Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki

Idź do strony: 1234567891011...->|-->
Bieżąca strona: 1 z 16
Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Wielki Szu (IP zapamiętane)
Data: 27.11.2009 - 19:39:18

Kolejny raz mamy do czynienia z niezrozumia�� decyzj� Pana Burmistrza Skowro�skiego. Okrad� Nasze Dzieci z marze� o lepszym jutrze.
W 2006 roku, po wielu latach dyskusji podj�ta zosta�a decyzja o remoncie i rozbudowie Naszej Szko�y. W 2007 roku powsta� projekt i zosta�o uzyskane pozwolenie na budow�. Ostateczny termin rozpocz�cia prac budowlanych zosta� ustalony na 2009 rok. Burmistrzowie kilkakrotnie publicznie deklarowali deadline na rok 2009. Niestety kolejny raz nie dotrzymali s�owa. Mieli�my obiecane, �e to ju� ostatni raz i w 2010 roku rozpocznie si� remont. Jeszcze do pa�dziernika tego roku by�y przewidziane pieni�dze w bud�ecie na 2010 rok na szko�� w Opaczy. Z ogromnym oburzeniem dowiedzieli�my si� w listopadzie, i� z projektu bud�etu na rok 2010, w niezrozumia�ych okoliczno�ciach znikn�y pieni�dze na ten cel. Warunki jakie panuj� w szkole w Opaczy ur�gaj� wszelkim wymog� sanitarnym i zagra�aj� zdrowiu dzieci:
�azienki tylko z nazwy
k�opoty z ciep�� wod�
ciekn�cy dach
rozpadaj�ce si� pod�ogi i piec co
brak sali gimnastycznej i �wietlicy

Jak d�ugo jeszcze Pan Burmistrz b�dzie nas zwodzi� i udawa�, �e nie widzi problemu. Jakie s� wa�niejsze cele, ni� dobro i bezpiecze�stwo Dzieci. Dzieci z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. Panie Burmistrzu, czy dopiero jaka� tragedia sk�oni Pana do dzia�ania?!!!Zmieniany 2 raz/y. Ostatnio 2010-12-24 11:16 przez Bartek.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 27.11.2009 - 19:59:58

Ale za to bd Pastwo mieli prawdziwy stadion Orze, a dzieciaki - co tam, pzrecie one do urn nie bd wrzuca kartek. Wszyscy wszak wiemy, e ryby i dzieci gosu nie maj.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 27.11.2009 - 20:29:41

za nr 1 do uchway budetowej (projekt)
LIMITY WYDATKW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

poz.28. dzia- 926 rozdzia -92601 6050
[b]Budowa obiektu sportowego w Opaczy Okres realizacji lata 2010-2011 - 3 100 000 z[/b]

rdo: http://www.konstancin.eobip.pl/_gAllery/15/05/15050/Zarzadzenie_Nr_98_V_2009_Projekt_Budzetu_2010.pdf

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: Wielki Szu (IP zapamiętane)
Data: 27.11.2009 - 20:52:29

Tylko ten super stadion zosta wycignity z kapelusza i nie my o niego zabiegalimy. Z tego co syszelimy, Pan Burmistrz szykuje kolejne boisko dla Pana Koseckiego. A dzieci mog si zaatwia pod chmurk. Stadion jest waniejszy

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: czaknoris (IP zapamiętane)
Data: 27.11.2009 - 21:32:29

A masz jakie fotki z tych toalet moe? A ciekaw jestem co tam si dzieje i jak to wyglda.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: MattWilliamms (IP zapamiętane)
Data: 27.11.2009 - 21:37:08

[quote Wielki Szu]... Z tego co syszelimy, Pan Burmistrz szykuje kolejne boisko dla Pana Koseckiego. ...[/quote]

Wie moe kto, gdzie bdzie te nowe boisko? Jestem bardzo ciekawy ;P

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 27.11.2009 - 22:15:29

[quote Wielki Szu]Tylko ten super stadion zosta wycignity z kapelusza i nie my o niego zabiegalimy. Z tego co syszelimy, Pan Burmistrz szykuje kolejne boisko dla Pana Koseckiego. A dzieci mog si zaatwia pod chmurk. Stadion jest waniejszy[/quote]

to tak jak z Orlikiem

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 27.11.2009 - 22:22:24

Co si dzieje w soectwach - od lat brak regularnych linii autobusowych (nie mysl o tym autokarze, ktry ma 2 kursy w dni robocze), telefony przez radio, kible w szkole - jak u sasiadw na wschodzie (opisywa Traper)?
Ale od lat w soectwach Skowroski wygrywa spor pzrewag. Czy kto to pojmuje?

