kościół rzym.-kat. pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP (ul. Mirkowska)

kościół rzym.-kat. pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP (ul. Mirkowska)

park przy kościele