kościół rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ul. Piłsudskiego)