Wiem e kilku radnych usiowao interweniowa ws. nzdnych warunkw w szkole, ale s pilniejsze wydatki - zbliaja sie wybory, potrzebna kasa na igrzyska dla ludu, na zakrapiane pikniki z okazji bez okazji oraz promowanie si oficjeli w miastach bliniaczych.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 27.11.2009 - 22:26:05

Obok szkoy w Opaczy na zakupionym gruncie-ok 1 ha.Komisja rozwoju wnioskowaa o przeznaczenie 300 ty z na remont szkoy.Jeli dach jest w zym stanie to od kiedy?Pierwsze sysz ,e tam co cieknie.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 27.11.2009 - 22:54:34

[quote=to tak jak z Orlikiem][/quote]

Niezupenie, "Orliki" finansowane s z trzech rde: budetu wojewdztwa 330 tys z, z ministerstwa sportu (te 330 tys z)i z kasy samorzdu lokalnego. Nasz Orlik kosztowa 1 024 585 z

i chyba nie dopacaa gmina ale Starostwo, poniewa boisko jest na terenie szkoy powiatowej. Przetarg ogaszao starostwo,
ogoszenie o pzretargu i wynik jest tu: bip.piaseczno.pl/public/get_file.php?id=131253
nizej informacja o wyborze oferty - chyba tylko jedna firma si zgosia

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMWIENIA: 26.09.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTREMU UDZIELONO ZAMWIENIA:
* konsorcjum firm: FAL - BRUK B.B.Z. FALENTA Spka Jawna (Lider konsorcjum) oraz TAMEX Obiekty Sportowe S. A. (Partner konsorcjum), ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNISZ I NAJWYSZ CEN (bez VAT)
* [b]Cena wybranej oferty: 1024585[/b]
* Oferta z najnisz cen: 1024585 oferta z najwysz cen: 1024585
* Waluta: PLN.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: Wielki Szu (IP zapamiętane)
Data: 29.11.2009 - 16:50:50

Zapraszamy wszystkich do szkoy. Opacz nie ley na kocu wiata. Myl, e nikt by nie chcia, aby jego dzieci uczyy si w takich warunkach.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: czaknoris (IP zapamiętane)
Data: 29.11.2009 - 17:04:21

Generalnie "nie uczniw", "nie rodzicw" i "nie funkcjonariuszy", czyli "zwiedzajcych" nie wpuszcza si do szk w dobie powszechnej dilerki, tak wic musiaaby to by jaka zorganizowana wizyta za wiedz dyrektora.

Dlatego chyba lepsze i wygodniejsze byoby zdjcia - kilkanacie fotek i w sieci moe oglda kady, a niech osoba odpowiedzialna pali si ze wstydu, e to w jemu podlegej placwce tak jest.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: eurasek (IP zapamiętane)
Data: 01.12.2009 - 15:16:15

A co bdzie z tymi 300 tysicami? Czy to jest utrzymane w budecie?

