Śluza na rzece Jeziorce

Śluza na rzece Jeziorce


most na rzece Jeziorce koło śluzy (ul. Warszawska)