Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki

Idź do strony: <--|<-...678910111213141516-->
Bieżąca strona: 14 z 16
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: daru (IP zapamiętane)
Data: 29.03.2011 - 09:25:30

[quote Hanka]Ta ostatnia statystyka wskazuję raczej na stabilną sytuację demograficzną -skąd te obawy ?[/quote]

To pytanie do burmistrza, który jak dobrze zrozumiałem z relacji Artka nie

odpowiedział na takie pytanie Rady Rodziców, nie przedstawił żadnych

konkretnych analiz potwierdzajacych jego obawy.

Generalnie odnoszę wrażenie że,burmistrz nie odpowiedział na wiele

racjonalnych pytań stawianych przez rodziców. Jest przekonany do swojej

koncepcji i nic/nikt go nie przekona. Konsultacje społeczne nie tak powinny

wygladać. W tej chwili ograniczają sie jedynie do przedstawienia przez władzę

swoich planów, brakuje najważnieszego, [b]dialogu i znajdowania wspólnie

rozwiązań[/b].

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: daru (IP zapamiętane)
Data: 29.03.2011 - 12:40:35

Kończąc wątek o demografii, dwie wizje z Strategi Rozwoju Gminy K-J do roku 2020.

Scenariusz szans (optymistyczny)-Zmiany demograficzne

[i]"Według „Prognozy ludności do 2030 r.”, wykonanej (w układzie powiatowym) przez GUS, zaludnienie Obszaru Metropolitalnego Warszawy będzie się nieznacznie zwiększać do 2020 r. Wzrost dotyczyć będzie większości gmin, w tym gminy Konstancin-Jeziorna. Utrzyma się wysokie dodatnie saldo migracji, najwyższe w gminach sąsiadujących z Warszawą. W dalszym ciągu do Warszawy i sąsiadujących z nią gmin będą napływać młodzi ludzie (w większości do 35 lat) w celu zdobycia wykształcenia i pracy. Prognoza GUS wskazuje, że do 2020 r. zmniejszy się udział osób młodych a zwiększy udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności. Jednak w związku z migracją młodych ludzi procesy starzenia się społeczności gmin przylegających do Warszawy będą słabsze niż w pozostałych gminach OMW.
Zakładając dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej i
dynamiczny rozwój urbanizacji w gminie Konstancin-Jeziorna należy przyjąć, że w saldo migracji będzie dodatnie i w sposób znaczący nastąpi przyrost liczby mieszkańców. Uwzględniając ujemny przyrost naturalny tempo wzrostu liczby ludności będzie wyższe niż w ostatnim 15-leciu."[/i]

Scenariusz zagrożeń (pesymistyczny)

[i]"W sytuacji osłabienia rozwoju gospodarczego Warszawy zmniejszać się będzie napływ ludności z zewnątrz. Zmniejszy się także migracja mieszkańców Warszawy na teren strefy podwarszawskiej. Mimo ujemnego przyrostu naturalnego, ale dodatniego salda migracji liczba mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna będzie wzrastać na poziomie z okresu ostatnich 15 lat. Pogłębi się także niekorzystny proces starzenia się społeczności lokalnej"[/i]

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 29.03.2011 - 12:59:06

Dziś o 18:30 w Szkole robimy małe spotkanie by przedyskutować wszystkie aspekty z punktu widzenia lokalnej społeczności i dalsze kroki.
Z wnioskami na pewno zjawimy się na jutrzejszej sesji..

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 29.03.2011 - 16:00:54

[quote=Urodzenia w Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski:

2009 - 69
2008 - 41
2007 - 42
2006 - 61
][/quote]

to chyba świeższe dane niż te ze Strategii.

Marnie wygląda zagospodarowanie szkół dziećmi na terenach wiejskich, ponieważ sa chyba 2. szkoły, to wypada, że będą miały po ok 150 uczniow (średni przyrost naturalny- 50 x 6 klas) a jeszcze trzeba brać pod uwagę fakt, że niektorzy rodzice posyłają dzieci do Warszawy, czy do prywatnych placówek, bo jest im po drodze.

Nadzieja że może rodzice zaczną zapisywać miastowe dzieci do Opaczy czy Słomczyna też mało realna.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 29.03.2011 - 16:24:24

a ile dzieci się rodzi od rodziców, którzy ze statystycznego punktu widzenia nie tylko nie są zaliczani do wsi, ale nawet do miasta bo są zameldowani gdzie indziej? wystarczyłoby pewnie prześledzić urodzenia z lat poprzednich (podobno niższe) i ilość dzieci obecnie w szkołach!
A odnośnie 'nadziei' na posyłanie miastowych na wieś wystarczy sprawdzić obecne statystyki ilu rodziców robi to teraz mimo panujących warunków!

Maniu...mam nadzieję, że nie należysz do tych, którzy komentują w stylu 'nie dawajmy pieniędzy na prywatną szkołę dla klikorga dzieci'?
Zawsze można znaleźć dowody na potwierdzenie każdej tezy! Tylko mnie osobiście od wiecznych dyskusji już głowa boli. Najlepiej odwlekać podjęcie decyzji, konkretne działania a później...obudzić się z ręką tam gdzie przysłowie je z reguły umieszcza...Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-03-29 16:26 przez Artek_Bartek.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 29.03.2011 - 19:13:52

Nie należę, pieniądze na remont są odłożone i na pewno po restauracji budynku będą dzieciaki miały dobre warunki.

Zastanowiła mnie ta analiza demograficzna. Dlatego napisałam.

