budynek przepompowni

kanał łączący fabrykę papieru z rzeką Jeziorką