Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki

Idź do strony: <--1234-->
Bieżąca strona: 3 z 4
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Mixiorek (IP zapamiętane)
Data: 14.07.2011 - 14:41:28

[quote Tomasz Zymer]Co do hotelu, miałem na myśli ekskluzywny obiekt, na korzystanie z którego stać tylko nielicznych.[/quote]

A co złego jest w tym by takie obiekty również funkcjonowały w naszym mieście?

Przywołany tu Nałęczów, posiada wiele miejsc, w których ceny pakietów weekendowych, tygodniowych, miesięcznych przyprawiają o zawrót głowy a klienci się znajdują. My mamy przewagę w postaci sąsiedztwa wielkiej aglomeracji. 150 km do Nałęczowa DK17 to około 2,5 godziny. A my do lotniska Chopina mamy w zależności od pory dnia około 40 minut. Klientela zagraniczna mogłaby tu zajrzeć, tylko musi mieć gdzie i odpowiedni standard.
Ośrodek przygotowań do Euro przeszedł nam koło nosa pewnie również dlatego, że nie mamy hotelu z co najmniej czterema gwiazdkami.

Wykorzystajmy w końcu to, że jesteśmy jedynym uzdrowiskiem na Mazowszu.

Oczywiście całkowicie się zgadzam, że należy chronić naszą Gminę przed "dziką developerką" i innymi "asflaciarniami". Nie stańmy się drugim Piasecznem, nich nasze pola nadwiślańskie zostaną w takim kształcie jak teraz.
Wywiad przeczytałem i zgadzam się Panem Radnym w 99,99% ;-)

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 14.07.2011 - 15:31:44

[quote Mixiorek][quote Tomasz Zymer]Co do hotelu, miałem na myśli ekskluzywny obiekt, na korzystanie z którego stać tylko nielicznych.[/quote]

A co złego jest w tym by takie obiekty również funkcjonowały w naszym mieście?[/quote]

Absolutnie nic złego, taki hotel by się przydał. Konstancja (należąca do spółki uzdrowiskowej) jest ekskluzywna raczej tylko cenowo, ma bardzo słabą promocję i świeci pustkami.

Mnie chodziło natomiast konkretnie o teren obok stacji gazowej koło rzeki, gdzie spółka Międzyrzecze proponuje duży obiekt sanatoryjno-uzdrowiskowy z usługami w parterze oraz zalewem rekreacyjnym ok. 6 ha (ogólnodostępnym, zarybianym). Skoro coś takiego sami proponują, to warto to wyegzekwować w planie miejscowym, bo "załatwia" dwie kwestie: konkurencję w usługach uzdrowiskowych oraz przystań i wodę, które działają na warszawiaków (i nie tylko) jak magnes.

Argumentem przeciw tej inwestycji (wygłaszanym także przez obecnego burmistrza) jest stwierdzenie, że "i tak zbudują, co zechcą i nie będziemy w stanie tego dopilnować". Moim zdaniem jest to złe podejście. Plan miejscowy pozwala wiele kwestii dookreślić, a co do inwestycji typu tzw. "asfalciarnia", to gdyby Urząd Gminy nie wydał stosownych zgód, burmistrz raczył oprotestować pozwolenie na budowę w ustawowym terminie, a mieszkańcy nie czekali na decyzje urzędowe, tylko na czas w roku 2005 wywalczyli status strony dla swoich przedstawicieli - tej wytwórni także by tu nie było. Mamy "dzikie inwestycje" przeważnie na własne życzenie.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Mixiorek (IP zapamiętane)
Data: 14.07.2011 - 16:01:55

[quote Tomasz Zymer]Skoro coś takiego sami proponują, to warto to wyegzekwować w planie miejscowym, bo "załatwia" dwie kwestie: konkurencję w usługach uzdrowiskowych oraz przystań i wodę, które działają na warszawiaków (i nie tylko) jak magnes.[/quote]

Pełna zgoda.