[quote Bogusaw Komosa]Obok szkoy w Opaczy na zakupionym gruncie-ok 1 ha.Komisja rozwoju wnioskowaa o przeznaczenie 300 ty z na remont szkoy.Jeli dach jest w zym stanie to od kiedy?Pierwsze sysz ,e tam co cieknie.[/quote]

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 01.12.2009 - 21:20:25

Wniosek bdzie gosowany na komisji budetu, jeli pozytywnie burmistrz powinien umiesci go w budecie.jeli nie, wniosek bdzie gosowany na sesji budetowej 28 grudnia.300 ty to nie jest mao, jeli kto robi remont to ma wyobraenie.Gmina ma inny cennik, przewanie razy 2, lub wicej.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: Wielki Szu (IP zapamiętane)
Data: 04.12.2009 - 08:42:11

Po naszej wizycie w ubiegym tygodniu, na komisji bezpieczestwa i owiaty, zaszczycili nas swoj obecnoci Panowie V-ce Burmistrzowie. Zgodnie stwierdzili, e warunki panujce w szkole, urgaj wszelkim normom i standardom sanitarnym.
Wczoraj przedstawiciele naszej szkoy, obecni na komisji budetu, usyszeli od Pana Burmistrza Skowroskiego deklaracj, e jest za rozbudow szkoy w Opaczy i to ju w 2010 roku. Dziwi zatem zapis w projekcie budetu, ktry nie przewiduje na t inwestycje pienidzy. S zarezerwowane natomiast na nowoczesne boisko, obok starej szkoy. Moemy tylko pogratulowa wyczucia.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 04.12.2009 - 09:05:52

Wybory, wybory... !00 rodzicw dzieci chodzcych do tej szkoy, to raptem 200 gosw, a tu chyba chodzi o poparcie duej partii

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: czaknoris (IP zapamiętane)
Data: 04.12.2009 - 13:29:09

[quote Wielki Szu]Zgodnie stwierdzili, e warunki panujce w szkole, urgaj wszelkim normom i standardom sanitarnym.[/quote]

Ciekawe co robi sanepid, ktry kiedy co jaki czas kontrolowa szkoy zagldajc wanie do azienek, kuchni itp.

[quote Wielki Szu]Wczoraj przedstawiciele naszej szkoy, obecni na komisji budetu, usyszeli od Pana Burmistrza Skowroskiego deklaracj, e jest za rozbudow szkoy w Opaczy i to ju w 2010 roku.[/quote]

Mona by skomentowa klasyk: "jestem za a nawet przeciw". Ile warte s jego deklaracje, to moglimy si przekona wiele razy.

1. Musiaby wnie poprawk do swojego projektu budetu.
2. Musiaby komu zabra, eby teraz pienidze na istotny remont si znalazy, albo powikszy deficyt.
3. Rozwizaniem byby jaki dorany remont samych azienek lub chocia jednej-dwch tak, e warto zamwienia pozwolia na tryb bezprzetargowy ale to nie burmistrzowie z takich azienek korzystaj na co dzie i nie sdz, e nara si na zarzuty i zaczynanie czego przed pozyskaniem projektu (bo potem okae si, e i nowe trzeba rozwala), a zwaszcza w trybie bezprzetargowym.

Chcc zachowa chocia iluzoryczne szanse na rozpoczcie remontu w 2010, naleaoby:
4. Ogosi przetarg na dokumentacj na pocztku stycznia (zobaczymy kiedy ogosz) i liczy, e przetarg zostanie rozstrzygnity za pierwszym razem
5. Skrci czas na prace projektowe (uzyskanie samej mapy do celw projektowych musi potrwa, wic oszaamiajcego tempa nie bdzie)
6. Zakres "remontu" jest prawdopodobnie na tyle "duy", e konieczne bdzie uzyskanie pozwolenia na budow. Jeli nawet nie to i tak trzeba bdzie dokona zgoszenia robt, wic znw miesic z gowy o ile nikt si do dokumentacji nie przyczepi.
7. Po uzyskaniu tego wszystkiego mona przystpi do przetargu na roboty (o ile bdzie kasa), ktry te musi potrwa i zosta rozstrzygnity za pierwszym razem.
8. Do zasadniczej czci remontu trzeba przystpi w wakacje, bo przypuszczalnie szkoa w Opaczy nie jest tak dua, eby mona byo sobie pozwoli na wyczenie z uytkowania sporej czci budynku i sanitariatw na duszy czas.
Na rozpoczcie robt w wakacje jest szansa jeli wszystko zostanie skrcone do minimum i nie bdzie adnych komplikacji, e o zaangaowaniu urzdnikw nie wspomn. Rozpoczcie robt we wrzeniu i pniej mija si waciwie z celem, bo wykonawca wchodzi na teren szkoy i robi wszystko a skoczy. Mao kto zdecyduje si na wykonanie czci prac (azienki) na wstpie i powrt do dalszych prac za kilka miesicy w trakcie wakacji, a jeli obiekt ma by docieplony to wykonywanie tego zim jest rwnie nie do przyjcia (technologia), chocia nie bdzie bezporednio przeszkadza, bo od zewntrz. Na etapowanie "remontu" Urzd te pewnie nie pjdzie, bo nikt nie bdzie do jednego zadania ogasza kilku przetargw i potem martwi si o "zgranie robt" rnych firm, gdzie jedna bdzie oskaraa drug o bdy i sugerowaa (i czasem susznie) konieczno "poprawiania", eby dao si skoczy reszt.
Plac budowy na terenie szkoy w trakcie roku szkolnego, to oglnie nie jest najlepszy pomys.

