Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki

Idź do strony: 12345678-->
Bieżąca strona: 1 z 8
Petycja śmieciowa
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 19.05.2007 - 23:03:26

[color=#3333CC][b]Tworzony wspólnie na naszym forum[/b] (watek: http://www.konstancin.com/forum/read.php?3,25433,page=1 ) [b]list do władz przybrał formę petycji, którą PODPISAŁO prawie PÓŁ TYSIĄCA MIESZKAŃCÓW (w tym kilkunastu radnych) oraz goście dwiedzający uzdrowisko - podpisy zbierane są nadal !

Petycja zostala złożona w urzędzie 18 maja br. na ręce p. Marka Skowrońskiego - Burmistrza oraz do wiadomości p. Ignacego Gołębiowskiego - Przewodniczacego RM Konstancina-Jeziorny[/b][/color]

[img]http://img124.imageshack.us/img124/7747/petycja1xw9.jpg[/img][img]http://img475.imageshack.us/img475/4626/petycja2nl2.jpg[/img]

[b][color=#3333CC]Oprócz 480 mieszkańców i gości, petycję poparły organizacje i stowarzyszenia dzialające w Konstancinie-Jeziornie[/color][/b]

[img]http://img440.imageshack.us/img440/5808/poparcierp0.jpg[/img]

[color=#FF0000][b]dalej - w tym watku - spis załączników oraz informacja co zawieraja i kontakt mailowy[/b][/color]

[color=#33CC00]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[/color][color=#CC0000][b]UWAGA!!! NA 3. STRONIE http://www.konstancin.com/forum/read.php?4,27863,page=3
TEGO WATKU ZDJĘCIA dołączne do PETYCJI w 2007 r , niektóre BOLEŚNIE AKTUALNE[/b]

ta notatka dodana została 3 lata po - marcu 2010[/color]
m[color=#33FF00]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[/color]Zmieniany 15 raz/y. Ostatnio 2011-03-29 14:59 przez mania.

--
Re: Petycja do wadz w/s mieci
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 21.05.2007 - 12:00:00

[color=#3333CC][b]Co zawieraj zaaczniki [/b]:

[u]Za 1a - 1d - wyimki z forum konstancin.com (wypowiedzi i foto)[/u]

Za nr 1a - Traper szlakiem eromskiego (zdjcia + opis)

Za nr 1b - wysypisko w Mirkowie (zdjcia + opis)

Za nr 1c - wysypisko Jasminowa (zdjcia + opis)

Za. nr 1d - wysypisko Grapa (zdjcia + opis)

[u]za 2a - 2h - zdjcia ulic, wysypisk itd[/u]

Za nr 2a - wizerunek park teren wok Stoceru

Za nr 2b - ulice Konstancina - ponury obraz miasta, oklejone latarnie, pomalowane mury

Za nr 2c - cieki rowerowe

Za 2d strefa A porwnanie 2006/ 2007 - smietniki trwajce lata

Za 2e -strefa A smietniki ul kiewskiego, Witwickiego

Za 2f - obrazki z Parku Zdrojowego

Za nr 2g - inicjatywa obywatelska Wierzbno (zdjcia "lesnych skarbw" + opis przeprowadzonej akcji)


Za nr 2h - pzrepenione kosze i segregatory uliczne

Uwaga, zaczniki 1- 3 moge pzresa, prosze o kontakt m.pw@wp.pl

[b]Za nr 3 - przykady gmin, ktre uporay si ze smieciami[/b]
(zob niej - w tym wtku)


[b]Za nr 3a - elektromieci - zagospodarowanie zuzytego sprzetu EE - propozycja wsppracy gminy z org odzysku[/b] (zob niej - w tym wtku)

[b]Za nr 4 - Roboty publiczne - mozliwoc aktywizacji osb bezrobotnych[/b]1. Zatrudnianie osb bezrobotnych
ROBOTY PUBLICZNE
skopiowane ze strony [www.praca.gov.pl]
komunikat z dn. 28 marca 2007
To zatrudnienie osoby bezrobotnej w okresie nie duszym ni 12 miesicy przy wykonywaniu prac organizowanych przez samorzdy terytorialne, administracj rzdow, a take instytucje uytecznoci publicznej.

Roboty publiczne s organizowane w szczeglnoci w ramach:
- realizowanych przez gminy, powiaty, wojewdztwa, regiony inwestycji infrastrukturalnych
- zada zwizanych z opiek spoeczn i obsug bezrobotnych.

Starosta moe przyzna zakadowi organizujcemu roboty publiczne (na kadego skiero- wanego bezrobotnego) zwrot czci wynagrodzenia oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne.

Roboty publiczne s skuteczn form pomocy bezrobotnym i pracodawcom. Podjcie nawet czasowej pracy zachca do dalszych poszukiwa, pozwala bezrobotnym uaktywni si zawodowo - by pracownikiem.

Programami specjalnymi mog by objte osoby, ktre ze wzgldu na niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz trudn sytuacj na lokalnym rynku pracy s zagroone dugotrwaym bezrobociem. Programy specjalne maj na celu:
- inspirowanie zatrudnienia uczestnikw programu,
- wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla osb objtych programami,
- aktywizacj zawodow uczestnikw programu.

Organizowane na wniosek:
- organw samorzdw
- administracji rzdowej
- instytucji uytecznoci publicznej

Cel: w szczeglnoci wsparcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz zada zwizanych z opiek spoeczn i obsug bezrobocia.

Refundowane jest wynagrodzenie kadej z osb, w wysokoci nie przekraczajcej 75% przecitnego wynagrodzenia oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne, obecnie maksymalnie 1774,32 z.
-----------------------------
Mona take tak- jak mwi w wywiadzie dla GW- Burmistrz Rzeszowa:
"Do prac porzdkowych zatrudniamy te skazanych za drobne przestpstwa"
Patrz zacznik nr 7


[b]Za nr 5 - Do wykorzystania przez samorzdy 1 mld euro na gospodark odpadami
1 mld euro na gospodark odpadami[/b]
info ze strony [www.recykling.pl]
28 marca 2007

Ministerstwo rodowiska zapowiada e w latach 2007-2013 zostanie wykorzystanych z funduszy unijnych na ochron rodowiska a 6 mld euro.

Wczoraj na konferencji prasowej Wicedyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie rodowiska Aleksandra Malarz poinformowaa e rodki te ujte sa min. w Programie Operacyjnym Infrastruktura i rodowisko na lata 2007-2013, ktry okrela pi priortetw w dziedzinie ekologii.

Jednym z nich jest gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. W jego ramach terenom zniszczonym bd przywracane wartoci przyrodnicze oraz rwnie ratowane brzegi morskie. Kwota przeznaczona na te dziaania to a 1 mld euro, pienidze bd przeznaczone z Funduszu Spjnoci.

Posowie podkrelali, e dobre wykorzystanie funduszy bdzie zaleao od samorzdw i to one bd gwnymi beneficjentami unijnych rodkw.


Za nr 6 - Wykaz firm wywozowych dzialajcych w Konstancinie-Jeziornie wraz z cenami usug


[b]Za nr 7 - Jak si robi najczystsze miasto w kraju - wywiad Gazety Wyborczej z Prezydentem Rzeszowa[/b]http://gazeta.konstancin.com/index.php/2007/04/12/jak-sie-robi-najczystsze-miasto-w-kraju/
(zob w tym wtku - nizej)

[b]Za nr 8 Sochaczew - w ub roku 600 kontroli czystosci posesji , 200 uwag[/b]
[b]SOCHACZEW
Komisja czystoci: 600 kontroli, 200 uwag[/b]
Informacja z dn. 27 stycznia 2007
Powoana przez Burmistrza Miasta Komisja ds. Czystoci i porzdku podsumowaa sw prac w 2006 roku. Skontrolowano 569 posesji przy 86 ulicach na terenie caego miasta, w tym domy prywatne, wsplnoty, zakady usugowe, kioski i sklepy. Komisja miaa uwagi do okoo 200 kontrolowanych podwrek, lokali usugowych lub handlowych.
Wyniki dotyczce przestrzegania czystoci w miecie s szokujce, cho znaczenie lepsze ni przed rokiem, np. brak pojemnikw na odpady stwierdzono na terenie 37 posesji, rachunkw lub umowy na wywz odpadw komunalnych staych i ciekych z szamba nie miao 103 kontrolowanych, adnego dokumentu wiadczcego legalny wywz mieci kolejne 36 osb.
wicej tu: ze str: http://www.sochaczew.pl/news.php3?id_news=1797&rozwin_m=4,4Zmieniany 10 raz/y. Ostatnio 2009-03-13 12:25 przez mania.

--
fragment za. nr 3 do petycji
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 02.06.2007 - 11:56:58

Watpicym w mozliwo zapanowania nad konstanciskim mieciowiskiem polecam str http://milanowek.pl/pdf/milanowek_smieci_2007.pdf .

Niej fragment za.3 do petycji

[color=#3333CC]Sukces Milanwka jest efektem wielu lat dowiadcze i [b]dziki podpisaniu trjstronnego porozumienia Urzdu, firmy recyklingowej Aminex oraz Organizacji Odzysku Rekopol[/b].*
Mieszkacy podpisuj umowy na wywz mieci z Urzdem Miasta - za to maja zagwarantowany jeden komplet workw miesicznie wraz z wywozem w okrelonych w broszurce terminach. Jeeli kto ma wicej mieci, moe dodatkowe worki dokupi.Nieliczne segregatory pozostay tylko w blokowiskach.Druk ww. "mieciowej" broszurki w iloci 6 tys. egzemplarzy, to ok. 6 tys. z. jest w wikszoci pokrywany przez sponsorw i reklamodawcw.
Niezwykle wana jest stale prowadzona edukacja ekologiczna nie tylko w placwkach dydaktycznych - mieszkacy sa uczulani podczas spotka z wadzami miasta oraz apele w prasie, by wszelkie nieprawidowoci odnonie wygldu miasta (nielegalne wysypisko, uszkodzony kosz na mieci, zamana awka, pogite lub pomazane tablice z nazwami ulic i znaki drogowe) natychmiast zgaszali do Referatu Ochrony rodowiska., ktry od razu wysya suby miejskie.