Jeszcze jedno - nie pomyślałam że obszar wiejski to liczne skupiska ludności w Bielawie i Czarnowie. Czy stamtąd ktos bedzie woził dzieci do Opaczy lub Słomczyna?Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-03-30 10:32 przez mania.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 29.03.2011 - 21:03:28

nieco jeszcze o demografii...
we wszystkich 6 gminnych szkołach jest obecnie 189 pierwszoklasistów (w 10 klasach)...i są to uczniowie z tego dołka demograficznego roku 2003...
czyli jest jakiś spory margines błędu dla danych GUS?
a przecież na pewno (korzystając z argumentu wieszczących klęskę demograficzną tego terenu!) część jeździ do Warszawy i chodzi do szkół prywatnych!
Do zerówki w Opaczy na ten moment zapisanych jest 21 dzieci!!!
Z Czarnowa też dojeżdżają...

Odnośnie zaś 'odłożonych pieniędzy'... na ten moment wierzymy, ze one są choć sam Burmistrz na spotkaniu podkreślał, że są to pieniądze wirtualne...

Jutro na sesji się niewątpliwie pojawimy, by zadać kilka istotnych dla naszego oglądu sytuacji pytań - na dziś nie znając konkretnego harmonogramu prac nie wiemy w zasadzie nic!
a i chyba radnym należy się informacja, że jakieś pieniądze na remont budynku powiatowego będą musieli przeznaczyć...a pewnie Czak by powiedział tu nie tylko o zasadności wydawania takich pieniędzy, ale również o realności scenariusza przeprowadzenia remontu budynku C na Mirkowskiej od przetargu do realizacji tak, by we wrześniu zorganizować tam szkołę podstawową...

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: daru (IP zapamiętane)
Data: 30.03.2011 - 10:25:03

Artykuł w gazecie na temat urodzeń w Warszawie a nie K-J, ale wzrost urodzeń w stolicy, jej rozwój przedkłada się na sąsiadujące z nią gminy.

"[i]Liczba rodzących się dzieci w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców nieprzerwanie rośnie od 2000 roku. Dziś ten współczynnik jest półtora raza wyższy niż dekadę temu i wynosi 11,57. Jeżeli będzie rosnąć w tym tempie co w ostatnich latach, w 2012 r. osiągnie poziom rekordowego roku 1985, czyli szczytu wyżu demograficznego lat osiemdziesiątych[/i]"

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,8869587,Babyboom_w_stolicy__Ale_nie_we_wszystkich_dzielnicach.html

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: daru (IP zapamiętane)
Data: 30.03.2011 - 10:32:56

[quote Artek_Bartek]
Jutro na sesji się niewątpliwie pojawimy, by zadać kilka istotnych dla naszego oglądu sytuacji pytań - na dziś nie znając konkretnego harmonogramu prac nie wiemy w zasadzie nic!
a i chyba radnym należy się informacja, że jakieś pieniądze na remont budynku powiatowego będą musieli przeznaczyć...[/quote]

Mam nadzieję, że uzyskacie w końcu merytoryczne odpowiedzi na nie. Jak dotąd takowych nie słyszeliście. Trzymam kciuki, powodzenia.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: czaknoris (IP zapamiętane)
Data: 30.03.2011 - 13:13:50

Przystąpienie do remontu szkoły na Mirkowskiej wymaga najpierw zawarcia umowy najmu i uzyskania pozwolenia na ten remont.
Pewnie potrzebna będzie zmiana w uchwale budżetowej.
Zgodę na sfinansowanie remontu (zawarcie porozumienia ze starostwem) "obcego" budynku powinna wyrazić Rada, czyli potrzebna kolejna uchwała.

Trzeba określić zakres prac koniecznych do wykonania, przygotować uproszczoną dokumentację, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne itd. Nasz urząd nie zrobi tego samodzielnie, więc będzie jakaś umowa o dzieło. W jeden dzień tego się nie zrobi, a trzeba też wszystko uzgadniać (na piśmie) z właścicielem budynku.

Później można przystąpić do przygotowania i przeprowadzenia przetargu. Jak nie będzie problemów to po co najmniej miesiącu od ogłoszenia przetargu będzie znany wykonawca.
Zakładając, że zaczynamy wszystko dziś (a tak nie będzie), to w optymistycznym wariancie do połowy lipca powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą.
Ktoś ten remont musi nadzorować i roboty później odebrać, więc kolejna umowa i pieniądze.

Wszystko zależy od zakresu prac. Jeżeli prawdą jest, że są problemy z instalacją elektryczną, kanalizacyjną itd. to koszty drastycznie wzrosną i wydłuża się czas remontu.
Nie wiadomo w jakim stanie jest instalacja CO.

Remont tego skrzydła raczej nie sprowadzi się do zamalowania kliku zacieków i wklejenia pojedynczych płytek w posadzce.


Czy warto remontować budynek starostwa z przeznaczeniem na funkcję oświatową jeżeli gminna szkoła ma się przenieść tylko na rok?

