Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki

Idź do strony: <--|<-...678910111213141516
Bieżąca strona: 16 z 16
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Hammer (IP zapamiętane)
Data: 02.07.2011 - 14:02:41

czy na pewno kontynuacja jest dobrym okresleniem, gdy wiekszosc jednak zaglosowala nad zmiana burmistrza? Skoro stare bylo dobre to po co je bylo wymieniac na nowe?

--
do Tomasza
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 02.07.2011 - 14:14:54

pisząc o "kabarecie" z RM miałam na mysli wypowiedzi obu radnych. Wczoraj nie odpisałam, bo zacięły mi się właśnie klawisze

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 02.07.2011 - 15:31:46

[quote]czy na pewno kontynuacja jest dobrym okresleniem[/quote]
to nie jest kwestia określenia, czy dobra jest kontynuacja tylko czy kontynuować to co było dobre (obok tego co konieczne)...na tym - przynajmniej wg mnie - polega kontynuacja władzy...choć oczywiście władza może wiedzieć lepiej co dobre i konieczne dla mieszkańców, którzy ją wybrali ;)

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 02.07.2011 - 16:37:32

proponuję powołać Patrolowe Koło Naukowe Przy UMiG-u - mamy już temat inauguracyjnego panelu, akurat u progu polskiej prezydencji w UE:

"Kontynuacja a demokracja - co jest czym czego. Próba diagnozy, jako przyczynek do szerszego spectrum czegobądź"

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 02.07.2011 - 17:09:27

'coniebądź' to mamy chyba zawsze i to niezależnie od ilości paneli dyskusyjnych? ;)

--
Re: do Tomasza
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 02.07.2011 - 17:14:25

[quote mania]pisząc o "kabarecie" z RM miałam na mysli wypowiedzi obu radnych. Wczoraj nie odpisałam, bo zacięły mi się właśnie klawisze[/quote]

Jeśli to kabaret, to nasz maleńki z Bogusiem Komosą skecz o komisjach moim zdaniem znakomicie wpisuje się w stylistykę Maniowej Piwnicy, czyli forum konstancin.com, nie mówiąc już o Scenie Warszawska 32 (Powtórka z Rozrywki) :):)

Lecz "tak proszę Państwa fatalnie się stało, że życie przerosło kabaret."

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 03.07.2011 - 12:33:40

ja tam lubię kabarety, choć brakuje nam tu Lizy Minelli i kan-kana ..., za to slapstick wychodzi nam chwilami całkiem nieźle :D Jasne, że internetowe fora są formą kabaretu, w którym każdy może wziąć udział - ze skutkiem wyłącznie kabaretowym. Mniemanie, że naszymi wypowiedziami wpisujemy się w sprawczą debatę (nie wiedzieć kogo z kim), wydaje się doprawdy nieco przesadzone w zderzeniu z liczbą wątków sfinalizowanych w realu B)-

--
Przydałby się Kodeks etyczny radnych RM
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 00:01:43

[i]Może byłoby warto, żeby komisja statutowo-regulaminowa RM K-J przygotowała kodeks etyczny radnych? Podobnie jak zrobiono to kilka lat temu na wniosek przewodniczącego RM w Czechowicach-Dziedzicach.[/i]


[color=#0033FF]Świadomi i przekonani, że etyka odgrywa szczególną rolę w funkcjonowaniu demokracji, a przestrzeganie norm etycznych przełożonych na zasady życia publicznego i społecznego jest gwarancją zaufania mieszkańców do skutecznych i uprawnionych działań radnego na rzecz dobra wspólnego gminy Czechowice-Dziedzice i jej mieszkańców, [b]zobowiązujemy się do przestrzegania poniższego Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz podania do publicznej wiadomości informacji o niezgodnym z tym kodeksem działaniach, zachowaniach, czy zaniechaniach.[/b]

[b]Kodeks etyczny radnych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach[/b]

