Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki
Informacje o pracy Burmistrza
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 21.12.2010 - 11:10:23

[b][color=#FF0000]sprawozdanie nowego burmistrza, p. Kazimierza Jańczuka, z pierwszych trzech dni urzędowania, przedstawione na sesji w dniu 17 grudnia br. można obejrzeć na Youtube [/color][/b].

[b][color=#0033CC]Sprawozdanie dotyczy spraw ważnych: spotkania sztabu antykryzysowego i działań związanych z rosnącym zagrożenem powodziowym w wielu punktach gminy, rozliczania urzędników z ich obowiązków, odśnieżania, porozumienia z Metsą Tissue w sprawie ogrzewania na Mirkowie i jego zakończenia w 2012 roku, budowy kotłowni w Mirkowie, zespołu ds. rozdziału mieszkań w Mirkowie, zagrożenia budowlanego na ul. Mirkowskiej 51 (nad stawem), kontynuacji umów na połączenia autobusowe z ZTM i PKS (ta ostatnia umowa może ulec istotnym zmianom), poszukiwań zastępcy burmistrza, przebudowy ul. Mirkowskiej, drogi przywałowej Gassy-Ciszyca, propozycji przesyłu ścieków do Piaseczna, wynajmu lokali dla UMiG, ofert dotyczących ratusza miejskiego i wielu innych[/color][/b] .

Mimo bardzo słabego obrazu (iPhone automatycznie źle ustawił ostrość po ustawieniu na stole) gorąco zachęcam do wysłuchania wypowiedzi pana burmistrza.

[color=#FF0000]Część 1: http://www.youtube.com/watch?v=784rRy2tEZw

Część 2: http://www.youtube.com/watch?v=k_puRhgf3Q0

Część 3: http://www.youtube.com/watch?v=D7vB-x6oC-I

Część 4: pytania radnych i mieszkańców do burmistrza: http://www.youtube.com/watch?v=s4AicEPcv9U [/color]

Tomasz Zymer - radny

------------------------------------------------------------
Mam nadzieję, że dzięki uprzejmości radnych i BRM te sprawozdania będę regularnie otrzymywać. Kontakt m.pw@wp.pl

Nagrania lepiej słychac, przez dodatkowe głosniczki
mZmieniany 3 raz/y. Ostatnio 2010-12-30 09:44 przez mania.

--
Sprawozdanie Burmistrza przedstawione RM - 29 XII 2010
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 29.12.2010 - 21:22:15

[URL=http://img291.imageshack.us/i/iiisesjastr1.jpg/][IMG]http://img291.imageshack.us/img291/3987/iiisesjastr1.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img338.imageshack.us/i/iiisesjastr2.jpg/][IMG]http://img338.imageshack.us/img338/8260/iiisesjastr2.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img24.imageshack.us/i/iiisesjastr3.jpg/][IMG]http://img24.imageshack.us/img24/4076/iiisesjastr3.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img341.imageshack.us/i/iiisesjastr4.jpg/][IMG]http://img341.imageshack.us/img341/732/iiisesjastr4.jpg[/IMG][/URL]

_________________________________________________

[i]Relację na gorąco spisał radny Tomasz Zymer.[/i]

--
Sprawozdanie Burmistrza przedstawione na IV sesji RM
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 28.01.2011 - 21:50:13

[i]Notatki sporządził Artek_Bartek - mieszkaniec Habdzina[/i]
_______________________________________________________________

IV sesja RM odbyła się 26 stycznia 2011

[b]Burmistrz podzielił swoje sprawozdanie na zagadnienia tematyczne.[/b]

[b][color=#0000FF]Podtopienia w całej gminie![/color].[/b]

Burmistrz referował, iż na terenach [u]Habdzina, Opaczy i Borku[/u] sytuacja jest najtrudniejsza. [u]Szacuje się, że podtopionych jest ok. 500 ha gruntów!!![/u]
W ramach działań doraźnych Gmina właśnie czyści Kanał na odcinku od syfonu (wedle słów Burmistrza działającego poprawnie) do mostku na Borku.
Burmistrz zwrócił się do mieszkańców okolic, gdzie kanał jest obecnie czyszczony z apelem by nie wrzucać do kanału kapusty, marchewki i innych rzeczy, dla których kanał nie jest przeznaczony!!!


