rzeczka Mała w Parku Zdrojowym

rzeczka Mała w Parku Zdrojowym

Brama do Parku (w tle muszla koncertowa)

aleja główna

rzeka Jeziorka przy Parku Zdrojowym

Jedna z alejek