[b]§ 1. W swojej działalności będziemy godnie reprezentować społeczność lokalną traktując pełnienie mandatu jako służbę zaufania publicznego i kierować się w szczególności: interesem publicznym i dbałością o dobro wspólne mieszkańców, bezinteresownością i uczciwością, odpowiedzialnością i rzetelnością, dając w ten sposób dobre świadectwo o niezbywalnej roli samorządu lokalnego.[/b]

§ 2. Zobowiązujemy się do działania zgodnego z prawem i ogólnie przyjętymi normami etyczno-moralnymi do zachowania tajemnicy danych osobowych i informacji poufnych oraz niewykorzystywania ich dla własnych korzyści, zarówno w trakcie kadencji jak i po jej zakończeniu, do niepodejmowania i niepopierania działań, które mogłyby zachęcać do naginania lub łamania przepisów prawa, zasad i regulaminów będących podstawą wykonywania zadań publicznych przez Gminę Czechowice-Dziedzice.

§ 3. Sprawy gminy, będziemy prezentować i rozstrzygać przyjmując za zasadę równość mieszkańców, poszanowanie ich godności, dbałość o własność i słuszny uzasadniony ich interes, uwzględniając przy tym ich obowiązki i prawa wynikające z obowiązującego porządku prawnego oraz dobro wspólne i pomyślność wspólnoty samorządowej.

§ 4. Zgłaszane sprawy mieszkańców, będziemy badać i prezentować bezinteresownie, kierując się względami merytorycznymi, z zachowaniem niezbędnej delikatności, gdy dotyczą spraw osobistych mieszkańca lub jego bliskich.

§ 5. W działaniach publicznych, będziemy postępować w sposób otwarty i jawny, dostępny dla opinii publicznej, poddając się w razie potrzeby procedurom wyjaśniającym i kontrolnym (przez Komisje Rady i Radę Miejską) przyjmując pełną odpowiedzialność za swoje słowa, decyzje i działania.

§ 6. Nie będziemy brać udziału w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu, głosowaniu w sprawach dotyczących własnego, bezpośredniego lub pośredniego interesu prawnego i osobistego. Nie będziemy czerpać korzyści materialnych lub osobistych z tytułu sprawowanej funkcji, ani też działać w nieuprawnionym interesie prywatnym osób lub grup. Nie będziemy podejmować prac ani zajęć kolidujących z pełnieniem funkcji radnego, mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu radnego. Będziemy respektować zakazy i ograniczenia przewidziane w związku z pełnieniem funkcji radnego w przepisach szczególnych.

§ 7. Będziemy przestrzegać wymogów zapisanych w Statucie Gminy Czechowice-Dziedzice [b]w szczególności dotyczących obecności i czynnego udziału w pracach Rady (sesje, komisje), obowiązku udziału w głosowaniach,[/b] godnego, pełnego szacunku dla osób i instytucji, kulturalnego i koleżeńskiego zachowania, merytoryczności i [b]zwięzłości wystąpień, obowiązku kontaktów z wyborcami i udzielaniu im wyczerpujących informacji.[/b]

§ 8. Będziemy uczestniczyć w wydarzeniach życia publicznego integrujących wspólnotę lokalną zwłaszcza tych, których inicjatorem, organizatorem lub współorganizatorem jest samorząd gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 9. [b]W kontaktach ze środkami społecznego przekazu zachowamy skromność i umiar, a także właściwe proporcje i godziwe określenia o sprawach i osobach, zwłaszcza wyrażając opinie krytyczne bądź wyrażając protest czy dezaprobatę, pamiętając, że podstawowym celem jest budowanie wspólnoty lokalnej, jej dóbr materialnych i duchowych oraz więzi międzyludzkich.[/b] Powstrzymamy się od przekazywania informacji poufnych lub dotyczących prywatnego życia wybieranych przedstawicieli lub osób trzecich.

