kościół rzym.-kat. pw. Matki Bożej Anielskiej (ul. Środkowa)