ujęcie wody na ul. Wareckiej

ujęcie wody na ul. Wareckiej

ul. Warecka (kier. Baniocha)

ul. Warecka (kier. Konstancin)