§ 10. Będziemy dbać o zgodność deklarowanych zasad i wygłaszanych opinii z podejmowanymi decyzjami i czynnościami.[/color]

_______________________________________________________
[i]źródło[/i]: http://www.czechowice-dziedzice.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=7

[i]podkreślenia moje
m[/i]

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 01:27:43

[offtopic]
ciekawym jedynie, czy tego kodeksu tamże przestrzegają... :)
[/offtopic]

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 01:30:05

Przyjęcie takiego kodeksu nie będzie miało istotnego wpływu na zachowania radnych, ponieważ kulturę osobistą, system wartości, charakter buduje się latami poprzez wychowanie i uczestnictwo w życiu społecznym, a nie cudownie powołuje do życia za pomocą jednej górnolotnej uchwały.

Niektóre punkty przytoczonego tu kodeksu budzą też moje wątpliwości. Na przykład §9: jestem radnym od z górą 7 miesięcy i nie spotkałem się z sytuacją, by radni otrzymywali jakieś informacje poufne. O czym? Kto wygra ustawiony przetarg? Albo, dla kogo wprowadzono zmiany w planie miejscowym? Nie ma czegoś takiego. Podstawową wartością w pracy radnego jest transparencja działań. I na czym konkretnie miałyby polegać owe "właściwe proporcje i godziwe określenia" używane w kontaktach z mediami? Fakty należy nazywać po imieniu, a bawełna to służy do koszul, nie do informacji publicznej.

Wreszcie, może wywołam tym stwierdzeniem konsternację, ale są ważniejsze priorytety niż budowanie wspomnianych w §9 "więzi międzyludzkich". Obecni samorządowcy budują przestrzeń do życia dla kolejnych pokoleń. Jeśli dobro społeczności wymaga konfliktu z takim czy innym urzędnikiem, nawet wyjścia na ulicę czy zerwania sesji, to nie należy się powoływać na "zachowanie dobrej atmosfery". Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną, ale jak każda rzecz na świecie - ma on swoją cenę. Radni nie znają pojęcia pokoju za wszelką cenę. To tak parafrazując słowa wielkiego polskiego polityka.

Podsumowując - kodeks możemy uchwalić, ale ludzi to nie zmieni, a poza tym jego zapisy są w większości oczywiste, wynikają z ustawy samorządowej i z przysięgi złożonej na początku kadencji, także z przekonań religijnych, które przy tej przysiędze zdeklarowało 90% radnych. Ja się akurat do Boga nie odwoływałem, ale w głębi ducha składałem tę przysięgę ziemi, na której żyjemy. Nie ma takiej ceny, której nie byłoby warto zapłacić za zachowanie czystego powietrza, wody, drzew, łąk, nieskażonej gleby dla następnych pokoleń. To są moje wartości etyczne i takie chciałbym widzieć w kodeksie radnego.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-07-04 01:39 przez Tomasz Zymer.

--
Re: imponderabilia :)
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 07:19:15

[quote Tomasz Zymer]Przyjęcie takiego kodeksu nie będzie miało istotnego wpływu na zachowania radnych, ponieważ kulturę osobistą, [u]system wartości,[/u] charakter buduje się latami poprzez wychowanie i uczestnictwo w życiu społecznym, (...)
(...) są ważniejsze priorytety niż budowanie wspomnianych w §9 [u]"więzi międzyludzkich"[/u]. Obecni samorządowcy budują przestrzeń do życia dla kolejnych pokoleń. .[/quote]

Opuszczam teraz Kabaret na rzecz Klubu Dyskusyjnego. Dla mnie więzi międzyludzkie należą do systemu wartości, ale takich kwestii nie załatwi dęty papierek. Historia pokazuje, że oprócz Dekalogu potrzebne są jednak kodeksy prawne ze sprawnym systemem karzącym łamanie wszelkich przykazań (i boskich, i ludzkich).
I absolutnie nie zgadzam się z opinią o priorytecie dzisiejszych radnych (że służą kolejnym pokoleniom) - chyba żaden wyborca nie myślał przy urnie o swoich dzieciach i wnukach, lecz o tym, co wyczytał w ulotkach, obiecujących "zbawienie" tu i teraz, a nie po śmierci.
Przy mobilności dzisiejszych społeczeństw warto mieć w głowie hasełko "Myśl globalnie - działaj lokalnie".