* [b]Rekopol Organizacja Odzysku S.A[/b] oferuje gminom wspprac w zakresie selektywnej zbirki odpadw z opakowa, opart na porozumieniach z miastem/gmin oraz umowach z firmami usug komunalnych dziaajcymi na ich terenie.
[b]Na podstawie porozumienia z samorzdem, Rekopol podpisuje umow ze wskazanym przez wadze lokalne operatorem systemu zbirki selektywnej.[/b]

[b]Korzyci ze wsppracy z Rekopolem[/b]
Razem samorzdami miast i gmin, zwizkw gmin oraz firmami komunalnymi dziaajcymi w ich imieniu, aktywnie wspdziaamy w zakresie promocji systemu zbirki selektywnej pord lokalnej spoecznoci. Przyczynia si to do wzrostu i polepszenia jakoci pozyskiwanych odpadw opakowaniowych, [b]poprawia stan rodowiska naturalnego i ekologiczny wizerunek gminy.[/b]

Mamy konkretne rezultaty - na terenie gmin, gdzie obecny jest Rekopol bezporednio poprzez dziaania samorzdw, czy te firm komunalnych dziaajcych w ich imieniu, poprzez system zbirki selektywnej odzyskiwane jest na miesz -kaca ponad dwukrotnie wicej odpadw opakowaniowych ni rednia w caym kraju.
W ramach wsppracy oferujemy:
. dopaty do pozyskiwanych surowcw
. doradztwo w zakresie optymalizacji systemu zagospodarowania odpadw;
wskazanie moliwoci sprzeday zebranych surowcw
. wspdziaanie w zakresie edukacji ekologicznej
. oznakowanie systemu zbirki prowadzonej na terenie gminy - naklejki, plakaty, ulotki informacyjne

Kontakt: Rekopol Organizacja Odzysku S.A. ul. Pory 59, 02-757 Warszawa

Informacji na temat wsppracy z gminami udziela:
Joanna Janczewska tel. +48 22 436 78 30 - 33

[b]Rekopol jest w Konstancinie znany[/b], szkoda, ze tylko jako wsporganizator rajdu
wiadomo ze strony internetowej www.rekopol.pl :

" 4/19/2007: Razem w Konstancinie
Metsa Tissue, Aminex i Rekopol wsplnie na rzecz ekologii w trakcie "Rajdu Przygodowego Konstancina"
Pod patronatem Burmistrza, 14 kwietnia w Starej Papierni odby si III Rajd Przygodowy Konstancina w czasie ktrego wsplnie z naszymi Parterami prowadzilimy edukacj ekologiczn. Mona byo si dowiedzie si dlaczego i jak segregowa odpady. Kady, kto przynis makulatur otrzyma upominek od Metsa Tissue. Rekordzista dostarczy a 200 kg makulatury" [/color]

PS. Organizacji Odzysku jest sporo, mozna wybiera - wane jest by z ktr z nich gmina zawarla porozumienie, eby nasze posegregowane butelki, plastiki itp nie trafily na wysypisko; serce boli gdy widzi si ze zawartoc segregatorw ulicznych jest wywalane na kup - razem, to po co przedtem byo oddzielane, albo worki s wrzucane przez obsug firm wywozowych razem ze smieciami bytowymi. Co sie potem dzieje z butelkami, plastitami itd - tego nie wiedza nawet najstarsi Grale.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2008-03-16 17:01 przez mania.

--
ZSEE(za� 3a) i rady Prezydenta Rzeszowa (za� 7)
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 02.06.2007 - 17:27:26

-[color=#3333CC]za� nr 3a (fragment);

[b]Zgodnie z ustawą o zużytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)[/b] z dnia 29 lipca 2005r zmieniającą brzmienie ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach (UCiPwG) z dnia 13 wrze�nia 1996r, [b]do obowiązków gmin należy:[/b]

Utrzymanie czystości i porządku w gminach (art.3 ust. 1 ustawy UCiPwG)

[b]Udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w spos�b zwyczajowo przyj�ty informacji o znajduj�cych si� na terenie gminy punktach zbieraj�cych zu�yty sprz�t elektryczny i elektroniczny pochodz�cy z gospodarstw domowych,[/b] zawieraj�cych: firm�, oznaczenie siedziby i adres albo imi� i nazwisko i adres zbieraj�cego zu�yty sprz�t elektryczny i elektroniczny, a tak�e adresy punkt�w zbierania zu�ytego sprz�tu elektrycznego i elektronicznego, w tym punkt�w sprzeda�y sprz�tu elektrycznego i elektronicznego (art.3 ust. 2 pkt.6a ustawy UCiPwG)

Zgodnie z ustaw� (ZSEE rozdz 6 art. 37) [b]zbieraj�cy zu�yty sprz�t jest zobowi�zany do [u]nieodp�atnego przyjmowania[/u] sprz�tu pochodz�cego z gospodarstw domowych[/b]

[b]OFERTA ELEKTROEKO[/b] - Organizacji Odzysku Sprz�tu Elektrycznego i Elektronicznegoo S.A. (http://www.elektroeko.pl/o_elektroeko/oferta/1,67,73,art.html#par3 )

[b]Dla gmin[/b] i organizacji samorz�dowych:
1. Oferujemy pomoc w tworzeniu punkt�w zbierania oraz odbi�r zebranych urz�dze� elektrycznych i elektronicznych,.

2. Wsp��pracujemy z lokalnymi punktami zbierania:
· [b]Mo�emy wsp��finansowa� utworzenie punktu zbierania oraz jego utrzymanie.[/b] Ca�y proces od momentu odbierania do chwili przetworzenia urz�dzenia jest finansowany przez ElektroEko.
· [b]Punktom stworzonym przez gmin� oferujemy bezp�atn� us�ug� odbioru zebranego sprz�tu.[/b] Odbioru dokonujemy samodzielnie, lub za po�rednictwem naszych partner�w logistycznych. Je�eli punkt gminny samodzielnie zorganizuje transport zebranego sprz�tu do wskazanego przez ElektroEko zak�adu przetwarzania, to organizacja pokryje koszty transportowe poniesione przez ten punkt.

3. [b]ElektroEko oferuje gminom[/b] i organizacjom samorz�dowym [b]mo�liwo�� wsp��uczestniczenia w realizowanych i finansowanych przez siebie programach edukacyjnych. Mo�e tak�e wsp��uczestniczy� w dzia�aniach edukacyjnych organizowanych przez gmin�,[/b] o ile celem tych dzia�a� b�dzie zwi�kszanie �wiadomo�ci spo�ecznej i obywatelskiej w zakresie gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

Kontakt: Robert Wawrzonek (22) 431 82 77
---------------------------------
[b]Zaproszenia do wsp��pracy (oferty) zosta�y wys�ane[/b] w ub. roku do wszystkich gmin na Mazowszu, [b]m.in. do Konstancina - [u]niestety odpowied� z naszego UMiG nie nadesz�a...[/b][/u][/color]

------------------------------------------------------------

W Konstancinie sprzet l�duje w lasach, bo sklepy pzryjmuj� tylko na wymian� - kupujesz telewizor mozesz odda� telewizor itp.
Powinny przyjmowa� firmy wywozowe, ale widac nie zosta�y poinformowane o takim obowi�zku podczas podpisywania um�w, bo trudno jest nam�wi� �eby zabrali zamra�ark�. Drobny sprz�t - owszem wsadza mi�dzy smiecie. Mozna tak�e (jak b�ednie informuje prac. WRO�iGK UMiG - ustawa m�wi inaczej) zam�wi� specjalna firm�, kt�ra odbierze sprzet po z�ot�wce za kilogram. Jesli to suszarka do wlos�w to do wytrzymanie, ale lod�wka, pralka - to by�by spory wydatek.

Odbieranie sprzetu przez wyspecjalizowane firmy jest niezwykle wa�ne, bo zawarte w urzadzeniach EE niebezpieczne substancje s� fachowo unieszkodliwiane lub przygotowane do dalszego wykorzystania - np. freon, rt��, zwi�zki bromu, kadmu. Kazde urzadzenie jest rozk�adane na czynniki pierwsze, segregowane i przekazywane odpowiednim zak�adom do ponownego wykorzystania - np. z plastikowych obud�w robi si� meble ogrodowe, doniczki, z pow�ok dysk�w odzyskuje sie metale szlachetne - z�oto, platyn�, a freonem odessanym ze starych zamra�arek "nadziewa sie" nowe.


[color=#3333FF][b]Za� nr 7[/b][/color]

[b][color=#336633]JAK SIĘ ROBI NAJCZYSTSZE MIASTO W KRAJU [/b]

z Tadeuszem Ferencem - Prezydentem Rzeszowa rozmawiała Danuta Majka
Gazeta Wyborcza 2007-04-05, ostatnia aktualizacja 2007-04-06 09:16


Udaje mi się przekonać mieszkańców, że sami są odpowiedzialni za wygląd miasta. Dziś kierowca stojący na czerwonym świetle potrafi upomnieć kogoś w innym samochodzie, żeby nie wyrzucał butelki czy peta - mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. Czy to możliwe w Warszawie?
Aż 94 proc. mieszkańców Rzeszowa w sondażu PBS DGA uznało swoje miasto za czyste. To najlepszy wynik spośród 21 największych polskich miast, których mieszkańcy zostali objęci badaniem. O stolicy mówi tak tylko 30 proc. warszawiaków. Gorszą opinię o czystości mają jeszcze tylko mieszka�cy Katowic i Łodzi.

Danuta Majka: Mieszkańcy Rzeszowa w sondażu PBS DGA uznali swoje miasto za najczystsze w Polsce. W Rzeszowie łatwiej utrzymac porządek, bo jest kilka razy mniejszy od Warszawy?

Tadeusz Ferenc: I w małym, i w dużym mieście łatwo utrzymać porządek, bo większość ludzi chce żyć w czystości. Ja zacząłem od stworzenia z moimi urzędnikami dokładnego wykazu zaniedbanych budynków i działek. Zapisalismy, gdzie trzeba pomalować elewację, którą kamienicę wyremontowć albo rozebra�, gdzie wywieźć gruz czy wykosić chwasty. Po czym każdemu właścicielowi, czy to była instytucja, czy osoba prywatna, wysłałem podpisaną przeze mnie prośbę o poprawienie wyglądu budynku i otoczenia.

Adresaci nie musieli się przejąć tymi pismami.

- Musieli. Mamy uchwałę o utrzymaniu czystości na terenie Rzeszowa i zapisaliśmy w niej, do czego zobowiązani są właściciele nieruchomo�ci.

Czy właściciele albo zarządcy rzucili się do malowania i remontowania?

- Początkowo przekonywali, że nie mają pieniędzy. Ja i moi pracownicy tłumaczyliśmy, że to ich kamienice i skoro biorą czynsz za wynajem, to muszą o nie dbać. Jeżeli było pięciu właścicieli, rozmawialiśmy z każdym.

A kiedy mówili, że są naprawdę biedni, że czynsze nie dają dochodów?

- Nie przejmowaliśmy się tym.

I problem był nierozwiązany ?

- Przeciwnie. Większość remontowała. Nawet do wojewody napisałem, że jego urząd szpeci mi miasto. Wojewoda odpisał, że owszem, szpeci, i że postara się coś z tym zrobić. Dziś budynek jest odmalowany, zadbany. Każdego, kto uporządkował swój teren i zadbał o budynek, zapraszam do ratusza, daję pismo z podziękowaniem.

A jeśli właściciel nie reaguje?

- Oddajemy sprawę do sądu. To czasem mobilizuje i zaczynają remontować. Kiedy jednak i to nie pomaga, zapadają wyroki, są już orzeczone grzywny, np. za nie pomalowane elewacje.

A jeżeli właściciel nieruchomości nie jest znany?

- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych odpowiada za takie budynki.

I chce wydawać pieniądze na coś, co do niego nie należy?

- Obowiązkiem miasta jest remontować. Jeżeli miasto bierze czynsz, to lokatorzy mają prawo żądać przyzwoitych warunków. My się nie oglądamy na to, że przyjdzie właściciel i zabierze. Mieliśmy kamienicę, którą wyremontowaliśmy, i urządziliśmy tam mieszkania dla pracowników uczelni. Dwa lata temu zjawili sie byli właściciele i sąd zdecydował, że trzeba im budynek oddać, więc oddajemy.

No to mamy odmalowane ściany i wtedy przychodza grafficiarze.

