Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki
Nowy projekt strefy A na sesji 14 czerwca 2011
Autor: Kosiarz (IP zapamiętane)
Data: 09.09.2010 - 12:56:38

Przepraszam bardzo ,ale zapytam.
Jak to si� dzieje, �e w nowym planie strefy A zn�w pomini�to teren pomi�dzy rzek�, ulic� Chylick� oraz D�ug� ? Czy�by ten kawa�ek lasu mia� inne warto�ci uzdrowiskowe ni� teren mi�dzy ulicami Chylick� , D�ug� i Deotymy.
Czy mo�e pow�d wy��czenia tego terenu by� ca�kiem inny ? Tylko prosz� bez wytykani mi "j�zyka frustrata ". :)

Prosz� o odpowied�.
KosiarzZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-06-08 15:50 przez mania.

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Klaudiusz (IP zapamiętane)
Data: 09.09.2010 - 13:56:20

Jakim nowym planie strefy A?

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 09.09.2010 - 15:37:20

- pewnie chodzi o teren tzw. Ksiwki, ktorego mpzp ma zosta zmieniony, eby Kuria moga sprzeda deweloperowi. Wg poprzedniego zapisu teren odzyskany przez Koci w latach 90., mia by pzreznaczony na szczytny cel: Dom dla ksiy weteranw i dom rekolekcyjny dla modziey, Wedle nowego pomysu w rodku uzdrowiska ma powsta kolejne blokowisko.

Radni nie wyrazili zgody, Kuria sie procesowaa - w kocu wygraa. Wicej w wtku Ksiwka.

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Kosiarz (IP zapamiętane)
Data: 10.09.2010 - 08:52:40

Ksiwka nie przylega do ulicy Dugiej tylko do Sowackiego. Chodzi mi o teren zalesiony na poudnie od ulicy Sowackiego.
Projekt strefy A opublikowany w gazetach ma dat 7 wrzenia 2010r.
Ciekawi mnie te jaki sens miao przyczenie do strefy A terenw. Pomidzy ulicami Gorzowsk,Kaback oraz Puaskiego-Piaseczysk. Czy moe tereny pralni, bazy transportowej firmy R lub skadowisko betonowych supw Zakadu Energetycznego s ostoj lgow "Aries Konstanciniakus"

Kosiarz

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 11.09.2010 - 07:54:06

Taki podzia wymyli burmistrz MS.Obszar planu jest za duy i trudno go bdzie uchwali.

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: urzdnik (IP zapamiętane)
Data: 11.09.2010 - 10:16:52

[quote=Obszar planu jest za duy i trudno go bdzie uchwali.][/quote]

dla obecnego burnmstrza za duy, bo jak pisa wieszcz:

"Takie widzi wiata koo,
Jakie tpymi zakrela oczy."

moe skrzyda za modu mia, ale straci

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Kosiarz (IP zapamiętane)
Data: 11.09.2010 - 13:03:54

Ciekawi mnie jaki pozytywny skutek na uzdrowisko bdzie miaa trasa 721. Due natenie ruchu, spalin, haasu. Po co docza teren po pnocnej stronie Puaskiego-Piaseczyska. Dlaczego pominito tereny po stronie Lasu Chojnowskiego ? W kwadracie Cedrowa-Jaminowa, Warecka, Akacjowa, Wierzbnowska. Tam gdzie jest pikny las, starodrzew,ktry winnimy chroni dla przyszych pokole. :).

Coraz mniej z tego rozumiem.

Kosiarz

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Jarek Bielawski (IP zapamiętane)
Data: 12.09.2010 - 15:56:18

[quote Kosiarz]Ciekawi mnie jaki pozytywny skutek na uzdrowisko bdzie miaa trasa 721. Due natenie ruchu, spalin, haasu. [...] Coraz mniej z tego rozumiem.

Kosiarz[/quote]

W sprawie polityki gminy wobec budowy trasy 721 jest dzi dyskusja w tym wtku: http://www.konstancin.com/forum/read.php?3,40865,page=13 . Z informacji podanych przez p. radnego Bogusawa Komos wynika, e gmina kupia od Octavy teren na Kierszku pod t drog, po to, eby odda go w prezencie zarzdowi drg wojewdzkich. Czyli gmina nie tylko nie lobbuje przeciw projektowi tranzytu przez uzdrowisko, ale jeszcze za nasze pienidze z gminnych podatkw skupuje grunty pod wojewdzk inwestycj. Bardzo interesujca wiadomo.