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 09:15:30

[quote=jego zapisy są w większości oczywiste, wynikają z ustawy samorządowej i z przysięgi złożonej na początku kadencji,][/quote]

Zapisy kcińskiego kodeksu nie muszą być takie same.

Co warta przysięga, jeśli połowa radnych olewa. Zdarzają się takie sytuacje jak:

1. Brak znajomości ustaw, rozporządzeń (wszystko jest w Internecie), nie umiejętność czytania mpzp

2. Nieobecności podczas sesji / komisji. Podpisanie listy obecności nic nie znaczy

3. Wychodzenie w trakcie obrad, a szczególnie podczas głosowań

4. Korzystanie z telefonów mimo apeli przew. RM aby komórki wyłaczyć

5. Brak kontaktu z wyborcami.
Zaklad: jaki % mieszkańców wie kto jest jego radnym, jak się może skontaktować - nie każdy może zajrzeć do internetowego BIP?

Ja stawiam, że 1-2 %

Myślę że uchwalony przez RM kodeks dyscyplinowałby w jakiś sposób radnych. Nic na gębę. Przysięga swoją drogą, a kodeks radny powinien przeczytać i podpisać się, ze się zapoznał. Możę wtedy by dotarło, że radni sa dla mieszkańców, a nie odwrotnie.

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Bartek (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 09:19:22

Żeby dotarło, to powinni za jego łamanie ucinać dietę. 15% za każdy złamany punkt. Momentalnie okazałoby się, że komórkę można wyłączyć, do mieszkańca wyjść i jeszcze przeczytać ustawę "przed lekcją na korytarzu" chociaż jeden raz.

Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

--
Kodeks etyki radnego
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 10:08:16

Dlatego napisałam o tym kodeksie (funkcjonuje w wielu gminach), żeby był jakiś "bat".

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 10:45:00

a tego typu regulacji (czytaj bata) nie zawiera (albo przynajamniej nie powinien) aby przypadkiem Regulamin Pracy Rady?

--
Re: imponderabilia :)
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 12:45:19

[quote ola]absolutnie nie zgadzam się z opinią o priorytecie dzisiejszych radnych (że służą kolejnym pokoleniom) - chyba żaden wyborca nie myślał przy urnie o swoich dzieciach i wnukach. [/quote]

Wszystkie kluczowe decyzje, jakie teraz podejmujemy w sprawie strefy A, centrum miasta, Mirkowa, komunikacji, oczyszczania ścieków itp. będą miały istotny wpływ na jakość życia i koszty utrzymania w naszej gminie nawet przez kilkadziesiąt kolejnych lat. To właśnie teraz dokonuje się zasadnicza przemiana związana z zakończeniem 300-letniej tradycji przemysłu papierniczego w Jeziornie. To teraz rozstrzygają się losy uzdrowiska i przeznaczenia gruntów nadwiślańskich. Od decyzji, jakie zapadną w najbliższych latach zależy, czy będzie to miejsce pożądane do życia, czy podły adres, z którego młodzi uciekają.

Może Pani jest jeszcze bardzo młoda duchem, pani Olu. Ja ostatnio dużo choruję i chyba nabrałem nieco innej perspektywy. Moje priorytety z pewnością skupiają się na dzieciach i tym, jak im się tu będzie za jakiś czas żyło, czy będą nas przeklinały, czy nie. Więc przynajmniej jednego wyborcę tak myślącego przy urnie już Pani ma :)Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-07-04 12:46 przez Tomasz Zymer.