- Kiedy wydałem im wojnę, wszyscy mówili, że się nie uda.

Polecił Pan urzędnikom, żeby zamalowywali napisy?

- Zamalowali i jest spokój.

Nigdzie się tak nie dzieje, na zamalowanych pojawiają się nowe napisy.

- My zmobilizowaliśmy policję i straż miejską, daliśmy im listę miejsc, gdzie najczęściej grafficiarze mazali po ścianach, i poprosiliśmy, żeby patrole zwracały na nie szczególną uwagę. Jeżeli kogoś złapali, to podawaliśmy informację do prasy. Z nazwiskami. Mimo że mogliśmy mieć za to proces. Złapaliśmy np. studenta pedagogiki, sprawa trafiła do sadu, a informacja z nazwiskiem do mediów. Czy trzeba lepszej reklamy naszej skuteczności?

I to bieganie za grafficiarzami okazało się tak skuteczne?

- Pomógł nam monitoring. Mamy 36 kamer i ciągle zmieniamy ich poożenie, montujemy też atrapy. Kiedyś młodzi ludzie postanowili sprawdzić skuteczność tego monitoringu. Jeden zdjął spodnie i wypiął się do kamery, jeszcze nie zdążył ich założyć, gdy policja go miała.

Monitoring to droga rzecz.

- Nie. Mamy go prawie za darmo. Obraz jest przesyłany drogą radiową. Musieliśmy wystąpić tylko o częstotliwość. Zapłaciliśmy za kamery 450 tys. zł, z czego 250 tys. z budżetu miasta, a 200 tys. dało PZU. Bo kamery pomogły też w poprawieniu bezpieczeństwa.

Ale na brzydkie reklamy w mieście nie ma Pan sposobu .

- Właściciele brzydkich szyldów są nękani, wzywani na rozmowy. Walczymy o to, żeby nowe reklamy miały akceptację konserwatora miejskiego. Nie liczę, że ta wojna szybko się skończy, ale w centrum już widać zmiany na lepsze.

Zatrudnia Pan plastyka miejskiego?

- Nie. Architekta i miejskiego konserwatora zabytków.

Oni chodzą i upominaja tych, którzy wieszaja jakieś koszmarki?

- Straż miejska chodzi i upomina.

Ale to, co nie podoba się strażnikowi, może być dla innych bardzo ładne.

- Wtedy sprawa trafia do komisji ds. estetyki. Komisja działa społecznie, zaprosiliśmy najlepszych plastyków i architektów. Spotykają się co miesiąc, mają dbać nie tylko o wygląd reklam i elewacji, ale też o oświetlenie i zieleń. Wydają opinię o projektach nowych przystanków, kiosków itp. Rozpatrują spory dotyczące szyldów. Jeżeli uznają, że szyld nie pasuje do budynku, to jest podstawa, by został usunięty.

Czasem problemem jest też wygląd budek z hot dogami czy płytami.

- Wiele takich koszmarnych bud kazałem zlikwidować.

A jeżeli ktoś ma umowę i płaci?

- Jeżeli kończą się umowy dzierżawy, to nie przedłużamy. A tym, którzy mają umowy ważne, udowadniamy, że szpecą miasto. Gdy nie chcą zrezygnować, kierujemy sprawy do sądu.

Można podać własciciela budy do sądu za to, że szpeci okolicę?

- Tak. Powołujemy się na uchwałę o utrzymaniu czystości i estetyki Rzeszowa. Przedstawiamy w sądzie zdjęcia, opinie komisji ds. estetyki. W 60 proc. już nam się udało wygrać.

Obejrzeliśmy ściany i szyldy, teraz spójrzmy pod nogi.

- Ulice miasta sprząta miejska spółka MPGK, a zarządcy nieruchomości wybierają w przetargu swoje firmy sprzątające. Konkurencja sprawiła, że dziś opłata za wywóz śmieci jest w Rzeszowie niższa niż 15 lat temu, a jeżeli na firmę sprzątającą są skargi, zmienia się ją na inną. I jeszcze coś: maksymalna liczba koszy i dużo słupów ogłoszeniowych, wtedy nikt nie nalepia na rynnach, że uczy języka albo sprzeda rower.

Oprócz MPGK nie potrzeba dodatkowej firmy?

- Do prac porządkowych zatrudniamy też skazanych za drobne przestępstwa. Nie chodzi tu o więźniów, ale np. ktoś jechał po pijaku na rowerze i dostaje sto godzin prac publicznych. Chyba w każdym mieście takie wyroki zapadają, ale to martwy przepis. My podpisaliśmy umowę z sądem i tacy skazani odpracowują wyrok. Trzeba tylko dać im narzędzia do sprzątania, które i tak sa w spółkach komunalnych zajmujących się utrzymaniem porządku, potrzebne jest także ubranie robocze i osoba do nadzorowania. W zależności od potrzeb skazani sprzątają ulice i przystanki, porzadkują place po imprezach, zamiatają ulice, czyszczą przystanki, myja autobusy, odśnieżają. Codziennie pracuje na rzecz miasta po kilkunastu takich skazanych.

A co ze śmieciami wyrzucanymi np. nad rzekę, podrzucanymi do lasków?

- Sprawdziliśmy, które firmy, bary, puby, restauracje i domy jednorodzinne mają podpisane umowy na wywóz śmieci. Większość nie miała. Wysłaliśmy więc pracowników do każdego z tych miejsc z projektem umowy na wywóz śmieci. Pracownik tłumaczył, że taka umowa to obowiązek, firmy i rodziny musiały ją przyjąć.

Ludzie to nie anioły, zawsze znajdzie się ktoś, kto wyrzuci śmieci na dziko.

- Jeżeli straż miejska znajdzie podrzucone worki, to muszą zobaczyć, co tam jest, i spróbować znaleźć właściciela.

Strażnicy się nie buntują, że muszą grzebać w śmieciach?

- To moi pracownicy. Po to przychodzą do roboty i ja po to przychodzę, żebyśmy wykonywali obowiązki.

Co daje takie grzebanie w workach?

- Ludzie często wyrzucają jakieś koperty, rachunki z adresem. Po tym ich znajdujemy. Czasem robimy im wstyd. Pewna kobieta prowadziła hurtownię. W wyrzuconych śmieciach były jakieś dokumenty z adresem. Dostała mandat, ale informację z jej nazwiskiem dostały też media i napisały, że pani taka i taka zaśmieca miasto.

Mogła Was podać do sądu.

- Tego nie zrobi�a, bo zamiast jednego artykułu o jej śmieciach miałaby ich osiem.

Pana sposób na posprzątanie miasta to prośba i groźba.

- Właśnie nie, za najcenniejsze uważam, że zmienia się świadomość ludzi. Udaje mi sie przekonac rzeszowian, że sami są odpowiedzialni za wygląd miasta. W poprzedniej kadencji spotykałem się z uczniami, studentami, mieszkańcami osiedli prawie 200 razy. Mówiłem, że to wy utrzymujecie czystość. I to trafiło. Dziś kierowca stojący przed skrzyżowaniem na czerwonym świetle potrafi upomnieć kogoś w innym samochodzie, żeby nie wyrzucał butelki czy peta.

[b]Zgierz chce się wzorowa� na Rzeszowie[/b]

Art. Gazeta Wyborcza 2007-04-06, ostatnia aktualizacja 2007-04-06 16:46

W rzeszowskim magistracie gościli najważniejsi urzędnicy Zgierza. - Chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób w Rzeszowie udaje się utrzymać porządek i czystość - mówi Marek Ustrobiński, wiceprezydent Rzeszowa.
W ramach akcji Przystanek Rzesz�w na zlecenie "Gazety" przeprowadzono badania. Wyniknęło z nich m. in., to, że rzeszowianie zdecydowanie najlepiej ocenili swoje miasto pod względem porządku ze wszystkich mieszkańców dużych polskich miast. Aż 95,5 proc. badanych odpowiedziało, że Rzeszów jest czysty.

Informacja o tym, że Rzeszów jest postrzegany jako najczystsze miasto w Polsce obiegła cały kraj. Włodarze innych miasta kilkakrotnie telefonicznie kontaktowali się z urzędnikami i dopytywali o rzeszowskie sposoby na czystość. Władze Zgierza postanowiły się natomiast w stolicy Podkarpacia pojawić osobiście. - W czwartek gościliśmy prezydenta Zgierza, jego zastępcę oraz szefa tamtejszej gospodarki komunalnej - mówi Marek Ustrobiński, z-ca prezydenta Rzeszowa. - Przedstawiliśmy im m. in. w jaki sposób np. zachęcamy właścicieli zniszczonych kamienic do remontu, poinformowaliśmy także, że w ostateczności sprawę można oddać do sądu, co jest u nas praktykowane - wyjaśnia Ustrobiński. Władze Zgierza dostały od nas kopię rzeszowskiej uchwały o utrzymaniu porządku i czystości. Wzorowaną na rzeszowskiej uchwałę chcą zastosować u siebie.[/color]Zmieniany 2 raz/y. Ostatnio 2010-12-14 13:48 przez mania.

--
Odzyskiwanie surowców
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 11.06.2007 - 22:15:04

Sprzęt elektroniczny i AGD - na czynniki pierwsze, ale nie ostatnie rozkładany jest sprzet w firmie Thornmann w Ożarowie Maz - część odzyskanych elementów jest mielowa i wysyłana do polskich fabryk, inne eksportowane sa do Chin i Niemiec np płyty glowne komputerów - tam własnie z powłok dysków odzyskuje sie metale szlachetne.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-03-29 14:02 przez mania.

--
Odpowiedź Burmistrza
Autor: BB (IP zapamiętane)
Data: 21.06.2007 - 10:22:23

W tym miejscu http://skio.konstancin.com/?p=33 zamieściliśmy odpowiedź burmistrza (podpisał z-ca) na petycję "śmieciową". Stowarzyszenie KIO było jednym z sygnatariuszy petycji.

[b]Odpowiedź kuriozalna,[/b] na nic nie odpowiada i niczego nie wyjaśnia ...

[b]Słów brak ... [/b]Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-03-29 15:06 przez mania.

--
Odpowied UMiG na petycj
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 21.06.2007 - 11:07:32

Kopia pisma urzedowego jest na str. http://skio.konstancin.com/?p=33
Poniewa kopia jest mao czytelna umiescilam niej odpis.

[b]Niestety sprawdza sie to co pisano w prasie, e 80 % Polakw niby umie czytac,[/b] ale nie wie co czyta w tym autor odpowiedzi na petycj. Tekst petycji na poczatku tego watku.

-------------------------------------------------------------------------------
URZD MIASTA i GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Warszawska 32 tel. 022 756 48 10, 022 756 42 50, fax 022 756 48 85
-------------------------------------------------------------------------------
Biuro Funduszy Zewntrznych BFZ-MS-22112/2D07


Konstancin - Jeziorna, 15.06.2007 r.

