Maria Konopnicka Mendel Gdaski
− Bolesaw Prus Kamizelka
− Henryk Sienkiewicz Potop
− Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybr wierszy
− Jan Kasprowicz – wybr wierszy
− Leopold Staff – wybr wierszy z rnych epok
− Stanisaw Wyspiaski Wesele
− Wadysaw Stanisaw Reymont Chopi (t. I)
− Stefan eromski Ludzie bezdomni
− Stefan eromski Przedwionie
− Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
− Zofia Nakowska Granica
− Tadeusz Borowski Poegnanie z Mari (Poegnanie z Mari, U nas, w Auschwitzu ..., Prosz pastwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
− Gustaw Herling-Grudziski Inny wiat
− Bolesaw Lemian – wybr wierszy
− Julian Tuwim – wybr wierszy
− Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybr wierszy
− Czesaw Miosz – wybr wierszy
− Krzysztof Kamil Baczyski – wybr wierszy
− Tadeusz Rewicz – wybr wierszy
− Zbigniew Herbert – wybr wierszy
− Miron Biaoszewski – wybr wierszy
− Wisawa Szymborska – wybr wierszy
− Stanisaw Baraczak – wybr wierszy
− Jan Twardowski – wybr wierszy
− Sawomir Mroek Tango
− Hanna Krall Zdy przed Panem Bogiem

Wymagana jest take znajomo kontekstw biblijnych, antycznych i innych.

2. Literatura powszechna

− Sofokles Krl Edyp
− Horacy – wybr pieni
− William Szekspir Makbet
− Molier witoszek
− Jan Wolfgang Goethe Cierpienia modego Wertera
− Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
− Joseph Conrad Jdro ciemnoci
− Albert Camus Duma

Poziom rozszerzony

Jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

1. Literatura polska

− Jan Kochanowski Treny
− Juliusz Sowacki Kordian
− Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk
− Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
− Stanisaw Ignacy Witkiewicz Szewcy

2. Literatura powszechna

− Dante Boska Komedia – fragmenty Pieka
− Jan Wolfgang Goethe Faust – cz I: fragmenty sceny w pracowni (rozmylania Fausta o sobie i swoim yciu, rozmowa z Mefistofelesem)
− Franz Kafka Proces
− Michai Buhakow Mistrz i Magorzata

Tematy na poziomie rozszerzonym bd zobowizywa do analizy i interpretacji utworw spoza wyej wymienionych. Utwory te bd jednak utrzymane w znanej uczniom poetyce lub konwencji.

Jak wida, lista ta jest wielokrotnie obszerniejsza ni postulowana przez pani minister. Moliwe, e tak jak w przypadku p. Giertycha, zmiany w takiej skali nie zostan jednak wprowadzone i skoczy si na burzliwych dyskusjach w mediach i w tzw. "kuluarach".

[WIADOMO UZUPENIONA PO KONSULTACJI Z POLONIST - NAUCZYCIELEM LICEALNYM]Zmieniany 4 raz/y. Ostatnio 2009-12-30 15:36 przez Jarek Bielawski.

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: trener (IP zapamiętane)
Data: 30.12.2009 - 13:50:29

dziki serdeczne

pzdr

http://www.radiownet.pl/republikanie/trener

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 03.01.2010 - 10:30:32

im bardziej wczytuj si w spisy lektur, tym bardziej nie ma w nich Lema ..:( Noo, ale nie ma te Grocholi ani Kaliciskiej ;) Skandynaww te nie znalazam, ani Chandlera czy Christie ... Dante tylko z kawakiem "Pieka", ale Petrarki ani ladu... A gdzie LeCarre i Mayle i Wilber ?! No, gdzie ?! Nie widz kandydata, ktry - zostawszy prezydentem - zaatwiby kanon po mojej myli :(

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: Hammer (IP zapamiętane)
Data: 04.01.2010 - 08:01:01

Chyba cosik Ci si pomylio. Kanon lektur ustanawia minister Edukacji Narodowej, ktrego dobiera sobie Premier nie Prezydent.