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 30.03.2011 - 13:30:33

zobaczymy co nam się z tego wszystkiego 'urodzi'...i przede wszystkim 'kiedy'?Zmieniany 2 raz/y. Ostatnio 2011-03-30 13:38 przez Artek_Bartek.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 31.03.2011 - 23:33:18

w dzisiejszym Nad Wisłą jest artykuł [i][url=http://nadwisla.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4871&Itemid=148]Nie przenoście nam podstawówki do Mirkowa (link)[/url][/i]
drobne sprostowanie - na sali było prawie 150 osób co jasno pokazuje jak ten problem istotny jest dla społeczności lokalnej...


wczoraj na sesji próbowaliśmy podsumować sytuację...

wskazaliśmy radnym (teoretycznie na dziś ich rola się zakończyła bo to Burmistrz decyduje jak wydatkuje środki przyznane na ten cel), iż cała inwestycja wg kosztorysów nie pochłonie 10 mln PLN! (bo chyba nie zakładamy, że skoro zawsze wszystko kosztowało więcej to i po zmianach musi?!)
Koszty wg kosztorysów
ETAP 1 (rozbudowa) - 3.016.826,95 PLN
ETAP 2 (łącznik+kotłownia) - ok. 500.000PLN
ETAP 3 (remont) - ok. 2.700.000 – 3.000.000 PLN

RAZEM – max.6.500.000 PLN!!! (wprawdzie bez uwzględnienia zagospodarowania terenu w tym tego, na którym planowane są boiska wielofunkcyjne - ale i bez uwzględnienia pozyskanych funduszy!).
Według pierwotnego harmonogramu do wydatkowania w 3 latach budżetowych.

Możliwości pozyskania funduszy:
- 33 % na budowę sali – wniosek należy złożyć w styczniu pod warunkiem posiadania (!) rozstrzygniętego przetargu - wydatkowanie pieniędzy musi nastąpić w tym samym roku! – (odzysk ok. 0,8 MLN PLN - koszty kwalifikowane sali ok. 2,5 mln)
- 30 % kosztów termomodernizacji (wniosek kwiecień lub jesień a wydatki w dowolnym momencie) – odzysk zależny od kosztów kwalifikowanych poniesionych na ten cel (jednak byłaby to zdecydowana większość kosztów remontu i budowy łącznika - odzysk ok.0,7-0,9 MLN PLN)
- 60 % kosztów termomodernizacji (wg tego samego wniosku) – kredyt preferencyjny na 15 lat!
Jeśli do tego dodamy potencjalne oszczędności na przetargu okazać się może, że koszt rozbudowy i remontu szkoły zamknie się kwotą, na którą Gminę stać bez żadnego problemu i to być może w 2 lata budżetowe...

Wskazaliśmy też koszty dodatkowe, które wymagają akceptacji Rady Miejskiej:
- w przypadku realizacji koncepcji p.Burmistrza - koszty remontu i dzierżawy powiatowego budynku na Mirkowskiej oraz ewentualnie koszty zmiany dokumentacji (jeśliby dodatkowo Urząd zrezygnował z wykonania 3 sal będących integralną częścią tego projektu);
- w przypadku realizacji koncepcji uzgodnionej w 2010 roku - koszty dodatkowe pojawiłyby się jedynie w przypadku chęci wynajmu/zakupu kontenerów dla tymczasowej organizacji pracy szkoły...jednak jeśliby wybudowana była sala i 3 dodatkowe pomieszczenia to przy wsparciu Domem Ludowym oraz wykorzystując zasób w postaci sali gimnastycznej można się przemęczyć...

Wskazywaliśmy również przywoływane tu prognozy demograficzne jako dowód na to, że teren będzie się rozwijał.
Zwłaszcza, że okoliczne sołectwa plany mają już uchwalone lub niedługo będą a same tereny stanowią znaczny % obszaru Gminy (żółta obwódka - a Burmistrz wymieniał więcej sołectw jako przynależnych do tego rejonu)...
[URL=http://img88.imageshack.us/i/planygminy.jpg/][IMG]http://img88.imageshack.us/img88/5406/planygminy.jpg[/IMG][/URL]

Mówiliśmy o obawach ludzi odnośnie koncepcji Burmistrza związanych z tym, że Gmina nie zdąży przygotować budynku na Mirkowskiej a remont Opaczy będzie się opóźniał (na dziś nie mamy pozwolenia na budowę).
Ludzie boją się jednak przede wszystkim tego, iż sam remont tak się rozgrzebie, że szkoła ulegnie likwidacji a teren zostanie przejęty...
Obawy są też odnośnie organizacji pracy szkoły w 'obcym' budynku zwłaszcza w kontekście umieszczenia maluchów razem z licealistami, współdzielenia sali gimnastycznej (miała być atutem za przeprowadzką a korzystać z niej musieć będą 3 szkoły - poza Opaczą i liceum jest jeszcze Montesori)

W podsumowaniu oczekiwaliśmy:
- określenia jaki jest priorytet dla tej inwestycji,
- przedstawienia konkretnego scenariusza prac (z etapami i terminami),
- ewentualnej deklaracji, iż przeprowadzka nastąpiłaby na nie więcej jak 1 semestr
- przedstawienia końcowej koncepcji mieszkańcom - Burmistrz deklarował na piątkowym spotkaniu, iż osobiście przedstawi mieszkańcom powody zmiany wcześniej wypracowanych ustaleń...

Burmistrz odniósł się do większości poruszanych kwestii.
Po 1 - raz kolejny potwierdził, że nie zamierza likwidować szkoły!!!
po 2 - zadeklarował, iż niezależnie co się będzie z gminnymi finansami działo przeznaczone na Opacz 2 mln złotych zostanie wydatkowane!
po 3 - podkreślał, że 10 marca uprawomocnił się wyrok o zasiedzeniu tego terenu na rzecz Skarbu Państwa i w poniedziałek rozmawiał ze Starostą o spisaniu porozumienia o dysponowaniu tym terenem na potrzeby Gminy do 31 grudnia 2015 roku (wystarczający margines by doszło do komunalizacji)
Po 4 - potwierdził swe plany odnośnie rozpoczęcia inwestycji od remontu...
Po 5 - zapewniał, iż Gmina zdąży z przygotowanie budynku na Mirkowskiej

Uzasadnieniem dla takiego scenariusza ma być zagrożenie konstrukcji dachu, którego Burmistrzowi zignorować nie wolno mimo faktu tymczasowego jej wzmocnienia (wykonawca zapewniał, że to na kilka lat wystarczy a ostatnia ekspertyza nie mówiła o żadnym zagrożeniu).

