kościół rzym.-kat. pw. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (ul. Słoneczna)

tablica upamietniająca konsekrację kościoła