[quote]Argumentem przeciw tej inwestycji (wygłaszanym także przez obecnego burmistrza) jest stwierdzenie, że "i tak zbudują, co zechcą i nie będziemy w stanie tego dopilnować".[/quote]

To może w ogóle nie uchwalać planów? I tak nie mamy wpływu na to co zbudują.
Po Panu Burmistrzu spodziewałbym się innego podejścia i obrony żywotnych interesów uzdrowiskowej gminy Konstancin oraz perspektywy dynamicznego rozwoju Gminy w kierunku uzdrowiskowo-rolniczego-rekreacyjno-usługowego z planowaną z głową rozbudowa mieszkalną uwzględniającą istniejącą sieć dróg i ich przepustowość. Wierzę, że Burmistrz zamierza Gminę w takim kierunku prowadzić i nie da się naciskać, przez podmioty "zewnętrzne", które widzą tylko swój interes.

[quote]Mamy "dzikie inwestycje" przeważnie na własne życzenie.[/quote]

Dokładnie, Gmina jest stroną i powinna bronić swoich interesów i interesu swoich mieszkańców.Zmieniany 3 raz/y. Ostatnio 2011-07-14 16:14 przez Mixiorek.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 14.07.2011 - 18:11:45

przeczytałam każdą linijkę powyższej wymiany zdań i chyba się pogubiłam:

* Sp Uzdrowisko jest własnością Skarbu Państwa; samorządowi nic do tego ?
* relacje spółki i miasta/gminy są dla mnie niejasne: mpzp Kcina obejmuje teren Spółki ?
* sprzedający może wybrać dowolnego kupca, a ten postąpi z [u]własną[/u] nieruchomością wedle własnych - a nie jakichś gminnych - planów ? bez liczenia się z samorządem ?

łał ... ::o

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 14.07.2011 - 19:00:06

[b]DO OLI:[/b]

A) Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. jest tylko jednym z wielu podmiotów, które mogą świadczyć usługi typu uzdrowiskowego na terenie uzdrowiska KJ. Chwilowo ta spółka jest jedyną w gminie świadczącą takie usługi. Władze gminy mogą się starać przyciągnąć innych inwestorów z tej branży w celu stworzenia konkurencji i rozbudowy bazy oraz oferty usług.
B) Ministerstwo Skarbu Państwa chce na przełomie lipca i sierpnia, czyli za ok. 2 tygodnie, wystawić do sprzedaży cztery uzdrowiska, w tym spółkę Konstancin Zdrój. Trwa odbiór wycen i analiz przedprywatyzacyjnych. Ministerstwo nie sprzedaje uzdrowiska jako obszaru o szczególnym statucie i prawach, a wyłącznie - jedną spółkę skarbu państwa. To chyba oczywiste.
C) Artykuł 34 ustawy o uzdrowiskach z 2005 r. mówi: 1. [b]Status uzdrowiska[/b] może być nadany obszarowi, który spełnia [b]łącznie[/b] następujące warunki:
1) posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;
2) posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;
3) [b]na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego[/b];
4) spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska;
5) posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.
2. Status obszaru ochrony uzdrowiskowej może być nadany obszarowi, który spełnia [b]łącznie[/b] warunki, o których mowa w ust. 1 pkt [b]1, 2, 4 i 5[/b].

Oznacza to, że [b]punkt 3 jest niezbędny dla nadania statusu uzdrowiska[/b], a zatem [b]upadek spółki Konstancin Zdrój sp. z o.o., w tym momencie, kiedy nie istnieją w gminie inne podmioty z tej branży, przesądza o utracie statusu uzdrowiska przez gminę[/b], chyba, że "zakłady i urządzenia" zakupi wówczas, przejmie i utrzyma inny podmiot. np. samorząd (tylko skąd wziąć na to pieniądze?) Byłoby to zapewne bardzo na rękę deweloperom, gdyż zniknęłyby ograniczenia dtyczące inwestycji w najbardziej atrakcyjnych strefach A i B. Natomiast [b][color=#FF0000]gdyby w gminie pojawił się inny inwestor świadczący usługi uzdrowiskowe, taki zamach na status uzdrowiska za pomocą np. celowego doprowadzenia jednej spółki do upadłości byłby niemożliwy[/color][/b].
Utracić status uzdrowiska możemy także, jeśli: stracimy złoża solanki lub zostaną one zanieczyszczone np. przy próbach eksploatacji gazu łupkowego, stracimy mikroklimat w wyniku degradacji środowiska, zanieczyszczeń powietrza i wycinek drzew lub nie spełnimy wymagań związanych np. z gospodarką wodno-ściekową, transportem publicznym i gospodarką odpadami. Powyżej cytowany art. 34 nie uległ nowelizacji w 2011 roku.
D) Jakikolwiek inwestor zgłosi się i zostanie wyłoniony przez Ministerstwo Skarbu Państwa do przejęcia spółki UKZ, [b]będzie musiał przy inwestycjach kierować się zapisami planu miejscowego strefy A[/b], uchwalonego miesiąc temu, oraz nadrzędnej względem planu ustawy uzdrowiskowej. Jest to jedyny sposób, w jaki samorząd gminny może wpływać na działania tego inwestora. Teren należący do spółki jest już w całości objęty planem miejscowym. Plan miejscowy obowiązuje wszystkich: panią Olę, jednoosobową firmę szkoleniową, wielką spółkę i samą gminę również.