Majc na uwadze powysze odniesione do realiw pracy Urzdu rozpoczcie kompleksowego remontu w 2010 uwaam za nierealne, zwaszcza e remont szkoy nie jest tak spektakularny (i odczuwalny przez tyle osb) jak budowa mostu, gdzie widmo katastrofy terminu zakoczenia prac uruchamia nocne zmiany.
No chyba, e bdziecie depta cieki do burmistrza, to same azienki (ale te nie wszystkie raczej) w 2010 roku s do zaatwienia (przy dobrych chciach), bo bdzie akurat czas przedwyborczy, a wtedy rwna si zapomniane drogi, zasypujc doy z kauami, ktre nikomu w urzdzie przez 4 lata nie przeszkadzay.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: kacper8 (IP zapamiętane)
Data: 04.12.2009 - 14:51:39

Kochani nie ma szans eby inwestycje ropocz w 2010 z rznych wzgldw :
- ta inwestycja jest w budetach gminy od wielu lat
- sam Skowroski jest przeciwnikiem
- jest dokumentacja gotowa od dwch lat na rozbudow , czy jeszcze pozwolenie na budow jest wane racej nie czy kto to sprawdzi
- na temat rozbudowy w tym roku zostaa prowadzona do budetu kwot 100 tys. zotych na dokumentacj na wniosek Radnego Dembiskiego
- i nadal nic w tym temacie si nie dzieje
- obiecanki Skowroskiego e wprowdzi ta inwestycj do budetu 2010 ale rozpoczcie budowy ktra napewno wymaga uzyskanie pozwolenie na budow rozpocznie dopiero 2011 ju po wyborach samorzdowych takie s fakty a nie mydlenie oczu

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 04.12.2009 - 17:52:14

A c znaczy nie ma szans?!
Oczywicie...jeli nie bdzie woli ze strony szeroko pojtego Magistratu to na pewno nic nie wskramy....
Jednake...pod ostatnim pismem sygnowanym przez dzieci zebralimy ponad 300 podpisw...zbierajc je jedynie w szkole...
Za dugo siedzielimy cicho i spokojnie patrzylimy jak zadanie sobie wisi w planach wieloletnich, pienidze wdruj po kolejnych latach a jak si nie zrobio nic tak dalej tak sobie trwamy...

To jest ostatnia szkoa, w ktrej gmina nie przeprowadzia adnej inwestycji przez wiele ostatnich lat!!!
MAMY DO!!!

inn rzecz jest rzecz jasna co moemy na to poradzi...

ot najpierw niewtpliwie pokaza zamierzamy, e ludzi, ktrym ley na sercu dobro dzieci (nie tylko wasnych!) jest na terenie gminy wielu...bylimy na posiedzeniach dwch komisji, wybieramy si do Burmistrza, skierujemy ju w imieniu rodzicw kolejne pismo...

I tu nie chodzi o zamknicie nam buzi zapisem o jakiej kwocie zapisanej w kolejnym projekcie budetu...

TU CHODZI O UZYSKANIE ZAPEWNIENIA, I GMINA MA KONKRETNY PLAN DZIAANIA I ZAMIERZA GO REALIZOWA!!!

