Prawo karne
Prawo cywilne
Prawo rodzinne
Prawo pracy
Sprawy administracyjne
Sprawy ubezpieczeniowe
 
 

•  Kancelaria Adwokacka - adwokata Piotra Grochulskiego powstała w marcu 1998 roku. Od chwili powstania Kancelaria prowadzi działalność w zakresie reprezentacji osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych - spółek prawa handlowego przed Sądami powszechnymi oraz organami administracji na terenie całego kraju.

  Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę podmiotów z takich dziedzin prawa jak prawo cywilne, gospodarcze, rodzinne, karne, administracyjne oraz prawo pracy. Ponadto Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu badania stanu prawnego nieruchomości oraz postępowania sądowe związanych z ich odzyskiwaniem. Kancelaria świadczy także usługi w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców (zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego) - sporządzania dla nich opinii prawnych, opiniowania i sporządzania umów oraz udziału w negocjacjach handlowych.
  W zakresie prowadzonej działalności Kancelaria współpracuje także z innymi Kancelariami, zarówno międzynarodowymi jak i działającymi na rynku lokalnym oraz z Kancelariami Notarialnymi.
 
Siedziba Kancelarii: Konstancin-Jeziorna, ul. Leśna 8
Biuro i adres korespondencyjny:
KANCELARIA ADWOKACKA Piotr Grochulski ul. Kościuszki 27 05-500 PIASECZNO
tel. : /022/ 750-41-17; /22/ 735-23-76 fax : /022/ 735-23-75 e-mail: kancelaria@lesna8.p