Co jeszcze jest niejasne?...Zmieniany 3 raz/y. Ostatnio 2011-07-14 19:14 przez Tomasz Zymer.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 14.07.2011 - 19:19:46

[quote Tomasz Zymer](...)
D) Jakikolwiek inwestor zgłosi się i zostanie wyłoniony przez Ministerstwo Skarbu Państwa do przejęcia spółki UKZ, [b]będzie musiał przy inwestycjach kierować się zapisami planu miejscowego strefy A[/b], uchwalonego miesiąc temu, oraz nadrzędną względem planu ustawą uzdrowiskową. Jest to jedyny sposób, w jaki samorząd gminny może wpływać na działania tego inwestora. Teren należący do spółki jest już w całości objęty planem miejscowym. Plan miejscowy obowiązuje wszystkich (...)[/quote]

senkju, ten kawałek wyjaśnia mi gros wątpliwości. Czy realny jest upadek Spółki Monopolistki ? I czy jest on równoznaczny z likwidacją "zakładów i uzrądzeń" czyli przepadkiem statusu kurortu ?

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 14.07.2011 - 19:29:09

[quote ola]Czy realny jest upadek Spółki Monopolistki ? I czy jest on równoznaczny z likwidacją "zakładów i uzrądzeń" czyli przepadkiem statusu kurortu ?[/quote]

Upaść może chyba każda spółka prywatna - niektóre się nawet w tym specjalizują ;) Czy taki upadek jest równoznaczny z likwidacją zakładów i urządzeń uzdrowiskowych - cóż, to chyba zależy od tego, jaka forma upadłości zostanie ogłoszona i co się stanie z majątkiem spółki. Ja się na tych procedurach niestety nie znam - zapytam Lekiego, może też on zechce tu napisać parę słów na ten temat.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 14.07.2011 - 20:32:58

Min Skarbu zapewnił, że w wystawionych do sprzedaży uzdrowiskach będzie prowadzona działalnośc uzdrowiskowa, zagwarantowany będzie również pakiet socjalny. Była o tym mowa na komisji sejmowej oraz na spotkaniu przedstawicieli gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP


W Nałęczowie:
Holendrzy kupili w 2001r 85 proc. akcji nałęczowskiej spółki, za które zapłacili około 40 mln zł.
i uzdrowisko kwitnie

Więcej... http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,35640,401210.html#ixzz1S6cGjnst

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 14.07.2011 - 20:58:14

Zamiast labidzić co to będzie, co to będzie, warto pzreczytać (radny TZ tez):

artykuł napisany 9 lat po pywatyzacji w Polska The Times
[b][color=#0033CC]Uzdrowisko Nałęczów
Na prywatyzacji uzdrowiska w Nałęczowie zyskali wszyscy: kuracjusze i mieszkańcy miasta[/color][/b]

a szczególnie to:

[color=#3300FF]Bez holenderskiego kapitału nie byłoby też pieniędzy na promocję gminy, która stoi kuracjami i szczyci się hasłem: gmina zdrowia, urody i sportu – rocznie uzdrowisko wydaje 1,5 mln zł na cele marketingowe: wspólnie z gminą urządzane są międzynarodowe wyścigi w kolarstwie górskim Grand Prix MTB oraz zawody balonowe. Zakład Leczniczy założył też lokalną organizację turystyczną, która zrzesza jedenaście gmin i uruchomił portal Kraina Lessowych Wąwozów, reklamujący jedną z największych atrakcji turystycznych regionu.