Dodatkowo Burmistrz odniósł się do kwestii demograficznych...przygotowany był w odnośnie 'dokonań' w zakresie przyrostu naturalnego powodowanego przez lokalne społeczeństwo zacnie ;)
Łącznie na terenie wsi nadwiślańskich zamieszkuje 1765 osób. Na przestrzeni ostatnich 12 lat liczba urodzin w poszczególnych wsiach przedstawiała się następująco (tu Burmistrz wymienił konkretne liczby, których nie zanotowałem ale z reguły było to ok.15...).
Od początków bieżącego stulecia ilość dzieci w tej szkole systematycznie spadała.
Początkowo było to 146 do obecnych 98.
Prognoza na rok przyszły i kolejny 107, następny 113 a 2014/15 - 116

Nie udało się nam jedynie uzyskać odpowiedzi na pytanie skoro szkoła ma istnieć to po co podaje się te statystyki? zwłaszcza przy braku odniesienia do tego, ile dzieci z tego terenu jeździ do innych szkół ze względu na warunki tu panujące oraz nie odnosząc się do tego jak duża jest ilość dzieci uczęszczających do konstancińskich szkół, która nie zasiliła statystyk urodzeń kilka lat wcześniej.
Według naszych szacunków w obecnych klasach 1 wszystkich konstancińskich szkół powinno być ok 30-40 % mniej dzieci bo ze statystycznego punktu widzenia się u nas nie urodziły...

W każdym bądź razie wg Burmistrza demografia nie uzasadnia na dziś budowy dodatkowych pomieszczeń... Nie było jednak odniesienia do strategii Gminy przewidującej 'znaczący przyrost liczby mieszkańców' oraz nie było odniesienia do tego, jakie są koszty rezygnacji z tych pomieszczeń (nowa dokumentacja) a jakie 'zyski' (jaki jest udział kosztów tych pomieszczeń w całej inwestycji, nie wspominając o 'zyskach' w późniejszych kosztach użytkowania vs. kosztach dobudowania takich pomieszczeń w przyszłości, gdyby jednak okazało się, że teren sie rozwinął tak znacznie, że szkoła jest za mała)

Burmistrz nie podał konkretów tyczących kosztów remontu i wynajmu budynku na Mirkowskiej - twierdził jedynie, że nie będą to kwoty rzędu 500 tys. a sama umowa (zdaje się, że padła deklaracja, iż w przygotowaniu) ma być korzystna dla Gminy, gdyż w części zostanie 'odmieszkana'. Skarbnik rozwiał podobno też wątpliwości Burmistrza, iż Gminie wolno wydatkować pieniądze na nie swój majątek, w sytuacji, gdy ma służyć jej potrzebom...

Burmistrz powiedział też, iż było spotkanie z projektantami (kolejne niestety bez naszego udziału...), podczas którego zlecone im zostaly prace mające na celu przepracowanie harmonogramu zgodnie z koncepcją Burmistrza.

Na dziś najbardziej niepokojące jest jednak to, co Burmistrz powiedział odnośnie sali gminastycznej... i już nawet nie chodzi o te 3 pomieszczenia...
Pomijając, iż do czasu jej wybudowania po remoncie szkoła jest pozbawiona nawet obecnej protezy sali (urządzonej w klasie) to wyjaśnienia wymaga, czy my dobrze zrozumieliśmy, iż nie tylko nie jest ona w ogóle planowana w przyszłym roku...bo na dziś nie wiadomo, czy Marszałek ogłosi konkurs na dofinansowanie sal w przyszłym roku (zawsze ogłaszał w styczniu to czemu teraz by nie miał tego zrobić?) a poza tym należałoby rozliczyć dotację w danym roku a prowadzenie dwóch inwestycji (dokańczanie remontu+rozbudowa) jest podobno niemożliwe...
Dodatkowo padło zdanie, że to radni zdecydują, czy przypadkiem nie jest ważniejsza budowa sali, na którą czeka również szkoła integracyjna przy Szkolnej (a Gmina planuje jeszcze budowę przedszkola w Oborach i żłobka w Konstancinie)...
Wypada jedynie przypomnieć, że projekt na salę w Opaczy został zlecony w 2006 roku (po kilku latach dyskusji!) a od 2009 roku...trwa budowa bo dokonano pierwszych wpisów do dziennika...

Generalnie...czekamy na konkrety a po nich będziemy oceniać...
Liczymy jednak mimo wszystko na przekonsultowanie z nami ostatecznych koncepcji oraz przekonanie do nich ludzi, którym wielokrotnie obiecywano 'jutro rusza budowa sali'...
Ludzie mimo wszystko liczą na merytoryczne dyskusje mając nadzieję na to, iż czasy władzy, która zawsze wie lepiej już minęły...

