ul. Chylicka (kier. ul. Puławskiego)

ul. Chylicka (kier. Skolimów)

most na rzece Jeziorce