– Uzdrowisko jest wielkim atutem gminy. Dzięki temu, że zarabia i ma pieniądze na dalsze inwestycje, rozwija się też cała gmina – więcej ludzi przyjeżdża po to, by napić się Nałęczowianki i wypocząć w parku, niekoniecznie od razu zapisując się na kilka godzin zabiegów – mówi Artur Rumiński, zastępca burmistrza Nałęczowa.

Wniosek jest oczywisty: Nałęczów daje dobry przykład innym państwowym uzdrowiskom.[/color]

źródło: http://www.akcjonariatobywatelski.pl/centrum-edukacji/dobre-praktyki-prywatyzacyjne/uzdrowisko-naleczow

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 14.07.2011 - 21:01:20

Ministerstwo może zagwarantować w umowie okres kontynuacji usług uzdrowiskowych przez nabywcę spółki a nawet wysokość doinwestowania, ale nie może zagwarantować kondycji finansowej spółki po jej prywatyzacji, bo takie są zasady ustrojowe.

Nałęczów ma nieco inne uwarunkowania, niż Konstancin. Znajduje się w sporym oddaleniu od dużych miast, otoczony terenami rolniczymi. Tam największą wartość finansową mają źródła popularnej w całym kraju (i poza nim) wody mineralnej, a także tradycje uzdrowiskowe i dochody z turystyki (w tym z owych wąwozów lessowych oraz z sąsiedztwa Kazimierza, Bochotnicy, Janowca i innych atrakcji). W Konstancinie największą wartość finansową ma grunt pod inwestycje - niekoniecznie uzdrowiskowe. Wiele silnych grup inwestorskich może przedkładać szybki dochód ze sprzedaży gruntu nad powolny wzrost dochodów z oferty leczniczo-turystycznej. Jest to oczywiście myślenie krótkowzroczne, ale dominujące w okolicach Warszawy. Zbudować, sprzedać, zainkasować - i zwiać gdzie pieprz rośnie. Dobrym przykładem takiego sposobu myślenia jest kuria warszawska, która zamiast obmyślić strategię inwestycyjną gwarantującą całe dziesięciolecia czerpania zysków ze złotej żyły, jaką jest teren wokół Księżówki (centra konferencyjne, prestiżowe pensjonaty, kliniki, itp.) postanowiła podpisać umowę ze znanym biznesmenem, że jeśli uda mu się szybko spieniężyć ten grunt za konkretną sumę (czego warunkiem był odpowiedni zapis w planie miejscowym), to otrzyma swoją "dolę". Kto jak kto, ale przedstawiciele Kościoła mogliby wiedzieć, że ziemia dana przez Boga jest stokroć cenniejsza od jakiegoś cebulastego baniaka na choćby nie wiem jak dużej świątyni ;)

Nie jestem przeciwny prywatyzacji spółki - wręcz przeciwnie, prywatyzacja to w tej chwili jedyna szansa na jej rozwój. Ale gmina uzdrowiskowa powinna się zabezpieczać przez stwarzanie realnych szans dywersyfikacji usług uzdrowiskowych oraz przez możliwie precyzyjne zapisy planów miejscowych. Kładzenie kłód pod nogi każdemu, kto występuje z propozycją stworzenia konkurencji dla spółki UKZ, może wyglądać na świadomą grę ukierunkowaną na ugruntowanie monopolu tej spółki. Albo tylko na zwyczajną beztroskę czy krótkowzroczność.Zmieniany 2 raz/y. Ostatnio 2011-07-14 21:17 przez Tomasz Zymer.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 14.07.2011 - 22:26:24

[quote=Kładzenie kłód pod nogi każdemu, kto występuje z propozycją stworzenia konkurencji dla spółki UKZ, może wyglądać na świadomą grę ukierunkowaną na ugruntowanie monopolu tej spółki. Albo tylko na zwyczajną beztroskę czy krótkowzroczność.][/quote]

kto i komu kładzie te kłody?

