ul. Bielawska (kier. Jeziorna)

ul. Bielawska (kier. Por±bka)

trakcja kolejowa w kierunku Siekierek

trakcja kolejowa w kierunku Mirkowa

trakcja kolejowa w kierunku Jeziorny