[offtopic]
ja jedynie nie mogę pozbyć się wrażenia, że wieczne dyskusje i kwestionowanie już podjętych decyzji do niczego dobrego nigdy nie prowadzi...przypomina mi się Hugonówka...gdyby nie dyskusje o kominie scenicznym i pochyłości podłogi być może budynkowi nic by już nie groziło..
[/offtopic]Zmieniany 2 raz/y. Ostatnio 2011-04-01 01:04 przez Artek_Bartek.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 08.04.2011 - 00:15:55

w najnowszym numerze Naszego Miasta [i]([url=http://naszemiasto-fmk.pl/medialibrary/gazeta_pdf/nr28.pdf]Nasze Miasto str.9[/url])[/i] jest również słowo o szkole...
[URL=http://img827.imageshack.us/i/naszemiastosowosirzeko.jpg/][IMG]http://img827.imageshack.us/img827/5995/naszemiastosowosirzeko.jpg[/IMG][/URL]
cieszymy się, że nikt nie kwestionuje zasadności samego remontu..
wprawdzie niewątpliwie 'nie wszyscy zamieszkają w Opaczy', ale... T.U.Bylcu! do tej szkoły uczęszczać będą nie tylko dzieci z Opaczy! Pomijając inne okoliczne wsie (Habdzin, Łęg, Gassy, Ciszycę i inne) to już obecnie przyjeżdząją dzieci z Czarnowa, Konstancina i nie tylko)
Odnośnie zaś zdania
[quote]żeby inni chcieli tam zamieszkać i posyłać swoje dzieci do miejscowej szkoły, trzeba im najpier wybudować drogi, którymi dojadą do niej[/quote]
to nie jest kwestia dróg! sama szkola leży bowiem przy drodze wojewódzkiej!
a rozbudowa okolicznych wsi planowana jest względnie w pobliżu dróg istniejących...

to jest kwestia zapewnienia w szkole warunków, które nie będą od niej odpychały!zapewnienia nie tylko miejsca pobierania edukacji bez grzyba, ale również sali gimnastycznej, która zapewni realizację potrzeb zapewnienia rozwoju fizycznego uczniów! a niejako przy okazji stanie się centrum sportowo-kulturalnym (raczej w tej kolejności) dla okolicznych mieszkańców!

Póki co...cierpiliwie czekamy na realizację deklaracji Burmistrza iż, 'niezależnie co się będzie działo z budżetem gminnym na szkołę w Opaczy 2 mln zostanie przeznaczone'...i pozostaje nam mieć nadzieję, że nawet w obecnej sytuacji dotrzymanie tej deklaracji będzie możliwe niezależnie od ostatecznie przyjętego scenariusza realizacji tej inwestycji...

i nie do końca chodzi o to, że 'koszt dobudowy nowych sal nie jest wielki'...chodzi o to, że nie jest znany koszt rezygnacji z przyjętych projektów....
nam nie chodzi o nic więcej niż 'rozsądny kompromis'...jednak 'dobudowanie pawilonu w późnijeszym terminie' jest, jakby to powiedzieć...przy obecnie posiadanej dokumentacji i potencjalnych kosztach użytkowania 3 dodatkowych pomieszczeń, nie do końca rozsądny...Zmieniany 3 raz/y. Ostatnio 2011-04-08 00:37 przez Artek_Bartek.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: jacekkk (IP zapamiętane)
Data: 23.04.2011 - 22:24:58

Burmistrz o szkole w Opaczy

Film - http://www.youtube.com/watch?v=TDw3UeNEoWc

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 23.04.2011 - 23:53:39

pozostaje mieć nadzieję, że te obcięte właśnie 500 tys. stanowić będzie potencjalną oszczędność na przetargu... w przeciwnym wypadku tych pieniędzy brakować będzie w roku kolejnym...
na razie cierpliwie czekamy...
cały czas nie wiemy, czy Rada zmieni budżet w zakresie przeznaczenie pieniędzy na remont Mirkowskiej...niezależnie jaka kwota wynikać będzie z oszacowania pracowników Wydziału Inwestycji to musi ona zostać przeznaczona przez Radę Miejską, gdyż na dziś takiego zadania w budżecie nie ma!
Jakkolwiek scenariusz z przeprowadzką najszęśliwszy nie jest to na dziś najbardziej istotny jest końcowy harmonogram dla tej inwestycji tj. odpowiadający na pytanie - kiedy w tej szkole powstanie sala gimnastyczna, która była publicznie ludziom obiecywana przez poprzednie władze kilkukrotnie?!
Cały czas mozliwe jest zrównoleglenie etapów w roku 2012 i - przy założeniu pozyskania funduszy zewnętrznych zarówno na remont (mamy nadzieję, że jakieś wnioski Gmina złoży do końca kwietnia) jak i na salę (do końca stycznia rozstrzygnięty przetarg wg dokumentacji, którą Gmina posiada!) - oddanie sali niewiele po zakończeniu remontu...

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 05.05.2011 - 13:24:10

[i][url=http://www.kurierpoludniowy.pl/?wyd=pno&page=artykul&id=7209]Kurier Południowy o remoncie (Remont z przeprowadzką 29 kwietnia 2011)[/url][/i]

tytułem kronikarskiego obowiązku...
na ostatniej sesji 28 kwietnia ponownie wskazywaliśmy nasze obawy odnośnie inwestycji oraz wyraziliśmy nadzieję, iz otrzymamy jednak szczegółowy harmonogram z uwzględnieniem budowy sali.
W dalszym ciągu wyłączeni jesteśmy z jakichkolwiek rozmów na temat sposobu przeprowadzenia całości inwestycji...
Burmistrz stwierdził na sesji, iż 'szczegółowy harmonogram jawnym będzie po wyłonieniu wykonawcy'...ale to przecież jedynie w zakresie remontu, który przedmiotem tegoż przetargu będzie!
Co z salą gimnastyczną, na którą lata całe czeka społeczność lokalna?
Czy rzeczywiście tak łatwo można uznać wielokrotnie składane, wiecznie niespełnione obietnice poprzednich władz za całkowicie niebyłe?