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 14.07.2011 - 22:36:02

Rada Miejska i autorzy planu inwestorom już istniejącym oraz potencjalnym w planie miejscowym poprzez ograniczanie możliwości rozwoju funkcji leczniczej (patrz dyskusja o wielkości działek powyżej) oraz odrzucanie gotowych propozycji inwestorskich (m.in. Międzyrzecze, ale Mania wspomniała też o jakichś wcześniejszych, mi nie znanych projektach).Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-07-14 22:37 przez Tomasz Zymer.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 15.07.2011 - 07:22:08

jeszcze kilka burz a ulewami i będzie po sprawie - Zalew Kciński upodobni nas do NY, w Central Parku TEŻ mają "zalew" (zbiornik retencyjny)

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 15.07.2011 - 21:24:33

[i]Na blogu Boruty (Andrzeja Zambrowicza), który śledzę z uwagą, zamieściłem następujący komentarz dotyczący mojego wywiadu dla Naszego Miasta, będący odpowiedzią na uwagi Boruty:[/i]

Nie jestem ani za ani przeciw burmistrzowi i urzędowi, ponieważ zachowuję niezależność osądu. Jestem za, kiedy działania UMiG pokrywają się z moimi postulatami dotyczącymi potrzeb społeczności lokalnej (np. w kwestii komunikacji busikowej). Ale jestem przeciw, kiedy postawa UMiG jest sprzeczna z interesem tej społeczności (np. w kwestii informacji o pracy Rady i jej komisji lub w sprawie drogi zbiorczej na Kierszek). Tylko dureń jest zawsze bezwarunkowo za swoim "wodzem".
W sprawie "tworzenia sprzyjającej otoczki dla działań pewnych grup kapitałowych": projekt budowy sanatorium / zakładu uzdrowiskowego oraz ogólnodostępnego zalewu rekreacyjnego przez spółkę Międzyrzecze uważam za korzystny dla miasta i uzdrowiska, będę go popierał i wcale się z tym nie kryję. Jednocześnie uważam za szkodliwy dla uzdrowiska i jego walorów przyrodniczych oraz turystycznych projekt budowy kolejnego zamkniętego osiedla domków na Łąkach Oborskich wzdłuż al. Wojska Polskiego. O powodach pisałem na forum konstancin.com. Inwestor - grupa kapitałowa - jest w obu przypadkach ten sam - i to akurat mnie mało zajmuje. Ważne jest to, czy inwestycja będzie korzystna dla rozwoju miasta jako kurortu (powstanie konkurencji w usługach uzdrowiskowych) i wartościowa dla mieszkańców (zalew), a nie to, jaki kapitał chce ją przeprowadzić.

Zwracam też uwagę, że radni otwarcie występujący przeciw inwestycjom w bazę uzdrowiskową mogą być równie łatwo oskarżeni o sprzyjanie deweloperom, ponieważ promują sytuację, w której, po upadku jedynej w mieście spółki świadczącej usługi uzdrowiskowe, gmina zgodnie z art. 34 ustawy uzdrowiskowej może stracić status uzdrowiska, co byłoby niezwykle na rękę wszelkiej maści deweloperom, ponieważ uwolniłoby cenne grunty chronione dziś przed zabudową wielorodzinną przez ustawę o uzdrowiskach. Czy zatem nie jest tak, że radni blokujący budowę sanatorium za Argentyną wcale nie walczą z deweloperką tylko - wręcz przeciwnie - realizują program demontażu uzdrowiska dla znanej koterii polityczno-biznesowej, o którym media (Gazeta Polska i in.) piszą już od lat?

Najłatwiej jest uciąć łeb wszystkim inwestycjom w gminie pod hasłem, że nie będziemy popierać grup kapitałowych. Ciekawe tylko, kto nam wtedy zbuduje uzdrowisko, turystykę i bazę konferencyjną, kto przyniesie gminie podatki i miejsca pracy.

"Chłop nikogo tu nie wpuści, chłop obcemu nie przepuści. Jak inwestor się nawinie, wysiudamy go, a juści!" No, chyba, że to akurat nasz dobry znajomy...