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 12:59:25

[quote mania]3. Wychodzenie w trakcie obrad, a szczególnie podczas głosowań[/quote]

To nie jest takie proste. Sesja trwa 8-10 godzin z dwiema krótkimi przerwami. Bardzo często zdarzają się sytuacje takie, jak np. skarbnik czytający pod nosem na głos przez pół godziny dokument, który wszyscy znają i mają przed sobą na piśmie. Brzmi to jak mantra, słychać niewiele, 4KDD łamane na GK z dnia takiego i takiego, milionów groszy tyle a tyle. Więc radni wychodzą np. odpowiedzieć na pilny telefon w sprawie wizji lokalnej czy spotkania z mieszkańcami następnego dnia. Sam mecenas zwracał uwagę na ostatniej sesji, że pewne rzeczy robimy zupełnie niepotrzebnie, np. głosujemy każdy drobny punkt zmiany budżetu z osobna, zamiast głosować działami, mimo, że komisja budżetu już szczegółowo każdy punkt omówiła a w materiałach jest uzasadnienie. Sesje trwają do nocy, a potem zdarza się, że któryś radny warknie, "kończcie tę dyskusję, bo ja tu do rana nie będę siedział."
Lekarstwo na taką sytuację? Usunięcie zbędnych elementów takich, jak czytanie na głos dostępnych dla każdego dokumentów albo zbędne głosowania. Zwiększenie częstotliwości sesji i zmmniejszenie liczby uchwał oraz tematów przewidzianych na jedną sesję, tak, by sesje trwały maksimum 5 godzin.

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 13:44:34

[quote Bartek]Żeby dotarło, to powinni za jego łamanie ucinać dietę. 15% za każdy złamany punkt. Momentalnie okazałoby się, że komórkę można wyłączyć, do mieszkańca wyjść i jeszcze przeczytać ustawę "przed lekcją na korytarzu" chociaż jeden raz.[/quote]

Diety to jest dopust boży. Obcina się radnemu ok. 100 zł za nieobecność na posiedzeniu komisji nawet, jeśli nikt go nie zawiadomił w żaden sposób, że posiedzenie ma się odbyć (mi to się zdarzyło już 2 razy). Policzyłem, jaka mniej więcej stawka godzinowa mi wychodzi w relacji do liczby godzin poświęconych w miesiącu na pracę radnego - wyszło mniej, niż płacą robotnikom rolnym za wykopki. Gdyby to ode mnie zależało, uchwaliłbym zniesienie diet, bo ludzie się bez przerwy na nie powołują, a w moim zawodzie zarobiłbym tę samą sumę 5 razy szybciej. Praca radnego jest pracą społeczną, a sprawa diet tylko przeszkadza w relacjach z ludźmi.

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Bartek (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 14:57:31

O, dobrze gada.

Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 15:29:39

[quote]Lekarstwo na taką sytuację? Usunięcie zbędnych elementów takich, jak czytanie na głos dostępnych dla każdego dokumentów albo zbędne głosowania[/quote]
a co przeszkadza w tym, by to zrobić? chyba warto szanować swój czas i...zdrowie?

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 17:04:22

O sposobie procedowania decyduje przewodniczący Rady. Oczywiście przedstawiamy mu sugestie dotyczące usprawnienia pracy Rady - z wielu z nich już skorzystał. Jeśli chodzi o czytanie na głos obszernych dokumentów, wydaje mi się, że wystarczyłoby, gdyby radni przez podniesienie ręki potwierdzili wcześniejsze zapoznanie się z dokumentem, tam, gdzie wymaga tego procedura.

