Forum Konstancina


Akcja: Fora::Wątki
Młodzieżowa Rada Miejska
Autor: Mario (IP zapamiętane)
Data: 18.05.2011 - 23:20:41

W wątku dotyczącym informacji o programie następnej sesji pojawia się punkt w którym mowa o podjęciu uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Czy ktoś coś wie w tej sprawie więcej?? Gdzie można znaleźć info na ten temat?

--
Re: Młodzieżowa Rada Miejska
Autor: Artek_Bartek (IP zapamiętane)
Data: 19.05.2011 - 09:34:07

inicjatywa bardzo cenna! demokracji trzeba się zaczać uczyć jak najwcześniej..
o sprawie na pewno więcej wie Tomek Nowicki (ten od Skateparku)...

--
Re: Młodzieżowa Rada Miejska
Autor: tomasznowicki (IP zapamiętane)
Data: 19.05.2011 - 23:38:25

[b]
Młodzieżowa Rada Miejska w Konstancinie-Jeziornie

31 maja 2011r. Podczas obrad X Sesji Rady Miejskiej zostanie podjęta uchwała o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie. Prace nad powstaniem tego organu trwały od stycznia br. a historia Młodz[/b]ieżowej Rady w Konstancinie sięga czasów rządów poprzedniego Burmistrza Gminy.

Najprawdopodbniej Młodzieżowa Rada po raz pierwszy spotka się już po wakacjach. Burmistrz ma pół roku na przeprowadzenie wyborów w szkołach i zwołanie pierwszego posiedzenia.

[color=#FF0000][u][b]Idea, cele, zadania[/b][/u][/color]

Młodzieżowa Rada Miejska (M.R.M.) jest organem doradczo-konsultancyjnym powoływanym na mocy uchwały Rady Miejskiej. Celem powołania jest wspieranie idei samorządności wśród młodzieży, zachęcanie młodych ludzi do aktywnego udzielania się w życiu społecznym, nawiązywanie ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami młodzieży, jak również propagowanie idei powoływania młodzieżowych rad miejskich w Gminach, w których takie ciało nie funkcjonuje.
Młodzieżowa Rada Miejska wspiera „dorosłą” radę w sprawach dotyczących poprawy życia młodzieży poprzez tworzenie miejsc, gdzie będą czuli się świetnie.

[color=#FF0000][u][b]Kto może zostać radnym M.R.M.[/b][/u][/color]

Młodzieżowa Rada Miejska jest reprezentacją uczniów konstancińskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W Konstancinie istnieje pięć gimnazjów publicznych, jedna szkoła prywatna i liceum ogólnokształcące. Z każdej szkoły do Rady wejdą po 3 osoby, wybrane w demokratycznych szkolnych wyborach. Radnym może zostać uczeń, który jest uczniem konstancińskiej szkoły, oraz mieszka na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna. Kadencja Rady trwa 2 lata
ZS nr 1;2;3;4;5, Gimnazjum CUBE, ZS im. Władysława Stanisława Reymonta
[color=#FF0000]
[u][b]Pierwsze zderzenie z samorządową rzeczywistością[/b][/u][/color]

Wybory – sprawdzian demokracji – w Młodzieżowej Radzie Miejskiej odgrywa bardzo znaczącą rolę. Młodzi ludzie idą do urn, na podobnych zasadach jak ich rodzice. Powołanie M.R.M. ma na celu nauczyć młodego człowieka samorządności od lat szkolnych. Kandydat na radnego, musi wśród swoich rówieśników zebrać listę z poparciem minimum 10 osób. Następnie przedstawia swoim wyborcom program wyborczy, czyli to-czym chciałby zajmować się w Radzie.
Do sprawnego przeprowadzenia i kontroli wyborów – Przewodniczący Rady Miejskiej powołuje Gminną Komisję Wyborczą, w której może zasiadać młodzież, ale pod warunkiem, że nie kandyduje na radnego M.R.M.
Okręgi Wyborcze są to szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w których będą odbywały się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

[color=#FF0000][u][b]Wybory do Rady Młodzieżowej większościowe
[/b][/u][/color]
Na każdy okręg wyborczy przypadają trzy mandaty. Do Młodzieżowej Rady wchodzą uczniowie, którzy kolejno zdobyli największą ilość głosów, czyli wybory są tzw. Większościowe. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że dwie osoby uzyskają kolejno tą samą liczbę głosów, to w takim przypadku w tej szkole zostanie przeprowadzona druga tura wyborów.