Szanowni Pastwo,
Mieszkacy, Gocie i dziaajce
w Gminie Konstancin - Jeziorna
Stowarzyszeniaw odpowiedzi na petycj zoon w dniu 18 maja w Urzdzie Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna pragn poinformowa, e jest moliwe otrzymanie rodkw na przedsiwzicia zwizane z ochron rodowiska ze rodkw Unii Europejskiej. Jednake o pozyskanie funduszy na tego rodzaju projekty Gmina Konstancin - Jeziorna moe si ubiega wycznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
Zadania majce znaczenie dla poprawy stanu rodowiska naturalnego bd finansowane w ramach Priorytetu IV RPO WM pt. Inwestycje w ochron rodowiska. Dofinansowanie otrzymaj m.in. dziaania inwestycyjne w infrastruktur w zakresie wodocigw i kanalizacji, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami. rodki przyznane na realizacj ww. Priorytetu to prawie 198 mln euro.
Pragn poinformowac, e obecnie przygotowywana jest lista projektw, o dofinansowanie ktrych Gmina Konstancin - Jeziorna bdzie si ubiega w ramach Programu, tym niemniej jednak naley podkreli, e projekt Programu Operacyjnego WM 2007 - 2013 bdzie przedmiotem negocjacji z Komisj Europejsk i nie jest jeszcze zatwierdzony. Planowany termin przyjcia Programu to 1 padziernika br., natomiast zarwno Urzd Marszakowski, jak i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie s w stanie okreli dokadnej daty rozpoczcia naboru wnioskw.
Pragn rwnie nadmieni, e projekty dotyczce szeroko rozumianej ochrony rodowiska naturalnego otrzymaj wsparcie rwnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Jednake dofinansowanie w ramach POli otrzymaj zadania dotyczce ochrony rodowiska o znaczeniu ponad regionalnym oraz tzw. due projekty majce znaczcy wpyw na rozwj poszczeglnych regionw.
W ramach Osi Priorytetowej II Programu pt. "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi" realizowane bd due inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dotyczce instalacji i systemw obsugujcych minimum 150 tysicy mieszkacw, inwestycje z zakresu rekultywacji terenw oraz ochrony brzegw morskich, a take polegajce na zabezpieczeniu osuwisk o waJioci co naJml1leJ 5 mln euro. Na II O Priorytetow przyznane zostan rodki w wysokoci ok. 5 mld euro.

Naley zaznaczy, e wikszo rodkw dostpnych w ramach POli zostanie skonsumowana przez tzw. due projekty, ktrych wykaz zosta przyjty przez Rad Ministrw w styczniu br. oraz przez tzw. pozostae projekty kluczowe, czyli przedsiwzicia niezwykle istotne z punktu widzenia danego regionu lub sektora. Projekty due to wszystkie projekty, ktrych cakowity koszt w przypadku rodowiska naturalnego przekracza 25 mln euro, a w przypadku pozostaych dziedzin - 50 mln euro.
Biorc pod uwag powysze uzyskanie dofinansowania w ramach POIi przez Gmin Konstancin Jeziorna nie bdzie moliwe, bowiem jednym z kryteriw oceny przesiwzicia bdzie jego kompleksowo i strategiczny dla regionu charakter, natomiast zadanie obejmujce obszar jednej gminy czy te miasta takiego charakteru nie posiada.

z powaaniem

ZASTPCA BURMISTRZA

Roman Pawe Rutkowski

-------------------------------------------------------------------
nic wicej na temat petycji nie byo. Naprawd !Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2007-06-21 11:18 przez mania.

--
Re: Petycja do w�adz w/s �mieci
Autor: przyszlyurzednik (IP zapamiętane)
Data: 21.06.2007 - 22:01:51

Burmistrz Rutkowski wypowiadając się w imieniu adresata petycji dał wyraźny sygnał, że osoby które złozyży swoje podpisy (chyba 500 osób) oraz pzredstawiciele stowarzyszeń nie są godni by proponować władzy jakiekolwiek wzorce - nawet dobre i sprawdzone.

Prosze Państwa - plackiem na twarz, całować urzednikom stopy i ani mru mru, bo się władza zdenerwuje i rozdepcze albo wyjedzie do "bliźniaków"

W Konstancinie komunizm sie nie skńczył!Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-03-29 15:09 przez mania.

--
Re: Petycja do w�adz w/s �mieci
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 22.06.2007 - 15:55:17

Demokracja nie jest głupia, ale ludzie - jak widać - nie dorosli do niej. Tylko niewielu radnych ma odwage sie pozreciwstawić złym sprawom.
Reszta udaje że ich nie ma lub daje dyla gdy trzeba podjąć wazna decyzję - zob.watek o Księżówce. Nie przyszli ..., bo jakby powiedzieli NIE, to nie dostaliby rozgrzeszeniaZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-03-29 15:03 przez mania.

--
Re: Odpowiedź Burmistrza
Autor: kot (IP zapamiętane)
Data: 22.07.2007 - 12:20:30

Przeczytałem odpowiedź p. zastępcy Rutkowskiego w ogóle kuriozalna .
Facet napisał ją w taki sposób jakby petycji w ogóle nie czytał i nie wie o co w niej naprawdę chodzi. Pisze jakieś farmazony o funduszach i projektach o których jak się okazuje ma bardzo mgliste pojęcie . Zupełnie nie potrafię powiązać jego odpowiedzi z brudem i bałaganem panującym w mieście.
Myślę jednak że to nie koniec tej sprawy i batalia toczona przez ludzi którym w przeciwieństwie do naszej władzy wygląd miasta nie jest obojętny ma swój dalszy ciąg.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-03-29 15:15 przez mania.

--
za 3 jak inne gminy wygrywaja ze smieciami
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 01.11.2007 - 19:35:19

kopia tego co znikneo
Za. nr 3 Jak wybrane losowo gminy radz sobie ze mieciami

[b]Gmina SUSZEC[/b]kontakt:

Urzd Gminy Suszec

Tel.
0-32) 449 30 50
[b]Zbirka odpadw segregowanych i wielkogabarytowych jest w bezpatna[/b] i z kadym rokiem spotyka si z coraz wikszym zainteresowaniem mieszkacw. Tylko podczas zeszorocznej zbirki odpadw wielkogabarytowych zebrano 25,12 tony odpadw, w tym 6,98 zuytych opon oraz 11,2 tony sprztu elektrycznego.
Przypominamy, e Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu przy wsppracy ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie od 2002 roku prowadzi Powiatowy Punkt Zbirki Opakowa po rodkach Ochrony Rolin. Do tej pory zebrano w tym punkcie 3,62 tony rodkw ochrony rolin I i II klasy toksycznoci

[b]Miasto Uzdrowiskowe
USTRO[/b]
Kontakt:
Urzd Miejski w Ustroniu
Tel:
033 854 24 15
W 1997 roku rozpoczto realizacje programu segregacji odpadw komunalnych u rda, ktry zakada stopniowe rezygnowanie z gromadzenia segregowanych odpadw w oglnodostpnych punktach na terenie miasta (rnokolorowe kontenery). Program zosta wprowadzony w lipcu 1997 roku dla mieszkacw osiedli, w styczniu 1998 r. dla pozostaych mieszkacw miasta. Mieszkacy otrzymuj bezpatnie opisane rnokolorowe worki do segregacji surowcw wtrnych.
Informacja tel. [b]Burmistrz ustali grn granice opat za wywz odpadw zmieszanych i[/b] [b]zobowiza firmy wywozowe do odbioru segregowanych nieodpatnie[/b] - zgodnie z zapisem ustawy o porzdku w gminie)

Gmina [b]KLESZCZEWO[/b]
Kontakt:
Urzd Gminy w Kleszczewie
Tel:
061 81-76-017
W ramach ceny odbioru jednego pojemnika z odpadami o pojemnoci110 litrw firma jest zobowizana do odbioru czterech workw z surowcami wtrnymi, tj. szkem biaym i kolorowym, papierem i tworzywami sztucznymi. Worki swoim kontrahentom dostarcza firma wiadczca usug. Koszt zakupu workw pokrywa w imieniu mieszkacw Urzd Gminy.
Informacja tel. [b]Wjt zobowiza firmy wywozowe do odbioru segregowanych nieodpatnie[/b] - zgodnie z zapisem ustawy j.w.

Gmina [b]CIEPIELW[/b]
Kontakt:
Urzd Gminy Ciepielw
Tel:
048 37 88 079

Wjt Gminy Ciepielw, informuje, e na terenie Gminy Ciepielw wprowadzamy selektywn zbirk odpadw komunalnych typu workowego.
Odpady powinny by gromadzone w workach z odpowiednim napisem..
Worki prosz wystawia po godzinie 7:00 rano o kolorach zgodnych z oznaczeniami w kalendarzu. [b]Selektywna zbirka odpadw jest bezpatna, w miejsce oddanego worka z posegregowanymi odpadami[/b], kady z nas otrzyma bezpatnie nowy pusty worek na nowe odpady.
Informacja tel. Wjt gminy zrezygnowa z ulicznych kontenerw poniewa zawsze by baagan i zbyt drogo kosztowaa obsuga, a za zaoszczdzone pienidze gmina kupia worki i paci firmom wywozowym

Gmina [b]BIAE BOTA[/b]Kontakt:
Urzd Gminy Biae Bota
Tel:
052 323-90-95

Na terenie caej Gminy ustawione zostay pojemniki do selektywnej zbirki odpadw. Do tej pory nasi mieszkacy mogli w nich segregowa odpady z tworzyw sztucznych, szko oraz makulatur. Obecnie wikszo firm zajmujcych si wywozem odpadw komunalnych zaopatruje mieszkacw w worki na: odpady plastikowe, szko, makulatur, ewentualnie odpady ulegajce biodegradacji. Podstawowy obowizek, ktry przyby firmom zajmujcym si wywozem mieci, to odbieranie od swoich klientw - wacicieli nieruchomoci nie tylko odpadw niesegregowanych, lecz take wszystkich zbieranych selektywnie, w tym tzw. odpadw wielkogabarytowych (np. stare meble) oraz zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego.
Informacja tel. [b]Wjt zobowiza firmy wywozowe do odbioru odp. Segregowanych, gabarytw itp. nieodpatnie[/b] - zgodnie z zapisem ustawy firmy maj taki obowizek, tylko trzeba go egzekwowa)

[b]PODKOWA LENA[/b]

Kontakt:
Urzd Miejski
Tel.
022 758-98-78
[b]miecie segregowane[/b] (makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szko) [b]odbierane s nieodpatnie sprzed posesji[/b] dwa razy w miesicu.
Odpady niebezpieczne dla rodowiska wrzucamy do pojemnikw wystawionych w przychodni i w aptekach (leki) oraz na poczcie i w szkole samorzdowej (baterie, akumulatorki).
Usuwaniem materiaw niebezpiecznych (np. chemikaliw) zajmuj si firmy wymienione w Katalogu Firm rdo: Karta mieszkaca Podkowy Lenej

gmina [b]GRODZISK MAZOWIECKI[/b]Kontakt:
ZGK i M - oddz. Oczyszczania Miasta
Tel.
022 755 27 94
Akcja selektywnego odbioru odpadw prowadzona jest Gminie Grodzisk Mazowiecki od 9 lat. Selektywna zbirka odpadw prowadzona jest na terenie caej gminy Grodzisk Mazowiecki (miasto i wie).
[b]Czciowy koszt odbioru odpadw zawarty jest w cenie worka, ktra wynosi 1,70 z/szt., pozosta cz kosztw odbioru odpadw segregowanych pokrywa Gmina.[/b] Ca akcj obsuguje Oddzia Oczyszczania Miasta Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki

Gmina [b]LIPOWA - nagrody rzeczowe dla segregujacych smiecie[/b]
Kontakt:
Urzd Gminy Lipowa
Tel.
033 867-06-22
Lipowa to prawdopodobnie najczystsza gmina w Polsce. [b]Wszyscy tam segreguj mieci. W zamian dostaj komputery, tostery i pociel. [u]Wywz posegregowanych odpadw jest bezpatny[/u].[/b] Mieszkacy Lipowej pac tylko za odbir tzw. balastu, czyli odpadw, ktrych nie da si posegregowa. Nikt jednak nie myli o tym, eby wywozi mieci do przydronego rowu lub lasu. Bo dbanie o czysto si po prostu opaci. Firma wywoca mieci przekazuje do urzdu gminy zestawienie iloci odpadw oddanych przez mieszkacw. (...) Nagrody za segregacj i oddawanie odpadw daj o wiele lepszy efekt ni straszenie mieszkacw karami
rdo Gazeta Wyborcza - Katpwice 22 08 2006

[b]GDYNIA[/b]
Kontakt: Wydzia Ochrony rodowiska i Rolnictwa
tel:
058 66-20-20 01
Aby unikn nielegalnego pozbywania si odpadw z gospodarstw domowych oraz w celu dbaoci o rodowisko naturalne zakad unieszkodliwiania odpadw EKO DOLINA Sp. z o.o. poczwszy od dnia 02.01.2006 roku umoliwia mieszkacom Gdyni (tylko osobom fizycznym, nie prowadzcym dziaalnoci gospodarczej) [b]bezpatne przyjmowanie okrelonych rodzajw odpadw.[/b] Wyszczeglnione w poniszej tabeli odpady bd przyjmowane nieodpatnie w cznej iloci do 0,5 tony na gospodarstwo domowe (decyduje adres zameldowania) jeden raz w kadym proczu - tabela: http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/info/4219_37733.html

[b]GORZW WIELKOPOLSKI[/b]
Kontakt:
ZUO
Tel:
095 722-53-85

Tadeusz Jdrzejczak, prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, przyj, e do priorytetowych zada miasta nale dziaania na rzecz ochrony rodowiska. W zwizku z tym w roku 1992 zrodzi si pomys utworzenia Zakadu Utylizacji Odpadw (ZUO), ktry regulowaby gospodark odpadami w miecie. [b]Wanym aspektem dziaalnoci Zakadu jest prowadzenie akcji edukacyjnych promujcych ekologiczne postawy.[/b] ZUO jest organizatorem konkursu "Zielona Szkoa - Zielone Przedszkole", ktrego celem jest propagowanie selektywnej zbirki odpadw oraz rozwijanie wiadomoci ekologicznej modego pokolenia.
W ramach tej akcji [b]mieszkacom zapewniono bezpatny odbir odpadw,[/b] jak rwnie coroczn organizacj zabawy choinkowej dla dzieci.

[b]Gmina MILWKA[/b]
Kontakt:

Gminny Zakad Gospodarki Komunalnej
Tel.
033 86 15 323
lub: 033 86 37 189 wew. 21,


W Milwce mieci znikaj razem z dugami
Zanim do Milwki zjad wakacyjni turyci, z miejscowoci znikn szpecce j mieci. [b]Wywo je waciciele ciarwek, ktrzy odpracowuj w ten sposb nalene podatki za swoje samochody.[/b]
W wielu punktach Milwki po zimie mona znale rnego rodzaju odpady. To zarwno wystawiane przez mieszkacw mieci wielkogabary- towe (...), jak i dzikie wysypiska. Turystyczna gmina przed rozpoczciem sezonu chce gruntownie posprzta swj teren. Jednak komunalnego sprztu czasem nie wystarcza, eby wywie wszystkie nieczystoci. Dlatego samorzd postanowi dogada si z wacicielami ciarwek, ktrzy maj zalegoci w podatku od rodkw transportu i chcieliby je odpracowa. - Kierowcy zgaszaj si w wyznaczonym miejscu i wywo przygotowane odpady we wskazane miejsce. To oboplna korzy: gmina jest czysta, a ich dugi topniej - wyjania Krzysztof Biaoyt, szef Gminnego Zakadu Gospodarki Komunalnej. Godzina pracy wacicieli ciarwek jest wyceniana na 40-50 z. Zadueni odpracowuj rednio nalenoci w wysokoci od 300 do 600 z. Wczeniej musz zoy do gminy odpowiednie podanie i zawiadczenie z pomocy spoecznej, e nie maj innych rde dochodu.
[b]Zim dunicy pomagali wywozi nieg, ktry zalega w centrum Milwki[/b].
rdo mac GW - Katowice 2006-05-19

Gmina miejska
[b]SOCHACZEW[/b]
Kontakt:

Urzd miasta

Tel.
046 862-27-30

Kontrola Komisji ds. Czystoci
wiadomo ze strony ze str: http://www.sochaczew.pl)
niej fragment sprawozdania z r. 2005
[b]Powoana przez Burmistrza Komisja ds. Czystoci przedstawia sprawozdanie z kontroli[/b] przeprowadzanych od 1 stycznia do 31 padziernika br. Czonkowie komisji co miesic odwiedzaj kilkadziesit posesji w Sochaczewie sprawdzajc porzdek, rachunki za wywz mieci, legalno przyczy wodno - kanalizacyjnych i ogln estetyk podwrek. Komisja upowaniona jest do upominania wacicieli, by doprowadzili podwrko do porzdku, a w skrajnych przypadkach do nakadania kar pieninych. [b]Takie kontrole s regularnie przeprowadzane od kilku lat[/b]

Miasto [b]PRUSZKW[/b]
Kontakt:

Wydzia Ochrony rodowiska

Tel.:
022 728-64-48

[b]PRUSZKW - MIASTO, KTREMU SI UDAO[/b]
rdo "Recykling" miesiecznik wydawnictwa "Przegld Komunalny" http://www.pruszkow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=215

[b]Jak skutecznie segregowa odpady[/b] z rozlegych terenw miast i gmin? [b]Niezbdne jest zsynchronizowanie dziaa[/b] na wielu paszczyznach m.in. [b]edukacyjnej, organizacyjnej i informacyjnej.[/b] W taki sposb Pruszkw stworzy sprawny system segregacji odpadw obejmujcy cae miasto. wiadcz o tym jego liczne sukcesy w oglnopolskich konkursach organizowanych przez Przegld Komunalny.
(...)System segregacji odpadw na terenie Pruszkowa zaczto wdraa w 1998 r. Przeprowadzono wtedy pilotaow akcj obejmujc cz zabudowy jednorodzinnej. Mieszkacy wybranych ulic otrzymali bezpatne worki do segregowania odpadw. W tym te roku zakupiono 10 pojemnikw. Caa akcja odbywaa si na koszt gminy i tak jest do dzisiaj. Wyeliminowanie bariery finansowej jest wanym czynnikiem sukcesu Pruszkowa. [b]Mieszkacy chtnie angauj si w segregacj odpadw, gdy nie ponosz przy tym adnych kosztw.[/b] W ten sposb na terenie zabudowy jednorodzinnej przyj si system segregacji workowej, natomiast w zabudowie wielorodzinnej segregacja za porednictwem pojemnikw
(...)Na terenie miasta funkcjonuj take pojemniki do zbirki baterii i przetermino -wanych lekw. Mieszkacy, ktrzy chc w bezpieczny sposb pozby si akumulatorw i zuytych opon mog zgosi tak potrzeb take w Wydziale Ochrony rodowiska, ktry zapewnia ich bezpatny odbir. [b]Przez cay rok prowadzona jest take akcja zbirki odpadw ogrodowych.[/b]

[b]Gmina GNIEW[/b]
Kontakt:
Zakad Gospodarki Odpadami i Zieleni tel. 058 535 23 31 wew.32.
Informujemy mieszkacw osiedla M. Konopnickiej w Gniewie, e w zwizku z nagminnym podrzucaniem odpadw komunalnych do pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw od miesica maja b.r. dla klientw ZUKu wprowadza si workowy selektywny system odbioru odpadw. Wszyscy klienci posiadajcy aktualn umow na odbir odpadw komunalnych ze spk ZUK w Gniewie [b]otrzymaj bezpatnie stojak na worki oraz oznakowane worki do selektywnej zbirki odpadw.[/b] Odbir odbywa si bdzie kadego 10 i 25 dnia miesica

[b]CZECHOWICE DZIEDZICE[/b]
Kontakt:
Ref. Ochr. rod. Rolnictwa
Tel. 032 214-71-69
Firma P.W. "Bormal" Sp. z o. o. przeja obowizek odbioru odpadw segregowanych (szko, papier, plastik) w roku 2006 w imieniu Firm KOM-GAZ Sp. z o.o. oraz EKO PLUS Spka Cywilna, na podstawie umw zawartych z wyej wymienionymi Firmami wywozowymi oraz w porozumieniu z Urzdem Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach. Jednoczenie informujemy, i [b]odbir odpadw segregowanych raz w miesicu zgodnie z harmonogramem jest bezpatny.[/b]

[b]DZIERONIW[/b]
Kontakt:
Przedsibiorstwo Komunalne
Tel. 074 831 33 18
Punkt Dobrowolnego Oddawania Odpadw Punkt dziaajcy przy Przedsibiorstwie komunalnym Sp. z o.o- przyjmuje [b]bezpatnie: w iloci nieograniczonej wszystkie odpady segregowane; gruz budowlany do 300kg; odpady wielkogabarytowe tj. meble, lodwki, pralki itp[/b] maksymalna ilo trzy sztuki.

--
Organizacja Odzysku
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 19.11.2007 - 17:36:34

A dziś zadzwoniłam do jednej z Organizacji odzysku - chca współpracować z gminami, daja dopłaty do wywozu segregowanych i nie tylko (patrz Milanówek - wałkowany na forum w te i nazad). Swoją oferte wysłali w ub roku także do burmistzra Konstancina - i dotąd ZERO odpowiedzi. No bo po co -"Mieszkańcu zrób sobie sam dobrze"Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-03-29 14:15 przez mania.

--
Dlaczego wzrastają ceny za wywóz smieci
Autor: Anonim (IP zapamiętane)
Data: 18.12.2007 - 12:44:40

Podwyżki związane są z wyższą opłatą na wysypiskach śmieci. Od 1 stycznia 2008 zmieniają się radykalnie ceny odpadów przyjmowanych na wysypiska.

[b]Zmiana ta jest efektem rozporządzenia ministra środowiska, które wiąże się z wytycznymi Unii Europejskiej, by zmniejszać ilość śmieci na wysypiskach. Unia wymaga od Polski, by do 2010 roku odzyskiwanych odpadów było 25 proc., a w 2020 roku już 65 proc. Jeśli któraś z firm nie podniesie cen, to można podejrzewać, że jej odpady nie trafią na wysypisko...[/b]

Nowa cena wynika z rozporządzenia ministra środowiska. Ma to zmusić wszystkich do segregacji odpadów. Ważne, by nie tylko je składować, ale też wtórnie odnawiać. Z tego powodu mają powstawać kolejne sortownie śmieci, już na miarę tych, znajdujących się w Europie Zachodniej. Poza tym, większość istniejących składowisk śmieci będzie stopniowo likwidowana, ze względu na fakt, że nie spełniają norm unijnych...Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-03-29 14:29 przez mania.