Tomasz Zymer, radny

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Hesia-Mela (IP zapamiętane)
Data: 15.07.2011 - 22:20:34

Panie Tomaszu, podziwiam, że będąc na suchych wydmach nie zapomina pan o rodakach.
W całości się z Panem zgadzam w kwestii inwestycji w gminie. Zadziwia mnie ta całkowita niekonsekwencja działań naszych decydentów, w tym radnych, którzy z jednej strony forsują budowę "autostrady Kołobrzeskiej" ( bo trzeba przygotować grunt pod nowe osiedla), a z drugiej całkowicie potępiają możliwość budowy centrum rekreacyjnego i zalewu przez prywatnego inwestora.

To lobby anty działa już czas jakiś. Nie pamiętam jak długo istnieje Stara Papiernia, ale gdyby to w ostatnich latach inwestor starał się o zgodę na adaptację szmaciarni, to dziś mielibyśmy porośnięte chaszczami ruiny zamiast oryginalnego i popularnego miejsca w kcinie.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 15.07.2011 - 22:59:32

A może mielibyśmy ratusz?

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Hesia-Mela (IP zapamiętane)
Data: 16.07.2011 - 07:39:10

[quote Bogusław Komosa]A może mielibyśmy ratusz?[/quote]

To bardzo dobrze że p.Przewodniczący Komisji Ładu zabrał głos, tylko dlaczego zmienia Pan temat, czyżby był jakiś niewygodny? Wiadomo, że jest wątek na temat ratusza. Może zechciałby Pan skomentować, co kieruje Komisją Ładu popierającą projekt planu budowy ul.Kołobrzeskiej na cudzym gruncie, chyba że to prosta analogia, której nie załapałam, jak z budową ratusza przy oczku wodnym.

Bardzo chciałabym wiedzieć dlaczego Rada nie jest zainteresowana rozbudową funkcji uzdrowiskowej naszego miasta, a w szczególności budową centrum hotelowo-handlowego oraz zalewu nad Jeziorką.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 16.07.2011 - 07:58:54

[quote Hesia-Mela](...) całkowita niekonsekwencja działań naszych decydentów, w tym radnych, którzy z jednej strony forsują budowę "autostrady Kołobrzeskiej" ( bo trzeba przygotować [u]grunt pod nowe osiedla[/u]), a z drugiej całkowicie [u][u]potępiają[/u] możliwość[/u] budowy centrum rekreacyjnego i [u]zalewu[/u] przez prywatnego inwestora.
[/quote]

nic nie rozumiesz, Hesiu-Melu: to jest druga - obok "to nie my, to oni" - gra towarzyska pt "zgadnij, co mam w głowie". Zabetonowanie Kołobrzeskiej, to właśnie sposób na powstanie zalewu ! A nasi "decydenci" dążą do tego celu na sposób ekonomiczny, czyli darmowy: nic nie róbmy, a zalew sam sie zrobi.
Zajrzyj do wątku powodziowego.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Bartek (IP zapamiętane)
Data: 16.07.2011 - 14:29:38

[quote Bogusław Komosa]A może mielibyśmy ratusz?[/quote]

Wolałbym więcej obiektów uzdrowiskowych niż ratusz. Z wielu mieszkańców ratusza pożytek żaden. Z inwestycji pożytek zwykle jednak duży. NA co nam ratusz, jak będziemy za chwilę sypialnianym przedmieściem Warszawy, a trzy czwarte mieszkańców i tak będzie zameldowane gdzie indziej?

A jak wpuścimy tu inwestorów, to się może okazać, że i do ratusza dołożą, jak będą zadowoleni. Priorytetem nie są marmurowe schody, kilka firm się o tym boleśnie przekonało.

A ratusz, to by się przydał nowy, ale nie budynek, a zawartość w większości.

Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Hesia-Mela (IP zapamiętane)
Data: 16.07.2011 - 15:29:15

[quote ola]

nic nie rozumiesz, Hesiu-Melu
[/quote]

Na to wychodzi, ze niestety to się zgadza, chyba ponosi mnie idealizm graniczący z naiwnością, że do samorządu idą ludzie, którym zależy na rozwoju miasta.

Ratusz czy inwestycja nad Jeziorką, to jak pytanie: czy lepiej umyć prawą czy lewą nogę?

