al. Wojska Polskiego (kier. Grapa)

ul. Mirkowska (kier. Mirków)

al. Wojska Polskiego (kier. Habdzin)
 

zbiornik wodny przy fabryce papieru

kanał fabryczny łączący śluzę z fabryką papieru