Burmistrz kwituje ostatnio dyskusje stwierdzeniem 'powiedziane już zostało wszystko'...
Pierwszy raz jednak otwarcie powiedziane zostało (taka ma być rekomendacja Burmistrza), że sala w Opaczy ma być realizowana dopiero po sali na Szkolnej...
na Szkolnej nie ma jeszcze projektu..
Opacz ma pełną dokumentację...od lat w szufladach...
by dofinansować inwestycję na dzień 31 stycznia 2012 musi być wyłoniony w przetargu wykonawca... Czyli rozpisanie przetargu musi nastąpić pewnie w okolicach października, gdy nie będzie jeszcze przyszłorocznego budżetu...

dyskusje przed nami... wcześniej podnoszony był argument, że nie może trwać budowa i odbywać się zajęcia jednocześnie... z tego punktu widzenia jedynie słusznym jest zrównoleglenie zadań tj. rozpoczęcie prac nad salą od wiosny przyszłego roku - do początku września, kiedy to dzieci mają wrócić (oby!) do wyremontowanego budynku bylibyśmy po wszelkich grubych pracach budowlanych zagrażających bezpieczeństwu uzytkowników teren!
dyskusje przed nami... i będziemy je toczyć!
po uzyskaniu tajnej wiedzy pt. 'plany Urzędu' zastanowimy się nad formami tejże dyskusji...
wierzymy, że zwyciężą argumenty racjonalne a nie...polityka... albo zwycięży polityka pt. najpierw edukacja i wychowanie fizyczne młodego pokolenia i zapadną decyzje o realizacji dwóch sal na raz...Chyba nie jest to temat nie do ogarnięcia? I chyba byłoby możliwe potraktowania zadania inwestycyjnego jako jedno tj. 'budujemy 2 sale' na zasadach jak odcinki autostrady A2? tak sobie fantazjuję, że możliwe byłyby dzięki temu dodatkowe oszczędności na większym wartościowo przetargu...


[i]dyskusję widać na filmiku Jacka - od ok. 5 minuty[url=http://www.youtube.com/watch?v=qlMgT5DqmJY]Wystąpienia mieszkańców na sesji 28 kwietnia[/url][/i]

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: fred (IP zapamiętane)
Data: 11.05.2011 - 21:20:35

Drodzy Rodzice, nie wiem co wam się obiecuje, ale właśnie Starosta na wniosek Burmistrza Jańczuka, uchylił pozwolenie na rozbudowę szkoły. Być może jest to pierwszy krok do ZAMKNIĘCIA SZKOŁY W OPACZY.
"Życzliwy SP w Opaczy"

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Mario (IP zapamiętane)
Data: 11.05.2011 - 21:48:37

Jesli to prawda,to naprawde perfidne postepowanie.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 11.05.2011 - 21:56:00

Żeby uzyskać pozwolenie na remont szkoły wraz z dobudową łącznika, trzeba najpierw uchylić poprzednie na rozbudowę z salą gimnastyczną, bo nie może być dwóch konfliktujących pozwoleń na budowę w tym samym obiekcie. Zatem uchylenie tego pierwszego pozwolenia jest logiczną konsekwencją wybranego i ogłoszonego przez burmistrza sposobu postępowania (najpierw remont, potem za parę lat ewentualnie sala gimnastyczna). Było oczywiste, że burmistrz tak postąpi, kiedy ogłosił swoje plany na sesjach Rady.

Nie twerdzę, że to była najlepsza opcja (ja byłem i pozostaję za rozbudową), natomiast ten wniosek do starostwa nie jest żadnym nowym elementem w sprawie, tylko konsekwencją decyzji, że zaczynamy od remontu starego budynku wraz z dobudową łącznika.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-05-11 21:58 przez Tomasz Zymer.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Wielki Szu (IP zapamiętane)
Data: 11.05.2011 - 21:56:25

Fred, bardzo proszę o info czy to jest pewne, czy tylko plotka - do nas żadna informacja nie dotarła, a Burmistrz wręcz powiedział, że nie odpowiada za rozpowszechniane nieprawdziwe informacje na temat naszej szkoły. To co napisałeś jest niemożliwe, Burmistrz Jańczuk kilkanaście dni temu podtrzymywał cały czas decyzje o remoncie i rozbudowie. Jeżeli to jest żart to bardzo bardzo kiepski, ale jeżeli prawdą jest to co piszesz to zostaliśmy oszukani w perfidny sposób. Za naszymi plecami niweczy się trud kilkuletniej pracy, bez jednego słowa wyjaśnienia.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Mario (IP zapamiętane)
Data: 11.05.2011 - 22:03:22

Pan Tomasz ma racje.Wydaje sie,ze wlasnie tak postapil Burmistrz,a interpretacja freda jest pochopna po prostu.Oby tak bylo

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Wielki Szu (IP zapamiętane)
Data: 11.05.2011 - 22:14:04

Miejmy nadzieję, że tak właśnie jest,spróbujemy dowiedzieć się u źródła. Martwi nas jednak fakt, że tak łatwo się rezygnuje z pozwolenia, a tym samym z możliwości zewnętrznego dofinansowania, tym bardziej, że jasnym jest, że do stycznia 2012 urząd nie zdąży przygotować dokumentów dla szkoły na Szkolnej i tym samym w przyszłym roku nie pozyskamy dodatkowych środków dla gminy.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 11.05.2011 - 22:46:52

żart jakiś? jeśli tak to mało śmieszny!!!!!