--
Re: Petycja w/s �mieci i ODPOWIED� UMiG
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 22.12.2007 - 20:09:47

No własnie "ZMUSIĆ DO SEGREGACJI ODPADóW", to z jakiej paki firmy podnoszą horrrrendalnie opłaty za odbiór segregowanych, za które wysypiska nie biorą kasy - tak jest przynajmniej w załązcniku do Rozporzadzenia premiera Kazcyńskiego.

Otrzymałam od gminy aktualny wykaz firm wywozowych i dzwoniłam do wszystkich, żeby Państwu przedstawić ich oferty (ceny od 1 01 2008)

Cena za segregowane wzrośnie średnio o 100% - za 120 l. worek ok 9 zł - tłumaczenie, bo nikt od nas nie chce kupować...zupe�nie do mnie nie trafia, bo są Organizacje Odzysku, które nie tylko skupują po godziwej cenie ale także dopłacają firmom zbierającym.

Chlubnym wyjątkiem jest firma TIP -TOP, kt�ra za worek (120 l) bytowych bierze 10 z�, a segregowane za darmo. Gdy zaczęłam drążyć temat - pani z tejże firmy powiedziała - "dlatego segregowane za darmo, bo współpracujemy z Org. Odzysku."

Co tj Org Odzysku - pisałam w tym watku wyżej. Pzredwczoraj dzwoniłam i dowiedziałam się że ta Org Odz. jest otwarta na współpracę z gminami (obsługuje 900 gmin) i poszczególnymi firmami wywozowymi.

Jak widać firmom łatwiej robić z klientów jeleni - i tak zapłacą, a jak nie to wywioza do lasu - niż zadbać o WŁASNY (tak, tak) biznes oraz wizerunek

cdn.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-03-29 14:38 przez mania.

--
PRZEDSIĘBIORSTWA WYWOZOWE MAJĄCE ZEZWOLENIE NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 27.12.2007 - 20:52:45

Wykaz firm otrzyma�am w po�owie grudnia 2007 w wydz RiO� UMiG K-J

Ceny wywozu uzyska�am dzwoni�c do poszczeg�lnych firm
dotycz� wywozu [b]worka lub pojemnika 120 litrowego[/b]
-------------------------------------------------------------
1 TIP-TOP Parol Leszek 05-530 G�ra Kalwaria
ul. Kili�skiego 33a 22/726-87-61 0-603-275-277
[color=#0033CC]bytowe 10 z�[/color][color=#CC0000]; segr. bezp�atnie[/color]
[b][color=#CC0000]UWAGA ! firma wsp��pracuje z Org. Odzysku dlatego segregowane nieodp�atnie i tanio pozosta�e[/color][/b]
-------------------------------------------------------------
2 MPO "Miejskie Przedsi�biorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie" Sp. z o.o. 01-161 Warszawa ul. Obozowa 43 22/632-00-51 (59)

[color=#0033CC]byt. 17,20 z�[/color] ; [color=#CC0000]segr. 9,50 z�[/color]
---------------------------------------------------------------
3 "MAREK" Marek Cendrowski Piaseczno-Chyliczki ul. Wschodnia 18 22/756-89-12 0-603-791-541
[i]info po 1 01 08[/i]
------------------------------------------------------------------
4 Us�ugi Porz�dkowe Transport - Roboty Ziemne Leszek Mirkowski 05-510 Konstancin-Jeziorna ul Wierzbnowska 80 22/754-06-19
[i]info po 1 01 08[/i]
---------------------------------------------------------------------
5 "DE-LUX" Us�ugi Porz�dkowe Zygmunt Bielecki 05-532 Baniocha
ul. Zakole 11 22/727-58-33
[color=#6633CC]byt.w worku 12 z�, w pojemn. 14z�[/color] (pewnie dlatego �e wi�cej mozna upcha�)
[color=#6633CC]segr 6z�[/color]


---------------------------------------------------------------
6 Zak�ad Us�ug Komunalnych "B�ysk" Sp. z o.o. 205-400 Otwock
ul. Piastowa 2 22/779 40 23 788 70 29
[color=#0033CC]byt. 13 z�;[/color] [color=#CC0000]segr. 6.42 z�[/color]
---------------------------------------------------------
7 "JAGA" Jacek Sa�awi�a 05-520 Konstancin-Jeziorna ul Bielawska 28/5 (22/727 32 04 [i]nieaktualny nr telefonu[/i])
---------------------------------------------------------------
8 Bernaciak Krzysztof Wyw�z Nieczysto�ci P�ynnych i Sta�ych 05-502 Go�k�w
ul. Mazowiecka 56 22/757-40-35
[color=#0033CC]byt. 15 z�[/color]; [color=#CC0000]segr. 5,35 z�[/color]
---------------------------------------------------------------------
9 Wyw�z Nieczysto�ci Sta�ych Roman Orzechowski
05-520 Konstancin-Jeziorna Habdzin 7 22/715-22-97 0-601-374-592
[i]firma nie istnieje[/i]
-----------------------------------------------------------------------
10 "SITA" Polska Sp��ka z o.o. 01-443 Warszawa ul Cio�ka 16 22/837-21-58
837-59-57 837-69-22
[i]brak kontaktu[/i]
--------------------------------------------------------------------
11 "BESTIA" Sp z o.o. ul. Bry�owska 33 Warszawa; 22/811-29-85 814-25-30
[i]firma rozwi�za�a umow� z K-J[/i]
------------------------------------------------------------------
12 Przedsi�biorstwo Higieny Komunalnej "TRANS-FORMERS" Sp. z o.o. Warszawa ul. Annopol 18; 22/811-14-04; 811-84-15; 814-03-08; 814-03-16; 814-03-32
[color=#0033CC]byt. 20,40 z�[/color]; [color=#CC0000]segr. 7,60 z�[/color]
------------------------------------------------------------
13 Zak�ad Us�ug Komunalnych i Ekologicznych "JACH" / Krupi�ski 05-510 Konstancin-Jeziorna ul. Zielona 9; 22 756-38-25 ; 0-601-24-49-94
[color=#0033CC]byt. 12,84 z�[/color]; [color=#CC0000]segr. 5,35 z�[/color]
--------------------------------------------------------------
14 Przedsi�biorstwo Us�ug Komunalnych SITA PIASECZNO Sp. zo.o. 05-500 Piaseczno ul. Techniczna 6 22/737-17-70 737-18-18
[color=#0033CC]byt. 16 z�[/color]; [color=#CC0000]segr. 2,30 z�[/color]
---------------------------------------------------------------------------
15 "JARPER" Sp. zo.o. Jaros�aw Perzyna 05-552 W�lka Kosowska
Al. Krakowska 108 22/756-16-66
[color=#0033CC]byt. 17 z�[/color]; [color=#CC0000]segr. 5 z�[/color]
-------------------------------------------------------------------
16 EKO-Standard Us�ugi Komunalne Marek Szyma�ski 05-500 Piaseczno
ul. Tetmajera 0-601-489-387
[color=#0033CC]byt. 15 z�[/color]; [color=#CC0000]segr. 9,60 z�[/color]
--------------------------------------------------------------------
17 "BY�" Wojciech By�kiniewicz; 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 43;22/835-40 48
[i]obs�uguje tylko du�e kontenery[/i]
--------------------------------------------------------------
18 REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16; 22/593-91-50
[color=#0033CC]byt. 21, 40 z�[/color]; [color=#CC0000]Segr. 9 z�[/color]
----------------------------------------------------------------------
19 ZGK Zak�ad Gospodarki Komunalnej 05-510 Konstancin Jeziorna
ul. Warecka 22 22/756-43-45
[color=#0033CC]byt 14,91 z�[/color]. [color=#CC0000]Segr. nie odbiera[/color]
-----------------------------------------------------------
21 "SIR-COM" Wyw�z Nieczysto�ci P�ynnych i Sta�ych Stanis�aw Zaj�czkowski 05-500 Nowa Iwiczna ul. Krasickiego 65; 22/723-85-81 723-89-59

[color=#0033CC]byt. 20 z� ([i]uwaga - worki 140 l)[/i] [/color]; [color=#CC0000] Segr. 6 z� ([i]za worek 120 l[/i])[/color]Zmieniany 3 raz/y. Ostatnio 2011-03-29 14:43 przez mania.

--
Uzupe�niam - teraz szambelani
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 18.01.2008 - 23:52:59

W/g moich docieka� te firmy maj� umowy do marca 2008, potem bedzie przetarg

PRZEDSIĘBIORSTWA WYWOZOWE MAJĄCE ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH w r 2008

23 "TOMAR" Tomasz Krupa ul. S�owackiego 2 Konstancin-Jeziorna 22/756-41-24 0-604-368-527
24 Zak�ad Oczyszczania �ciek�w "KAMA" K�ty 121 G�ra Kalwaria 22/727-37-17
25 TOI-TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o. ul. P�ochoci�ska 29 03-044 Warszawa 22/614-59-79
26 CLIPER Sp. z o.o. ul. Muszkieter�w 31 02-273 Warszawa 22/868-45-92 (93)
27 Transport samochodowy. Us�ugi Asenizacyjne S�awomir Kazubski, Wies�aw Socik ul. Jaworowskiego 21 d m 9 Konstancin-Jeziorna 22/754-28-84Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-03-29 14:41 przez mania.

--
Dokąd zużyty sprzęt elektryczny i elektronikę
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 26.04.2008 - 17:58:37

Organizacja Odzysku ElektroEko zorganizowało Punkty zbierania elektrośmieci czynne w każdą sobotę od 10 - 16

m.in na Mokotowie - Parking przy Blacharskiej 1/ul Lotników

na Ursynowie - parking przy ul Ghandi

Wilanów - ul. St. kostki Potockiego 11 - przy Urzędzie Dzielnicy

oraz punkt stały - czynny codziennie 24h na Pradze Północ pzry ul. Chełmżyńskiej
__________________________________
źródło informacji PASSA nr 16(403) 24 04 2008Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-03-29 14:46 przez mania.

--
Aktualny wykaz firm wywozowych
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 24.06.2008 - 17:12:51

wykaz jest odpowiedzia na mj wniosek o informacje publiczna, pzresany e-mailem do UMiG 5 czerwca br. Jak widac ilo firm sie zmniejszya.
Do niektrych firm udao mi sie dodzwoni - dodaam ceny wywozu [b]szamba ([/b]stan w dniu 5 sierpnia 2008).