W zakresie podtopień Burmistrz zwrócił się do Starosty o pomoc (Konstancin jest zlewnią wód z wielu miejscowości w Powiecie!). Powiatowy sztab zarządzania kryzysowego przeprowadził wizję lokalną.

Burmistrz potwierdza, iż zaniedbania pokazane na filmie i zdjęciach są niestety znaną mu prawdą.
Niedawno spotkał się z urzędnikami z MZMiUW (Dyr.Pokorskim z Warszawy i p.Winiarską z Piaseczna) i omawiali te sprawy... Osoby te wskazują, że są w zasadzie jedynie...adninistratorami...nie mają pieniędzy na działania...

Burmistrz zadeklarował publicznie, że nie zamierzają na nich czekać!
W ramach autopoprawki budżetu zwróci się do Rady o przeznaczenie dodatkowych środków na czyszczenie Kanału. Później Gmina będzie domagać się zwrotu poniesionych nakładów od instytucji, do których kompetencji takie czyszczenie należy!

W ramach działań doraźnych - z Powiatu ma przyjechać wysokowydajna pompa – ale dopiero po zakończeniu jej remontu (niestety nie podano daty), która będzie pompowała wodę sprzed syfonu do Jeziorki.
Burmistrz twierdził również, iż niektórzy fachowcy uważają, że niewiele to da…

W ramach działań strategicznych ma powstać koncepcja odprowadzania wód dla tego terenu (jako jednego z 4 obszarów, na które Gmina ma zostać podzielona) jak również koordynacja działań z gminami ościennymi.
W przypadku Kanału Habdzińskiego chodzi głównie o wspólne działania z Wilanowem tak, by Wilanówka została oczyszczona na całej długości - gdyby bowiem oczyszczono Wilanówkę jedynie na terenie naszej Gminy wówczas efekt mógłby być odwrotny do zamierzonego.


Odnośnie rowu [u]w Czarnowie[/u] Burmistrz zobowiązał kierownika RIOŚ do natychmiastowego rozpoznania tematu i podjęcie działań mających na celu wydanie nakazu odtworzenia rowu!

Ogólnie Burmistrz podzielił swe działania na te o charakterze doraźnym (np. pomoc straży) oraz te o charakterze długofalowym. Do ostatnich ma należeć koncepcja odprowadzania wody z terenu całej Gminy podzielona na kilka obszarów.
Musi się to odbywać przy wsparciu Powiatu i w porozumieniu z innymi Gminami ościennymi np. z Górą Kalwarią - w zakresie kanału brzeskiego.

Burmistrz Ursynowa w rozmowie z p.Jańczukiem deklarował, iż dzielnica przystępuje do [u]rekultywowania Jeziora Zgorzała[/u] jako zbiornika retencyjnego.
Konstancin jako zlewnia wód z całego Powiatu oczekuje takiego wsparcia, by wszelkie prace rozpocząć od tych terenów!
Nie ma zgody Burmistrza na sprowadzanie dodatkowych wóg, bez przeprowadzenia tych prac.

[u]W rejonie Kołobrzeskiej i Ostrołęckiej[/u] przekopano ok. 300 m rowu na prywatnej działce i sytuacja się unormowała. Podziękowali za to mieszkańcy Skolimowa obecni na sesji! To co było do tej pory niemożliwe stało się możliwe dosłownie w 2 dni! Mieszkańcy chcą jeszcze przekopu ok. 70 m do stawu.