[color=#FF0000][u][b]Praca Młodzieżowej Rady Miejskiej[/b][/u][/color]

Spośród 21 radnych, młodzież wybiera Prezydium Rady (1-3 os.), Komisję Rewizyjną i Zespoły Problemowe(tzw. Komisje merytoryczne w „dorosłej” Radzie). Każdy z członków posiada zakres obowiązków i kompetencji. Sesje Rady Miejskiej odbywają się minimum raz na miesiąc, z wyłączeniem wakacji i ferii zimowych.
Wg nas-inicjatorów powołania Młodzieżowej Rady miejscem posiedzeń powinna być Sala posiedzeń UmiG przy ul. Świetlicowej 1, gdzie na co dzień obradują Komisje Rm i odbywają się Sesje Rady Miejskiej. Powołując Młodzieżową Radę Miejską stwarzamy młodzieży warunki do aktywnego udziału w życiu społecznym. Nie możemy zatem organizować posiedzeń Rady np. W szkole... Tam odbywają się lekcje, a praca młodzieży w Radzie ma odwzwierciedlać prawdziwy samorząd.
[color=#FF0000][u]
[b]Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej[/b]
[/u][/color]
Opiekunem zostaje osoba, którą wyznaczy Burmistrz Gminy. Nie jest z góry określone, kto może zostać takim opiekunem, jednak z doświadczeń Młodzieżowych Rad Miejskich w innych miastach osobą najbardziej kompetentną do tej roli będzie osoba zainteresowana życiem publicznym, znająca problemy młodzieży (i nie tylko) i udzielająca się w życiu społecznym.

[color=#FF0000][u][b]Historia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie[/b][/u][/color] sięga czasów rządów poprzedniej kadencji. Były burmistrz Marek Skowroński 27 maja 2010r. zorganizował posiedzenie nieformalnej Młodzieżowej Rady, reprezentowanej przez uczniów konstancińskich szkół, by poznać ich opinię co do funkcjonowania samorządu w sprawach Młodzieży i ich potrzeby. Niestety skończyło się tylko na planach i obietnicach. Młodzież wówczas zebrała się chyba jeszcze z dwa razy i wysunęła propozycję organizacji różnych imprez ( przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w szkołach, dyskoteka na koniec wakacji, letnie kino pod otwartym niebem). Okazało się później, że plany młodych ludzi nie mogą być zrealizowane, ponieważ ogromna powódź, która wtedy zalewała regiony Polski, dotknęła również nadwiślańskie wsie i 60 tys. zł, które przeznaczono na realizacje planów młodzieży odeszły w niepamięć. Opiekunem merytorycznym był z-ca burmistrza Piotr Stankiewicz

Projekt uchwały i Statut M.R.M. przygotowaliśmy na podstawie materiałów Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Rad Miejskich. Wymagał on wprowadzenia kilku znaczących poprawek, co opóźniło podjęcie uchwały Rady Miejskiej (wstępnie planowano na 28 kwietnia.) Komisja BOKiS-u pozytywnie (6 osób za;1 wstrzymała się od głosu-p.Izabela Skonecka) zaopiniowała Uchwałę i Statut.
Przygotowujemy materiały edukacyjne dla nauczycieli WOS-u, aby mogli oni zapoznać młodzież z tematem Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zależy nam na tym, by nasi rówieśnicy mieli wystarczająco dużą wiedzę na temat funkcjonowania samorządu lokalnego.


[b]W razie pytań, udzielenia wskazówek, pomocy :[/b]

[email]mrm.konstancin@gmail.com[/email]

[url=http://www.mrmkonstancin.blogspot.com]www.mrmkonstancin.blogspot.com[/url]

Tomek NowickiZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-05-22 22:51 przez tomasznowicki.

--
Młodzieżowa Rada Miejska
Autor: mania (IP zapamiętane)
Data: 19.05.2011 - 23:54:55

Cieszę się, że ktoś się za to wziął.

O utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta apelowałam od 2006 roku

http://www.konstancin.com/forum/read.php?3,16086,16118#msg-16118
wiadomość z 17.08.2006 - 16:02:09

Byli nawet przychylni radni, ale w mniejszości - niestety.

