Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (ul. Świetlicowa)

Komenda Straży Miejskiej (ul. Świetlicowa)

Remiza OSP Jeziorna (ul. Świetlicowa)