Gmina pracuje nad zleceniem projektu docelowego dla tego terenu za ok. 15 tys. PLN. Podczas dokonanego z radnym Bajkowskim i Komosą w poniedziałek oglądu tego rejonu mieszkańcy wskazali proste rzeczy, które można zastosować np. nieużywany przepust pod drogą 721. Może on przekierować wody do Jeziorki o ile zgodzą się na to właściciele działek.

[u]Odnośnie podtopień powodowanych przez rzekę Małą[/u] Burmistrz mówił, iż Straż udrażniała rzeczkę likwidując nielegalne zagrodzenia tego cieku wykonane przez mieszkańców!

[b][color=#0000FF]Ciepło i energia elektryczna dla Mirkowa[/color][/b]

Z energią elektryczna są mniejsze kłopoty. Dyr. ZGK i Rejonu Energetycznego spotkali się ze wspólnotami i sprawa jest na „w miarę dobrej ścieżce”.
W przypadku CO sytuacja jest trudniejsza. Firma, która do tej pory prowadziła ciepłownię z dniem 1 stycznia przekazała ją Metsie, która będzie dostawcą ciepła do zakończenia produkcji.

Jakie są koncepcje?
W przypadku domków fińskich – rezerwa środków już w tym roku.
Odnośnie Mirkowa to albo każda wspólnota postawi sobie piec lub porozumienie się w tym zakresie z innymi wspólnotami łącząc się w grupy.
Drugą opcją jest, aby podmiot niezależny wybudował wspólną kotłownię dla całego osiedla.

Burmistrz był na rozmowach z WFOŚ w sprawie rozeznania możliwości pozyskania środków. Podmiotem są wspólnoty więc można dostać pożyczkę na 10 lat z rocznym okresem karencji z oprocentowaniem 3,5 %, ale pod warunkiem, iż każdy mieszkaniec wspólnoty podpisze weksel. W praktyce o to ciężko…
Alternatywą jest pomoc WFOŚ w uzyskaniu w BOŚ pożyczkę ale z 7 % oprocentowaniem pod zastaw hipoteczny (choć jest tu możliwość zbicia oprocentowania do ok. 4,5-5 %)
3 rozwiązanie, czyli budowanie wspólnej kotłowni (był plan, by razem z osiedlem Empire, ale nie jest ono zainteresowane) przy udziale środków zewnętrznych w zasadzie nie wchodzi w grę, gdyż powiat piaseczyński przekracza wszelkie wskaźniki emisji gazów i nie spełnia norm jakiegoś wskaźnika branego pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku).


[b][color=#0000FF]Rewitalizacja parku i Hugonówki[/color][/b]

14 stycznia Burmistrz rozmawiał z p.Świętoleckim o możliwość ubiegania się o nieproporcjonalne płatności czyli o to, aby pierwsze faktury pokryła w całości UE. Decyzja jest uzależniona od decyzji Zarządu jednostki rozliczającej fundusze. Podobnie jak przesunięcie terminu na 31 marca 2012. Do tego dochodzi 60 dni na rozliczenie czyli do końca maja 2012 Gmina musi Park rozliczyć w całości. Jest to ok. 3 mln kosztów niekwalifikowanych z ogólnej puli 14,490 tys zł na tym zadaniu.
Teoretyczny termin zakończenie tego zadania wg umowy to 5 stycznia 2012 i trwają rozmowy z wykonawcą o przesunięciu niektórych płatności.
Wykonawca jednak zgłasza problem bo projektowane alejki są pod wodą. Zrezygnować z nich nie można bo to część kosztów kwalifikowanych.
Do parku trzeba dodatkowo zlecić wykonanie ławek i koszy, oraz dojazdów do niektórych domów.
Występuje też kolizja między projektem a obrzeżem pomnika Jana Pawła II
Burmistrz nie widzi na ten moment możliwości by zrealizować wszystkie zadania w 2011

