Główna brama do fabryki (ul. Mirkowska)

maszyna papiernicza

plac załadunkowy

... i suwnica do rozładunku pociągów