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 04.01.2010 - 08:29:10

gdzie tu pomyka ?
1. opcja polityczna (= okrelone pogldy, wyksztacenie, lektury) desygnuje prezydenta/ pemiera

2. premier/prezydent (reprezentant opcji polit) desygnuje ministra edukacji ze swojej opcji

3. minister ustanawia kanon zgodny z ww opcj

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: Hammer (IP zapamiętane)
Data: 04.01.2010 - 11:14:24

No jako Kaczyski nie naley chyba do tej samej opcji politycznej co obecny Premier.

Poza tym bya ju i "szorstka przyja" i "wojna na grze".

Prezydent desygnuje ministra wybranego przez Premiera, a nie jakiego swojego.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-01-04 11:15 przez Hammer.

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 04.01.2010 - 11:18:10

Hammer, to dotyczyo czasu gdy owiat rzadzi Giertych, kt ory podobno wybiera si zosta prezydentem RP

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: Hammer (IP zapamiętane)
Data: 04.01.2010 - 11:31:24

Wielu si wybiera, ale nawet jakby wygra to i tak nie byby w stanie zmieni podstawy programowej.

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 14.01.2010 - 13:49:17

Sejmowa komisja Przyjazne Panstwo proponuje podwyzszenie uposazen bylych prezydentw. Wedlug projektu przyjetego przez komisje otrzymywaliby oni 75 procent wynagrodzenia, ktre otrzymuje prezydent urzedujacy. Przewodniczacy komisji, Janusz Palikot uwaza, ze byli prezydenci nie powinni byc zmuszeni do "dziadowania". Posel przypomnial, ze Lech Walesa (fot.) dla pieniedzy udzielal wywiadw eurosceptykom. Palikot dodal, ze wynagrodzenie urzedujacego prezydenta RP nalezy do najnizszych w UE. Obecnie jest trzech bylych prezydentw: Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Walese i Aleksandra Kwasniewskiego. Komisja Przyjazne Panstwo zamierza sie takze zatroszczyc o wynagrodzenia innych bylych VIP-w: premierw, marszalkw oraz poslw i senatorw.

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 14.01.2010 - 21:19:09

to duo tych do zatroszczenia. Ja wol, eby troszczyli si bardziej o, powiedzmy, zapewnienie opieki medycznej potrzebujcym...

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 14.01.2010 - 21:29:30

tych na palcach mona policzyc,a burmistrzw, prezydentw miast - czsto pgwkw i nierobw, a zarabiajcych jak szef RP jest na pczki...

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 15.01.2010 - 20:13:59

posowie, senatorowie, premierzy i prezydenci, hm! potna rka hihihi

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 15.01.2010 - 20:27:56

czytaj wyej - [u]chodzio o prezydentw RP[/u]

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 15.01.2010 - 20:30:41

[quote Bogusaw Komosa]Obecnie jest trzech bylych prezydentw: Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Walese i Aleksandra Kwasniewskiego. Komisja Przyjazne Panstwo [b]zamierza sie takze zatroszczyc o wynagrodzenia innych bylych VIP-w: premierw, marszalkw oraz poslw i senatorw.[/b][/quote]

pozdrawiam :-)

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 03.02.2010 - 22:17:10

Prezesem KSC Polski Cukier zosta w lutym 2009 roku Marcin Kulicki.Nigdy wczeniej nie by zwizany z cukrownictwem.By dziaaczem PO w Siedlcach.

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 04.02.2010 - 09:57:17

Moe jest dobrym menederem. Od tego jak pzretworzyc buraki, eby zrobi cukier jest technolog.

Wikszo szpitali pada, bo dyrektorami byli lekarze, ktrzy wspaniale potrafili leczy, ale o zarzdzaniu nie mieli pojcia.

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: alicja (IP zapamiętane)
Data: 04.02.2010 - 19:00:20

Ile jeszcze bzdur bdzie musia napisa p. Bogusaw, eby zosta prawdziwym rycerzem Kaczynskich i dosta poparcie Pis w wyborach?

--
Re: Nie wiesz za kim gosowa na prezydenta? Obejrzyj ten film!
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 04.02.2010 - 20:09:23

Pani Alicjo, po co te nerwy,gospodarka to jest delikatna dziedzina.
Tego forum na pewno nie czyta pose Baszczak, ani powiatowy Zarzd PIS.
Pokazuj tylko polskie absurdy.

--Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.