Skoro jest pozwolenie na budow (jego wano zostaa podobno przeduona) to trzeba rozpocz t inwestycj!
Jeli kto popeni bd nie uwzgldniajc termomodernizacji i remontu starego budynku przy projekcie rozbudowy (a np. chyba zapomnia choby poczy sieci wod-kan oba budynki...) to teraz NIE MA PRAWA si powoywa na to, e ciko jest skoordynowa cae zadanie...
Wedug mnie mona tak ogosi przetarg (rezerwujc na to wszystko pienidze!!!!) by obejmowa on:
- budow nowego budynku i sali gimnastycznej,
- inwentaryzacj starej czci,
- dostosowanie projektu do poczenia obu czci.
A wszystkko przed kolejn zim zamkn jakim sensownym stanem i w 2011 przeci wstg!

Inn spraw jest na jakich zasadach naleaoby pilnowa realizacji tego zadania...
Tu te rozwaamy wiele kwestii, szukamy pomocy prawnej jak spoeczno lokalna moe egzekwowa zobowizania poczynione przez wadze gminy...

Osobicie nie wyobraam sobie, by kolejny rok rozwj gminy odbywa si kosztem dzieci uczszczajcych do szkoy w Opaczy!

A nie s to jedynie dzieci okolicznych rolnikw...
Rodzice dzieci 'miastowych' te wybieraj t szko (gdy ju bd tam normalne warunki godne jednej z najbogatszych gmin w Polsce niewtpliwie bdzie ich wicej!!!...i kady ma jakich znajomych....dzieci gosu wyborczego nie maj...jednak ci wszyscy ludzie ze wsi i miasta niewtpliwie tak...

osobicie nie chce mi si wierzy by - jak mwi niektrzy - Burmistrz osobicie by niechtny szkole w Opaczy...a jeli kto uywa argumentu, i koszt ksztacenia na jednego ucznia jest najwyszy to ja pytam jak zamierza policzy w tym przypadku zwrot z kapitau? a i nie mam wtpliwoci, e do normalnej szkoy, z normalnymi sanitariatami, sal gimnastyczn chtnych uczniw bdzie wielu...a jeszcze jak zmalej koszty ogrzewania zmodernizowanego budynku to ten argument bdzie z gruntu pozbawiony racji bytu...

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: czaknoris (IP zapamiętane)
Data: 04.12.2009 - 20:16:47

[quote Artek_Bartek]
To jest ostatnia szkoa, w ktrej gmina nie przeprowadzia adnej inwestycji przez wiele ostatnich lat!!!
MAMY DO!!!
[/quote]

Mwisz "mamy", wic nie jeste sam. Przez "wiele ostatnich lat", czyli chyba wicej ni troch ponad 3 od ostatnich wyborw.

Przytocz raz jeszcze co ju napisaem w wtku budetowym:

Obwd wyborczy nr 11, mieszczcy si w... Szkole Podstawowej w Opaczy.

Liczba wyborcw 1 175
Liczba kart wydanych 589
Liczba kart wanych 589
Liczba gosw wanych 570
Liczba gosw niewanych 17

Marek Skowroski uzyska 454 gosy co stanowio 79,65% oddanych gosw.


eby byo ciekawiej to trzeba spojrze na wybory do Rady Gminy. Opacz wchodzi w skad okrgu nr 4.
Z Opaczy kandydoway chyba 4 osoby. cznie uzyskay poparcie w postaci 195 gosw oddanych w caym obwodzie (wszystkie wsie). Do Rady jako jedyny z Opaczy dosta si Pan Dembiski z poparciem 131 gosw, z czego tylko 72 osoby odday na niego gos w szkole w Opaczy.

Skoro w Opaczy gosowao blisko 600 osb, to dlaczego osoby kandydujce z tej wsi do Rady Gminy uzyskay cznie mniej ni 200 gosw i to gosw we wszystkich wsiach?
Przecie remontu szkoy bdzie si domaga radny z tego terenu i kto tu wspomina, e co dziao si na wniosek radnego Dembiskiego.