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Kosiarz (IP zapamiętane)
Data: 13.09.2010 - 08:53:43

To bardzo miy gest ze strony Gminy. Tylko po co nam wtedy strefa A.
Czyby radni i burmistrz chc zobaczy jak ginie otaczajca nas przyroda ? Czy morze jak szybko kocz si wyborcy ? To okrutne :(

--
mpzp strefy A na komisji we wtorek 15 lutego
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 09.02.2011 - 12:32:05

[color=#0000FF][b]15.02.2011r. (wtorek) godz. 1800 Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej.[/b]

Temat:

[b]1. Plan strefy A.[/b]

2. Korespondencja.

[b]3. Inwestycje w obszarze uzdrowiska.[/b]

4. Sprawy różne.

Zaproszeni: Burmistrz K. Jańczuk[/color]
____________________________________________________źródło: http://www.konstancin.eobip.pl/_gAllery/26/91/26913/Terminarz_posiedzen_Komisji_Rady_7-15.02.2011.pdf

--
Strefa A - dziś także na komisji Ładu
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 09.02.2011 - 14:09:30

[color=#0000FF][b]09.02.2011r. (środa) godz. 1600 Komisja Ładu Przestrzennego iSpraw Komunalnych[/b]

Temat:
1. ciąg dalszy opiniowania projektu budżetu na 2011r.

2. mpzp strefy A.

Zaproszeni: Burmistrz K. Jańczuk.[/color]

________________________
źródło jw.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-02-09 14:09 przez mania.

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 03.05.2011 - 15:23:15

Krótkie spotkanie robocze radnych, przedstawicieli stowarzyszeń, inicjatyw społecznych, meszkańców oraz Urzędu Masta i Gminy dotyczące niezbędnych retuszy i uzupełnień w [b][color=#FF0000]miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy A uzdrowiska i terenów przyległych[/color][/b] (który ma być uchwalony w czerwcu br.) jest zaplanowane na [b][color=#FF0000]czwartek 12 maja na godz. 16.30[/color][/b], bezpośrednio przed posiedzeniem Komisji Budżetu, w sali przy [b][color=#FF0000]ul. Świetlicowej[/color][/b]. Jeśli termin i miejsce ulegną zmianie, będę informował na bieżąco.

Uzyskałem opinie i komentarze planistów, z których wynika, że [b]w niektórych punktach zapisy projektu planu są nieprecyzyjne i stwarzają niekorzystne luki, mogąced przeszkodzić gminie w inwestycjach uzdrowiskowo-turystycznych oraz umożliwić ograniczanie funkcji usług zdrowia i opieki zdrowotnej w strefie A[/b]. Co więcej, wskazane luki i nieścisłości można stosunkowo łatwo wyeliminować, zdaniem ekspertów - prawdopodobnie bez konieczności ponownego wyłożenia planu.

Ze względu na wejście w życie w dniu 7 lipca nowelizacji ustawy o uzdrowiskach z dnia 4 marca 2011 [b]jest niewątpliwie wskazane, by plan strefy A uchwalić na czerwcowej sesji Rady Miejskiej[/b], ponieważ jego nieuchwalenie w tym terminie oznaczałoby konieczność dostosowania planu do zapisów znowelizowanej ustawy, co w praktyce oznaczałoby ponowne prace projektowe, uzgodnienia, wyłożenia, itd., a zatem stratę czasu i środków budżetowych. Co prawda nowa ustawa daje radnym dwa lata na uchwalenie planu strefy A, jednak jestem zdecydowanie zwolennikiem jego uchwalenia już w czerwcu, jeśli tylko zapisy planu zostaną odpowiednio doprecyzowane. Wystarczy uzupełnić lub dodać definicje pojęć w art. 3 planu oraz wprowadzić drobne retusze nieskutkujące ponownym wyłożeniem. Mam nadzieję, że wątpliwości dotyczące zapisów planu zostaną sprawnie wyeliminowane i nie będziemy musieli uchwalać planu pod presją czasu ze świadomością, że być może przyczyniamy się tą uchwałą do demontażu uzdrowiska.