[quote]Żeby uzyskać pozwolenie na remont szkoły wraz z dobudową łącznika, trzeba najpierw uchylić poprzednie na rozbudowę z salą gimnastyczną, bo nie może być dwóch konfliktujących pozwoleń na budowę w tym samym obiekcie[/quote]

z tego co pamiętam dyskusje w temacie papierologii (kiedy jeszcze dane nam było w nich uczestniczyć!) mowa była o:
po 1 - pozostawieniu dokumentacji części rozbudowanej (po to by nie stracić pozwolenia na budowę!),
po 2 - sporządzenie projektu zastępczego łącznika (były tu zmiany) i akceptacja jego dokumentacji w ramach pozwolenia na remont.

[quote]uchylenie tego pierwszego pozwolenia jest logiczną konsekwencją wybranego i ogłoszonego przez burmistrza sposobu postępowania[/quote]

pomijając już samą kwestię 'wybranego i ogłoszonego sposobu postępowania' to ja -bazując na pierwotnych dyskusjach między fachowcami - logiki tu nie widzę!
Uzyskanie ponownego pozwolenia na budowę wymagało będzie stworzenia dokumentacji od początku!
Ile pieniędzy tą decyzją wyrzucił Burmistrz do kosza?!
Ile czasu będzie się ludziom obiecywać powstanie w tym miejscu sali gimnastycznej?
Czemu mydli się oczy, że radni zdecydują skoro decyzje zostały podjęte?!
Czemu na sesji 28go kwietnia Burmistrz nie powiedział nic o tym, że pozwolenie zostało uchylone?! Na czyj wniosek?! Kiedy złożony?!
Nie wiem co my mamy dalej robić, ale... na pewno domagać się będziemy szczegółowych wyjaśnień bo nie tak to wszystko miało wyglądać!Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-05-11 22:47 przez Artek_Bartek.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 11.05.2011 - 23:04:44

Nie wiedziałem, że burmistrz mówił pierwotnie o zachowaniu istniejącego pozwolenia na budowę. Myślę, że należy porozmawiać z burmistrzem o jego motywacji w tej sprawie i poproszę go o to. Łatwo jest szybko ferować wyroki, ale w tym wypadku niezbędna jest współpraca i mieszkańców, i radnych, i burmistrza. Jeśli były racjonalne przesłanki, żeby wnosić o uchylenie pierwotnego pozwolenia, to burmistrz je wyjaśni i będzie się można odnieść do tych wyjaśnień.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 11.05.2011 - 23:49:10

żeby doprecyzować...obecny Burmistrz o tym nie mówił...
takie były wnioski z dyskusji w gronie projektantów i pracowników Wydziału Inwestycji...wnioski zaakceptowane przez poprzedniego Burmistrza...
[quote]w tym wypadku niezbędna jest współpraca i mieszkańców, i radnych, i burmistrza[/quote]
o nic innego nie apelujemy...jednak dyskusja pt. 'ja postanowiłem, powiedziałem już wszystko' to raczej....monolog... Żaden z naszych racjonalnych argumentów za podtrzymaniem pierwotnych ustaleń nie znalazł posłuchu... I obawiam się, że nic się w tej materii nie zmieni :(
Czekaliśmy (i póki co dalej czekamy) na konkretne ruchy! Jednak...dobrze by było powrócić do dialogu, o którym piszesz.... Jego totalny brak, wspierany takimi ruchami doprowadzić może jedynie do protestu społecznego :(

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 12.05.2011 - 21:28:39

Dziś w rozmowie w przerwie posiedzenia Komisji Budżetu pan burmistrz Jańczuk i jego zastępca p. Machałek potwierdzili to, co podałem tu wczoraj jako przypuszczenie. Twierdzą oni, że nie było możliwości realizacji obecnego projektu (remontu starego budynku szkoły w Opaczy wraz z budową łącznika) dopóki obowiązywało wcześniej uzyskane pozwolenie na rozbudowę szkoły. Obaj burmistrzowie zgodnie twierdzą, że jest to formalnie niemożliwe do przeprowadzenia w starostwie. Dopiero teraz po wygaśnięciu starego pozwolenia gmina może wystąpić o nowe (na remont).

Nie jestem w stanie tego twierdzenia zweryfikować merytorycznie. Pewnie architekt mógłby to zrobić po obejrzeniu obu projektów.Zmieniany 2 raz/y. Ostatnio 2011-05-12 21:35 przez Tomasz Zymer.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 12.05.2011 - 23:51:32

po pierwsze - wielka szkoda, że się to rozgrywa w ten sposób, że my o istotnych aspektach sprawy dowiadujemy się...z forumowych plotek...
po drugie - twierdzenia takie nie koniecznie muszą znaleźć potwierdzenie w rzeczywistości... choć oczywiście nie wykluczam, ze jakiś 'urzędas' czyta przepisy po swojemu...
tyle co nam się udało dowiedzieć - takie postępowanie nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia! To zadanie inwestycyjne winno być z definicji traktowane jako wieloobiektowe (rozbudowa i remont!) co z kolei dopuszcza podział na kilka pozwoleń na budowę całego zamierzenia budowlanego!!!
Stąd były wcześniejsze ustalenia o konieczności projektu zamiennego na wyłączony z pierwotnego projektu łącznik, na który ustalono konieczność uzyskania pozwolenia zastępczego w ramach pozwolenia na remont!!!!