To są dwie równoległe i ważne sprawy, przy czym jedna dotyczy nakładów ze strony gminy a druga nakładów ze strony prywatnego inwestora, który dodatkowo stworzy miejsca pracy i będzie odprowadzał podatki do budżetu gminnego. Łączy je jedność miejsca podjęcia decyzji czyli kcińska Rada i Urząd.

Tak na marginesie nowa lokalizacja ratusza bardzo mi się podoba, chociaż to temat z innego wątku.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 16.07.2011 - 16:49:40

[quote Bartek](...) Z wielu mieszkańców ratusza pożytek żaden. Z inwestycji pożytek zwykle jednak duży (...) [/quote]

no co Ty, prywatę promujesz ? mało nam tej Papierni ?? komu przeszkadzały rozkoszne ruiny porośnięte swojskimi, malowniczymi chwastami ? toż nasz-ci on, ten krajobraz smętny a beznadziejny, do wiecznej naszej depresji nawiązujący i konstytuujący tożsamość naszą niemożnościową ... Wpuścisz inwestorów i dasz im palec, a oni cap, caluśką rękę złapią i jakieś SPA nam tu pobudują za żółtymi firankami, zaczną swoje porządki robić, kase liczyć, za odpowiedzialność pociągać i co wtedy ? jeszcze nam zabiorą nasze ukochane "nie-da-się" i co wtedy ?! larum, panie ! larum !

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Bartek (IP zapamiętane)
Data: 16.07.2011 - 17:27:25

[offtopic]
Nie złamiesz mnie. Miałem trzy semestry psychologii na studiach. Nie dam się :D
[/offtopic]

Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 16.07.2011 - 18:56:20

[offtopic]
noooo, jak 3 semestry, to ja pas :(
[/offtopic]

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 16.07.2011 - 20:13:09

[quote=jakieś SPA nam tu pobudują za żółtymi firankami,][/quote]

albo co gorsze ekskluzywny hotel, na korzystanie z którego stać będzie tylko nielicznych...

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 16.07.2011 - 23:33:31

Pani Hesia proszę obejrzeć ten teren pod inwetycję Oktawy- jest to teren zalewowy.Burmistrz i rada dali Oktawie możliwość zabudowy części targowiska.Niech pokażą co potrafią.Co do ratusza na terenie po byłej szmaciarni to w drugiej kadencji gmina mogła pozyskać teren od skarbu państwa, ale radni byli przeciw.Wtedy ratusz by stanął bo gmina co roku miała nadwyżki finansowe-milionowe.Wszystko zostało zmarnowane.Druga kadencja stracona,dzięki burmistrzowi Tokarskiemu.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 16.07.2011 - 23:38:10

[quote]teren pod inwetycję Oktawy- jest to teren zalewowy[/quote]
może planowali tam jakąś przystań kajakową? ;)

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 16.07.2011 - 23:48:57

[quote=Co do ratusza na terenie po byłej szmaciarni to w drugiej kadencji gmina mogła pozyskać teren od skarbu państwa,ale radni byli przeciw][/quote]

i chwała im za to - zamiast pięknego i potrzebnego obiektu z zachowanymi fragmentami zabytkowych murów stanęłaby socrealistyczna landara - pałac dla urzędników

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 17.07.2011 - 11:38:38

[quote Artek_Bartek][quote]teren pod inwetycję Oktawy- jest to teren zalewowy[/quote]
może planowali tam jakąś przystań kajakową? ;)[/quote]

Teren jest częściowo zalewowy, opadający tarasami od Argentyny w kierunku grobli. Grunt od strony ul. Warszawskiej był wielokrotnie podsypywany i teren podnoszony - jak mówią świadkowie, już od lat 50-tych XX wieku. Projekt polega na budowie sanatorium / zakładu uzdrowiskowego (nie hotelu - taka jest deklaracja inwestora - będziemy na to kłaść nacisk przy ewentualnych zmianach planu miejscowego) od strony ul. Warszawskiej i Argentyny, graniczącego bezpośrednio z częściowo sztucznie ukształtowanym zalewem rekreacyjnym, tak, że od strony zalewu kawiarenki, tarasy sanatoryjne i przystanie wychodziłyby na palach w kierunku wody (w postaci platform). Projekt zakłada od strony tarasu zalewowego taką technologię posadowienia budynku nad zalewem (na słupach wbitych kilkanaście metrów w grunt), która uwzględnia charakter terenu.