Cele spotkania są następujące:

1) Krótkie omówienie luk w planie strefy A oraz sposobów ich eliminacji.

2) Ustalenie, jakie sugestie należy w tej kwestii przekazać Wydziałowi Architektury oraz zastępczyni burmistrza p. Dorocie Gadomskiej na piśmie.

3) Ustalenie listy poprawek do projektu do zaopiniowania przez Komisję Ładu Przestrzennego.

Spotkanie ma mieć charakter nieformalnej wymiany zdań i służyć wyłącznie usprawnieniu prac nad uchwaleniem planu poprzez wskazanie pracownikom Urzędu i radnym punktów do dyskusji.

Pozdrawiam serdecznie,

Tomasz Zymer, radnyZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-05-03 15:23 przez Tomasz Zymer.

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Soltys Skolimowa (IP zapamiętane)
Data: 04.05.2011 - 09:57:30

Szanowny Panie Tomaszu.
Zajmijcie się wykluczeniem ze strefy A posesji w trójkącie ulic:
Kabackiej Pułaskiego Gorzowskiej.
Nie jest to żadna strefa klimatyczna.
Argument że tak ma być, bo ktoś tak kiedyś narysował, bo jedna Pani kupiła działkę przy Kabackiej (I bardzo chce, by z uwagi na wyższą cenę sprzedaży znalazła się ona w strefie "A") nie przekonują okolicznych mieszkańców. Na terenie tym znajdują się: Sklep, wytwórnia gresu, baza transportowa, pralnia, składowisko słupów energetycznych. Wspaniały klimat niema co :)
Ja rozumiem że "Rzeczpospolita Kolesiów" to wielka potęga , ale tak będzie chyba lepiej.
Nie jest to teren zalesiony. Jak na przykład kwadrat pomiędzy ulicami: Chylicką Długą Deotymy oraz brzegiem Jeziorki( Który o dziwo niema według "Najlepszych płatników" klimatu uzdrowiskowego)

Pozdrawiam życzę owocnych obrad
Sołtys

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 04.05.2011 - 10:05:18

To chyba cos z tą panią nie tak - kto kupi działkę w strefie A ?
Są przecież spore kłopoty żeby dostać pozwolenie na budowę czegokolwiek poza obiektami zdrowotnymi. Sama powinna zabiegać żeby była strefa B.

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Hammer (IP zapamiętane)
Data: 04.05.2011 - 10:13:08

Może się już pobudowała i chce dobrze sprzedać.

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 04.05.2011 - 13:41:44

[quote Soltys Skolimowa]Szanowny Panie Tomaszu.
Zajmijcie się wykluczeniem ze strefy A posesji w trójkącie ulic:
Kabackiej Pułaskiego Gorzowskiej.[/quote]

Wyłączenie jakiegokolwiek obszaru ze strefy A (także B i C) wymaga zmiany Statutu Uzdrowiska z 2006 roku, który jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do planu miejscowego. Procedura zmiany statutu, wraz z ogłoszeniem w dzienniku urzędowym, potrwałaby około roku, nie mówiąc już o tym, że wcześniej należałoby cały projekt skonsultować zarówno z mieszkańcami, jak z przedstawicielami zakładów leczniczych funkcjonujących w strefie A. Należy też uzyskać akceptację Ministra Zdrowia dla wprowadzanych zmian.

Nie jest wykluczone, że jakieś zmiany w granicach stref będą dokonywane, jeśli taka rzeczywiście będzie wola większości mieszkańców. Jednak nie możemy z tego powodu wstrzymywać uchwalenia kluczowego planu miejscowego, na który czekają mieszkańcy. Jeśli później nastąpi korekta granic stref uzdrowiska, to plany miejscowe zostaną także odpowiednio skorygowane, co już nie będzie zbyt czasochłonną procedurą (zmiana miejscowa wynikająca z dokumentu nadrzędnego).Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-05-04 14:33 przez Tomasz Zymer.

