ul. Prawdziwka kierunek Klarysew

ul. Prawdziwka / Sadowa kierunek Klarysew

ul. Prawdziwka kierunek Kierszek

Ogród Botaniczny PAN brama boczna od ul. Prawdziwka