trakcja kolejowa kierunek Piaseczno

trakcja kolejowa kierunek Siekierki/Mirków

Nastawnia dysponująca w Jeziornie