Jeszcze dawniej zabiegał o utworzenie MRM radny Stanisław Szen, gdy sprawował funkcję Pzrewodnicząćego RM i także większość radnych nie poparła jego inicjatywy.

Ciekawe jak będzie teraz?

--
Re: Młodzieżowa Rada Miejska
Autor: tomasznowicki (IP zapamiętane)
Data: 20.05.2011 - 00:09:57

[quote mania]

Jeszcze dawniej zabiegał o utworzenie MRM radny Stanisław Szen, gdy sprawował funkcję Pzrewodnicząćego RM i także większość radnych nie poparła jego inicjatywy.

Ciekawe jak będzie teraz?[/quote]

Maniu, mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Inicjatorami powołania Młodzieżowej Rady jest młodzież, czyli główni zainteresowani. Poza tym, wydaje się mi, że radni również chcą by taka Rada powstała.

Jeden z radnych z komisji BOKiS-u za każdym razem powtarza, że jego siostrzeniec jest radnym w takiej radzie i bardzo dobrze ona służy miastu i młodzieży.

A tak na marginesie, to jestem w szoku, że sprawa Młodzieżowej Rady Miejskiej ciągnie jest aż długo... osobiście nie rozumiem, w czym młodzież mogła "przeszkadzać" radnym, którzy nie chcieli jej powołania ? Bo jak inaczej to argumentować ? Wiem, że w V kadencji były podchody, ale coś znowu stanęło na drodze...

Tomek NowickiZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-05-20 00:17 przez tomasznowicki.

--
Re: Młodzieżowa Rada Miejska
Autor: tomasznowicki (IP zapamiętane)
Data: 28.06.2011 - 13:01:43

[b]Zapraszam na spotkanie w dniu 29 czerwca 2011 w godzinach 15.00 – 17.00 do Starostwa Powiatowego w Piasecznie na szkolenie „Partnerstwo pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju lokalnego". Będzie mowa o współpracy i o pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.[/b]


Informacja pochodzi od radnej Powiatu p. Katarzy Obłąkowskiej-Kubiak. Została umieszczona na Facebooku.


Szczegółowe INFORMACJE znajdują się [color=#FF0000][b][url=http://www.oblakowska-kubiak.pl/component/content/article/3-aktualnosci/60-szkolenie-o-partnerstwie-i-funduszach.html]TUTAJ[/url][/b][/color]

Tomek Nowicki

--
Re: Młodzieżowa Rada Miejska
Autor: Tomasz Zymer (IP zapamiętane)
Data: 28.06.2011 - 14:27:20

Radnych z KJ na szkoleniu nie będzie, bo jutro mamy bardzo ważną sesję z uchwalaniem planu centrum oraz absolutorium dla burmistrza.

Starosta i Rada Powiatu mogli zapytać o terminy sesji - są ustalone od co najmniej miesiąca.

--
Re: Młodzieżowa Rada Miejska
Autor: tomasznowicki (IP zapamiętane)
Data: 09.07.2011 - 16:56:39

Konstancin nie może, to Górze pomoże !!!

Góra Kalwaria zgłosiła swoją kandydaturę jako miasto, które ma możliwość otrzymania od firmy NIVEA kompleksu placu zabaw. Wystarczy tylko oddać głos na Górę Kalwarię !!

Więcej info o akcji na lokalnym forum konstancin.com w wątku "Mieszkańcy i ich sprawy"

Cała akcja dzieje się również na facebooku, oraz na www.mrmkonstancin.blogspot.com

[b][url=http://100latnivea.pl/glosowanie/plac/1454?inv=nowickitomasz]Głosuj[/url][/b]

Tomek NowickiZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-07-09 16:57 przez tomasznowicki.

--Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Archiwum forum jest w trybie tylko do odczytu. Zapraszamy do dyskusji na nowe forum Konstancina-Jeziorny.

Wszystkie publikowane wypowiedzi są prywatną własnością ich autorów, a internauci ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.
Wyrażone opinie nie muszą i często nie odzwierciedlają poglądów redakcji serwisu. Wszelkie zastrzeżenia do wypowiedzi / opinii powinny być kierowane do ich autorów.
This forum powered by Phorum.