[u]Hugonówka[/u] – w najbliższy piątek Burmistrz spotka się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków p .Jezierską, by omówić ten problem. Wg oceny Wydziału Inwestycji. – trzeba zweryfikować kosztorys ofertowy bo posiadane przez urząd nijak się mają do możliwości ogłoszenia przetargu! Szacunkowy koszt zakończenia inwestycji, na którą Gmina wydała już 757 tys. PLN to ok. 10 mln! Z tego Unia Europejska zwróci 3,122 tys.. Gmina wystąpiła o przedłużenie terminu realizacji do 31 grudnia 2011. Nawet jeśli odpowiedź będzie pozytywna to konieczne jest zgromadzenie dokumentacji i ogłoszenie przetargu. W optymistycznym wariancie wykonawca znany byłby w wakacje czyli nie ma szans na zaawansowane prace wcześniej niż we wrześniu. Czyli w kilka miesięcy musiałby powstać cały budynek. Wystąpienie w tej chwili z jakimkolwiek wnioskiem o refinansowanie bieżących faktur to rozpoczęcie konsumowanie umowy, której Gmina może nie być w stanie zakończyć w przewidzianych terminach. Radni mają przemyśleć co należy z tym zrobić.

[b][color=#0000CC]Kanalizacja[/color][/b]

Odnośnie kanalizacji. Burmistrz odbył spotkanie z Burmistrzem Ursynowa, który zainteresowany jest wspólną inwestycją w ul.Prawdziwka. Ursynów ma przedstawić koncepcję prac choć sami zainteresowani są tylko niewielkim odcinkiem tej ulicy…

Góra Kalwaria jest zainteresowana przejęciem ścieków z południowej części naszej gminy
Piaseczno też chce ścieki od nas. Jeśli zarządca drogi 721 by się zgodził to w pasie poszłaby instalacja (równoległa do już istniejącej!). Koszt kolektora na terenie gminy Piaseczno pokryłaby ta gmina. Resztę Konstancin. Cena proponowana przez Piaseczno 1 m3 to 3,75 PLN i nie ulegnie zmianie przez 5 lat. Później indeksacja o koszta paliwa, energii itd. Itp.
Odnośnie kłopotów firmy projektującej instalację na ulicy Pułaskiego – o ile firma ma zakończone projekty jakichś fragmentów wówczas Gmina je odkupi. Jeśli nie ma nic całą robotę należy zacząć od początku.


[color=#0000CC][b]Komunikacja i drogi[/b][/color]

Odśnieżanie - z p. Gosem z Powiatu Burmistrz ustalił, iż Mirkowska z racji wzmożonego ruchu ma być w stanie gotowości od 6 rano.
Jest też wstępna zgoda, by pozamieniać się rejonami odśnieżania, by nie dochodziło do absurdów, że wozy jeżdżą z podniesionymi pługami!!!!
Są kłopoty i w gminie i w powiecie bo nie ma soli.
ZGK ma realizować kompletną koncepcja odśnieżania w gminie. Obecnie 2 samochody ZGK zajmują się rejonem miasta. W przypadkach rejonów wiejskich są podpisane umowy z 5 prywatnymi osobami. Sołtysi są odpowiedzialni za potwierdzenie dokonania odśnieżenia

Burmistrz Ursynowa zadeklarował rozeznanie możliwości poszerzenia ulicy Gąsek. Do tej pory nie był mu znany problem, iż ulica ta jest tak wąska…

[color=#0000FF][b]Przeprowadzka Ratusza[/b][/color]

24 stycznia Burmistrz odwiedził dyr. PIP w Warszawie by zabiegać o powstrzymanie nakazu opuszczenia budynku do 31 marca.

[color=#0000FF][b]Domy komunalne[/b][/color]

31 stycznia domy komunalne w Mirkowie będą zgłoszone do odbioru.
Komisja ds. koncepcji wykwaterowania przedstawiła efekty swych prac. Nie wszyscy dostaną mieszkania na Mirkowie. Stanowisko Burmistrza nieco się różniło od protokołu komisji. Burmistrz przedstawi je w formie propozycji zmiany uchwały (nie padły szczegóły) gospodarowania zasobami mieszkaniowymi by można było rozpocząć proces kwaterowania.

