trakcja kolejowa kierunek Jeziorna

bramy kolejowe do fabryki papieru

fabryka papieru