Zwracam uwagę, że to nie jest osiedle domków jednorodzinnych (jak te planowane na Kierszku, także w dużym stopniu na terenie zalewowym), które deweloper buduje, sprzedaje i zostawia, a gmina musi potem chronić mieszkańców przed podtopieniami. Tu mamy do czynienia z budową zakładu leczniczego z usługami w parterze za ok. 140 milionów złotych. Inwestor będzie tysiąc razy dmuchał na zimne, żeby prawidłowo posadowić budynek i wykluczyć możliwość jego zawilgocenia czy zalania, bo taka sytuacja przyniosłaby mu ogromne straty. Wszystkie pomieszczenia użytkowe będą albo znacznie nad (maksymalnym) poziomem wody (poziom usługowy), albo oddzielone od zalewu specjalnymi membranami i ochronnym murem z warstwą nieprzepuszczalną (ewentualne podziemia).
Ryzyko w przypadku budowy na terenie zalewowym jest przede wszystkim wtedy, gdy inwestor sprzedaje pośpiesznie domy czy mieszkania i się "zwija", podrzucając kukułcze jajo gminie. Tu natomiast mamy do czynienia po pierwsze z jasnym, technologicznie przemyślanym projektem oddzielenia strefy zalewu rekreacyjnego od strefy zabudowy na skarpie (ta skarpa zresztą od zawsze była sztucznym tworem), a po drugie - z inwestorem, który chce zachować zbudowany obiekt i czerpać z niego zyski.

Teren pod zalew jest od dwóch sezonów zalany, przede wszystkim z powodu zniknięcia płyt zamykających śluzę pod groblą - woda przelewa się bezpośrednio z rzeki. RZDW i WZMiUW twierdzą, że "znają sytuację" :) Jeśli nowy zbiornik będzie spełniał także funkcję retencyjną, co jest prawdopodobne, to poziom wody w zbiorniku będzie się zmieniał w zależności od poziomu wody w rzece i będzie regulowany właśnie śluzą na grobli.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-07-17 12:25 przez Tomasz Zymer.

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: Hesia-Mela (IP zapamiętane)
Data: 17.07.2011 - 13:44:31

[quote Bogusław Komosa]Pani Hesia proszę obejrzeć ten teren pod inwetycję Oktawy- jest to teren zalewowy.[/quote]

Pani Hesia obejrzała, a Mela to się nawet zakrztusiła takim pachnącym gorącym ciastem z wiśniami i malinami, dokonując tylko konsumpcji wstępnej, żeby być pewną, że domownikom nie zaszkodzi. Do tej pory nie może wyjść z oszołomienia, czy to znak, że jednak może im zaszkodzić, czy też wprost przeciwnie, że to jej zaszkodzi.

Panie Radny, mam wrażenie, że to jakiś głuchy telefon.

Nikt tu nie pisze o ratuszu w szmaciarni, chociaż jak Pan pisze plany gmina miała. Bogu dzięki, że ich nie zrealizowała!

Hesia-Mela, urodzona w ubiegłym wieku pamięta z wczesnego dzieciństwa, jak na terenie zalewowym przy Jeziorce było lądowisko dla helikoptera przywożącego chorych do Stocera, albo w czasach mokrych chłopi płukali tam marchewkę powiązaną w pęczki. Inwestycja, która przewiduje wykorzystanie tego efektu i dodatkowo uwzglednia możliwośc wykorzystania tego terenu jako zbiornika retencyjnego, bo taką funkcję spelniał jest ze wszech miar atrakcyjna.
Szkoda, ze Pan Radny unika odpowiedzi na konkretne pytania: dlaczego jest Pan temu przeciwny?

--
Re: Prywatyzacja uzdrowiska i Stoceru
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 17.07.2011 - 16:27:02

[quote Tomasz Zymer](...) deweloper buduje, sprzedaje i zostawia, a gmina musi potem chronić mieszkańców przed podtopieniami. (...)[/quote]


buuuuu..., biedna gminka, bieeeednaaaa ..., buuuuu..., brzydki developer, paskuda jedna ... buuuuu ....

--

Idź do strony: <--1234-->
Bieżąca strona: 3 z 4Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.