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Soltys Skolimowa (IP zapamiętane)
Data: 04.05.2011 - 19:01:04

Cosik mi się widzi że:
Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca ....
Ciekawi mnie jak długo "kolesie" będą nas r... w naszym własnym domu?
Niemniej wnioskował bym jak na wstępie :)

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 04.05.2011 - 20:45:36

Odpowiem tak: zdaję sobie sprawę, że granice strefy A są niedoskonałe, m.in. obejmują kwartał małych, gęsto zabudowanych działek między Sienkiewicza a Sobieskiego, także ten trójkąt, który Ty Sołtysie wymieniłeś, a z jakichś powodów nie obejmują np. niezwykle cennego przyrodniczo i krajobrazowo terenu Księżówki. Możemy próbować zmieniać, ale... przy obecnych nastrojach jedna drobna zmiana wywoła lawinę wniosków o kolejne, przeważnie w sprawie wyłączenia ze strefy C lub przeniesienia z A do B. Mamy granice niedoskonałe, ale na razie pozwalające na funkcjonowanie uzdrowiska, jeśli tylko znajdą się chętni inwestorzy - i tu mam nadzieję gmina będzie także stwarzała zachęty dla konkurencji wobec tej jednej spółki zwanej obecnie uzdrowiskową, bo przecież zakładów przyrodoleczniczych kiedyś było kilka i miały różnych właścicieli. Natomiast tak, jak bardzo wielu radnych, odnoszę się ze sporą ostrożnością do postulowanych zmian granic stref. Gdybyśmy dostali pismo podpisane przez ponad połowę mieszkańców danego obszaru, pewnie byłby to poważny argument, ale tak się składa, że zwykle dostajemy wnioski na tak od 5%, na nie np. od kilku procent, a reszta nie zabiera głosu. Dlaczego zatem sami mielibyśmy prowokować kolejne "wojny o strefy"? Jeśli mieszkańcom zależy, to niech oni wychodzą z inicjatywą, solidnie popartą i wyargumentowaną. Powiem szczerze, że obecność bazy transportowej czy wytwórni budowlanej to dla mnie niezbyt dobry argument - takie przedsiębiorstwa w pobliżu centrum uzdrowiska mogą działać, skoro już działają, ale dlaczego radni mieliby je wspierać, tego nie rozumiem.

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Soltys Skolimowa (IP zapamiętane)
Data: 05.05.2011 - 06:25:23

Podobnie jak Pan jestem za utrzymaniem uzdrowiskowego charakteru Konstancina. Nie jestem właścicielem żadnego z wymienionych przedsiębiorstw. A z tymi procentami wniosków, to tak jak z wyprawą na wojnę. Wszyscy są za,ale ..... Pierwszy ma małe dzieci, drugiego boli noga, trzeci ma egzaminy na uczelni, czwarty .... Zostaje 5% :)

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 12.05.2011 - 21:50:39

W dzisiejszym [b]spotkaniu nieformalnym w sprawie poprawek w planie strefy A[/b] uczestniczyło 6 radnych (p. przewodniczący Andrzej Cieślawski, p. Anna Lewandowska, p. Izabela Skonecka, p. Włodzimierz Wojdak, p. Tomasz Zymer, w drugiej części spotkania także p. radna Alfreda Konopka), czworo przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina, p. Hanna Budnicka z SKIO, p. Jacek Rowiński i p. Grażyna Matusik-Tomaszewska (Nasze Miasto Konstancin) a także kilkoro mieszkańców strefy A. Omówiono [b]propozycje uściśleń definicji pojęć w projekcie planu miejscowego strefy A oraz drobnych retuszy w treści planu[/b], [b]których celem jest zabezpieczenie funkcji leczniczej w strefie A oraz możliwości rozbudowy oferty turystycznej w uzdrowisku[/b]. Propozycje te mogę przesłać Państwu po podaniu adresu email (mój adres: exams@orange.pl). [b]Kalendarz prac jest następujący:

Do 18 maja: dopracowanie propozycji poprawek w MPZP na podstawie sugestii uczestników spotkania, radnych i innych osób
18 maja: złożenie wniosków do głosowania na posiedzeniu komisji do burmistrza i przewodniczącego komisji
[color=#FF0000]25 maja godz. 16.15 (środa): omówienie i głosowanie wniosków w sprawie zmian w planie na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego[/color]
15 czerwca: uchwalenie planu strefy A na sesji Rady Miejskiej[/b]

--
Re: Nowy projekt strefy A pytanie
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 25.05.2011 - 20:10:28

W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Komisji Ładu omówiono proponowane zmiany w projekcie planu strefy A. Przegłosowano poprawki uzgodnione na spotkaniu publicznym 12 maja i podczas konsultacji. Burmistrz przekaże je teraz radcy prawnemu zostaną one wpisane do projektu planu, o ile nie będą skutkować ponownym wyłożeniem planu.