[b]PRZEDSIBIORSTWA WYWOZOWE MAJCE ZEZWOLENIE NA ODBIR ODPADW KOMUNALNYCH[/b]

[b]1.Usugi Porzdkowe Transport - Roboty Ziemne Leszek Mirkowski[/b] 05-510 Konstancin-Jeziorna ul Wierzbnowska 80 22/754-06-19

[b]2. DE-LUX Usugi Porzdkowe Zygmunt Bielecki[/b] 05-532 Baniocha ul. Zakole 11 22/727-58-33

[b]3. Mazowiecka Higiena Komunalna Sp. z o.o.[/b] 03-236 Warszawa ul. Annopol 18 22/811-14-04 lub 811-84-15

[b]PRZEDSIBIORSTWA WYWOZOWE MAJCE ZEZWOLENIE NA ODBIR ODPADW KOMUNALNYCH ORAZ OPRӯNIANIE ZBIORNIKW BEZODPYWOWYCH[/b]

[b]4.BESTJA Sp z o.o.[/b] ul. Bryowska 33 Warszawa 22/811-29-85 lub 814-25-30 [i][color=#FF0000]([b]nie obsuguj Konstancina[/b])[/color]
[/i]
[b]5. MPO Miejskie Przedsibiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie
Sp. z o.o.[/b] 01-161 Warszawa ul. Obozowa 43 22/632-00-51 (59)

[b]6.Bernaciak Krzysztof Wywz Nieczystoci Pynnych i Staych[/b] 05-502 Gokw ul. Mazowiecka 56 ; 22/757-40-35 -
[b][color=#CC0066]35 z/ 1 m3 (brutto)[/color][/b]

[b]7. SITA Polska Spka z o.o.[/b] 01-443 Warszawa ul Cioka 16 22/492-43-00; 492 43 86; 492 43 95 -
[b][color=#0033FF]30 z/ 1 m3 + VAT[/color]
[/b]
[b]8.Przedsibiorstwo Usug Komunalnych SITA PIASECZNO Sp. z o.o.[/b] 05-500 Piaseczno ul. Techniczna 6 22/737-17-70; 737-18-18

[b]9.JARPER Sp. zo.o. Jarosaw Perzyna[/b] 05-552 Wlka Kosowska Al. Krakowska 108 22/756-16-66

[b]10.EKO - STANDARD Usugi Komunalne Marek Szymaski[/b] 05-500 Piaseczno ul. Tetmajera 22/757-24-24 0-601-489-387
[color=#CC0066]beczka 8 m3 za 235 zotych (tj. [b] ok 30 z za 1 m3[/color][/b])

[b]11.BY Wojciech Bykiniewicz[/b] 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 43 22/865-31 51
[b][color=#CC3300]35 z netto / m3[/color][/b]

[b]12.REMONDIS Sp. z o.o.[/b] 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16 22/858-75-67 [i][b][color=#339900]
obsuguj tylko osoby majce ju od dawna podpisan umow - orientacyjny koszt 21 z/m3[/color] [/b][/i]

[b]13. ZGK Zakad Gospodarki Komunalnej[/b] 05-510 Konstancin Jeziorna ul. Warecka 22 22/756-42-51
[i][b][color=#FF0033]nie obsuguje posesji prywatnych[/color][/b]
[/i]
[b]14. SIR-COM Wywz Nieczystoci Pynnych i Staych Stanisaw Zajczkowski[/b] 05-500 Nowa Iwiczna ul. Krasickiego 65 22/723-85-81 i 723-89-59[b]PRZEDSIBIORSTWA WYWOZOWE MAJCE ZEZWOLENIE NA OPRӯNIANIE ZBIORNIKW BEZODPYWOWYCH[/b]

[b]15.TOI-TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o.[/b] ul. Pochociska 29 03-044 Warszawa 22/614-59-79

[b]16. CLIPER Sp. z o.o.[/b] ul. Muszkieterw 31 02-273 Warszawa 22/868-45-92 (93)Zmieniany 3 raz/y. Ostatnio 2008-08-05 21:38 przez mania.

--
Protok z Kom Zdr. na ktrej omawiano petycj
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 30.06.2008 - 11:50:10

Na komisj zostaam zaproszona abym - PO ROKU - objasnila co jest w petycji napisane. Bya to niemal rocznica zoenia perycji, ale jubileuszowego szampana nie byo.
Czonkowie komisji p. Sowiska i Stankiewicz, aowali, ze nikt im nie powiedzial e taka petycja do UMiGu wpynea. Przypominam, ze zaadresowana by la do burmistrza i do wiadomoci przew. RM

Pzregosowano to i owo, ale jak wiem zaden wnisek komisji (niedugo min 2 mies.) nie zosta pzrez gminny organ tkniety

[img]http://img528.imageshack.us/img528/8317/mama002iz7.jpg[/img]
[img]http://img105.imageshack.us/img105/8800/mama003gx2.jpg [/img]

w takim fantazyjnie niechlujnym ukladzie odpowiedx otrzymaam, estetw przepraszam. Jak bde niaa czas, postaram sie poprawic.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2009-01-14 19:27 przez mania.

--
Re: Petycja w/s mieci - UWAGA ceny wywozu w 2008 r
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 30.06.2008 - 14:20:49

pytania:

- jak bedzie "zaatwiana" sprawa azbestu? kto zdejmuje?, na czyj koszt?, gdzie gromadzony? itd.
- psie kupy - kosze - dlaczego tylko na Mirkowie i Grapie? a reszta terenu?
- kto i jak niby bedzie rozprowadza broszury? przeciez gmina nie ma nawet dokladnego spisu kto posiada psy
- tansze wywoz nieposegregowanych smieci? a inne koszty? edukacyjno-wychowawcze? srodowiskowe? p. Paulinek wiat idzie do przodu - komunizm juz pan przezyl
- jak osoba urzedowa moze odpowiadac na pismo/wnioski "na gb" (sprawa asfalciarni)?

to tylko tyle pytan na goraco

--
Piaseczno - segregowane za darmo + edukacja ekolog.
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 25.10.2008 - 23:35:12

Kurier Poudniowy nr 266 / 2008-10-17
[b]Posegreguj i oddaj za darmo (Piaseczno)[/b]

[i]Anna uber[/i]


[b]Gmina Piaseczno, chcc zmobilizowa mieszkacw do segregacji mieci, uruchomia objazdowy punkt odbioru surowcw wtrnych. Od wtorku 14 padziernika mona bezpatnie odda a sze rodzajw odpadw.[/b] Do punktu dostarcza mona rwnie zmieszane surowce, jednak ich odbir bdzie patny.

[b]Objazdowy punkt odbioru surowcw wtrnych ma umoliwi nieodpatne pozbywanie si posegregowanych mieci. Akcja ma te zachci mieszkacw do segregacji - dla dobra rodowiska, jak i domowego budetu.[/b]
Aby pozby si bezpatnie surowcw, mieszkacy mog skorzysta z wielkich workw (tzw. bigabagi), ktre rozstawiane s w rnych miejscach na terenie gminy, kadego dnia gdzie indziej. W dni powszednie, w godzinach 7-19 oraz w soboty w godzinach 7-13 pracownik punktu bdzie przyjmowa czyste, posegregowane, oddzielone od siebie opakowania.

[b][u]Surowiec to nie mie[/u][/b]

Pierwszego dnia funkcjonowania, punkt, ktry utworzono w Zalesiu Dolnym u zbiegu ulicy Granicznej i Stoecznej, cieszy si sporym zainteresowaniem mieszkacw, co pozytywnie zaskoczyo organizatorw - urzd gminy i wsppracujc przy projekcie firm Eko Standard.

- Mieszkacy dopytuj, co to za akcja, przynosz te sporo rzeczy, niestety cz surowcw jest zamiecona - mwi jeden z pracownikw firmy Eko Standard. - [b][color=#FF0000]Surowiec wtrny to nie mie. Jest bardzo wartociowy i drogi[/color].[/b]
Zanim wrzucimy surowce do wielkich workw z logo gminy Piaseczna naley pamita, e wrzucajc np. kartony, nie mog by one obklejone tam, powleczone aluminium czy plastikiem.
Ponadto bezpatnie pozby moemy si take szklanych (kolorowych i bezbarwnych) butelek po napojach, szklanych opakowa po kosmetykach i chemii gospodarczej, soikw czy szklanek (szko moe by potuczone). Mile widziane s take gazety, ksiki bez okadek, kalendarze i zeszyty (nie bdzie przyjmowany papier kredowy i powlekany aluminium lub plastikiem).
Do objazdowego punktu odbioru surowcw wtrnych wrzuca mona take tzw. PET kolorowy (opakowania oznaczone napisem PET, po napojach, kosmetykach i chemii gospodarczej, czsto s to butelki majce dno z maym wgbieniem), ale bez zakrtek i etykiet, jak rwnie plastikowe i kolorowe opakowania po chemii gospodarczej, po kosmetykach, kanistry, beczki, zabawki i meble ogrodowe, skrzynki i wiadra, zakrtki od butelek (HDPE, PEHD, PE, PP, LDPE, nie bd przyjmowane opakowania z oznaczeniem PCV, CVP, PCW oraz plastikowa stolarka budowlana i plastikowa armatura azienkowa).

Jeden z bigbagw przyjmie od nas take metal (np. puszki po ywnoci, opakowania po farbach, klejach, wszelkie produkty wykonane z metalu, aluminium, miedzi). Nie bd przyjmowane opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Do punktu dostarcza mona te zmieszane surowce, jednak ich odbir bdzie patny 13,91 z za kade 120 litrw odpadw.

[b]Bd edukowa?,[/b]

Dzi „bigbagi” zawitay w Antoninowie, w najbliszym czasie pojawi si w Goskowie (ul. Millenium midzy numerami 76 a 78 - 23 padziernika), Zotokosie (na placu targowym przy ul. 3 maja i Dworcowej 24 padziernika), abiecu (na skrzyowaniu ulicy Asfaltowej i Lenej - w pobliu restauracji La Musica - 25 padziernika) i Piasecznie (ul. Jana Pawa II - teren targowiska - 20 i 27 padziernika). Szczegowy harmonogram znale mona na stronie internetowej urzdu gminy www.piaseczno.eu.
- Umow z firm Eko Standard, ktrej pacimy za odbir surowcw, mamy do koca roku, ale jestemy dobrej myli i akcja powinna potrwa do czerwca - mwi Grzegorz Chrabaowski, naczelnik wydziau utrzymania terenw publicznych.
- [b]Nie wykluczone, e od stycznia, rwnoczenie z dziaaniem punktu, w szkoach podlegajcych urzdowi ruszy akcja edukacyjna na temat segregacji odpadw.[/b]

--
Idzie nowe !!!
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 21.11.2008 - 12:04:22

W czwartek - 20 listopada, przewodniczcy RM - Kazimierz Jaczuk oraz radni:Tomaszewski, Machaek, Naleyty, Szen, spotkali si z Michaem Rewuckim - od 3 listopada szefem Wydziau Ochrony rodowiska.

Radni prosili go o przygotowanie w cigu 10 dni planu dziaania wydziau w dziedzinie gospodarki odpadami - ze szczeglnym uwzgldnieniem edukacji ekologicznej, ktrej dotychczas w gminie nie byo. Zwrcili uwag, e szereg rozwiza dot. odpadw zostao podanych w petycji smieciowej.

Kierownik poinformowa radnych, e nawiza kontakt z firm, od ktrej gmina moe kupi [b]komposter[/b] za ok 400 tys (komposter kosztuje 700 tys z, ale 300 tys dopaci ekofundusz). Wystapi do kierownika Wydz Inwestycji o wskazanie miejsca gdzie komposter mgy stan.

Poczyni te pewne kroki w kierunku informowania mieszkacw o szkodliwoci azbestu oraz usuwania go pzrez wyspecjalizowane suzby na koszt gminy.

Bya take mowa o zapobieganiu bezdomnosci zwierzt m.in o czipowaniu.