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 18:32:00

Zmieniła się nieco tematyka posiedzenia Komisji Ładu. Podaję informacje otrzymane przed chwilą z Biura Rady Miejskiej:

[b]07.07.2011r. (czwartek) 15.30 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw
Komunalnych[/b]
Temat:
1. Wyjazd na ul. Nowopiaseczyńską - lokalizacja Ratusza
2. Prezentacja nowych rozwiązań komunikacyjnych
3. Realizacja wniosków komisji

Zaproszeni: Burmistrz Gminy

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 18:59:41

Czytanie na głos dokumentów to wspomnienie PRL, gdy nie każdy potrafił czytać, teraz tylko nie wszyscy kumają - jakis postęp jest

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Bogusław Komosa (IP zapamiętane)
Data: 04.07.2011 - 20:04:43

Dawno mówiłem,że zmian w uchwale budżetowej nie trzeba tak procedować, jak dotychczas.Po co głosować każdy paragraf, jeśli jest zgoda burmistrza i radnych z komisji budżetu na te zmiany, po co zapisywać i czytać szczegółowe wyniki głosowań- potem te nieistotne sprawy zajmują pół protokołu.Np gmina dostaje dotacje , lub dofinansowanie na konkretny cel, lub przychodzą pieniądze z U.Skarbowego-jaki sens jest głosowanie takiej każdej pozycji osobno a potem czytanie takiego wyniku głosowania.Ja po prostu słuchać tego nie potrafię, dlatego często wychodzę.Warto by radni przeczytali choć protokół z sesji w Lesznowoli.

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: ola (IP zapamiętane)
Data: 05.07.2011 - 07:56:16

[quote Tomasz Zymer]
To nie jest takie proste. Sesja trwa 8-10 godzin (...) skarbnik czytający pod nosem na głos przez pół godziny dokument, który wszyscy znają i mają przed sobą na piśmie. Brzmi to jak mantra, słychać niewiele, 4KDD łamane na GK z dnia takiego i takiego, milionów groszy tyle a tyle. (...) pewne rzeczy robimy zupełnie niepotrzebnie, np. głosujemy każdy drobny punkt zmiany budżetu z osobna, zamiast głosować działami, mimo, że komisja budżetu już szczegółowo każdy punkt omówiła a w materiałach jest uzasadnienie. (...) (...) jak czytanie na głos dostępnych dla każdego dokumentów albo zbędne głosowania. [/quote]

przy takim sposobie samorządowego "procedowania" (fuj, co za idiotyczna kalka) wygrają ci ...hm ...lepiej przystosowani (teoria ewolucji) i ich potrzeby (Bemowo IX). A nowe pokolenia przeniosą się z ery papiera dukanego w miejsca, o których ich pradziadom się [u]tylko[/u] śniło :P
Kilka razy wyrażałam tu zaciekawienie niechęcią RM do korzystania z wzorców zza miedzy. Po wpisie p.Komosy moje zaciekawienie rośnie B)-

W kwestii głośnego (acz najwidoczniej bez zrozumienia) mamrotania tekstu, który słuchacze mają przed sobą (i powinni mieć go wcześniej i go przeczytać i pojąć i przedyskutować ze współradnymi): czy podczas tych żenujących spektakli nikt nie zgłosił [u]do protokołu[/u] wniosku, by zaniechać podobnych praktyk ?

[b]ODEZWA OTWARTA[/b]
Szanowni Panowie Burmistrzu i Przewodniczący RM !!! Szanowni Państwo Radni ! Wg GPS do siedziby RM w Lesznowoli jest 6,8 km. Naprawdę !Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-07-05 08:01 przez ola.

--
Re: Dyskusja o pracy RM - plan miejscowy Centrum etap 1 został uchwalony
Autor: Hammer (IP zapamiętane)
Data: 05.07.2011 - 08:47:24

ja bym do Lesznowoli nie wysylal tylko ludzi od zarzadzania kryzysowego. Bo z ostatnich doswiadczen wiem, ze u nas dziala nie najgorzej :)

--

Idź do strony: <--|<-...678910111213141516
Bieżąca strona: 16 z 16Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.