Skoro ludzie z Opaczy nie pomyleli eby zagosowa na swoich, to jest co jest. Zreszt nie tylko w Opaczy.
Nie oszukujmy si, kady radny ma wiksz mobilizacj do dziaania w swoim miejscu zamieszkania w sprawach, ktre dziej si tu za jego potem.


Moecie i do radnych na ktrych oddalicie najwicej gosw (bo na kogo te mniej wicej 400 gosw zostao oddane) i prbowa przez nich zaatwia swoje sprawy, ale czy oni Wam nie powiedz, e "ja przecie jestem z innego terenu i tam te jest szkoa". Somczyn (a dokadnie szkoa) jest ujta w projekcie budetu z maszyn do czyszczenia toru i z pienidzmi na rozbudow tego toru i zaplecza.
Jak to moliwe? Burmistrz bardziej przychylny? Dyrektor szkoy bardziej zaradny?

W najbliszych wyborach bdzie pewnie podobnie, ale o tym przekonamy.

--
pomylna wiadomo - cho moe nie do koca,
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 05.12.2009 - 14:32:01

ale tak krawiec kraje jak.... dalej znacie.

Na wniosek radnego S.Dembiskiego po konsultacji z K.Jaczukiem - przew. RM, do budetu wstawiono 400 tys z na najpilniejsze prace, ktre bd wykonane w wakacje. Bzdie to remont 5 azienek,wymiana rur i rurek, wymiana tych podg, ktre sa b. zniszczone, ciany zostana pomalowane i chyba modernizacja kuchni - moe jeszcze cos, bo pisz z "gowy".

Na razie gminy nie sta na wydatek 4 mln z, ktry wg. projektu z 2007r (jest take pozwolenie na budow) mia obejmowa dobudow sali gimnastycznej, wybudowanie acznika, termomodernizacj oraz budow boiska i kortw tenisowych.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 05.12.2009 - 17:53:27

Wniosek postawi te E.Dudek, ja dodaem aby sum na remont i termomodernizacj zwikszy do 400ty.Po dugiej burzliwej dyskusji wniosek przeszed.Teraz musi go przegosowa caa rada na sesji.Mieszkacy okolic Opaczy gosowali te na innych radnych.Cz z nich nie interesuje ten teren.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2009-12-05 17:53 przez Bogusaw Komosa.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: Wielki Szu (IP zapamiętane)
Data: 05.12.2009 - 21:29:09

Cieszymy si, e nasz problem zosta zauwaony i Szanowni Radni poczynili pierwszy krok, w kierunku pomocy naszym dzieciom. Wierzymy, e to pocztek drogi do NOWEJ SZKOY. Drogi, ktra bdzie krtka. I nie zatrzymamy si, a nie dojdziemy do celu!
Dotychczas bylimy karmieni obietnicami, i std takie wyniki wyborw. Teraz wiemy, e bezczynne czekanie tyle lat, to by bd. Nie bdziemy ju stali z boku! Bdziemy na kolejnych komisjach, gosowaniach i u Burmistrza. A przy urnach wyborczych rozliczymy kadego z tego, co zrobi dla naszej szkoy. Rodzice, nauczyciele, nasze rodziny i przyjaciele - razem tworzymy znaczc grup wyborcw. I nie tylko w okrgu wyborczym Opacz.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 05.12.2009 - 22:16:19

A to przepraszam p. E. Dudka i B. Komos - wida e jest duo dobrej woli wrd radnych, ale czy burmistrz si do ich sugestii zastosuje, nie wiadomo. Mieszkancy musz wywiera na burmistrza presj, eby nie skoczyo sie na obietnicach - jak pzred wyborami w 2006 r

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 07.12.2009 - 08:29:32

Proponuj nie sprowadza wszystkiego do wyborczej matematyki....zwaszcza, jak to ju wczeniej padao, do szkoy w Opaczy chodzi wiele dzieci spoza okolicznych wsi...i chodzioby jeszcze wicej, gdyby w tej szkole panoway normalne warunki!!!

ja mam nadziej, e cyferka prawie 80 % nie pozwoli Burmistrzowi przej obok problemu i odwleka go na kolejne lata...
wtedy nie bdzie mu atwo takiego wyniku powtrzy....w caej gminie w 2002 za jego 1 kadencji uzyska ponad 3 tys. gosw (w 1 turze-3125 w 2 turze 3509)...w wyborach 2006 uzyska poparcie ponad 5 069 gosw i stanowisko ju w pierwszej turze...
kwestia czy si przejmie tym, e ok.10 % wszystkich gosw uzyska z maego obwodu wiejskiego to ju jego sodka tajemnica...