-----------------------------------------------
czipowanie psw oraz sterylizacj zwierzt - take majcych opiekunw (gmina dopaca 50%, do bezdomnych100%) wprowadzno w gminie Grodzisk Mazowiecki. Prowadzona od 2 lat akcja, ktra kosztowaa 150 tys pozwolia zmniejszy ilo zwierzt odwoonych do schroniska ze 150 do 40 / rocznie

--
Re: Petycja w/s mieci - UWAGA ceny wywozu w 2008 r
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 21.11.2008 - 16:34:19

niezmiernie wane jest to co dzieje si z odowionymi zwierzakami - gdzie trafiaj, czy gmina interesuje sie potem ich losem, czy po prostu paci i zapomina?

chyba wszyscy znamy przeraajce przypadki w niektrych prywatnych schroniskach, gdzie zwierzaki byly zabijane, aby zrobi miejsce na nastpne, bo za nimi sza kasa gminna.

--
Re: Petycja w/s mieci - UWAGA ceny wywozu w 2008 r
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 21.11.2008 - 23:59:42

O ile wiem, gmina nie ma podpisanej umowy z jednym schroniskiem, stworzenia sa odwoone tam gdzie sa miejsca. Przez jakis czas odowione psy byy odstawiane na Dug, gdzie dr. Ryccy leczyli i organizowali adopcje, ale - jak dzi mwi dr Weiss - gmina nie pilnowala terminw wpat (za czasw Szumigowskiej i Paulinka), a chtnych z osciennych gmin do korzystania z lecznicy byo sporo, wobec tego zalapal sie Tarczyn i Piaseczno, a K-J zosta z rka w nocniku.

Dzi na komisji zdrowia Micha Rewucki - nowy szef Wydziau RiO poruszy sprawe czipowania psw i sterylizacji zwierzat nie majcych opiekunw. Na sterylizacj, leczenie po wypadkach jest w tegorocznym budecie troche wicej pienidzy, bo 90 tys. pln. Jest te wytypowana lecznica, w ktrej zwierzta po zabiegu sa na rekonwalescencji.

Pan Rewucki czyta wypowiedzi na forum, dobrze AK, ze poruszyes spraw kontroli warunkw w schroniskach, w ktrych przebywaja zwierzta z K-J - mysl e sie tym zajmie.

Ciesz si - naprawde szczerze, ze mamy nareszcie odpowiedniego czowieka na czele chyba najwaniejszego Wydziau w gminie uzdrowiskowej. Jest rzeczowy, dysponuje dua wiedz w dziedzinach zwizanych z praca wydziau.
Jest z wyksztacenia architektem krajobrazu, mieszka od lat w K-J. Dobrze zna nasz miecine i wioski, wie o bolczkach mieszkacw.

--
KOMPOSTER
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 08.01.2009 - 23:59:06

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE KOMPOSTERA TYP 16

Komposter typ 16, produkowany przez PWO „EKOBUD” Sp. z o.o. we Wocawku, jest przeznaczony do utylizacji osadw pociekowych z oczyszczalni ciekw i frakcji organicznej odpadw - zarwno czystej, wyselekcjonowanej ze strumienia, jak
i zanieczyszczonej odpadami nieorganicznymi. Moe suy rwnie do unieszkodliwiania frakcji podsitowej (organicznej) z odpadw zmieszanych, odpadw ze stowek oraz odpadw poubojowych II i III kategorii.
Wsad do kompostera moe by jednorodny ( np. tylko odpady organiczne, osady pociekowe, resztki poubojowe, resztki stowkowe, odpady z ferm drobiu, chlewni itp.) lub w formie mieszaniny rnych skadnikw organicznych w odpowiednio dobranych proporcjach.
W wyniku procesu biostabilizacji powstanie, w zalenoci od rodzaju wsadu na wejciu, kompost nadajcy si do wykorzystania w ogrodnictwie (polepszacz gleby), bd produkt inertny – do stosowania np. na przesypki sanitarne na skadowisku.
Komposter typ 16 jest urzdzeniem mobilnym, zautomatyzowanym, pracujcym na wolnym powietrzu. Nie wymaga fundamentw – moe by ustawiony na wypoziomowanych pytach betonowych typu cikiego lub na wybetonowanym placu. Niezbdna utwardzona powierzchnia powinna mie okoo 300 m2, poniewa odbywa si tam bdzie rwnie przygotowanie materiau wsadowego i magazynowanie gotowego produktu.
Jako infrastruktur towarzyszc, naley wykona przycze energetyczne o mocy ok. 10 kW i napiciu 380 V. Inne instalacje s zbdne.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZDZENIA:
 bben: rednica ~2,5 m
 rama mocujca bben: szeroko ~2,5 m
 wysoko kompostera ~2,8 m
 dugo kompostera 12,5 m
 orientacyjny ciar: 15 t
 moc zainstalowana: 10 kW
 urzdzenie wyposaone w silniki, szaf sterownicz, elektronik, rejestrator temperatur
 ocieplenie bbna umoliwia prac na wolnym powietrzu, w kadych warunkach atmosferycznych
 wolno stojce urzdzenie wymaga wypoziomowania
 dugo cyklu kompostowania: 3 doby (proces cigy – zaadunek/wyadunek)
 wsad do urzdzenia (nadawa): 16 m3
 ilo masy organicznej przetwarzanej przez komposter w skali roku (dla wsadu
w postaci mieszaniny osadw ciekowych i odpadw zielonych) wynosi maksymalnie 30005000 ton/rok, a stosowane proporcje materiaw wsadowych, to maksymalnie:
o do 70% osadu pociekowego (odwodnionego)
o do 30% odpadw „zielonych” (materia strukturalny do osadw)
 wilgotno wsadu nie moe przekroczy:
o 50% w okresie wiosenno-letnim
o 40% w okresie jesienno-zimowym
 wskanik zmniejszenia objtoci materiau po procesie kompostowania: do 50%

PRZEBIEG PROCESU KOMPOSTOWANIA
Minimalny czas tworzenia si penowartociowego kompostu wynosi trzy doby. Jest on okrelony przez kt natarcia struktury wsadu, szybko obrotow bbna oraz wilgotno wsadu. Czsto doadowania wsadu zaley od jego fizycznej charakterystyki.
Aby utrzyma cige przesuwanie si materiau przez bben, wyadowanie musi by sukcesywne i wynika z dugoci procesu technologicznego.
Naley pamita, e aby proces kompostowania przebiega prawidowo, niezbdna jest ciga praca kompostera. Dusze przestoje pomidzy kolejnymi cyklami wydu czas procesu, bowiem nastpi spadek temperatury wewntrz bbna. Aby temu zapobiec, trzeba sukcesywnie oprnia bben z powstaego kompostu i jednoczenie w sposb cigy doadowywa wsad.
Kompostowanie maej iloci odpadw jest nieekonomiczne – naley przygotowa wic wiksz ilo materiaw organicznych i dopiero wtedy uruchomi urzdzenie, rozpoczynajc proces.

ZALETY URZDZENIA:
Podstawow zalet urzdzenia produkowanego przez nasz firm jest 3-dobowy proces technologiczny. Komposter pracuje w ruchu cigym – co kilka godzin doadowuje si wsad i jednoczenie cyklicznie oprnia si bben z powstaego kompostu.

Zalety kompostera typ 16:
 charakteryzuje si ma energochonnoci i niskimi kosztami eksploatacji,
 urzdzenie mobilne,
 posiada powok termoizolacyjn, dziki czemu moe pracowa na wolnym powietrzu
 krtki czas procesu kompostowania umoliwia cig produkcj kompostu lub materiau inertnego
 konstrukcja urzdzenia rozwizuje problem emisji odorw i powstawania odciekw.
Jego zalet jest rwnie fakt, e moe by wykorzystywany na skadowiskach obsugujcych od 15 do 150 tys. mieszkacw.

PODSUMOWANIE
Wyprodukowany w urzdzeniu kompost, na zlecenie PWO „EKOBUD”, zosta przebadany na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, pod kierunkiem prof. nadzw. ATR dr hab. in. J. Hermanna. Dokonano oceny jakociowej skadu chemicznego, mikrobiologicznego i parazytologicznego prbek kompostu. Analizy przeprowadzono pod ktem przydatnoci wytworzonego produktu do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie, jako polepszacza gleby.
Uzyskano nastpujce atesty:
1. Atest nr 1/05/2004/ P.W.O. EKOBUD Sp. z o.o. Modzerowo, dopuszczajcy kompost wytworzony w komposterze typ 16 z komunalnych osadw ciekowych
i organicznego materiau strukturalnego, do stosowania w rolnictwie, w celu polepszenia wasnoci fizycznych i skadu chemicznego gleby.
2. Atest nr 1/01/2006/EKOBUD Sp. z o.o. Modzerowo, dopuszczajcy kompost wytworzony w komposterze typ 16 z odpadw poubojowych II i III kategorii, osadw ciekowych i trocin, do stosowania w rolnictwie, w celu polepszenia wasnoci fizycznych i skadu chemicznego gleby.

W komplecie z urzdzeniem - 2 sztuki transporterw (zaadunkowy i wyadun-kowy), pomosty i podpory.

--
Wazny komunikat
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 25.01.2009 - 12:49:07

Na posiedzeniu Kierownictwa Rady w dniu 21 stycznie, Przewodniczacy RM - Kazimierz Jaczuk zobowiza szefw komisji: Zdrowia i Ochrony Srodowiska oraz adu Przestrzennego do pilnego zajcia si czystosci gminy oraz opracowania aktw wykonawczych do uchwalonego w 2006r Regulaminu Porzadku i Czystosci w gminie K-J

--
Jak sobie radz ze smieciami w gminie Cisna
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 02.03.2009 - 11:29:07

Moe skorzysta z tamtejszych wzorcw. Cisna nie ley na Ksiycu, ani w Hameryce, ale w Bieszczadach. Moe warto napisa /zadzwoni i zapyta jak ONI TO ROBI, e [b][color=#0033CC]odpady niesegregowane s odbierane w inne dni ni recykling oraz cena e za odbir 1 worka "badziewia" paci si tylko 9,50 z, a za odbir segregowanych indywidualni mieszkacy nie pac nic[/color][/b]


podaj namiary:
Urzd Gminy Cisna 38-607 Cisna ; Telefon 013 468 63 38
Wjt Gminy mgr Renata Szczepaska
tel. 013 468 63 38; 013 468 63 07; 013 468 63 54; w. 20
e-mail: rszczepanska@zgwrp.org.pl


[IMG]http://img222.imageshack.us/img222/4118/326568555.jpg[/IMG] [IMG]http://img90.imageshack.us/img90/9291/83433790.jpg[/IMG]

--
Re: Petycja ws. mieci - wany komunikat Przew RM na str 2
Autor: AK (IP zapamiętane)
Data: 02.03.2009 - 19:02:34

Cisna - pikna i czysta miejscowo.

--
Re: Petycja ws. mieci - wany komunikat Przew RM na str 2
Autor: Obserwator2 (IP zapamiętane)
Data: 02.03.2009 - 21:06:47

A czemu u nas tak nie moe by?????????????, no czemu????????

--
Re: Petycja ws. mieci - wany komunikat Przew RM na str 2
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 02.03.2009 - 23:10:59

[quote=A czemu u nas tak nie moe by?????????????,][/quote]

Bo nasi urzdnicy wiedz lepiej czego mieszkacom trzeba

--

Idź do strony: 12345678-->
Bieżąca strona: 1 z 8Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.