Aktualne pozostają pytania
[quote]Ile pieniędzy tą decyzją wyrzucił Burmistrz do kosza?! (Uzyskanie ponownego pozwolenia na budowę wymagało będzie stworzenia dokumentacji od początku!!!)
Ile czasu będzie się ludziom obiecywać powstanie w tym miejscu sali gimnastycznej?
Czemu mydli się oczy, że radni zdecydują skoro decyzje zostały podjęte?!
Czemu na sesji 28go kwietnia Burmistrz nie powiedział nic o tym, że pozwolenie zostało uchylone?! Na czyj wniosek?! Kiedy złożony?!
[/quote]

[b]Cała ta sytuacja prowadzi do wniosku, że zmiana kolejności etapów była błędem![/b]
Zakładając, że ponowne pozwolenie na budowę sali gimnastycznej będzie wymagało stworzenia całej dokumentacji od początku zadać można retoczne pytanie - czy gdyby obecni włodarze wydali dziesiątki (jeśli nie setki) tysięcy złotych z własnej kieszeni równie ochoczo by pieniądze te wyrzucić w błoto?
Czy aby przypadkiem nie mamy do czynienia z pierwszym skandalem?Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-05-12 23:53 przez Artek_Bartek.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 02.06.2011 - 16:24:30

tytułem kronikarskiego obowiązku...
W UMiGu złożone zostało pismo, w którym zadajemy kilka pytań, na które odpowiedzi są dla nas i naszych dzieci bardzo ważne.
Liczymy na uzyskanie odpowiedzi podczas spotkania w jednym z zaproponowanych terminów...
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/805/opacz20110524pismazlozo.jpg/][IMG]http://img805.imageshack.us/img805/277/opacz20110524pismazlozo.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/857/opacz20110524pismazlozo.jpg/][IMG]http://img857.imageshack.us/img857/277/opacz20110524pismazlozo.jpg[/IMG][/URL]

P.S.
z ostatniej chwili - Burmistrz zaaprobował termin 20 czerwca.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 02.06.2011 - 16:56:46

na wtorkowej sesji o powyższym piśmie mówiliśmy i zachęcaliśmy by spotkanie się odbyło i chyba udało się...
Z rzeczy istotnych, które padły na sesji odnośnie szkoły.
Urząd deklaruje, iż trwają usilne prace by remont Mirkowskiej wykonać w terminie kilka dni przed 1 września...i zacząć remont Opaczy (nie padł termin kiedy)
Jest porozumienie ze Starostą odnośnie...odrolnienia części działki (do tej pory nikt tego argumentu nie podnosił...).
Złożone zostały papiery na wycinkę drzew.
Jest też porozumienie ze Starostą odnośnie warunków wynajmu budynku na Mirkowskiej.
Szacunek kosztów remontu Mirkowskiej to ok. 200 tys. (nie było nic o zakresie remontu - pieniądze w budżecie jednak przesunięto choć nie do końca zarejestrowałem z jakiego źródła).
Umowa ma być na 3 lata (dłuższa wymagałaby zgody Rady Powiatu...).
Po wyprowadzeniu z budynku uczniów z Opaczy Gmina ma przez 2 kolejne lata wykorzystywać budynek na inne cele oświatowe. Nie padło jedynie na jakie...
Warunki wynajmu powierzchni ok. 700 m2 (+możliwość korzystania z Orlika, sali ginastycznej, świetlicy, pracowni komputerowej) - początkowo była mowa o 1,5 PLN za m2 jednak później nastąpiło doprecyzowanie, że jest to opłata do końca sierpnia 2011, do końca roku 2011 będzie 3 PLN za m2, w roku 2012 - 4 PLN, w roku 2013 - 6 PLN, w roku 2014 - 10 PLN.
Łącznie daje to 1050x2 + 2100x4 + 2800x12 + 4200x12 + 7000x6 = 136 500
z czego na 'potrzeby Opaczy' przypada maks. 33 tys.
Generalnie wydaje się, że umowa jest dla Gminy korzystna i pieniądze wyłożone na remont budynku powiatowego zostaną 'odmieszkane' w upustach czynszu.

Liczymy, że na resztę pytań uzyskamy odpowiedzi 20 czerwca.

____________
w ostatnim numerze Nad Wisłą temat szkoły został raz kolejny poruszony
[i][url=http://www.nadwisla.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4977&Itemid=148]Nad Wisłą - Szkoła w Opaczy dopytuje,burmistrz uspokaja[/url][/i]Zmieniany 3 raz/y. Ostatnio 2011-06-03 00:14 przez Artek_Bartek.

--
Re: Remont Szkoły w Opaczy - groźba katastrofy budowlanej
Autor: czaknoris (IP zapamiętane)
Data: 11.06.2011 - 00:56:43

Ciąg dalszy spraw związanych ze szkołą w Opaczy i przy Mirkowskiej.

http://www.konstancin.eobip.pl/bip_konstancin/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=11&news_id=3421&layout=1&page=text

Spory zakres remontu do wykonania w miesiąc.

Na uwagę zasługują bardzo ładne rysunki. Dzieci z podstawówki tę inwentaryzację robiły? :).Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-06-11 00:57 przez czaknoris.

--

Idź do strony: <--|<-...678910111213141516-->
Bieżąca strona: 14 z 16Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.