Osobicie jestem za cigoci wadzy i jako chyba nie wida pki co innego powanego kandydata na Burmistsza, ale...z pewnoci wiele rzeczy powinno si zmieni by to wszystko miao sens....

pki co...walczymy o to co sie naszym dzieciom susznie naley!!! Rozumiemy potrzeby innych, ale...ju nie naszym kosztem...i mam nadziej, e pan Dembiski nie bdzie tu jedynym radnym, ktry bdzie chcia da szans szkole...

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 07.12.2009 - 09:29:00

[quote=Osobicie jestem za cigoci wadzy][/quote]

Nie zawsze monarchie wychodziy na dobre - nie tylko spoeczestwu, ale ich wadcom take. Chyba, e krl/ krlowa jest pajacem, ktry nie rzdzi, ale suzy ku ozdobie.

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 07.12.2009 - 09:44:04

[quote mania]wida e jest duo dobrej woli wrd radnych,[/quote]

na posiedzeniach komisji, na ktrych bylimy tej dobrej woli radnych nie brakowao...pytanie, czy wynika to z dziaania pt. utrzyjmy nosa Burmistrzowi czy z faktycznej chci zrobienie co dla dzieci to ju inna kwestia...zwascza, e...sam Burmistrz mwi 'ja tam jestem za tylko radni musz znale pienidze'...tylko...wszyscy wiedz kto taki projekt budetu przygotowa...chciabym wierzy, e powodem nie bya jaka szczeglna niech do tej szkoy z chorym uzasadnieniem 'duy koszt utrzymania jednego ucznia'....

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 07.12.2009 - 09:49:22

[quote mania]Nie zawsze monarchie wychodziy na dobre[/quote]

tu nie chodzi o monarchie tylko o wizj co si chce zrobi i konsekwentn realizacj tego...
przykad szkoy w Opaczy pokazuje, e o ile wizja gdzie na pocztku bya (chyba wielu ludzi podpisywao si pod decyzjami o rozbudowie, skadao wnioski, uchwalao budet) o tyle...etap relizacji (jak to u na w kraju czsto bywa) pooony zosta cakowicie...

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 07.12.2009 - 10:59:03

No to chyba maja Pastwo doskonay przyklad, ze ciagoc wadzy sie nie sprawdza, wrecz dziaa przeciw - krl przywyka do obiecanek, z ktrych nikt go nie rozlicza, zwlaszcza, e spoeczno daje kredyt zaufania na nastpne lata - po wyborach 2002 byly nastepne w 2006r i dalej "kiszka z wod"

--
Re: Remont i Rozbudowa Szkoy w Opaczy
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 07.12.2009 - 11:16:26

Do Artka szkoda, e o tych problemach ze szko nie dowiedzielimy si na etapie wnioskowania do budetu, czyli przed 15 wrzenia.Trzeba byo przyj na sesj i powiedzie, po to przesunelimy wypowiedzi mieszkacw na pocztek sesji.Nie jest to przytyk tylko informacja .Natomiast nie zgodz si ze stwierdzeniem, jakoby nasze zachowanie-radnych -popierajcych remont w szkole-wynikao z chci dokuczenia burmistrzowi.Nikt nie chcia tym dziaaniem uciera nosa burmistrzowi-wszak wiele innych inwestycji nie ruszy.Ja osobicie jestem i byem za pozostawieniem szkoy w Opaczy.Reforma AWSu w szkolnictwie nie do koca si sprawdzia.Ponad sto dzieci nie zmiecioby si na Bielawskiej.A dowz?

--

Idź do strony: 1234567891011...->|-->
Bieżąca strona: 1 z 16Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.