ul. Kołobrzeska (kier. Kierszek)

ul. Pułaskiego (kier. jeziorna)

ul. Kołobrzeska (kier. Skolimów)

ul. Pułaskiego (kier. Piaseczno)