[b][color=#0000FF]Budżet[/color][/b]

W Gminie trwa weryfikacja budżetu – wszyscy muszą powoli zaciskać pasa aby pewne zadania inwestycyjne realizować!

[color=#0000FF][b]Kontrola finansowa w GOSiR[/b][/color]

GOSiR – dyrektor złożył podanie o rozwiązanie stosunku pracy. Wdrożono audyt wewnętrzny i kontrolę finansową. Do czasu zamknięcia kontroli nie wyrażono zgody na rozwiązanie stosunku z dniem 31 stycznia.
Burmistrz nie podpisał też przelewu dla GOSiR za rok 2010.
Zapadła decyzja o naborze z terminem 18 luty składania ofert. Nowy dyr. ma zostać powołany do końca lutego. Do tego czasu do administrowania GOSiRem został oddelegowany p. Jaskółowski, dla którego Burmistrz nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

[b][color=#0000FF]Bieżąca praca UMiGu - zakładka na str. www.konstancunjeziorna.pl[/color][/b]

Od poniedziałku na stronie urzędu funkcjonuje zakładka o ważniejszych informacjach dot. działania poszczególnych wydziałów oraz jednostek gminnych.
p.Gozdan i p.Marszal mają umieszczać tam informacje. I w ciągu 2 tygodni mają przedstawić koncepcję promocji gminy na piśmie.

[b][color=#0000CC]Sprawy różne[/color][/b]

SGGW – 13 stycznia miała się odbyć kolejna rozprawa sądowa. W porozumieniu z Kanclerzem uczelni przesunięto go o 6 miesięcy celem wzajemnych konsultacji odnośnie możliwych płaszczyzn porozumienia.


Burmistrz podpisał zarządzenie dotyczące wyborów sołtysów i rad osiedlowych.

Burmistrz zwrócił się do powiatowego komendanta PSP o wydanie opinii czy w pomieszczeniach pod sceną amfiteatru mogą się odbywać imprezy.

W ostatnim czasie ożywił się prezes MT i umówił się z Burmistrzem na spotkanie z operatorem, który chce wybudować oczyszczalnię na tym terenie. W piątek w innych sprawach.

Burmistrz mówił o przygotowywanej autopoprawce w zakresie likwidacji problemu ok. 560-580 tys. m3 ścieków, za które płacimy Metsie a wynikają z [u]przecieków wód do sieci kanalizacyjnej[/u] (ma być kontrola kanalizacji deszczowej u mieszkańców!)

Wg ZGK największe przesiąki – pod rzeką Jeziorką - ok. 475 metrów uszczelnienia ma kosztować – 500 tys i jest planowane na rok 2011.
Drugi przeciek – miedzy Warszawską a Skolimowską na długości 390 m. Jeśli nie będzie kolizji z biegiem w jezdni też ma być na ten cel przeznaczone ok. 600 tys.

Największy przeciek stanowi cała ulica Bielawska. Pomijając, że w tym roku nie ma możliwości zamykania tej ulicy to budżet nie jest w stanie udźwignąć 5,5 mln (!!!!) koszt naprawy
Podobnie na rok 2011 nie jest planowany wydatek 1 mln PLN na uszczelnienie kolejny przecieku miedzy Źródlaną a Potulickich (w dodatku rur.azbestowego!).Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-01-28 23:29 przez mania.

--
Re: Informacje o pracy Burmistrza
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 26.04.2011 - 22:51:16

notatek niestety nie otrzymuję, ale można przeczytać jakimi sprawami Burmistrz K.Jańczuk się zajmował na str http://www.konstancinjeziorna.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=156&menu_id=195&page=1.

Warto także zobaczyć co robili z-cy burmistrza i wydziały oraz jednostki gminne. To wszystko w zakładce: [b]Bieżąca praca Urzędu i jednostek podległych[/b] http://www.konstancinjeziorna.pl/

--Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Ten wątek został zamknięty

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.