[b]Przegłosowane drobne poprawki:[/b]

W paragrafie 3 mpzp strefy A i terenów przyległych uzupełnić lub dopisać następujące definicje pojęć:

Par. 3 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1-5) bez zmian
6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć w planie rodzaj przeznaczenia, które musi dominować na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, [ZAMIENIĆ W PROJEKCIE SŁOWA: "powinno dominować" NA "musi dominować"]
7-15) bez zmian

Art. 52 punkt 5d oraz art. 54 punkt 5d: [Należy usunąć słowa "o funkcji podstawowej", pozostawić tylko "wysokość zabudowy" i dalej bez zmian]

UZASADNIENIE: Art. 52: obszar 1 Uz/Uo, 2UZ/Uo
- w Art. 54 i 52 ustala się tylko wysokość zabudowy "o funkcji podstawowej" (14m), co oznacza, że np. zabudowa pensjonatowa w art. 52 obszar 1 Uz/Uo, 2UZ/Uo nie ma żadnego ograniczenia wysokości.

Art. 57.1 od 1ZP do 11ZP (Park Zdrojowy): [w tekście projektu planu dopisać elementy podane tłustym drukiem]:

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: ... urządzenia sportowo-rekreacyjne, [b]w tym przystanie wodne, wypożyczalnie sprzętu wodnego[/b]...budynki związane z obsługą terenu Parku [b]oraz informacją turystyczną[/b]

UZASADNIENIE: Art. 57 oraz 58d planu strefy A wymienia obiekty małej architektury w Parku. Są to m.in. ławki i kosze. Budynki dopuszczono tylko gospodarcze związane z obsługą parku (do 100 m2). Inne budynki typu wypożyczalnia kajaków, przebieralnie, itp. na obszarze Parku nie są wymienione. Może być problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę takich obiektów, ponieważ nie kwalifikują się one w sposób nie budzący wątpliwości do żadnej z kategorii wymienionych w planie.

W planie strefy A znajdzie się zapis, że małe działki poniżej 3000m już wydzielone przed uchwaleniem planu mogą zostać zagospodarowane (zabudowane) mimo, że nie spełniają warunków planu odnośnie powierzchni działek budowlanych.

[b]POPRAWKI NIEUCHWALONE:[/b]

Nie wprowadzono definicji zabudowy pensjonatowej, ponieważ ustawa o usługach turystycznych art. 36 pkt 2 już definiuje pensjonaty (funkcja hotelowa, min. 7 pokoi, całodzienne wyżywienie), a w mpzp nie można wprwadzać definicji sprzecznych z ustawą.

Nie wprowadzono zapisu o zakazie notarialnego podziału budynku pensjonatu na odrębne lokale, ponieważ zdaniem p. kierownik Wydz. Architektury mpzp nie ma prawa stanowić o podziałach notarialnych własności.

Nie zmieniono przeznaczenia terenu dla działek prywatnych, ponieważ skutkowałoby to ponownym wyłożeniem planu (art. 53, 60).Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-05-25 20:44 przez Tomasz Zymer.

--
mpzp strefy A i terenów przyległ. na sesji RM 14 czerwca
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 08.06.2011 - 15:44:06

http://www.konstancin.eobip.pl/_gAllery/30/42/30422/sesja_XI_w_dniu_14_czerwca_2011r..pdf

--
Re: Nowy projekt strefy A na sesji 14 czerwca 2011
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 14.06.2011 - 22:55:57

[b][color=#FF0000]Plan strefy A (etap 1) został uchwalony dziś około godziny 21.00.[/color][/b] 15 radnych za, 1 się wstrzymała.

--Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.